MP3 : Müsəlmanlara ayrılmaq haram, birləşmək vacibdir