MP3 : Müsəlmanlar birlik olsaydı, Abdülkadir Molla edam edilməzdi