Allaha dua etməyi əsla unutmayın

Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevməz! Yer üzü düzəldikdən sonra, orada fəsad törətməyin. Ona (Allaha) həm qorxu, həm də ümidlə dua edin. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır!  (Əraf surəsi, 55-56)

Allahın bütün insanların Rəbbi olduğu kimi, sizin də Rəbbiniz olduğunu, həyatdakı ən böyük dostunuzun və dayağınızın Allah olduğunu, hər şeyi ilk öncə Allahdan istəməli olduğunuzu unutmayın.

Dua insanı Allaha səmimi olaraq yaxınlaşdıran vacib ibadətlərdən biridir. Bütün insanlar duaya möhtacdır. Dua möminlərin həyatlarının ayrılmaz bir parçası olduğu halda, digər insanlar üçün ancaq çətinliklər vaxtı, təhlükələrlə qarşı-qarşıya qaldıqları zaman yada düşür. Təbii ki, yalnız müəyyən mənfəəti əldə etmək üçün edilən dua Allah Qatında məqbul qarşılanmaya bilər. Çünki əsas olan həm rahatlıq zamanı, həm də darda olan zaman Allahdan yardım istəməkdir. Çünki dua edən insan Allaha qarşı acızliyini, Allah istəmədən heç bir şeyə gücü çatmadığını anlayan insandır.

Dua özü ilə birlikdə Allaha təslimiyyəti də gətirir. Dua edən insan qarşısına çıxa biləcək çətin və ya asan hər bir hadisədə kainatın yaradıcısı və hakimi olan Allahı vəkil edib. Bir problemi həll etməyin və ya qarşısını almağın bütün yollarının kainatdakı bütün qüdrətin sahibi Allaha bağlı olduğunu bilmək, bütün işlərində Allahı vəkil etmək, sadəcə Ona dua etmək mömin üçün fərahlıq və güvən mənbəyidir.

Amma əlbəttə burada yanlış bir anlayışı da vurğulamaq lazımdır. Bir insanın bütün işləri üçün Allaha dua etməsi demək, heç bir şey etmədən oturub gözləməsi mənasına gəlmir. İnsan qarşılaşdığı hər şeyin Allahın nəzarətində olduğunu bilib bunun rahatlığını yaşamalı, amma eyni zamanda Allahın ona həll yolu olaraq göstərdiyi səbəbləri də ən gözəl şəkildə tətbiq etməlidir. Allaha həqiqətən səmimi dua edən bir insan Onun qoyduğu qaydalara görə əməli duasını da etməlidir. Əməli dua insanın hər hansı bir arzusuna çatmaq üçün əlindən gələn hər şeyi etməsidir. Məsələn, xəstə olan bir insanın həkimə getməsi, dərman içməsi, özünə diqqət etməsi, sağalmaq üçün gördüyü işlər əməli duadır. Bütün bunlarla yanaşı Allahın ona şəfa verməsini istəməsi sözlü duadır. Buna görə də əməli dua sözlü dua ilə birlikdə edilməli olan əsas ibadətlərdəndir.

Dua edərkən səmimi olmağı unutmayın. Çünki Allah insana şah damarından daha yaxın olan, hər şeyi bilən və eşidəndir. Dua Allaha çatmağın ən asan yoludur. İnsanın içindən keçirdiyi heç bir fikir Allahdan gizli qalmır. Ancaq insanların çoxu Allahın bütün dualara, istəklərə şahid olduğunun fərqində deyil. Onlar zənn edirlər ki, dua etdikdə Allah bəzilərini eşidir, bəzilərini eşitmir və ya eşitsə də cavab vermir. Bu çox yanlış fikirdir. İnsanın içindən keçən hər fikrə, dili ilə ifadə etdiyi hər istəyə Allah şahiddir və qarşılıq verir. Quranda bu həqiqətə bu şəkildə diqqət çəkilib:

Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər. Bununla da, ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər. (Bəqərə surəsi, 186)

Unutmayın ki, səmimi olaraq Allahdan bir şey istəmək üçün insanın yalnız düşünməsi kifayətdir. Allaha çatmaq bu qədər asandır.

İnsan çox tələskən varlıqdır. Belə ki, bu səbəbdən Quranda Allah "İnsan tələsən (hövsələsiz) yaradılmışdır. Ayələrimi sizə göstərəcəyəm. Hələ Məni tələsdirməyin!" (Ənbiya surəsi, 37) ayəsi ilə insanın bu cəhətini bildirir. İnsanın bu tələskənliyi bəzən dualarına da yansıyır. Dua etdiyi zaman dərhal duasına qarşılıq verilməsini istəyir. Halbuki sizin üçün nəyin xeyirli olduğunu bilən Allahdır. «Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər. Allah bilir, siz bilməzsiniz» ayəsi bunu insana xəbər verir. Ona görə Allahdan bir şey istəyən zaman Ondan hər şərtdə razı olmaq, səbirlə gözləmək lazımdır. Bəlkə dua edərək tələb etdiyiniz şey sizə xeyir verməyəcək. Ona görə Allah onu sizə vermir. Bəlkə də o xeyirə nail olmağınız üçün müəyyən bir kamilliyə çatmağınız, bunun üçün də müəyyən vaxtın keçməsi  lazımdır. Bəlkə Allah sizə daha da xeyirli bir başqa nemət verəcək, amma səbrinizi və sədaqətinizi sınayır. Duada səbir etməyin lazım olduğunu Allah «Bəqərə» surəsində xəbər verir:

Səbir etmək və namaz qılmaqla (Allahdan) kömək diləyin! Bu, ağır iş olsa da, (Allaha) itaət edənlər üçün ağır deyildir. (Bəqərə surəsi, 45)

Unutmayın ki, duada səbir göstərmək mömini kamilləşdirir, güclü iradə və xarakter qazandırır. Duasının qarşılığını isə dərin mənəvi ruh əldə edərək alır ki, bu ruh istədiyi şeylərin bir çoxunu əldə etməsindən daha dəyərlidir.

Allahı lazımınca təqdir etməyən insanlar Allahın dualarına cavab verəcəyinə şübhə edirlər. Mömin dua etdiyi zaman Allahın onu eşitdiyini və hər duasına necə olursa-olsun cavab verəcəyini bilir. Çünki hadisələrin nəzarətsiz və təsadüfi şəkildə deyil, Allahın təyin etdiyi qədərə görə baş verdiyinin fərqindədir. Ona görə duasına qarşılıq görməməsi kimi bir şübhəsi yoxdur. Siz Allahın köməyindən əsla şübhəyə düşmədən, qəbul olacağına qəti iman edərək Allaha dua etməyi unutmayın və mütləq surətdə Allaha güvənin. Çünki Allah qullarının Özünə yaxın olmasını istəyir. Sizi yalnız bir su damcısından yaradan, kainatı yoxdan var edən Allah üçün sizin duanıza qarşılıq vermək çox asandır. Elə isə etməniz lazım olan tək şey inanaraq və səbirlə istəməkdir.

Duanın xüsusiyyəti Allah ilə qulu arasında xüsusi bir bağlılıq olmasıdır. İnsan bütün dərdini və istəklərini Allaha açır, Ona yalvarır, Allah isə duanı eşidir və duaya qarşılıq verir. Bu səbəbdən Quranda dua heç bir qəlibə salınmamışdır. "…ayaq üstə olanda da, uzananda da Allahı zikr edin…" (Nisa surəsi, 103) ayəsi insanın hər vəziyyətdə və hər şəraitdə hər hansı fiziki bir qəlibə girmədən Allahı anıb, Ona dua edə biləcəyini göstərir. Önəmli olan forma deyil, insanın səmimiyyətdir.

Dua üçün müəyyən bir məkan da yoxdur. Bazarda, küçədə, maşının içində, məktəbdə, iş yerində, qısası, hər yerdə dua edə biləcəyinizi unutmayın. Ancaq önəmli olan dua əsnasında zehninizi bütün boş düşüncələrdən təmizləməniz və Allahın yaxınlığını hiss etməyinizdir.

Duasız bir həyatın Allah Qatında hər hansı bir dəyəri olmayacağını da unutmayın. Belə ki, «Furqan» surəsinin 77-ci ayəsində insanlar "Sizin duanız olmasaydı, Rəbbim sizə dəyər verərdimi?" ifadəsiilə xəbərdar edilirlər. İnsan qulluq şüurunda olduğu müddətcə Allah Qatında bir dəyər qazana bilər. Buna görə insan Allaha yönəlməli, xətalarını Allaha etiraf etməli və sadəcə Allahdan kömək istəməlidir. Bundan başqa bir davranış forması Allaha qarşı təkəbbürlənməkdir ki, Allah Quranda bunun cəzasının sonsuz cəhənnəm olduğunu bildirir.

Allahın mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olduğunu əsla unutmayın. Allah Quranda xəta edənin Özündən bağışlanma diləməsi halında, heç bir günah ayırımı etmədən insanı əfv edəcəyini bildirir (Nisa surəsi, 110). Bu səbəbdən siz də dua edərkən Allahın əsirgəyən və bağışlayan isimlərini düşünün və ümidlə Ona dua edin.

Etmiş olduğunuz xəta və bu səbəbdən çəkdiyiniz vicdan əzabı nə qədər böyük olsa da, bu Allahın bağışlamasından ümid kəsməyiniz üçün bir səbəb deyil. Buna paralel olaraq insanın xəta və günah etdiyi üçün düşdüyü ruh halı onun ümidlə dua etməsinə əngəl olmamalıdır. Çünki Quranda təkcə kafirlərin Allahın rəhmətindən ümid kəsəcəyi bildirilir:

... Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər! (Yusif surəsi, 87)

Bundan əlavə heç kimin "cənnətlik olma" kimi bir qarantiyasının olmadığını da unutmayın. Heç kim Allahın əzabından əmin ola bilməz. Bu səbəbdən insan duasında, bir yandan Allahın rəhmətini ümid edərkən, bir yandan da Onun razılığını itirməkdən qorxmalıdır. Cənnətə qovuşmaq üçün nə qədər istəkli şəkildə dua edirsə, cəhənnəmdən xilas olmaq üçün də o qədər istəkli dua etməlidir. Yəni cəhənnəmdən qorxub, cənnətə qovuşmağı ümid etməlidir. Allahın böyüklüyünü hiss edən, onun əzabından qorxan və rizasını qazanmaq istəyən insan üzrəyindən gələn səmimi sözlərlə Allaha yönəlir. Eyni şəkildə özünü Allah təslim etmiş, dost və yardımcı olaraq Allaha etibar edən insan, hər bir sıxıntısını və dərdini Rəbbimizə açar. " …Mən dərd-sərimi yalnız Allaha ərz edirəm…" (Yusuf surəsi, 86) deyən hz. Yaqub kimi, bütün sıxıntılarını və tələblərini Allaha bildirər, hər kömək və xeyri Allahdan istəyər.

Təkcə dünya nemətləri istəyərək edilən duanın Allaha qarşı böyük səmimiyyətsizlik olduğunu da unutmayın. Möminlərin əsas məqsədi cənnətdir. Allah ancaq dünyanı istəyənə dünyanı verir, amma axirətdə bu insanlar ümid etdikləri qarşılığı görməyə bilərlər. Allah bunu ayələrində bu şəkildə xəbər verir:

 … İnsanların bəzisi: “Ey Rəbbimiz, bizə nə verəcəksənsə, elə bu dünyada ver!” – deyirlər. Belə şəxslərin axirətdə heç bir payı yoxdur! Bəziləri isə: “Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!” deyirlər. Belə şəxslərin qazandıqlarına görə  mükafat gözləyir. Allah tezliklə haqq-hesab çəkəndir! (Bəqərə surəsi, 200-202)

Cahiliyyə insanlarının ən bariz xüsusiyyətlərindən biri özlərinə bir sıxıntı gəldiyi zaman hər şeyi bir kənara buraxıb Allaha dua etmələri, sıxıntıları keçdiyi zaman da sanki dua edən onlar deyilmiş kimi Allahı unutmalarıdır. Yəni Allaha "son çarə" olaraq yönəlmələridir. Bu nankor davranış Quranda bu şəkildə bildirilir:

İnsana bir sıxıntı üz verən zaman uzananda da, oturanda da, ayaq üstə duranda da Bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qurtardıqda ondan ötrü (əvvəlcə) Bizə heç dua etməmiş kimi çıxıb gedər. Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə yaxşı göstərildi. (Yunus surəsi, 12)

 

Sizi suda və quruda gəzdirən Odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gözəl bir külək vasitəsilə içərisində olanları apardığı, onlar da sevindikləri vaxt birdən fırtına qopub dalğalar hər tərəfdən gəmilərin üzərinə hücum etdikdə və müsafirlər dalğaların onları bürüdüyünü (həlak edəcəyini) başa düşdükdə sidqi-ürəkdən Allahın dininə sarılaraq Ona belə dua edərlər: “Əgər bizi bu təhlükədən qurtarsan, Sənə şükür edənlərdən olarıq!” Onları xilas edincə yer üzündə haqsız yerə zülm etməyə, azğınlığa başlayarlar. Ey insanlar! Etdiyiniz zülm, haqsızlıq fani dünya malı kimi öz əleyhinizədir. Sonra hüzurumuza qayıdacaqsınız, Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik. (Yunus surəsi, 22-23)

Halbuki insanın həyatında Allaha möhtac olmadığı bir an belə yoxdur... Bu səbəbdən siz Allahın bir ayəsində bildirdiyi kimi "Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində" (Əraf surəsi, 205) dua etməyi əsla unutmayın və Allaha dua etməyənlərin sonunun əbədi cəhənnəm əzabı olduğunu da əsla yaddan çıxarmayın. Bu həqiqət bir ayədə bu şəkildə xəbər verilir:


Rəbbiniz buyurdu: “Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim! Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər! (Ğafir surəsi, 60)

 

2015-07-28 16:12:38

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."