TÜRK-İSLAM DÜNYASI ƏMƏKDAŞLIĞININ ƏHƏMİYYƏTİ DAHA YAXŞI BAŞA DÜŞÜLMƏYƏ BAŞLANDI

Cənab Adnan Oktar son vaxtlarda müxtəlif televiziya kanalları və qəzetlərdə verdiyi reportajlarda, türk-İslam Birliyinin təsis edilməsinin, bütün dünyaya barış və rahatlıq gətirəcəyini diqqətə çatdırmışdır. Mövzunun əhəmiyyəti Harun Yəhyanın əsərlərindən faydalanılaraq hazırlanan qəzet elanları vasitəsilə də ictimaiyyətə çatdırılır.
Bu şərhlərdə Hörmətli Adnan Oktarın diqqət yetirdiyi mövzulardan biri də, Türk-İslam Birliyinin qurulmasının ticarət və iqtisadiyyatın inkişafına təsiridir. Buna gərə də Hörmətli Oktar, Türk-İslam ölkələrinin ortaq sərmayələr etməsinin, bu ölkələr arasında ticari canlılıq yaradılmasının, texnoloji və infrastruktur olaraq lazımlı sərmayələrin qoyulmasının əhəmiyyətini, həm əsərlərində, həm şərhlərində həm də digər elmi işlərində xüsusilə vurğulamışdır.
Son vaxtlarda Türk-İslam Birliyi yolunda atılan addımların getdikcə artması və sürətlənməsi, Hörmətli Adnan Oktarın əsərlərinin və işlərinin təsirinin əhəmiyyətli bir göstəricisidir. Türkiyənin qabaqcıl vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları türk-Müsəlman dünyasının əməkdaşlığın əhəmiyyətini diqqət mərkəzində saxlayan çıxışlar edir, müxtəlif vətəndaşlar bu mövzuda əhəmiyyətli addımlar atırlar. Bunlardan biri də, 5-6 İyul 2008-ci il tarixində təşkil edilən İslam Konfransı Təşkilatı yığıncağında TOBB Başçısı Hörmətli Rıfat Hisarcıklıoğlunun çıxışıdır.
Hörmətli Hisarcıklıoğlu çıxışında bunları bildirmişdir:
"Dünya torpaqlarının 28%-inə sahib olan və çox geniş bir coğrafiyayı əhtə edən İslam ölkələrinin fərqli iqtisadi strukturları və tutumları, başda insan gücü olmaq üzrə, çox zəngin qaynaqlara və potensiala sahib olduğunu","Bu böyük bəşəri və maddi qaynağı, eyni ölçüdə iqtisadi müvəffəqiyyətə çatdırmanın hər kəsin ortaq ideyası olduğunu","Yüksək texnologiyaya söykənən istehsalı və məhsuldarlığı arzu edilən səviyyəyə çıxartmanın lazım olduğunu" bildirmişdir.
"Sabah" Qəzeti, 6 İyul 2008
Hörmətli Adnan Oktar İslam Birliyinə Çağırış adlı kitabında mövzu ilə əlaqədar olaraq bu fikirləri dilə gətirmişdir:
"Müsəlman ölkələrin iqtisadiyyatlarının fəaliyyəti və iqtisadi strukturları arasında müxtəliflik var. Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı yeraltı sərvətlərə (neftlə zəngin ölkələrdə olduğu kimi), bəzilərinin iqtisadiyyatı (coğrafi strukturlarının əlverişli olmasına görə) əkinçilik ilə bağlıdır. Bu müxtəliflik qismən də olsa cəmiyyət strukturları üçün etibarlıdır.Bəzi ölkələrin çöl şəraitində yaşamalarına baxmayaraq,bəzi ölkələrdə isə şəhər mədəniyyəti hakimdir. Ancaq bir ölkənin digərinin çatışmayan tərəfini bilməsi, birinin digərinin ehtiyacını qarşılaması, hər kəsin bildiyi mövzularda digərlərinə kömək etməsi bu müxtəlifliyi mühüm zənginlik qaynağına çevirər. Bu da İslam Birliyi ilə təmin edilə bilər."
"İqtisadi əməkdaşlıq, həm sabitliyin təmin edilməsi baxımından, həm də inkişaf baxımından əhəmiyyətlidir. Bir çox Müsəlman ölkələrinin iqtisadiyyatının sabitliyə qovuşamsını təmin etmək və möhkəm təməllər üzərinə qurulmasına kömək etmək lazımdır. İslam dünyasında sənayenin inkişafına əhəmiyyət verilməsi və mühüm sərmayələrin edilməsi zəruridir. Tam bir inkişaf proyekti cizilmasına tələb var. Təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və texnologiya bir yerdə inkişaf etməlidir. Bir tərəfdən iş sahələri açıldığı zaman, digər tərəfdən işləyənlərin təhsil səviyyəsinin və keyfiyyətinin artırılması təmin edilməlidir. Cəmiyyətlərin daha da istehsalçı olmasına etina edilməlidir."
"Qoyulan ortaq sərmayələr və ortaq cəhdlər bu məsəsləyə qarşı mühüm addım olacaq. Ortaq cəhdlər sayəsində, həm ölkələr qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin təcrübələrindən istifadə edəcəklər, həm də yaradılan sərmayə sahələri hər iki tərəfin iqtisadiyyatı üçün də gəlir qaynağı olacaq."
"İslam dünyasının imkanlarını və gücünü birləşdirməsi ilə Müsəlman ölkələrində də yüksək texologiyaya əsaslanan xammal istehsal olunacaq. Yaradılan İslam ortaq bazarı sayəsində, bir ölkədə çıxarılan məhsullar, gömrük sərhədlərindən rahatlıqla keçirilərək, bir başqa ölkədə asanlıqla satışa çıxarıla biləcək. Ticarət sahələri genişləyəcək, bütün Müsəlman ölkələrin bazar payı artacaq, ixracat inkişaf edəcək, bu, Müsəlman ölkələrdəki sənayeləşmə müddətini sürətləndirəcək, iqtisadiyyatda təmin ediləcək inkişaf ilə texnologiyada da inkişaf yaşanacaq. Müsəlman ölkələr digər sərmayə qruplarına qarşı ortaq bir güc olaraq hərəkət edə biləcək və qlobal iqtisadiyyatın əhəmiyyətli bir parçası halına gələcəklərdir."
Türk-İslam Birliyinin ticarəti canlandıracaq, iqtisadiyyatı gücləndirəcək. İqtisadiyyatda, siyasi sahədə və mədəni sahədə Müsəlman ölkələr arasında reallaşdırılacaq bir bütünlük, geri qalmış olanların sürətlə irəliləməsinə, lazımlı imkana və infrastruktura sahib olanların bunları ən məhsuldar şəkildə istifadə edə bilmələrinə imkan yaradacaq. İqtisadi böyümə, elm və texnologiyaya qoyulan sərmayələr artırılacaq. İqtisadiyyatın inkişafı ilə birlikdə təhsil səviyyəsində də yüksəlmə olacaq, cəmiyyət hər tərəfli inkişaf edəcəkdir.
İqtisadiyyatı güclü bir türk-İslam aləmi, Qərb dünyası və digər cəmiyyətlər üçün də əhəmiyyətli bir rifah qaynağı olacaq. Bu cəmiyyətlər qarşılarında güvən içində, narahatlıq hiss etmədən əməkdaşlıq edə biləcəkləri, ticarət edə biləcəkləri bir güc tapacaqlar. Ayrıca Qərb təşkilat və quruluşların davamlı olaraq bu bölgələrin inkişafı üçün yardım fondlarına da ehtiyac qalmayacaq, bu fondlar dünya iqtisadiyyatının güclənməsi üçün istifadə ediləcək.
 
 
8 Mart 2008 TARİXLİ MƏTBUAT KONFRANSI
 
Mətbuat: İslam Birliyinə söykənən bir siyasi sistemdən bəhs etdiniz, bu mövzunu izah edə bilərsinizmi? Bu sistem necə qurulacaq? Bu günki xalqlar sistemə necə inteqrasiya olunacaq?
Adnan Oktar: Bu sistemi bir az izah edim. Bu sistemdə hər bir dövlət müstəqil dövlət olacaq. Yəni Türkiyə, Türkiyə olaraq qalır, Azərbaycan Azərbaycan olaraq qalar, Türkistan Türkistan, hər kəs ayrı-ayrı. Bu bir könül birliyi, bir sevgi birliyidir.İnsan sevgisinə söykənən, terrora və şiddətə qarşı əməkdaşlıq edən, İQTİSADİ İNKİŞAF ÜÇÜN ƏMƏKDAŞLIQ EDƏN, fədakarlıq inancını, comərdlik inancını daha ön plana gətirən, Allah sevgisini ön planda tutan bir düşüncə olacaq.
 
 
CƏNAB ADNAN OKTARIN BOSNİYA TV MÜSAHİBƏSİNDƏN (3 İyun 2008)
 
Müxbir: İslam Birliyi mövzusunda digər insanlar fikir bildirdilər. Bəs bu istiqamətdə sizin fikiriniz nədər?
Adnan Oktar: Türk İslam Birliyinin meydana gəlməsi üçün hər şərait var. Məsələn yoldaşlarımız bir neçə gün əvvəl Azərbaycan ilə Türkiyə birləşməsinə aid qəzet elanı vermişdi. Hər tərəfdən çox gözəl, müsbət mesajlar gəldi. Azərbaycanın Respublika başçısıda bunu istəyir. Fələstin, Suriya İraq, Fas, Tunis, Cəzair də həmçinin İslam birliyini istəyir.İstəməyən qalmayıb.
Müxbir: Bildiyiniz kimi Avropa Birliyi artıq qurulub. Fransa prezidenti Aralıq dənizi ölkələri birliyinin qurulması üçün təşəbbüs irəli sürüb. Və bu birliyə İslam ölkələrinin də girməsini nəzərdə tutur. Şimal Afrika ölkələri və təbii ki Türkiyə, Bosniya Hersek kimi ölkələrində daxil olması nəzərədə tutulub. Bununla əlaqədar şərh edə bilərsiz?
Adnan Oktar: Baxın Avropa Birliyi Xristian birliyini meydana gətirdi. Əgər xristian birliyi varsa deməli Müsəlman birliyidə olacaq. Heç olmayacaq kimi görünən şey, Xristian birliyi idi bu çox rahat oldu.Türk ölkələri bölünmüş vəziyyətdədir. Türkistan, Qazaxıstan, Azərbaycan yəni tamamilə süni bir bölünmə var. Hər biri İslam ölkəsidir və biz Türk İslam birliyində Yəhudilərin də rahat yaşamasını, İsrailin də xilas olmasını istəyirik. Türk İslam birliyi elə bir birlik olacaq ki, burada hər kəs rahatlıq içində, təhlükəsiz yaşayacaq.

2010-11-24 14:03:40

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.