Xristianlar, müsəlmanlar və musəvilər birlikdə sülh içində yaşaya bilərlər

Peyğəmbərimiz Ərəbistan yarımadasında qanunsuzluğun və nizamsızlığın hakim olduğu bir dövrdə dünyaya gəldi. Lakin qısa müddət ərzində bu regionda gözəl mədəniyyətin yaranmasına səbəb oldu. Quranda bildirilən ədaləti rəhbərlik etdiyi ölkə xalqlarına tətbiq etdi və onlarla hər iki tərəfin də hüquqlarını qoruyan müqavilələr bağladı. Bu səbəbdən inancları və soy-kökləri nə olursa olsun, bu xalqlar peyğəmbərimizin ədalətindən razı qaldılar. Yaxın Şərq ölkələri Peyğəmbərimizi nümunə götürərək uzun illər ərzində müsəlmanlarla yanaşı xristianlar və musəvilərə də qucaq açdılar. Lakin Kitab Əhlinin bu gözəl insanları son illər bölgələrini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır. Gəlin bu vəziyyətin səbəblərini araşdıraq.
 
Zülm və müharibələr Yaxın Şərqdə musəvi və xristian əhalinin böyük miqyasda azalmasına səbəb oldu. Birinci Dünya Müharibəsindən etibarən ərəb ölkələrindəki musəvilərin, demək olar ki, hamısı vətənlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. "Unudulmuş qaçqınlar" adlı sənədli filmdə həmin dövrdə Misirdən qaçan Levana Zamir o vaxt mövcud şəraiti belə təsvir edir: "Bu gün Misirdə, bəlkə də, 20 ya da 30 nəfər yaşlı musəvi tapa bilərsiniz".

1944-cü ildə Yəməndə 55.000, İraqda 150.000, Əlcəzairdə 140.000, Misirdə 80.000, Liviyada 38.000, Mərakeşdə 265.000, Tunisdə 105.000, İranda 100.000, Suriyada 27.000, Livanda 5.666 musəvi yaşayırdı. Dövrümüzdə isə Mərakeş, Tunis və İranda bir neçə min musəvi, sadaladığımız digər ərəb ölkələrində isə onlarla musəvi var.
 
Getdikcə artan məhdudlaşdırıcı qanunlar, ayrı-seçkilik və musəvi əleyhdarı hücumlar səbəbindən bu torpaqlardan çıxarıldıqdan sonra geridə qalanlar da regionu tədricən tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. BMT-nin keçmiş səfiri Ron Prosor "Huffington Post" qəzetində dərc olunan "Yaxın Şərqin danışılmamış ən böyük hekayəsi" (“The Middle East’s Greatest Untold Story”) başlıqlı məqaləsində bu düşmənçilikdən belə bəhs edir:

"İraqdakı  2500 illik musəvilərin, demək olar ki, hamısı illər ərzində ölkəni tərk edərək buranı ən böyük sənətkarların, musiqiçilərin və iş adamlarının bir çoxundan məhrum etdilər. Oxşar mənzərələr Misirdən Suriyaya, Liviyadan Yəmənə qədər region miqyasında yaşandı. Yeni “Drakon qanunları” musəviləri ibadətlərindən məhrum etdi, onları musəvi şəxsiyyət vəsiqələri daşımağa məcbur etdi və mülklərindən milyardlarla dolları ələ keçirdi".

Xristianlara baxdıqda da oxşar mənzərələri görmək olar. Xristianlıq ilk dəfə ortaya çıxdığı regiondan - Yaxın Şərqdən silindi. Misirli xristianlar 1952-ci il inqilabından sonra böyük icmalar halında Misiri tərk etməyə başladılar. Son on il ərzində bu bölgə kilsələrə edilən hücumlara görə yaşanılması çox çətin yerə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, misirli xristianlar cinayət və sui-qəsdlərə də məruz qaldılar. Hər hansı sübut olmadan dinə təhqir və ya küfr etməklə təqsirləndirildilər və əksəriyyəti həbs cəzasına məhkum edildi.
 
Bu hadisələr Quranın bildirdiklərindən tamamilə uzaq olan ifrat zehniyyəti əks etdirir. Bu zehniyyəti qəti şəkildə tənqid edirəm. Bu sistemin əsas səbəbi müsəlmanların əksəriyyətinin müxtəlif təfsirləri, hədis və fətvaları əsas tutaraq Quranı tərk etmələridir. İslam dünyasındakı bir çox icmalar dini liderlərinin çıxışlarını bir qayda olaraq mənimsəyir və bu səbəbdən hər dini icmanın öz qayda-qanunları olur. Bu icmalar Kitab Əhlinə nifrət ifadə edən uydurma hədisləri də qəbul edirlər. Əslində, İslama görə, müsəlmanlar Kitab Əhlinin inanclarına hörmət göstərməlidirlər. Allah mənafelərinə zidd olsa da, müsəlmanlara ədalətli olmalarını əmr etmişdir.
 
Qurana əsasən bütün müsəlmanlar heç bir fərq qoymadan bütün haqq dinləri və peyğəmbərləri qəbul etməlidirlər (Bəqərə surəsi, 136). Allah Quranda müsəlmanlara belə bildirir:
 
Musa ümməti arasında bir dəstə də vardır ki, onlar (insanları) haqq yola aparır və haqqı rəhbər tutaraq (onlar arasında) ədalətlə hökm edirdilər. (Əraf surəsi, 159)


Təməldə Allahın vəhyinə əsaslandığı üçün Kitab Əhlinin əxlaqi qaydaları var və nəyin halal, nəyin haram olduğunu bilirlər. Bu səbəbdən müsəlmanların Kitab Əhli tərəfindən bişirilən yeməkləri yeməsi halaldır. Eyni şəkildə müsəlman kişinin Kitab Əhlindən bir qadınla evlənməsinə icazə verilmişdir.

Bu gün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmətli mömin qadınlar da, sizdən əvvəl Kitab verilənlərin ismətli qadınları da, namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşna saxlamamaq şərti ilə mehrlərini verdiyiniz təqdirdə sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o, Axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. (Maidə surəsi, 5)
 
     
Belə ki, İslam idarəçiliyinin olduğu dövrlərdə, xüsusilə, Peyğəmbərimiz dövründə müsəlmanlar xristianları və yəhudiləri böyük hörmət və mehribanlıqla qarşıladılar. Peyğəmbərimiz onlara qarşı ədalətli və mərhəmətli idi və bu üç dinin mənsubları arasında kompromis mühit yaratmağa çalışırdı. Bağlanılan bəzi müqavilələr xristianlara və musəvilərə muxtar dini icmalar kimi yaşamaq hüququ verdi.


Bundan başqa, hz.Osman dövründə ermənilərin Dvin şəhərinin fəthi zamanı xristianlara, yəhudilərə və zərdüştlərə bütün ibadət yerlərinin mühafizə olunacağı deyilmiş və onlara qəzalı vəziyyətdə olan kilsələri təmir etmələri və yeni monastırlar inşa etmələrinə icazə verilmişdi. Məsələn, Müqəddəs Sercius Monastırı patriarx Mar Amme tərəfindən dağıdıldı və hz. Osmanın hökmdarlığı dövründə yenidən inşa edildi. Misir valisi Ukbe bir nestorian monastırına yardım etdi, Edessa kilsəsi Müaviyə dövründə bərpa edildi və İsgəndəriyyədə Müqəddəs Markos Kilsəsi inşa edildi. Misir, Fələstin, İordaniya, Suriya və İraqdakı kilsələrin və sinaqoqların mövcudluğu müsəlmanların digər inanclara olan hörmətini sübut edir. Yanında məscid olan Sina monastırı Sina dağında önəmli həcc mərkəzidir.


Eyni şəkildə Osmanlı imperiyası İspaniya zülmündən qaçaraq Osmanlı torpaqlarına sığınan musəvilərə qarşı göstərdiyi mehriban münasibəti ilə başqalarına örnək oldu. İspaniyadan qovulan və sığınmaq istədikləri digər ölkələrdə daha çox çətinliklərlə rastlaşan bir çox musəvi şəhər qapılarında aclıqdan öldü. Sultan Bəyazid musəvilərə Osmanlı torpaqlarında sığınacaq verdi və xalqın onlara hörmət göstərməsini istədi.
 
Xristianların və musəvilərin müsəlman torpaqlarında rahat həyatlarının bir başqa nümunəsi “La conviviencia” olaraq xatırlanan Əndəlüsdə yaşanıb. O dövrdə Avropanın ən inkişaf etmiş mədəniyyətini quran bu dövlət digər dini inanclara tolerant yanaşması ilə seçilirdi. Convivencia - və ya bir arada var olma - həyatın hər sahəsində hakim idi: sənətdə, elmdə və hətta ibadətdə. Məsələn, Toledoda 13-cü əsrdə inşa edilən Müqəddəs Roman Kilsəsi müsəlman memarlar tərəfindən inşa edilən möhtəşəm xristian kilsəsidir və İslam motivlərini ehtiva edir. Görünür ki, iki inanc yalnız bir-birilərinin bacarıqlarından istifadə etməmiş, eyni zamanda bir-birinin mədəniyyətlərinə də hörmətlə yanaşmışlar. Üç ilahi dinin mənsubları dünyada indiyə qədər müşahidə olunan ən yüksək sivilizasiyalardan birini inkişaf etdirmək üçün əməkdaşlıq etmiş və uğurlu olmuşlar.
 
Verilən nümunələrdən də göründüyü kimi, müsəlmanlar tarix boyu musəvilər və xristianlar ilə iç-içə olublar. Kitab Əhli yaşadıqları müsəlman torpaqlarında istədikləri kimi ticarətlə məşğul olmuş və mülk sahibi olmuşlar. İstədikləri peşəyə yiyələnmiş, dövlət idarəçiliyində və hətta kral saraylarında xidmət etmək üçün vəzifəyə təyin edilmişlər. Söz azadlıqları olmuş, elmi və mədəni nailiyyətlər əldə etmişlər. Bu səbəbdən müsəlmanlar Quranın təlimlərinə sadiq qalmalı, ifratçıların nifrət ruhunu bir kənara qoymalı, cəfəngiyatları doğru inanclarla dəyişdirməli və üç ilahi dinin mənsublarının birlikdə yaşadıqları zamanlara qayıtmalıdırlar.
 
Adnan Oktarın “Egyptian Streets”   və “Tunisian Monitor”da yayımlanan məqaləsi:
https://egyptianstreets.com/2017/08/20/christianity-islam-and-judaism-they-can-peacefully-co-exist/
http://tunisianmonitoronline.com/index.php/2017/08/21/christianity-islam-and-judaism-they-can-peacefully-co-exist/


2017-09-19 21:37:00

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.