< <
2 / total: 11

Fəsil 1: Dəniz Altındakı Daimi Artan Müxtəliflik

Yaşadığımız planet-Dünya-, məlum olan digər göy cisimlərində olmayan xüsusiyyətlərə malikdir: Yer üzünün 70%-i su ilə əhatə olunur və bəzi yerlərdə dərinliyi Everest dağının yüksəkliyindən belə çox ola bilən bu sularda, dibə doğru endikcə rəngarəng bir dünya ilə qarşılaşarıq. Müxtəlif rəngləri və quruluşları ilə, bir-birindən maraqlı ovlanma və müdafiə taktikalarıyla milyonlarla canlı növü həyatını davam etdirər.

Yer üzündəki canlı növlərinin sayı ilə əlaqədar ehtimallar indiki vaxtda 100 milyona qədər çatır. Bu vaxta qədər müəyyən edilmiş canlıların sayı isə yalnız 1.4 milyon qədərdir.(1) Norveç İqlim Tədqiqatları Bjerkness Mərkəzindən Vigdis Vandvik, canlı növlərinin sayı ilə əlaqədar olaraq, "Bu, kainatdakı ulduzların sayını saymaq kimi bir şeydir. Dünyadakı heyvanların və bitkilərin sayı barədə tam bir fikir yürütmək qeyri-mümkündür." (2) deyir.

Bir an üçün yer üzündəki sularda heç bir canlı yaşamadığını düşünək. Onda Dünyadakı canlı növlərinin 90%-nin olmadığı bir Dünya təsəvvür etməliydik. Məhz okean və dənizlərdə belə zəngin canlı növləri vardır. Amerikadakı Rutgers Universiteti Dəniz və Sahil Tədqiqatları İnstitutunun Direktoru Frederik Grassle, araşdırmalarına əsaslanaraq bu qiymətləndirməni aparır:

Topladığımız nümunələr göstərdi ki, okean bazası, əslində, mövcud növ sayı baxımından tropik yağış meşələriylə yarışa bilər. Okean dibi fiziki cəhətdən bir çölü xatırlada bilər, lakin növ müxtəlifliyi baxımından daha çox tropik yağış meşələri kimidir. (3)

Daha əvvəl həyatın olmadığı zənn edilən bir şəraitdə, okeanların bir neçə min metr döşəməsində inanılmaz bir növ zənginliyinin var olduğu ortaya çıxmışdır. Bir araşdırmada, 2100 metr dərinlikdəki okean döşəməsindən götürülən hər 30x30 cm2-lıq nümunədə, 55-135 fərqli növ tapılmışdır.(4) Cənubi Avstraliya akvatoriyasındakı başqa bir araşdırmada isə, 10 m2lik dəniz döşəməsində 800-dən çox növün varlığı müəyyən olunmuşdur.(5) Yalnız bakteriya növü olaraq belə, 1 litr dəniz suyunda 20000 -dən çox növ olduğu məlumdur.(6) Harvard Universitetindən Prof. Edvard O. Vilson, In Search of Nature (Təbiətin gizli bağçası) adlı kitabında canlı növlərindəki müxtəlifliklə əlaqədar bu həqiqətləri ifadə etmişdir:

Əvvəlcə bioloji müxtəliflik miqdarı mövzusunu düşünün. Dünyadakı orqanizm növlərinin sayı tam olaraq bilinmir. Bu günə qədər, təxminən 1,5 milyon növə ad verilmişdir, lakin doğru sayı, yəqin ki, 10 milyon ilə 100 milyon arasındadır... Tropik yağış meşələrindəki ən az bir-iki milyon, hətta onlarla milyon oynaq qıçlı növü üzərində də, dərin dənizlərin geniş döşəməsində yaşayan milyonlarla onurğasız növü üzərində də çox iş görülməmişdir. Ancaq sistematikanın əsas qara dəliyi bakteriyalardır. Kobud şəkildə, rəsmi olaraq 4000 bakteriya növünün müəyyən edilmiş olmasına baxmayaraq, yaxın vaxtlarda Norveçdə aparılan tədqiqatlar, meşə torpağının hər bir qramında olan 10 milyard orqanizmin arasında elm üçün demək olar ki, tamamilə yeni olan 4000 ilə 5000 bakteriya növünün varlığını ortaya çıxarmışdır, həmçinin dayaz dəniz çöküntülərinin hər bir qramında da birinci qrupa daxil olmayan və yenə əksəriyyəti yeni olan 4000 ilə 5000 növ daha tapılmışdır. (7)

nehir manzarası

Məgər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman Bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar?
(Ənbiya surəsi, 30)

Nəhəng okean kütlələrinin daxilində varlığından ancaq 21-ci əsrdə xəbərdar olduğumuz canlılardan biri də, okean dibindəki palçıq təbəqəsində yerləşən və metan istehlak edən bakteriyalardır.(8) Gözlə görülə bilməyən bu canlılar, dərin dənizlərin bir yerində insan üçün həyati əhəmiyyətə malik bir fəaliyyət göstərirlər. Bu mikroorqanizmlərin hər il təxminən 300 milyon ton qədər metan istehlak etdikləri ehtimal olunur və mütəxəssislərə görə; "Bu miqdar, insanların kənd təsərrüfatı, zibil basdırma, ya da üzvi yanacaq vasitələrindən istifadə etmək yollarıyla atmosferə buraxdıqları metan miqdarına bərabərdir." (9) Başqa sözlə, tək bir canlı növü belə əslində Dünyadakı həssas tarazlığın bir zəncirini meydana gətirər. Bir Quran ayəsində belə bildirilir:

...O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın. (Ənam surəsi, 59)

Digər tərəfdən inkişaf edən texnologiya ilə yanaşı, hər keçən gün okeanlarda yeni canlı növləri tapmaq mümkündür. Tuscia Universitetindən Françesko Canganella və Yaponiya Dəniz Elmləri və Texnologiyası Mərkəzindən Chiaki Katonun ifadə etdikləri kimi, "Tədqiqatçıların səylərinə və elmi metodlardakı tərəqqilərinə baxmayaraq, okeanların yalnız kiçik bir hissəsi asanlıqla əlçatan vəziyyətdədir və bundan ötrü də dəniz dünyasının böyük hissəsi hələ məlum deyil." (10) Başqa sözlə, hər yeni tədqiqat naməlum növlərin varlığını ortaya çıxarır. Elm və təbiət tarixi yazıçısı Cozef Wallace, A Gathering of Wonders (Möcüzələr kolleksiyası) adlı kitabında, mövzu ilə əlaqədar bu sətirlərə yer verir:

Balıq alimi Melanie Stiassny, "Hər kəs Dünyanın böyük bir hissəsinin sularla əhatə olunduğunu bilməsinə baxmayaraq, çox az adam bunun 2,5% -inin şirin su olduğunun fərqindədir." Daha da qəribəsi bu qədər kiçik bir su həcminin olduqca çox balıq növünə ev sahibliyi etməsidir. Duzlu su və şirin su balıqları hamısı birlikdə onurğalı həyatının ən müxtəlif qolunu meydana gətirərlər, bunların indiyə qədər 25000 növü müəyyən olunmuşdur. Hər il təxminən 200 yeni balıq növü müəyyən edilir və bu işi daha çox alim görsəydi bir ildə daha çox növ müəyyən edilmiş olardı. (11)

Vaşinqtondakı Dəniz Həyatı Əhali Siyahıyaalınması Təşkilatında işləyən bioloq Prof. Ron Odor isə bunları ifadə edir:

Okeanın bir çox hissəsi hələ heç tədqiq olunmayıb... Ehtimallarımıza görə okeanın 10-da 1-lik hissəsinin yalnız 100-də 1-i, hətta daha azı bioloji mənada təsvir edilə bildi. (12)

Vuds Holedaki Dəniz Biologiyası Laboratoriyasından amerikalı alim Mitçell Soqin də, canlılardakı müxtəlifliyin məlum olan və ya ehtimal ediləndən çox olduğunu vurğulayaraq, bu mövzuda gördükləri işin ardından bunları ifadə etmişdir:

Bu (iş) həqiqətən, məlumat çatışmazlığımıza və daha öyrənəcək nə qədər çox şey olduğuna işarə edir. (13)

Dünyanın hər yeri böyük bir müxtəlifliklə doludur. Minlərlə metr dərinlikdəki okeanlardan kiçik gölməçələrə, soyuq qütb regionlarından okean dibindəki isti su mənbələrinə qədər hər yerdə çox sayda canlı növü var. Çılpaq gözlə görülməyən diatomlardan tonlarla ağırlıqdakı nəhəng balinalara, birhüceyrəli planktonlardan hidrolokator sistemli delfinlərə, sürətlə suya baş vuran suitilərdən rəngarəng mərcan balıqlarına qədər bütün canlılar Allahın bənzərsiz yaratma sənətinin nümunələridir. Prof. Edvard O. Vilson təkamülçü bioloq olmasına baxmayaraq, təbiətdəki müxtəliflik qarşısında bunları dilə gətirməkdən özünü saxlaya bilməmişdir:

Bioloji müxtəliflik Yaradılışdır. Hər biri milyardlara çatan nukleotid cütləriylə və daha çox sayda, əslinə baxanda astronomik sayda, ola biləcək genetik kombinasiya ilə müəyyənləşdirilən on milyon bəlkə daha çox növ hazırda həyatdadır... Canlı orqanizmlərin Yer kütləsinin ancaq on milyardda birini meydana gətirməsinə baxmayaraq, bioloji müxtəliflik bizə məlum olan kainatın informasiya baxımından ən zəngin hissəsidir. Bir ovuc torpaqda digər bütün planetlərin ümumi səthlərində olduğundan qat-qat çox birləşmə və mürəkkəblik vardır. (14)

Belə müxtəlif canlıların bir-birlərindən asılı olan həyat tarazlığı içində yaşamaları insanların üzərində düşünməsi lazım olan bir haldır. Allahın yaratdığı bütün növləri tapmaq hazırda qeyri-mümkün görünür. Hər bir canlı Allahın elminin böyüklüyünün, sənətinin zənginliyinin bir əks olunmasıdır və araşdırılması və öyrənilməsi lazım olan bir çox xüsusiyyətə malikdir. Allah Quranda belə bildirir.

Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər üçün dəlillər vardır. Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır. (Casiyə surəsi, 3-4)

İsti Su Çıxışlarındakı Müxtəliflik, Yaradılışın Dəlillərindəndir

Okean dibində ekosistemi təmin edən isti su mənbələri, Yer qabığındakı yarıqlarda, içində müxtəlif mineralların olduğu isti suyun çıxdığı yerlərdədir. 1977-ci ildə Qalapaqos adalarının 320 km şimal-şərqində, dəniz səthindən 1600 metr dərinlikdəki isti su çıxışlarında aparılan araşdırmalarda, əvvəllər naməlum olan canlılar kəşf edilmişdir. Bu araşdırmalarda alimləri ən çox təəccübləndirən, canlıları bişirəcək qədər isti, darmadağın edəcək qədər də turşulu sularla əhatələnmiş bir regionda, asanlıqla yaşaya bilən canlıların müxtəlifliyi olmuşdur.(15) Temperaturun 4000C˚-yə çatdığı bu ehtiyatların ətrafında indiyə qədər 300-dən çox növ aşkar olunmuşdur.(16) Bəs bu canlı növləri necə olur ki, həm günəş şüası olmadığı üçün qida təmin edilə bilməyən, həm də olduqca zəhərli olan bir mühitdə yaşaya bilirlər?

Bu sularda yaşayan canlılar, vulkanların ağızlarından çıxan hidrogen sulfidin (H2S) zəhərləyici xüsusiyyətini təsirsiz hala gətirəcək bir yaradılışa sahibdirlər. Allahın yaratdığı bu xüsusi sistem vasitəsilə zəhərlənib ölməkdən qorunduqları kimi, ehtiyac duyduqları qidanı və enerjini də asanlıqla təmin edə bilirlər. Bunun üçün hidrogen sulfidi (H2S) oksigen ilə "yandıraraq", su və müxtəlif sulfatlar istehsal edən bakteriyalardan faydalanırlar.

Hidrogen sulfid + Oksigen ==> Su + Sulfatlar

"Xemosintez" olaraq adlandırılan bu əməliyyatda bakteriyalar, kükürdü manipulyasiya edərək qida istehsal edərlər. Beləcə, okeanın dərinliklərindəki su çıxışlarında, bir çox canlı bu bakteriyalarla ortaq həyat içərisində, qida əldə etmək üçün işığa ya da suyun səthindən aşağıya doğru çökən canlı qalıqlarına ehtiyac duymadan yaşayarlar.

Bu canlılar arasında ən diqqət mərkəzində olanı, nə qida alacaq bir ağzı, nə də aldığı qidaları həzm edəcək bir həzm sistemi olmayan nəhəng şar soxulcanlarıdır. Tədqiqatlar nəticəsində nəhəng boru soxulcanlarının (Riftia pachyptila), "trofozom" adı verilən orqanında xemosintez əməliyyatını yerinə yetirən bakteriyalar olduğu ortaya çıxmışdır. Belə ki, boru soxulcanının hər 28 qramlıq toxumasında 285 milyard bakteriya vardır.(17) Nəhəng boru soxulcanı öz hüceyrələri daxilində yaşayan bakteriyaları kimyəvi maddəylə, bakteriyalar isə soxulcanı qidayla təmin edir. Molyusk, xərçəng, krevet, dəniz darağı və akula kimi isti su çıxışlarının ətrafında yaşayan bir çox canlı xemosintez əməliyyatını yerinə yetirən bu bakteriyalarla oxşar bir ortaq həyat əlaqəsinə sahibdirlər. Həyata keçirdikləri kimyəvi əməliyyatlar vasitəsilə sulfidi istifadə üçün yararlı hala gətirən bu bakteriyalar digər heyvan növləri üçün yemək təmin etməklə vulkan ağzındakı qida zəncirinin bünövrəsini meydana gətirərlər. Bəzi onurğasızlar bu mikroorqanizmlər vasitəsilə, osminoq kimi canlılar isə bu onurğasızlar vasitəsilə nəsillərini davam etdirirlər. Yaxın vaxtlara qədər canlıların var olmadığı zənn edilən bu mühitdəki növlərin zənginliyi və ətraf mühitə mükəmməl uyğunlaşması heyrət oyandırıcıdır.

1- Soyuq su, dəniz dibindəki yarıqlardan süzülür
2- Kristallaşmış minerallar baca hissəsinin ətrafında toplanır
3- Yüksək temperaturdakı su yarıqdan ətrafa püskürür
4- Şar soxulcanları
5- Xeyli isinmiş və özünə minerallar qəbul etmiş su səthə doğru sürətli şəkildə çıxar
6- Su, okean kraterindeki isti qayalarla qarşılaşar
7- İsti su çıxışlarındakı canlıları əks etdirən şəkil

İsti su qaynaqları bir çox canlı üçün əhəmiyyətli bir yaşayış arealıdır. Krevetlər, şar soxulcanları və xərçənglər bu mühitdə, zəhərli sulfidi təsirsiz hala salan bakteriyalarla birlikdə yaşayaraq zəhərlənməkdən qorunur və müdhiş bir müxtəliflik meydana gətirirlər.

Elm dünyasında böyük əks-səda doğuran isti su çıxışlarının kəşfi mühüm bir həqiqəti göstərir. Bu regionlardakı çətin şərtlərdə yaşayan canlıların hələ bir hissəsi aşkar edilmişdir və bunların da 95%-i müəyyən edilə bilməmişdir. Hər yeni araşdırma və inkişaf okean dibinin zənginliyi haqqında nə qədər az şey bildiyimizin bir göstəricisidir. İsti su çıxışlarındakı bu həyat və canlı müxtəlifliyi Uca Rəbbimizin kainatın hər yerindəki hakimiyyətini elmini və rəhmətini göstərir. Kainatdakı hər şeyi yaradan, kainatın hər yerində sonsuz ağlını təcəlli etdirən Uca Allahdır. Allahın elmi ilə hər yeri əhatə etdiyi Quranda belə bildirilir:

Sizin məbudunuz yalnız Özündən başqa heç bir məbud olmayan Allahdır. O, elm ilə hər şeyi əhatə edir”. (Taha surəsi, 98)

1- Şelf zonası
2- Materik yamacı
3- Çökmüş vulkanik ada
4- Orta okean silsilələri
5- Dərin okean çökəkliyi

Qurunu əhatə edən okean dərhal dərinləşməz. Şelf zonası adlanan dayaz yer, olduqca çox sayda canlının məskunlaşdığı ərazidir. Əslində bu ərazi dünyadakı balıqların böyük bir hissəsinin yaşayış arealını təmsil edir.

 

Qeydlər

1. http://pubs.wri.org/pubs_content_text.cfm?ContentID=535

2.  Lars Holger Ursin, "How many species are there on Earth?" , University of Bergen, 22 Mayıs 2006; http://meldinger.uib.no/engelsk.php?id=220506134118

3. Marcia Collie, Julie Russo, "Deep-Sea Biodiversity and the Impacts of Ocean Dumping", 2000, http://ğ.oar.noaa.gov/spotlite/archive/spot_oceandumping.html.

4. J.F. Grassle, N.J. Maciolek, "Deep-Sea Species Richness: Regional and Local Diversity Estimates From Quantitative Bottom Samples", American Naturalist, vol. 139, 1992, s. 313-341.

5. G.C.B. Poore, G.D.F. Wilson, "Marine Species Richness", Nature, vol. 361, 1993, s. 579.

6. Der Spiegel, Im Meer lebt mehr, 1 Ağustos 2006; http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5232928.stm Thousands of microbes in one gulp By Louisa Cheung

7. Edward O. Wilson, Doğanın Gizli Bahçesi (In Search of Nature), TÜBİTAK, Çev: Aslı Biçen, 6. baskı, Ankara, 2005, s. 157; [The Biophilia Hypothesis, ed. S.R. Kellert ve E.O. Wilson, Island Press, Washington D.C., 1995, ss. 31-41.]

8. Carl Zimmer, "Inconceivable Bugs Eat Methane on the Ocean Floor", Science, vol. 293, 20 Temmuz 2001, s. 418-419.

9. Raşit Gürdilek, "Dünyay Kurtaran Mikroplar", Bilim ve Teknik, Eylül 2001, s. 10.

10. Francesco Canganella, Chiaki Kato, "Deep Ocean Ecosystems", Encyclopedia of Life Sciences, 2001, ğ.els.net.

11. Joseph Wallace, A Gathering of Wonders, St. Martin's Press, New York, 2000, s. 65.

12. "Scientists Discover Deep Sea Enigma", Guardian Newspapers, 23 Ekim 2003; http://www.buzzle.com/editorials/10-23-2003-46865.asp

13. USA Today, Scientists Report Seas Contain More Microorganisms Than Thought, 1 Ağustos 2006.

14. Edward O. Wilson, Doğanın Gizli Bahçesi (In Search of Nature), TÜBİTAK, Çev: Aslı Biçen, 6. baskı, Ankara, 2005, s. 164; [The Biophilia Hypothesis, ed. S.R. Kellert ve E.O. Wilson, Island Press, Washington D.C., 1995, ss. 31-41.]

15. Okyanus tabanındaki sıcak su kaynakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: John M. Edmond ve Karen Von Damm, "Hot Springs on teh Ocean Flor", Scientific American, Nisan 1983.

16. "Sea Connections", Smithsonian Center for Education and Museum Studies, 2001, http://educate.si.edu/lessons/currkits/ocean/connect/essay.html.

17. "Sea Connections", Smithsonian Center for Education and Museum Studies, 2001, http://educate.si.edu/lessons/currkits/ocean/connect/essay.html

 

2 / total 11
"Harun Yəhyanın Dəniz Altındakı Möhtəşəm Dünya kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."