< <
6 / total: 11

Fəsil 5: Dəniz Altının Məharətli Dalğıcları

Dənizin dərinliklərinə enmək üçün istifadə edilən texnologiya indiki vaxtda yalnız sualtı qayıqlarla məhdudlaşmışdır. Qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edərək, çox sayda mütəxəssis mühəndis və alimin işləməsi ilə istehsal olunan müasir sualtı qayıqlar, bu dərinliklərdə yaşayan dəniz canlılarının xüsusiyyətləri ilə müqayisədə olduqca sadə və primitivdir. Dərin dənizlərdə yaşayan canlılar, insan istehsalı olan heç bir texnologiya ilə müqayisə olmayacaq üstünlükdə bir manevr qabiliyyəti nümayiş etdirər və yüksək təzyiqdən təsirlənmədən dərin sularda rahatlıqla yaşayarlar. Üstəlik, sualtı qayıqları təzyiqə davamlı hala gətirmək üçün istifadə edilən ağır metallara dərin dəniz canlılarında ehtiyac yoxdur. Bu canlılar yüksək təzyiq altında heç zərər görmədən, bütün həyati funksiyalarını mükəmməl bir şəkildə yerinə yetirə biləcək üstün bir təchizata sahibdirlər. Dəniz səthindən düşən bir cismin döşəməyə çatması üçün iki gün keçməsi lazım olan 6000 metrə çatan dərinliklərdə belə, (62) Uca Rəbbimizin izniylə ehtişamlı bir həyat vardır. Bir Quran ayəsində belə bildirilir:

...O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın. (Ənam surəsi, 59)

Okean dərinlikləri, tamamilə fərqli bir mühitdir. Dənizlərdə yaşayan bir çox balıq, okean dərinliklərinə enə bilməz, bu mühitin şərtlərində yaşaya bilməz. Çünki bu böyük dərinliklər, özüylə birlikdə çətin şərtlər də gətirər. Yüksək təzyiq altında, soyuq və zülmət qaranlıq sularda bir canlının yaşaya bilməsi, ancaq anadangəlmə bu şərtlərə uyğun xüsusiyyətlərə sahib olmasıyla mümkün ola bilər. Suya baş vuran ya da dərinlərdə yaşayan canlıların orqanizmlərində əhəmiyyətli anatomik fərqlər var və bunların hər biri həyati əhəmiyyət daşıyar. Məsələn, bu canlılar, bədənlərindəki oksigendən digər dəniz canlılarına nisbətən daha qənaətcil istifadə edərlər. Dərinlərdəki ciddi istilik itkisinə qarşı müdafiə mexanizmləri vardır. Təzyiqə davamlı ağciyərlərə və sürətlə üzə biləcəkləri hidrodinamik bədən quruluşlarına malikdirlər. Üstəlik, bu xüsusiyyətlərdən sadəcə biri olmadığı təqdirdə bu canlılar dərin sulara baş vura bilməz ya da dənizlərin dibində yaşaya bilməzlər.

Bəzi heyvanlar üçün dərin sulara baş vurmaq yaşamaq üçün lazım olan bir zərurətdir. Balinalar, su samurları, suitləri, dəniz aslanları kimi bir qisim canlılar, qidalanmaq üçün, bioloji baxımdan çox zəngin olan dərin sulara baş vurmalıdırlar. Bu heyvanların ortaq xüsusiyyətləri, yüksək təzyiqə davamlı olmaları və su altında çox uzun müddət qala bilmələridir. Eləcə də, suya baş vuran bütün heyvanların bədən formaları suda qabaqlarını kəsəcək qüvvələrə qarşı optimal quruluşlarda olması lazımdır. Necə ki, bəhsi keçən canlıların hamısı, heyrətləndirici şəkildə "hidrodinamika" kimi tanınan bu elmin qanunlarına mükəmməl şəkildə uyğunlaşmışdırlar. Sürtünməni minimuma endirən tüklərindən, qulaq və burun quruluşlarına, qanlarının biokimyəvi xüsusiyyətlərindən, elastik sümüklərinə qədər hər cür təfərrüat əvvəlcədən özləri üçün bədənlərində hazırlanmışdır. Bu canlıları doğulduqları andan etibarən hidrodinamik quruluşlarıyla birlikdə yaradan Uca Rəbbimizdir və onlar Allahın yaratmasıyla anadangəlmə məharətli dalğıclardır.

Dəniz Altında Yüksək Təzyiqin Təsiri

Biz hiss etməsək də, bizi əhatə edən hava, dərimizin hər sm2-nə hər an 1 kq ağırlıqla təzyiq göstərir. İnsanın və digər bütün canlıların bədəni, bu atmosfer təzyiqinə uyğun olaraq yaradılmışdır. Okeanlar isə havadan daha ağır bir maddədən təşkil olunur: Bu sudur. Quru səthiylə müqayisədə xeyli yüksək təzyiqin hakim olduğu bu mühitdə dərinliyə doğru getdikcə, hər 10 metrdə bir, təzyiq bir qat daha artar. Bu təzyiq, canlının üstündə duran suyun ağırlığıdır.

Okeanın çox dərin hissələrindəki heyvanlar, 1000 atmosfer təzyiqindən yuxarı təzyiqdə belə yaşaya bilərlər. Bu canlıların okeanların dərinliklərində yaşamaları, bədənlərinin yüksək təzyiqə uyğun olaraq yaradılması vəsiləsiylədir. Məsələn, bir məməli heyvanın dərinliklərdə yaşamasını istəsək, ciyərləri, ürəyi, damarları, böyrəkləri, dərisi, bir sözlə, hər orqanı mövcud halından tamamilə fərqli olmalıdır. Hər cür tədbir görə biləcək ağıla sahib olan insan, belə bir mühitdə dura bilmək üçün xüsusi qaz qarışıqları ilə işləyən su altı tənəffüs alətlərinə, həssas dərisini qoruyacaq xüsusi paltarlara, xüsusi rabitə cihazlarına, görməsinə imkan verəcək eynək və işıqlandırma sistemlərinə və daha bir çox texnoloji yardıma ehtiyac duyar. Bütün bu texniki yardıma baxmayaraq, insanın suyun altında qala bilmə müddəti olduqca azdır.

Məlum olduğu kimi təkamül, tamamilə təsadüfləri uydurma məbud olaraq qəbul etmiş azğın bir inanc sistemidir. (Allahı tənzih edirik). Bu məntiqlə darvinistlər, dərin dəniz canlılarının da təsadüfi proseslər nəticəsində meydana gəldiklərini, təqlid belə edilə bilməyən möhtəşəm dalğıc təchizatlarını təsadüflər nəticəsində zamanla əldə etdiklərini iddia edirlər. Bu məntiqdən kənar iddiaya görə təsadüflər, fizika, kimya qanunlarını bilirmiş kimi, canlılara tam ehtiyac duyacaqları şəkildə, suya, soyuğa və yüksək təzyiqə davamlı bədən quruluşları qazandırmışdır. Bu onlara görə elə xəcalət verən bir iddiadır ki, bəzən darvinistlər bilavasitə təsadüf kəlməsindən istifadə etməkdən çəkinərlər. Çünki iddialarının məntiqdən kənar olduğunu özləri də bilirlər.

1- Basınç artışı
2 - Yüzey
3 - Suyun derinliği
4 - Mercanlar ve süngerler
5 - Kıta yamacı
6 - Gümüşbalta balığı
7 - Balina
8 - Deniz karı
9 - Deniz yatağı çamuru
10 - Denizanası

11 - Deniz karı
12 - Kırmızı karidesler
13 - Fare kuyruklu balık
14 - Su yılanı
15 - Sporoforlar
16 - Engerek balığı
17 - Üçayak balığı
18 - Denizyıldızı
19 - Amphipodlar
20 - Mürekkep balığı

21 - Fener balığı
22 - Çukur bölgesi
23 - Beroe (deniz anası)
24 - Ejderha balığı
25 - Karanlık Bölge 1.000-5.000 m
26 - Derin Deniz Yatağı
27 - Deniz Hıyarı
28 - Işığın Ulaşabildiği Bölge 0-200 m
29 - Alacakaranlık Bölge 200-1.000 m

Təzyiq dəyişikənliyi suyun səthində, dərin dənizlərə nisbətən daha çoxdur.

Toran yerlərdə yaşayan canlılar ümumiyyətlə şəffafdırlar və ya işığı əks etdirərlər. Bu vəziyyət ovçulara qarşı qorunmaq imkanı verər. Bu canlıların ümumiyyətlə iti görmə qabiliyyətinə sahibdirlər. Beləliklə, ovlarını asanlıqla tapar və təhlükələrdən qoruna bilər. Qaranlıq yerdə yaşayan canlılar isə ümumiyyətlə, qara və ya tünd qırmızıdırlar. Görmə qabiliyyətləri zəifdir. Əksəriyyəti yırtıcılardan qorunmaq üçün öz işığını istehsal edər. Hər bir canlı yaşadığı mühitə uyğun xüsusiyyətlərlə birlikdə yaradılmışdır. Bu canlıları da, onların yaşadıqları mühiti də yaradan Uca Allahdır.

Darvinistlər də çox yaxşı bilirlər ki, təsadüflər yalnız ixtiyari, sadə, nəzarətsiz, özbaşına hadisələrdir. Əlbəttə ki, bu elmdən kənar iddiaların etibar ediləcək bir tərəfi yoxdur. Ancaq təkamül tərəfdarları yaşadıqları məntiq çöküşünə görə bu xəyal dünyasını həqiqətmiş kimi təqdim etməyə çalışırlar. Bir təkamülçü mənbədəki məntiqdən kənar ifadələr bu vəziyyətin nümunələrindən sadəcə biridir:

Görəsən bəşəriyyət bəzi məməlilərin minlərlə il əvvəl suitləri, balinaları, delfinləri yaratmaq üçün etdiyi kimi dənizə qayıdır? Çox böyük mutasiyaların baş vermədiyi vəziyyətimizi qəbul etsək, əslində bu o qədər də mümkün görünmür. Bədən quruluşumuz, bədən ölçülərimiz, ciyərlərimiz, ürəyimiz, damarlarımız, böyrəklərimiz, dərimiz və qanımız, bir sözlə, bütün orqanlarımız soyuqdan donmadan, dərimizi itirmədən, çox tez-tez nəfəs almaq məcburiyyətində qalmadan uzun dövrlər suda yaşaya bilmək üçün ciddi dəyişikliklər keçirməlidir. ...İnsan irqinin dənizdə yaşaya biləcəyinə dair heç bir təkamül xarakterli inkişaf müşahidə olunmur.(63)

Yuxarıdakı elmə zidd olan ssenaridə, bəzi quru canlılarının, mutasiya kimi DNT-ni korlayan zərərli təsirlərlə dalğıclıq etməyə uyğun hala gəldikləri və bu cür mutasiyalarla insanların da dalğıclığa uyğun xüsusiyyətlər qazana bilmələrinin mümkün ola biləcəyi iddia edilir. Hətta bu səhv məntiqə görə insanların nəfəslərini tutaraq, suya baş vurmağa cəhd edərək, ehtiyacları istiqamətində bədənlərinə yeni xüsusiyyətlər qazandırmalarının da ehtimal olunduğu təəssüratı verilməyə çalışılır. Əlbəttə ki, bunlar reallaşması mümkün olmayan ssenarilərdən ibarətdir, hətta bu ssenarini yazan təkamülçü də, iddiasının nə qədər məntiqdən kənar olduğunu dərk edir.

Bu cür ümidlər, əlbəttə ki, elmə ziddir, xəyalidir. Çünki bir ana və ya ata Ginnes rekordlar kitabına girəcək qədər uzun müddət nəfəs tutmağı bacarmış olsa belə, onların uşaqları bu qabiliyyətə sahib ola bilməyəcək. O da bir fərd kimi sıfırdan başlayaraq yeni məşqlər edib, ana və atasının rekordunu əldə etməyə çalışmaq məcburiyyətindədir. Başqa bir sözlə, insan nəsli özünü nə qədər məcbur edirsə etsin, etdiyi heç bir səy yumurta ya da sperma hüceyrəsindəki genlərin düzülüşünə təsir etməyəcəyi üçün daimi bir dəyişiklik meydana gətirməz. Təsadüfi mutasiyaların təsiri isə, əvvəlki hissələrdə izah etdiyimiz kimi, Çernobıl partlayışındakı zədələnmiş orqanizmlər, şikəstliklər və ölümdür. Başqa sözlə, cəhalət məhsulu olan bu xəyallarla təkamül nəzəriyyəsini ayaqda saxlamağa səy göstərmək darvinistləri yalnız gülünc vəziyyətə salır.

Burada üzərində durulması lazım olan ikinci əhəmiyyətli mövzu, bir insanın Ginnes rekordlar kitabına girəcək qədər suyun altında nəfəs tutma bacarığının olmasının belə, ona əsla dəniz canlılarının xüsusiyyətlərini qazandırmayacağıdır. Bu adam, etdiyi məşqlər nəticəsində sadəcə ağciyərini gücləndirmişdir. Bədənində, dəniz canlılarına aid strukturların, orqanların və ya toxumaların meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Çünki insan, insana aid genlərlə yaradılmışdır, balıq isə balıq olaraq var edilmişdir. Tarixin heç bir dövründə bu həqiqət dəyişməmişdir. Həyatın ən qədim dövrü olan 450 milyon il əvvəl dəniz canlıları necə bu xüsusiyyətlərlə yoxdan yaradılmışlarsa, bu gün də eyni yaradılış hökm sürür.

Darvinistlər bu hekayələri izah etməyin səhv olduğunu bilə-bilə bunları peşəkar ədəbiyyatında saxlamağa çalışır, bu axmaqlıqları cəmiyyətə elmi həqiqətlər kimi çatdırmaqda bir problem görmürlər. Bu, inandıqları batil darvinizm ideologiyasının bir tələbidir. Harvard Universitetində geologiya və zoologiya professoru olan Stefan C. Qauld bu vəziyyəti bir sözündə belə izah edir:

Təkamülçü Stefen C. Qould

Təkamül biologiyası, anatomiya və ekologiya elmlərini qeydiyyata alan və sonra hansı sümüyün niyə o formada göründüyü ya da bu canlının hansı səbəbə görə orada yaşadığıyla əlaqədar tarixi və ya adaptasiya ilə əlaqədar izahlar gətirməyə çalışan möhtəkir bir dəlillə əhəmiyyətli dərəcədə mane olmuşdur. Alimlər bu nağılların hekayə olduğunu bilirlər; təəssüf ki, bunlar peşəkar ədəbiyyatında çox əhəmiyyətli və həqiqətmiş kimi qəbul olunur. Daha sonra bunlar [elmi] “həqiqətlər” halına gələr, xalq ədəbiyyatına daxil olar. (64)

Stefan C. Qauld, bu hekayələrin heç bir şeyin dəlili olmadığını, yalnız fərziyyəyə əsaslandığını isə belə ifadə edir:

Təkamül təbiət tarixinin “məhz-elə hekayələr” ənənəsindəki bu nağıllar, heç bir şeyin dəlili deyildirlər. Ancaq bunların meydana gətirdiyi üstünlük və bənzər bir çox vəziyyət mənim pilləli inkişaf fikrinə (gradualism) olan inancımı uzun bir müddət əvvəl yox etdi. Daha yaradıcı zehinlər bunları hələ də müdafiə edə bilərlər, ancaq yalnız səthi fərziyyələrlə xilas edilmiş anlayışlar mənim üçün elə də bir şey ifadə etmir. (65)

Bu izahlardan da aydın olduğu kimi, canlılar təkamül keçirdikləri üçün olduqları mühitə uyğunlaşmazlar; mühitə uyğunlaşmağa imkan verəcək xüsusiyyətlərlə yaradıldıqları üçün yaşaya bilərlər. Heç kim, texnoloji məhsulu bir dəniz nəqliyyatının, dəniz səthində və ya içində üzəcək xüsusiyyətləri sonradan qazandığını iddia etməz. Çünki qeyd olunan nəqliyyat vasitəsi üzəcək xüsusiyyətlərlə-fizika qanunlarına uyğun olaraq-istehsal olunduğu üçün suyun səthində üzər. Canlıların bədən quruluşu isə, şübhəsiz ki, verilən bu nümunədən xeyli mürəkkəbdir. Başqa sözlə, bu mürəkkəb sistemlər haqqında təsadüf iddiası ilə ortaya çıxmaq, lap başdan çox böyük bir yanılmadır.

Əlbəttə ki, darvinistlərin bu gülünc izahları, xüsusilə yaşadığımız əsrdə onlara gözlədikləri nəticələri gətirmir. Allahın üstün sənəti və elmi, bütün kainatı əhatə etmişdir. Canlıların ehtişamlı xüsusiyyətləriylə yoxdan yaradıldıqları, artıq elmi dəlillərlə də ortaya qoyulmuşdur.

Darvinistlər istəməsə də, bütün varlıqların tək Yaradıcısının Allah olduğu həqiqəti artıq bir çox insan tərəfindən çox daha yaxşı qavranılır. Quranda belə xəbər verilir:

O, göyləri və yeri icad edəndir. Onun zövcəsi olmadığı halda övladı necə ola bilər? Hər şeyi O xəlq etmişdir. O, hər şeyi bilir. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Hər şeyin Yaradıcısı Allahdır! Elə isə Ona ibadət edin! O, hər şeyi Qoruyandır. Gözlər Onu dərk etmir. O isə gözləri dərk edir. O, Lətifdir, hər şeydən Xəbərdardır. (Ənam surəsi, 101-103)

Oksigensiz Tənəffüs

Suya baş vuran canlıların ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də, bu canlıların bədənlərindəki oksigen tuta bilmə potensialıdır. Canlılarda oksigen tutma və daşıma vəzifəsinə sahib iki zülal vardır: Bunlar hemoqlobin və miyoqlobindir. Bir-birlərinə çox bənzəyən strukturlarına baxmayaraq, bu molekullar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunurlar. Hemoqlobin qırmızı qan hüceyrələrinin içində olar və ağciyərlərdəki oksigeni alıb, qan hüceyrələrinin köməyiylə bütün toxumalara daşıyar. Miyoqlobinin vəzifəsi isə əzələlərdə olan və bura gələn oksigeni əzələyə daşıyıb ehtiyat halında saxlamaqdır.

Suya baş vuran bütün canlılar üçün miyoqlobin zülalının sıxlığı və bölgüsü çox əhəmiyyətlidir. Dərin sulara baş vuran canlılardakı miyoqlobinin miqdarı quruda yaşayan heyvanlara görə təxminən on dəfə çoxdur. Digər bir ifadəylə, bu canlılar əzələlərində, qurudakı canlılara nisbətən ehtiyatda 10 dəfə çox oksigen saxlaya bilərlər.

Dənizdəki həll olmuş oksigendən istifadə edə bilməyən insanlar, dərinliklərə daxil ola bilmək üçün bir-birindən fərqli cihazlara ehtiyac duyarlar. Bu texnoloji sistemlər belə, dərinliklərə effektli və səmərəli şəkildə daxil ola bilmək üçün kifayət etmir. Halbuki dənizin dərinliklərinə daxil ola bilən bir canlının qanındakı hemoqlobin və miyoqlobin səviyyəsi oksigensiz tənəffüs etməyə uyğun olaraq yaradılmışdır. Bu canlıların dərinliklərə daxil ola bilmək üçün texniki avadanlıqlara, xilasedici sistemlərə, üstün kompyuter texnologiyasına ehtiyacları yoxdur. Şübhəsiz ki, Uca Allah üçün bir canlını dərinliklərdə yaşamağa uyğun olaraq yaratmaq çox asandır.

Oksigen, hüceyrələrdə qida maddələrinin parçalanıb enerjiyə çevrilməsi üçün lazımdır. Başqa sözlə, bədəndəki bütün hüceyrələrə, enerji ehtiyaclarını ödəmək üçün oksigen daşınar. Oksigenin olmadığı hallarda isə, enerji sərfi azaldılar və tənəffüs prosesi oksigen olmadan reallaşar. Oksigensiz tənəffüsdə, əzələlərdə və digər toxumalarda saxlanılmış olan oksigendən istifadə edilər. Dalğıc heyvanların bədənlərində də tam bu ehtiyaclarını ödəyəcək şəkildə bir sistem vardır. Daha çox oksigen tutma xüsusiyyətinə sahib miyoqlobin zülalı, bədənlərində hemoqlobinə görə yüksək miqdarda olar. İnsanlar və digər bir çox canlı, bədənlərindəki miyoqlobin miqdarı az olduğu, buna görə də toxumalarında ehtiyat halında oksigen saxlaya bilmədikləri üçün, bir dəfəyə aldıqları nəfəslə su altında uzun müddət qalmağa dözə bilməzlər.

Əlbəttə ki, dərin sularda yaşayan canlılar sudan gələn qüvvələrə qarşı bədənlərində uyğun sistemlər əmələ gətirməyi öz-özlərinə və ya təsadüfən bacara bilməzlər. Qanlarındakı miyoqlobin miqdarını, bir qərar verib öz-özlərinə artıra bilməzlər. Oksigenlə nəfəs almağın mümkün olmadığı mühitlərdə, istifadə olunmaq üçün əzələlərində ehtiyat halında oksigen saxlamağı dərk edib buna imkan verəcək sistem meydana gətirə bilməzlər. Bunları heç kim, şüur sahibi insan belə reallaşdıra bilməz. Bütün bunları yaradan, bütün canlılara bir-birindən fərqli və bir-birindən möhtəşəm dərəcədə xüsusiyyətlər bəxş edən, bütün aləmlərin Rəbbi və Yaradıcısı olan Uca Allahdır. Bütün canlılardakı hər incəlik müəyyən məqsədlər üçün, hikmətlə yaradılmışdır. Məqsədin, nizamın olduğu bir yerdə də təsadüflərin təsirindən bəhs etmək ağılsızlıqdır. Hər şeyi yoxdan var edən Uca Rəbbimiz, dənizin dərinliklərində yaşayan canlılarda da, sənətini və üstün elmini bütün ehtişamıyla göstərir. Uca Allah bir ayəsində belə buyurur:

De: “Əgər Rəbbimin Sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik belə, Rəbbimin Sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarardı”. (Kəhf surəsi, 109)

İndi bu xüsusi yaradılışın təfərrüatlarını, bir neçə canlı vasitəsilə araşdıraq:

Dərin Dalğıc Çempionu Balinalar

Bir çox canlının su altında qalmasını məhdudlaşdıran ən əsas amil, beyin, ürək və duyğular kimi həyati orqanların oksigenə olan ehtiyacıdır. Balinalar isə yaradılışlarındakı xüsusi sistemlərlə, bu maneənin öhdəsindən ən mükəmməl şəkildə gəlirlər.

Balinalar bir neçə səbəbə görə suya dalma çempionu olaraq tanınarlar: Balinalar, tənəffüs orqanlarını, ürək enerjilərini və ürək döyüntülərini zəiflədə bilir; ehtiyat halında oksigen saxlama imkanlarını artıra bilir; oksigen axımını ən çox ehtiyac olan yerlərə yönəldə bilirlər.

Məməli heyvanlar daima nəfəs alıb verməlidirlər və buna görə də su onlar üçün çox uyğun bir mühit deyil. Ancaq bir dəniz məməlisi olan balinada, quruda yaşayan bir çox heyvanla müqayisədə daha səmərəli bir nəfəs alma sistemiylə bu problem həll edilmişdir. İnsanlar tənəffüs etdikləri havanın yalnız 10-20%-indən istifadə edərkən, kaşalotlar 80-90%-indən istifadə edərlər. Nəfəs almaları insanlardan 8 dəfə daha güclüdür. Bunun sayəsində olduqca uzun fasilələrlə nəfəs alma ehtiyacı duyarlar. Balinalardaki bu üstün təchizatın təsadüflərlə ya da zamanla öz-özünə reallaşması, əlbəttə ki, mümkün deyil.

Ehtiyatda Yüksək Miqdarda Oksigen Saxlama Potensialı

Dərinliyə gedən balinaların çox böyük ciyərlərə sahib olduğu düşünülə bilər, ancaq vəziyyət tam əksinədir. Bədənləri ilə müqayisədə balinalar olduqca kiçik ciyərlərə sahibdirlər. İnsanların ciyərlərinin həcmi, bədənlərinin 1,76 %-ni, fillərin 2,55%-ni təşkil etməsinə baxmayaraq, kaşalotlarda bu rəqəm 0,91%, mavi balinalarda 0,73%, şimal balinalarında isə 0,65 %-dir.(66)

İnsanlar dənizə girdikdə oksigenin 34%-i ciyərlərindən, 41%-i qanlarından, 25%-i əzələlərindən və toxumalarından gələr. Balinalar üçün vəziyyət çox fərqlidir. Kaşalotlarda oksigenin 9%-i ciyərlərindən, 41%-i qanlarından və 50%-i əzələ və toxumalarından gələr.(67) Buna görə də su altında ciyərləri kiçik bir rol oynayar. Ancaq balinaların qanı və əzələləri yüksək sıxlıqda və ehtiyat halında oksigen saxlaya bilir. Qırmızı qan hüceyrələri insanlardakından daha böyükdür və daha çox sıxdır. Balinaların qanında insanların qanından 50% daha çox miqdarda hemoqlobin vardır. Buna görə də daha çox oksigen daşıya bilərlər. Balinaların əzələlərindəki oksigen daşıyıcı miyoqlobin zülalı da xeyli çoxdur.

Bəzi Balina Növləri Və Böyüklükləri

1 -Göy balina 29,5 m
2- Minkə balinası 10 m
3- Fin balinası 23 m
4- Boz balina 15 m
5- Sei balinası 14 m
6- İsmerpeçet balinası 19 m
7- Bowhead balinası 20 m
8- Braird's dimdikli balina 13 m
9- Northern right balinası 18 m
10- Qatil balina 8 m
11- Qozbel balina 14 m
12- Narwhal balinası 4 m

Bunlardan əlavə balinalar, oksigen çatışmazlığı ilə yaranan əzələ toxumalarındakı süd turşusunun və karbondioksidin verdiyi ağrıdan və halsızlıqdan təsirlənməzlər. 1000 metr dərinliyə endiklərində belə, insanların çox aşağı dərinliklərdə nəfəssiz qalmaqdan ötrü yaşaya biləcəkləri bədən reaksiyaları balinalarda meydana gəlməz. Məməlilərdə beyinin tənəffüs sisteminə nəzarət edən hissəsi, qandakı karbondioksid miqdarı ilə bilavasitə əlaqəlidir. Ancaq balinalarda beyinin bu hissəsi karbondioksidə bir az həssasdır; bu da balinalara ayrı bir dözümlülük qazandırar.

Balinalar su səthində 10 dəqiqə ərzində dərindən nəfəs alaraq, bütün oksigen anbarlarını doldurarlar. Su altında qaldıqları hər dəqiqə üçün, bir dəfə nəfəs almaları kifayətdir. Məsələn, 60 dəfə nəfəs alan bir balina, 1000 metr dərinlikdə 45 dəqiqə qala bilər. Yerdə qalan 15 dəqiqəni də yuxarı çıxması üçün lazımdır.(68) Həmçinin, balinalar tək bir nəfəsdə, ehtiyatda saxladıqları havanın 90%-dən çoxunu havaya buraxarlar. Başqa bir sözlə, ciyərlərindəki köhnə havanın demək olar ki, hamısını boşaldıb təzə hava ilə doldururlar. İnsanlar nəfəs alıb verəndə isə, ciyərlərdəki havanın ancaq 15%-ni havaya buraxarlar.

Darvinistlər, balinalar üçün yaradılmış bu xüsusi strukturlar qarşısında da təəccüblənmiş və bu barədə heç bir izah verə bilməmişdirlər.

Suya Baş Vurmadan Əvvəl Görülən Hazırlıqlar

Dalma əsnasında balinaların yalnız beyin, ürək və quyruq kimi əhəmiyyətli orqanlarını oksigenlə təmin edən üstün bir sistem vardır. Bu sistemlə oksigenə qənaət edildiyi kimi həyati orqanlar da qorunmuş olar.

Balina suya baş vurmadan əvvəl sürətli bir şəkildə nəfəs aldıqdan sonra, xüsusi qapaqlarla ağciyərdəki tənəffüs yollarını bağlayar, həmçinin xüsusi bir damar bağlama sistemi ilə də qan dövranı sisteminə yenidən istiqamət verib onu idarə edə bilər. Beləcə, bədənlərinin həyati olmayan hissələrinə qan axımının qarşısı alınaraq, oksigenə qənaət edilər. Suya baş vurma müddətində yalnız beyin, ürək və quyruq kimi əhəmiyyətli orqanlar və əzələlər oksigenlə təmin olunar. Hər şey sanki birtərəfli bir şəbəkə kimi işləyir.

Həmçinin, balina suya baş vurduğu vaxt ürək döyüntülərini zəiflədər. Məsələn, qatil balinanın ürək döyüntüsü suya baş vurarkən dəqiqədə 60-dan 30 qədər düşə bilər.(69) Maddələr mübadiləsinin zəifləməsiylə birlikdə, oksigen istehlakı və karbon istehsalı minimuma enir. Mümkün olduğu qədər uzun müddət suya baş vura bilmələri üçün böyük bir enerji mühafizəsi proqramına sahibdirlər. Oksigenin idarə olunmasında və təzyiq tarazlığında əhəmiyyətli bir rol oynayan, balinalara məxsus şəbəkə sisteminin quruluşunu alimlər hələ də öyrənə bilməmişdirlər.

Alimlərin öyrənə bilmədikləri bir sistemi təsadüflərlə əlaqələndirməyə çalışan darvinistlər, bu üstün yaradılış qarşısında çox böyük bir məğlubiyyət yaşayırlar.

Balinaların Nəfəs Alma Orqanı: Başlarının Üstündə Olan Dəlik

Balinaların burun dəlikləri kürəklərindədir. Bu möhtəşəm bir sistemdir, çünki beləliklə, balinalar üfüqi vəziyyətdə üzərkən belə asanlıqla nəfəs alıb verə bilərlər.

 

Balinanın "burun dəlikləri", qurudakı məməlilərin əksinə, asanlıqla nəfəs alıb verə bilməsi üçün kürəyinə yerləşdirilmişdir. Bunun sayəsində balinalar, üfüqi vəziyyətdə üzdükləri vaxt belə asanlıqla nəfəs alıb verərlər. Balinaların burunları oksigenlə tənəffüs etməkdən daha başqa funksiyalara da malikdir. Balinalar nəfəs almadıqları vaxt burunlarını büzülən bir əzələ ilə bağlı vəziyyətdə saxlayarlar. Beləcə, buradan nəfəs borularına və ciyərlərinə su girməsinin qarşısı alınmış olar.

Balina suya baş vurmadan əvvəl nəfəs alar və bu hava dəliyinin əzələlərdən ibarət olan qapağını bağlayar. Suyun səthinə çıxmadan dərhal əvvəl də hava dəliyini açar və nəfəs verər. Bağlı vəziyyətdə əzələlər istirahət halındadır. Başqa sözlə, balina suya baş vurduğu müddətdə, hava dəliyini bağlı saxlamaq üçün əlavə enerji sərf etməyə məcbur qalmaz.

Həmçinin, balinalarda digər bütün məməlilərdən fərqli olaraq burun dəlikləri ilə damaqlar arasında bir keçid yoxdur. Bunun sayəsində suyun altında olarkən, tənəffüs yollarına heç su girmədən ağızlarını sonuna qədər aça bilərlər. Balinaların burunları çox mürəkkəb bir quruluşa malikdir və bütün balina növlərinin özünəməxsus burun quruluşları vardır.

Balinaların başlarının üstündən su çiləyən görünüşləri, ilk baxışda səhv bir təəssürat verə bilər. Balinaların burunları su çiləyən bir dəlik deyil; əslində tənəffüs orqanlarıdır. Görülən fışqırma isə yalnız sıxlaşmış su buxarıdır. Bu, eynilə soyuq havada insanların ağzından buxarlı nəfəs vermələri kimidir. Balinalar da nəfəs verəndə qazlar kiçik bir dəlikdən çox yüksək təzyiq altında çıxar. Bu, havadakı təzyiqin böyük miqdarda artmasına səbəb olur və sərbəst hava ilə qarşılaşdıqda nəfəs içindəki qazlar genişlənir. Fizika qanunu olaraq qazların genişlənməsi soymasına, beləcə su buxarının damcılar halında toplanmasına səbəb olar.

Balinalarda bu xüsusi nəfəs alıb-vermə sistemini yaradan, canlıya bir-birindən maraqlı və heyrətamiz xüsusiyyətlər bəxş edən hər şeyin Yaradıcısı olan Uca Allahdır. Öyrənilən hər yeni məlumat bu həqiqəti tam aydınlığı ilə göstərir. Darvinistlərin yaşadığı böyük narahatlıq və vahimənin ən əsas səbəbi məhz yaradılışdakı bu möhtəşəmlikdir. (www.belgeseller.net)

Balinalardakı Üfüqi Quyruq Üzgəcinin Hikməti

Balinalar ikiqat bölməli və təxminən 10 m2 genişlikdə bir quyruq üzgəcinə sahibdirlər. Normal balıqların şaquli quyruqlarının əksinə, onların quyruqları üfüqi vəziyyətdədir. Daima suya baş vurub suyun səthinə çıxan balina üçün quyruğun bu quruluşu böyük asanlıq təmin edər. Səthə çıxmaq istədikdə, quyruğunu sadəcə aşağı doğru itələyər; suya baş vurmaq istədiyində isə quyruğunu əks istiqamətdə çırpar. Quyruq, hərəkətverici qüvvəylə yanaşı, balinanın tarazlığının təmin edilməsinə də təsir edir. Necə ki, son dövrdə suya baş vuran insanlar da iki ayağı birləşdirən palitralardan istifadə edərək, suyun içində balina kimi aşağıdan yuxarı qıvrılaraq üzərlər. Bu, sürətli şəkildə suya baş vurmaq üçün ideal bir üslubdur.

Balinaların quyruqlarının genişliyi təxminən 10 m2 qədərdir. Digər balıqlardan fərqli olaraq balinaların quyruqları üfüqi vəziyyətdədir. Bu vəziyyət suyun dərinliklərə baş vuran balina üçün böyük asanlıqdır. Balina yuxarı çıxmaq istədiyi vaxt quyruğunu aşağı doğru itələyər, suya baş vurmaq istədikdə isə əks istiqamətdə çırpar. Bu mükəmməl quruluş balinanın az enerji sərf etməklə ucsuz-bucaqsız dərinliklərə asanlıqla çatmasına imkan verər.

Balinanın Hidrodinamik Dərisi

Bir dalğıc hər nə qədər su içində özünü irəliyə doğru hərəkət etdirən palitradan istifadə etsə də, sürtünmənin təsirindən mütləq maneə törədici bir qüvvəyə məruz qalar. Sürtünmənin yaratdığı müqavimətin təsirindən insanlar su altına girdikdə hər hansı bir şey etmək üçün daha çox enerji sərf edərlər. Sürtünmənin təsirini minimuma endirə bilmək üçün, üzmə zamanı hidrodinamik bir quruluş meydana gətirilməlidir. Bu quruluş nə qədər yaxşı olsa, adam sürtünmənin təsirinə bir o qədər az məruz qalar və az müqavimətlə üz-üzə gələr.

Balinaların hidrodinamik quruluşu isə, nəhəng bədənlərinə baxmayaraq, mümkün olduğu qədər yüksək sürətlə -bəzən saatda 50 km sürətlə- üzmələrinə imkan verər. Balinaların bədən forması və dərisi enerjiyə qənaət edəcək xüsusi bir yaradılışa malikdir. Balinanın dərisi, bədəninin üstündə baş verən coşğunluğu azaldaraq, bunu az müqavimətli normal axına çevirmələrini təmin edər. Bu, suyun coşğun enerjisinin bir hissəsini tutub saxlayar və bədənin ətrafını əhatə edən girdabları zəiflətmə təsiri əmələ gətirər. (70) Ancaq hidrodinamik mühəndislərinin müəyyənləşdirə bildiyi bu təfərrüatlar, balinanın quruluşunda onsuz da hazır olaraq yaradılmışdır. Balinanın özünün belə bir təcrübə aparıb, genlərində əlaqədar tənzimləmələri yerinə yetirə biləcək ağlı və gücü yoxdur. Balinalara bir çox canlı arasında xüsusi bir qabiliyyət qazandıran bu xüsusiyyətlərin hər biri Uca Rəbbimizin elmidir.

Allah bir ayəsində belə bildirir:

Göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa, Ona məxsusdur. (Taha surəsi, 6)

Zərbəyə Məruz Qalmadan Suya Baş Vura Bilən Bir Canlı: Suitilər

Suitilərin sualtı qayıqlara bənzəyən bədənləri 4 metr uzunluğunda, 25 ton ağırlığında ola bilir. (71) Suitilərin bədəninin böyük bir hissəsi sərtdir. Ancaq hava ilə dolu boşluqları təzyiq altında, canlıya zərər vermədən əzilə biləcək quruluşda yaradılmışdır. Məsələn, suitilərinin kəllə sümükləri möhkəmdir, ancaq üz sümükləri və qabırğa sümükləri içəriyə doğru bata biləcək şəkildə yaradılmışdır.(72) Suyun göstərdiyi təzyiq havanı ciyərlərə doğru itələyər və nəfəs borusu normal həcminin yarısına çatana qədər içəriyə doğru batar. (73) Suitilərin sümüklərinin tam lazımi yerlərdə elastiki vəziyyətdə olması olduqca fövqəladə bir haldır. Məsələn, kəllə sümüyü də bu şəkildə elastik bir quruluşda olsaydı, suitilərin beyinləri zədələnərdi. Ancaq bu elastiklik yalnız lazımi yerlərdədir.

nehir manzarası

Suitilər, dərin dəniz sularına baş vurmaq üçün çox uyğun xüsusiyyətlərlə yaradılmışdır. Sümüklərinin müəyyən hissələrindəki elastiklik, burun dəliklərinin, qırtlaq və qida borusunun suya baş vurmaq əsnasında bağlanmasını təmin edən əzələ refleksi bu canlılara məxsus xüsusi sistemlərdir.

Digər tərəfdən suitilər suya baş vurarakən baş verən bir əzələ refleksi həm burun dəliklərinin, həm də qırtlaq və yemək borusunun bağlanmasına səbəb olar. Beləcə, suitilər su udmadan ağızlarını açıb ovlarını tuta bilərlər. Eynilə qulaqlardakı hava boşluqları da, xarici təzyiq müəyyən bir səviyyəyə çatanda şişib buranı tıxayan qan damarlarıyla hörülmüşdür.(74) Yalnız bu xüsusiyyətləri belə suitilərin yaşaya bilmələri üçün çox əhəmiyyətli təfərrüatlardır. Suitilərin çox yüksək təzyiq altında belə 2 saat müddətində qala bilmələrini təmin edən bir çox xüsusiyyətləri vardır. Bütün bunlar bu canlıların "dalğıc" xüsusiyyətiylə yaradıldıqlarını göstərər. Bu heyvanlar Allahın üstün yaratma sənətinin möhtəşəm və heyrətamiz bir təcəlliləridir.

Zərbəyə Qarşı Tədbir

Suitilər insanların əksinə dərin sulara baş vurduqda, heç vaxt zərbə almazlar. Çünki suitilər suya baş vurmadan əvvəl ağciyərlərindəki havanı çölə buraxaraq boşaldarlar. Ağciyərlərdə havanın olmaması, suda batmazlıq xüsusiyyətini azaldaraq daha dərinə getmələrinə imkan verir. Ancaq ən əhəmiyyətlisi, hava olmadığı üçün ciyərlərlə qan arasında qaz mübadiləsi baş verməz. Beləcə, suitilərin qanında, insanlar üçün əhəmiyyətli bir təhlükə olan azot qabarcıqları əmələ gəlməz.(75)

Zərbə adı verilən bu vəziyyət, ciyərlərində tutduğu havadan istifadə edərək suyun dərinliklərinə enən hər canlı üçün bir təhlükədir. Halbuki, suitidə belə bir problem yoxdur, çünki suitilərin qanlarındakı qırmızı qan hüceyrələrinin quruluşu, bol miqdarda oksigen yığmağa uyğun bir yaradılışla yaradılmışdır. Buna görə də suiti, ciyərlərində hava tutaraq suya baş vurmağa ehtiyac duymaz. Ehtiyacı olan oksigeni qanında həll olmuş halda daşıyar. Ciyərlərində hava tutmadığı üçün də qanında kimyəvi bir natarazlıq meydana gəlmədən suyun dərinliklərinə enməsi mümkün olar.

nehir manzarası

Bala suitilər doğulduqları andan etibarən üzə bilər, hətta suya baş vura bilərlər. Suyun dərinliklərə baş vurmaq isə ilkin hazırlıqlar tələb edir. Suitilər bir neçə qısa olaraq suya baş vurmaqla ciyərlərindəki havanı çölə buraxarlar, sonra ciyərlərini bağlayarlar. Ciyərlərində heç hava qalmadıqda, həll olan və qana qarışan azotu da bədənlərindən xaric edərlər, artıq suların dərinliklərinə baş vurmağa hazırdırlar.

Belə bir hazırlıq üçün suitilər bədənlərində azotu çölə buraxacaq bu sistemin varlığından xəbərdar olmalıdırlar. Halbuki bu qeyri-mümkündür. Onlar Allahın ilhamına uyğun olaraq bu hazırlıqları görərlər. Onların bədənlərini də, bədənlərindəki bu üstün quruluşu da, ona uyğun şərtləri də yaradan və canlıya buna uyğun bir həyat tərzi müəyyənləşdirən aləmlərin Uca Rəbbi Allahdır.

İnsan belə uzun müddət nəfəs tutma qabiliyyətinə və buna imkan verən bədən maddələr mübadiləsinə sahib olmadığı üçün, tənəffüs etmək istədikdə xüsusi balonlar istifadə edər. Suyun dərinliklərinə enən bir insan, suyun səthinə qayıdarkən çox sürətli bir şəkildə yuxarı çıxarsa, qan damarlarında azot qazı qabarcığı meydana gələr və qan axışı dayanar. Bu vəziyyət ciddi şikəstliklərə, iflicə, hətta ölümə səbəb ola bilər. Suiti isə dərinlikdəki təzyiqli havada tənəffüs etmək əvəzinə, yalnız suyun səthində tənəffüs etdiyi üçün, belə bir həyati təhlükə ilə qarşılaşmaz. Həmçinin, suitilərdə alın və üst çənə sümüklərində boşluqların olmaması, xüsusilə də ağciyərlərin kiçik həcmi, qana yayılmağa əlverişli azot miqdarını da məhdudlaşdırır.

Bunlarla yanaşı, suitləri uzun daimi suya baş vurmalarında, su altına girmədən əvvəl bir neçə dəfə suya baş vurarlar. Qabırğa sümüklərini və diafraqmalarını açıb bağlayaraq ciyərlərindəki havanı çölə buraxar, sonra da ciyərlərini bağlayarlar. Bir müddət sonra ciyərlərində heç hava qalmadığı üçün əriməklə qana qarışacaq azotu bədənlərindən atdıqları vaxt, dərin enişə hazır olarlar.

Belə düşünək: Ağıl və şüur sahibi olmayan bir heyvan belə bir təhlükədən necə xəbərdar ola bilər? Fizika, kimya qanunlarından xəbərsiz olduğu halda ciyərlərindəki havanı boşaltmalı olduğunu necə bilir? Sonra burun, qulaq, yemək və nəfəs borusundakı girişləri bağlamağı necə düşünə bilir? Ovlanmaq üçün ağzını açdıqda suyun bu yollardan keçməsinin, özü üçün təhlükə meydana gətirəcəyini necə düşünə bilər? Bunları yoxlama-yanılma ilə öyrənəcək bir imkanı yoxdur. Bunu öyrənmiş olsa belə, bədənində lazımi tənzimləmələri edə bilmə imkanına sahib deyil. Enişə uyğun bütün xüsusiyyətlərini bədənində yaradan Allahdır və özünü təhlükələrə qarşı qoruyacaq tədbirləri də Allahın ilhamı ilə edir. Bir ayədə Rəbbimiz belə buyurur:

Mən, Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun kəkilindən tutmuş olmasın. Həqiqətən, Rəbbim ədalətlidir. (Hud surəsi, 56)

Qanda Ən Böyük Oksigen Daşıma Potensialı Suitilərə Aiddir

Suitilər də qurudakı digər canlılar kimi nəfəs almaq məcburiyyətindədirlər. Yenə də uzun və dərin sulara baş vurmaq mövzusunda bir ustadırlar. Təkcə bir dəfə suya baş vurduqda, su altında təxminən 1-2 saat qala bilmələrinə imkan verən ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri, oksigen saxlama potensiallarıdır. Suitilərin əzələlərindəki oksigen saxlayan miyoqlobin zülalı xeyli yüksək miqdardadır. Araşdırmalara görə, suitilərinin qanı, canlılar arasında oksigen daşıma potensialı ən yüksək olan qandır. Suiti insana görə iki dəfə daha çox oksigeni qan həcmini artırmaqla saxlayır. Suiti bədən kütləsinin 14%-i qədər oksigeni, xüsusilə tam ehtiyacı olan bölgələrində -qanında və əzələlərində- ehtiyat halında saxlayar. Suya baş vurduqları vaxt, oksigenin yalnız 5%-i ağciyərlərinə gedərkən, qanına 70% və əzələlərinə 25% nisbətində oksigen gedər. İnsanlar isə bədənlərindəki oksigenin yalnız 51%-ni qan dövranında saxlaya bilərlər. Əsasən, ciyərlərindəki 36%-ni saxladıqları oksigendən istifadə edərlər. Digər tərəfdən suitilərin dalağı, 24 litr qan saxlama potensialına malikdir. Suitilər daldıqları vaxt dalaq büzülərək, saxlanılan oksigeni qana ötürər.

Qan Axımının Tənzimlənməsi

Alimlər suya baş vuran suitilərin oksigen istifadəsini azaltmaq üçün qanın əzələlərə, toxumalara və daxili orqanlara axışını növbəli şəkildə bağladıqlarını; qan dövranlarını beyin və mərkəzi sinir sistemləriylə məhdudlaşdırdıqlarını müəyyənləşdirmişlər. Qanlarını ciyər, mədə kimi daha az oksigenə ehtiyac duyan və həyati olmayan orqanlardan, beyin, onurğa iliyi kimi əhəmiyyətli və əzələlər kimi üzmək üçün lazımlı orqanlara istiqamətləndirirlər. (76)

Həmçinin, suitilər saxladıqları oksigendən də qənaətli şəkildə istifadə edə bilərlər. Dalma refleksi ürək döyüntüsünü zəiflədir və buna bağlı olaraq oksigen istifadəsində bir azalma baş verir. Ürək ritmini və maddələr mübadiləsini zəiflədərək, enerji istifadəsini minimuma endirərlər; beləcə bədənləri "boş yerə" işləyər.(77) Suitilər ürək döyüntülərini dəqiqədə 120-dən 30-35-ə qədər mərhələli şəkildə azalda bilərlər. Boz suiti ürəyini 60 saniyə ərzində dayandıra bilər. Belə bir göstərici, insanlar üçün ürək çatışmamazlığı hüdudur.(78) Xortumlu suitilərin ürəyi isə qısa fasilələrlə dəqiqədə 2-3 döyüntüyə qədər belə azala bilər.

Suitlərinin suya baş vurduqları vaxt maddələr mübadiləsini 40-50% zəiflətmələri, oksigendən daha qənaətli istifadə etmələrini və beləcə, su altında daha uzun müddət qala bilmələrini təmin edər. Ancaq bu olduqca çətin bir vəziyyətdir. Alyaska Universitetində dəniz alimi olan Maykl Kastellini, bu çətinliyi "Aerobika edərkən nəfəsinizi tutmaq kimi bir şey" deyərək izah edir.(79)

Yüksək Təzyiqə Uyğun Sinir Sistemi

Yüksək təzyiq, insan üçün ölümcül təsirlərə sahib olan bir mühitdir. Kaliforniya Universitetindən bioloq Burney Le Boeuf, təzyiqin sinir hüceyrələri üzərindəki təsirini, "qeyri-iradi sarsılmağa, komaya düşməyə və ölümə gətirib çıxarar, neyronlarınız eyni anda siqnal yolladıqda bütün bədəniniz gərilər" şəklində təsvir edir.(80) Lakin suitilər yüksək təzyiq altında olduqca rahat yaşaya bilirlər. Suitilərin yüksək təzyiq altındakı sinir sindromundan necə qorunduqları alimlər üçün hələ də bir sirr olaraq qalır. 100-200 metr dərinliyə endikdə artan təzyiqin sinir hüceyrələrini sıxışdıraraq müxtəlif narahatlıqlara səbəb olması lazım olduğu halda, suitilərində heç vaxt bu vəziyyətə rast gəlinməz.

Bütün bu xüsusiyyətləri təsadüflərlə əlaqələndirməyə, bunun adına "təkamül" deyərək izah verməyə çalışanlar, artıq insanları aldada bilmirlər. Bu möhtəşəm xüsusiyyətlərin fərqində olan hər insan canlılarda bir fövqəladəliyin, təəccüblü və ehtişamlı bir sənətin hökm sürdüyünü asanlıqla başa düşə bilər. Bu sənət, Yaradılışdır. Bu ehtişamlı Yaradılışı bizlər üçün var edən Uca Qüdrət isə, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.

...Məgər onları yaradan Allahın onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmi? Onlar ayələrimizi, sadəcə, inkar edirdilər. (Fussilət surəsi, 15)

Suda Yaşayıb Islanmayan Bir Canlı: Qunduz

Qunduzlar öz balalarını qarınlarının üstündə daşıyarlar və vaxt gəldikdə onlara suda üzməyi öyrədərlər. Fövqəladə diqqət və zəhmət tələb edən bu təlim müddəti balalar üçün çox əhəmiyyətlidir. Darvinistlər, canlıların bu şüurlu və fədakarcasına davranışlarından ötrü böyük bir çıxılmaz vəziyyətdədirlər.

Qunduzlar qidalanmaq üçün dənizə baş vurarlar. Ümumiyyətlə, 18 metrdən daha dayaz sularda ov edərlər və suya baş vurmaları 1-2 dəqiqə çəkər. Amma 100 metr dərinlikdəki suya baş vuran və su altında 4-5 dəqiqəyə qədər qalan qunduzlar da məlumdur.(81) Nəfəsini tutan bir insan üçün 2 dəqiqədən sonra beyin ziyan görər, huşunu itirmə kimi risklər başlayar. Bu canlılar isə xüsusi yaradılmış maddələr mübadiləsi ilə, şübhəsiz ki, bu cəhətdən insandan üstündürlər. "Suya baş vurma" qabiliyyətləri, əslində çox böyük çətinliklərin öhdəsindən gəlmələrini tələb edir. Ancaq qunduzun bu çətinliklərin heç biriylə xüsusi olaraq mübarizə aparması lazım deyil; çünki bədəni su altına daxil ola bilmək üçün anadangəlmə ən uyğun xüsusiyyətlərlə yaradılmışdır.

Qunduzlar nəfəslərini çox uzun müddət tuta bilərlər, çünki ağciyərləri özləri böyüklükdəki bir məməli heyvanla müqayisədə iki yarım dəfə daha böyükdür. Böyük ciyərlər oksigen yığılmasını və qunduzun suda üzərkən batmamasını təmin edər. Qunduzlar təzyiq altında ciyərlərinin zərər görmədən çökməsinə imkan verən elastik qabırğalara sahibdirlər. Qunduzlar, həmçinin, bilavasitə olaraq qan damarlarını fasiləsiz olaraq oksigenlə təmin edən və kiçik, hava dolu ağciyər kisələrinə bağlanan qığırdaqlı hava kanallarıyla da təchiz edilmişlər. Bundan əlavə qunduzun qanı suya baş vurduğu vaxt, təzyiq altında artan yüksək karbon qazına dözə biləcək xüsusi bir yaradılışla yaradılmışdır.

Boyu təxminən 60 sm uzunluğunda olan qunduzun, 30 sm uzunluğunda möhkəm və yastı bir quyruğu vardır. Bədənləri çox elastik olan qunduzların quyruqları qalındır və quyruq başlanğıc nöqtəsində əzələli, aşağısında isə düzdür. Quyruq bu xüsusiyyətləriylə, qunduza üzərkən kürək və sükan vəzifəsi yerinə yetirməklə kömək edər.

Qunduzun su içində yaşamasına imkan verən başqa bir xüsusiyyəti də pəncələridir. Qısa ayaqlarının dibindəki kiçik pəncələrində beş barmağı vardır. Bu barmaqların bir pərdəylə bir-birinə bağlanmış olması pəncənin səthini genişlədər. Bu pərdə ayaqlar, qunduzların usta bir üzgüçü olmaları üçün əhəmiyyətli bir vəsilədir.

Həmçinin, qunduzun su altında burun və qulaq dəliklərini bağlama xüsusiyyəti də vardır. Bu işi uzun tüklərinin köməyiylə bacarar. Kəllənin üstünə yerləşdirilmiş olan gözləri və burun dəlikləri, suya yarı dalmış vəziyyətdə üzərkən su samurlarına suyun səthindən yuxarısını görə bilmə və nəfəs ala bilmə imkanı verər. Bir su canlısı olan su samurların bütün xüsusiyyətləri, onların suda rahat yaşayacaqları və hərəkət edəcəkləri şəkildə yaradılmışdır. Məhz bu, darvinistlərin təsadüf və ya ara-keçid hekayələriylə əsla izah edə bilmədikləri və izah edə bilməyəcəkləri üstün bir yaradılışdır.

Qunduzun Islanmayan Kürkü

Su samurlarının ən qəribə xüsusiyyəti isə, bədənlərini örtən kürkün islanmamasıdır. Su samurlarının bədənini möhkəm şəkildə bürüyən yumşaq və parlaq tünd boz tükləri, o qədər təsirli bir qoruyucudur ki, su samurları günlərlə dəriləri islanmadan üzə bilərlər. Bu xüsusiyyət, suyu itələməyə fayda verər və üst hissəsi islandıqdan qısa bir müddət sonra da quruyar. Qalın kürk, qunduzu həmçinin, soyuğa qarşı da qoruyur. Bir çox dəniz heyvanından fərqli olaraq su samurlarının dərilərinin altında istilik yaradan bir yağ təbəqəsi yoxdur. Buna görə də qalın kürk, onları soyuqdan qoruyan tək qoruyucudur.

Dünyadakı bütün heyvanlardan daha qalın bir kürkə sahib olan qunduz, hər 3 cm2-də bir milyon tükə malikdir. Bir insanda isə yalnız 20000 saç teli var. Qunduzun qalın kürkündəki tükləri aralayıb dərisinə baxmaq istəyən bir adam, heç bir şəkildə dərisini görə bilməz. Məhz bu qalınlıq onu okeanların dondurucu soyuqlarından qoruyur.

Kürkü isti saxlaması, ancaq təmiz və düzgün olmasından asılıdır. Buna görə də qunduz özünü həmişə təmizləmək məcburiyyətindədir. Bu əməliyyatı isə iki mərhələdə həyata keçirir: İlk mərhələdə təmizlənmək üçün əvvəlcə özünü fasiləsiz surətdə ovuşdurar. İkinci mərhələdə isə xalça silkələr kimi özünə yüngülcə vurar. Bunun sayəsində həm kürkü təmizlənmiş olar, həm də bədənində olan xüsusi bir vəzidən, suyun daxil olmasının qarşısını alan bir yağ ifraz olunar. Qunduzun təmizlənmək üçün göstərdiyi bu davranışlar, həmçinin kürkü meydana gətirən tüklərin arasına hava dolmasına da fayda verər. Dolan hava sayəsində isə dərinin ilıq və quru qalması təmin edilər. Kənar təsirlərdən yalnız kürkləri vəsiləsiylə qorunan qunduz üçün bu təmizlik, yaşamaları üçün olduqca əhəmiyyətli bir şərtdir.

Qunduzlar dünyadakı bütün heyvanlardan daha qalın bir kürkə malikdir. Bədəninin hər 3 cm2-də bir milyon qədər tük vardır. Bir insanda isə cəmi yalnız təxminən 20000 ədəd saç teli vardır. Qunduzların bədənləri iki növ tüklə örtülmüşdür. Tüklərdən bir hissəsi digərlərindən daha qısadır və uzun tüklər qısa tükləri gizlədir. Bu qısa tüklər qoruyucu bir vəzifəyə malikdir. Bu fövqəladə qoruyucu sistem, kürklərin su keçirməməsini təmin edər. Beləliklə, qunduzlar günlərlə dəriləri islanmadan üzə bilərlər. Qalın kürk həmçinin qunduzları soyuğa qarşı da qoruyar.

Su samurlarının tükləri, pərdəli ayaqlarının yanından böyüməyə başlayır və suyun daxil olmasının qarşısını alacaq şəkildə dəri səthini hörümçək toru kimi örtər. Alimlərin qunduz tükləri ilə əlaqədar apardıqları araşdırmalar, tüklərin bir-birinə keçməsini təmin edən lövhələr şəklində meydana gəldiyini göstərir. Bu bir-birinə keçməli sistemə məməli heyvanlarda çox rast gəlinməz. Başqa bir sözlə, qunduzun tükləri məlum olan klassik bir tük quruluşuna sahib deyil.

Həmçinin, ilk baxışda heyvanın bədəni tək bir tipdən olan tüklə örtülü kimi görünməsinə baxmayaraq, aparılan təfərrüatlı araşdırmalarda, su samurlarının kürklərinin iki növ tükdən meydana gəldiyi ortaya çıxmışdır. Qunduzun tüklərinin iki növ olması, heyvanın bədəninin sudan daha yaxşı qorunmasına səbəb olar. Tüklərdən bir hissəsi digərlərindən daha qısadır və uzun tüklər qısa tükləri gizlədər. Üstdəki tüklərin alt hissəsindəki-üst dərinin tam altında xüsusi olaraq formalaşdırılıb yerləşdirilmiş olan bu qısa tüklər, qoruyucu bir vəzifəyə malikdir. Pensilvaniya Tibb Fakültəsi Hüceyrə və İnkişaf Professoru Con W. Weisel və qrupunun elektron mikroskopunda apardıqları bu araşdırmalar, tüklərin fövqəladə izolyasiya qabiliyyətinə sahib olduğunu ortaya qoymuşdur. (82)

Tüklərin bu quruluşu canlının hüceyrələrindəki DNT-də kodlaşdırılmış halda mövcuddur və hər qunduz bu fövqəladə xüsusiyyətə malikdir. Mutasiya kimi məhv edici və mütləq zərərli olan təsirlərlə, bir canlının genlərinin təsadüf nəticəsində bu cür həyati xüsusiyyətlər qazanması, şübhəsiz ki, qeyri-mümkündür. Tüklərin meydana gəlməsində, düzülüşündə, sıxlığında, uzunluğunda mükəmməl dərəcədə müstəsna bir nizam vardır. Bu üstünlük, bir yaradılış möcüzəsidir. Darvinistlər isə hər yaradılış möcüzəsində olduğu kimi bu xüsusiyyətlər qarşısında da susqundurlar. Çünki qunduzun tək bir tükü, darvinizmi yıxıb yox etmək üçün kifayətdir.

Kürklərinin su keçirməz xüsusiyyəti, quyruqlarının xüsusi quruluşu, pərdə ayaqları kimi bütün heyrətləndirici xüsusiyyətləriylə su samurlarını yaradan aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Bir Quran ayəsində belə bildirilir:

Göyləri, yeri və onlarda yaydığı canlıları yaratması Onun dəlillərindəndir. Allah istədiyi vaxt yaratdıqlarını bir yerə toplamağa qadirdir. (Şura surəsi, 29)

Suitilərin Dərin Dəniz Sularına Baş Vurmağa Əlverişli Olan Bədən Strukturlarına Aid Nümunələr

Ağciyərlər: Suya baş vurma vaxtı meydana gələcək riski azaldacaq şəkildə, təzyiq altında sıxıla bilərlər.
Əllər, ayaqlar və quyruq: Suya baş vurmaları vaxt bu yerlərə daha az qan gedər.
Nəbz: Ürək döyüntüləri oksigen istifadəsini azaltmaq üçün zəifləyər.
Əzələlər: Oksigen miyoqlobin içində əzələlərdə saxlanılır.
Yağlar: İstilik itkisinin qarşısını alar və enerji saxlayarlar.
Böyük qan həcmi: Daha çox oksigen saxlayıb daşıya bilmək üçün qanında daha çox hemoqlobin və miyoqlobin olar.

Bir Canlinin Dərinliklərə Dala Bilən Xüsusiyyətlərə Sahib Olmasi, Təsadüflərlə İzah Edilə Bilməz

İnsan bədəni dərin dəniz sularına baş vura biləcək, su altında yaşaya biləcək bir quruluşla yaradılmamışdır. Buna görə də insanın dərin dəniz sularına təsadüfi baş vurması olduqca təhlükəlidir. Ən təcrübəli, ən təchizatlı dalğıclar belə, yüksək təzyiq və istilik fərqindən qaynaqlanan bir çox problemlə qarşılaşırlar, hətta bu çox vaxt ölümlə nəticələnir. Məsələn, yalnız Amerikada hər il 100000 dalğıcdan 10-a qədəri suya baş vurduqları vaxt həyatını itirir. (83)

Dəniz altında yaşayan canlıların təmasda olmadığı təhlükələrin hər biri, bəhsi keçən canlıların bu şərtlərə uyğun yaradıldıqlarını göstərir. Strukturları ilə əlaqədar bütün təfərrüatlar bir canlının təsadüf nəticəsində, yüksək təzyiq altında yaşamağa uyğun xüsusiyyətlər qazanmayacağının aydın dəlillərindəndir. Ağıl və şüur sahibi bir insan belə, fizika, kimya, biologiya, tibb kimi bir çox elm sahəsində geniş məlumatlara sahib olmaqla, yüksək texnoloji imkanlardan istifadə etməklə dərin dənizlərə dalmağı çətinliklə bacarır. Ağıl və şüurdan məhrum heyvanların isə, özləri üçün tədbir görmələri, bədənlərində yüksək təzyiqə və soyuğa dözümlü sistemlər meydana gətirmələri qeyri-mümkündür. İnsanların dərin dənizlərdə üz-üzə gəldikləri təhlükələr düşünüldükdə canlılardakı strukturların möhtəşəmliyi aydın şəkildə özünü göstərir. Bu təhlükələrdən ən mühümləri bunlardır:

Dərinlik sərxoşluğu: "Azot narkozu" ya da "nitrogen narkozu" da deyilən bu narahatlıqda, zehni fəaliyyətlərdə diqqətə çarpan bir azalma, huşsuzluq meydana gələr. Azotun narkotik təsiri təzyiq altında artar. Bunun səbəbi azotun sinir hüceyrələri arasındakı elektrik axımına təsir edərək hissləri zəiflətməsidir. Buna görə də əksər dalğıclar 30 metrdən dərinə endikdə, huşsuzlaşma təhlükəsiylə üz-üzə gələrlər.

Sümüklərin məhv olması: Mütəmadi surətdə yüksək atmosfer təzyiqinin təsirinə məruz qalan kəslərdə, sümük nekrozu (ölümü) müşahidə olunur. Hətta bir dəfə də olsa yüksək atmosfer təzyiqinin olduğu mühitlərdə olan kəslərdə bu əhəmiyyətli narahatlıq meydana gələ bilir.

Havasızlıq: Su altında təxminən hər 10 metrdə təzyiq 1 atmosfer təzyiqi artar və təzyiqə bağlı ən böyük həcm dəyişiklikləri ilk metrlərdə baş verər. Suya baş vurduqları vaxt sudakı təzyiq artdığına görə, bədən daxilində qazla dolu boşluqların həcmi azaldılmalıdır. Ancaq dalışa uyğun yaradılmayan insan bədənində, bu cür bir azalma baş verməz. Buna görə də ağciyərlərində sıxışma baş verər və bu boşluqlara qan dolmağa başlayar. Bu vəziyyət, ağciyərlərin daxili qanaxma və maye toplanması nəticəsində zədələnməsinə səbəb olar.

Hüceyrələrə hava dolması: Tibdə "emfizem" kimi tanınan bu vəziyyətdə, iki ağciyər arasında toplanan hava, ürək və əsas damarları sıxışdıraraq qan dövranı sisteminin pozulmasına gətirib çıxarar. Təngnəfəslik, huşunu itirmə ilk əlamətlərdir. Digər tərəfdən havanın dəri altına dolması da mümkündür. Boyunun alt hissəsinə hava dolduqda, səsdə dəyişikliklər baş verər. Vəziyyət şiddətləndikcə dəridə göyərmə, tənəffüs çətinliyi meydana gələr.

Karlıq: Normal hallarda qulağın daxili təzyiqi, xarici təzyiqinə bərabərdir. Su altına endikcə, orta qulaqdakı hava sıxışaraq qulaq pərdəsinə təzyiq göstərməyə başlayar. Orta qulaq, eşitmə kanalı tıxandığına görə sıxışmağa məruz qalar, daxili qulaq da bundan təsirlənər və təzyiq artdıqca pərdədə cırılma meydana gələ bilər.

Karbon artıqlığı: Tibdə "hiperkapni" kimi tanınan bu vəziyyətdə, qandakı karbon səviyyəsi artmışdır. Əgər dalğıc, su altında çox güc sərf etməli olduğu bir iş görməyə cəhd etsə, dalğıcın əzələləri tənəffüs sisteminin bədəndən xaric edə biləcəyindən daha çox CO2 istehsal etməyə başlayar. Bədəndəki yüksək miqdardakı çirkli hava, ağciyər kisəciklərində təmiz havanın yerini tutar. Dalğıc təngnəfəslik, baş ağrısı, yorğunluq, huşsuzluq, əzələ spazmı hiss edər. Bu vəziyyət huşunu itirməyə qədər gətirib çıxara bilər ki, bu da su altında olduqca ciddi bir təhlükədir.

Karbon azlığı: Qanda normadan az karbon olmasına isə "hipokapni" deyilir. Karbon təzyiqinin azalması nəticəsində, müxtəlif əzələlərdə titrəmələr, əllərdə sıxılmalar, əzələlərdə qıc olmalar, baş gicəllənməsi və huşsuzluq meydana gəlir.

Təzyiq xəstəliyi: Yüksək təzyiq, qanda həll olmuş azotun bədənə yayılmasına səbəb olar. Dalğıc nə qədər dərinə ensə və orada nə qədər uzun qalsa, bədənində o qədər azot həll olar. Əgər dalğıc suyun dərinliklərindən çox sürətlə çıxarsa, təzyiqin azalmasından ötrü azot təkrar qaz halına dönər və bədəndə azot qabarcıqları meydana gələr. Bu qabarcıqların damarları tıxaması nəticəsində ortaya çıxan vəziyyətə "təzyiq" deyilər. Təzyiq iflic və ölümə səbəb ola bilər.

Soyuq suyun təsiri: Soyuq suyun bədən üzərində mənfi təsirləri vardır. Bədən temperaturunun nizamlanması belə bir mühitdə daha da çətinləşər. Soyuq suya dalmaq, sürətlə tənəffüs etməyə səbəb olar. Titrəmə, ürək ritminin pozulması, bədənin səthinə yaxın yerlərdə qan dövranının dayanması, güc və əlaqə pozğunluğu, daxili əzələlərə qan axımının azalması, hərəkət çətinliyi kimi təhlükələr baş verər.

Oksigen zəhərlənməsi: Qanda oksigenin miqdarı çox olduqda zəhərlənmə baş verər. Dəniz səviyyəsində havada 20% oksigen vardır. Dərinlərə daldıqda bu faiz eyni qalmasına baxmayaraq, insan bədəninə daha çox oksigen molekulu daxil olar. Oksigen atomları təzyiq altında olarkən həmişə başqa bir atomla birləşməz və "sərbəst köklü" olaraq məlum olan korlayıcı molekullar olaraq gəzərlər. Bu vəziyyət də, ürək döyünməsi, öskürək və hətta iflicə səbəb ola bilər.

Dəm qazı zəhərlənməsi: Qandakı dəm qazı, oksigenə nisbətən hemoqlobinlə 200 dəfə daha asan əlaqə yaradar və hemoqlobini sərbəst buraxmaz. Bu da qanın daha az oksigen daşıması mənasını verər. Bu vəziyyət dalğıc dərində olarkən baş verdikdə, baş ağrısı, baş gicəllənməsi, görmə pozğunluğu kimi narahatlıqlara səbəb olar; hətta oksigen çatışmazlığından ötrü adam huşunu da itirə bilər.

Bu həyati problemlərin heç biri dalğıc heyvanlarda müşahidə olunmaz. Daima su altına endikləri, hətta dərinliklərdə yaşadıqları halda, bu təhlükələrə qarşı bədənlərində tədbir görülməsi lazım deyil. Çünki dəniz canlılarının hər biri, bu mühit üçün lazımi təchizatlarla birlikdə yaradılmışdır. Dərin dənizlərdəki həyat Rəbbimizin hər şeyi əhatə edən elmini, bənzərsiz sənətini və hüdudsuz hakimiyyətini ən gözəl şəkildə göstərir.

Balina Üzgəclərindən Təyyarə Qanadlarının Hazırlanmasında Istifadə Olunur

Qozbel balinalarını (megaptera novaeangliae) digər balina növlərindən fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyət, girintili-çıxıntılı üzgəcləridir. Aparılan araşdırmalar, girinti və çıxıntılardan ibarət olan bu xüsusi quruluşun, balinaya məlum olan üzgəc formasından daha səmərəli bir hərəkət imkanı təmin etdiyini göstərmişdir. Necə ki, bu balina növləri, digərlərinə görə olduqca akrobatik hərəkətlər etmələri ilə tanınarlar.

İndiki vaxtda təyyarə qanadlarında istifadə edilən dizaynın hamar və düzgün bir forması vardır. Ancaq Duke Universiteti tədqiqatçıları, bu balina növünün üzgəclərindən istifadə edərək bu vaxta qədər istifadə olunanlardan çox fərqli yeni bir model meydana gətirdilər. Mühəndislər dişli strukturların əlavə olunmasıyla yaradılan bu model ilə, dişlərin olmadığı modelləri müqayisə etdilər. Dişli qanadların durma bucaqlarının dişsiz qanadlara görə 40% daha yaxşı olduğu müəyyənləşdirildi.(84) Həmçinin havanın, dişli strukturları 8% daha çox qaldırdığı ortaya çıxdı.

Başqa bir üstünlük isə itələmə qüvvəsinin bu modeldə 32% daha az olması idi. Araşdırmanı aparan alimlərdən L.E. Howle artan qaldırma qüvvəsinin və azalan bərpa qüvvəsinin bərabərzamanlı olaraq bacarılmasının aerodinamik səmərəliliyi artırdığını ifadə etdi.(85)

Alimlər sistemin təfərrüatlarını araşdırdıqları vaxt dişli strukturların qanad üstündə fırlanan burulğanlar əmələ gətirdiyini müəyyənləşdirdilər ki, bu olduqca üstün bir vəziyyətdir. Təyyarə qanadlarının üstündəki burulğanlar, qanadın üstündəki havanın dağılıb arxa tərəfə getmədən qanadlardan uzaqlaşmasının qarşısını alır. Bu isə təyyarənin daha şaquli bucaqlar altında durmasını və daha yüksək qaldırma qüvvəsinə sahib olmasını təmin edir.

İndiki vaxtda alimlər hər sahədə təbiətdəki modellərin üstünlüyünü təsdiq edir, yeni ixtiralar üçün canlılardakı sistemləri nümunə götürürlər. Alimlərə ilham verən bu dişli formanın, düz bir üzgəcdən daha səmərəli olacağını, balinanın özünün düşünə bilməyəcəyi aydındır. Digər bütün xüsusiyyətləri kimi balinaların üzgəclərindəki dişlər də, müəyyən bir məqsəd üçün yaradılmışdır və təsadüflər nəticəsində yarana bilməz. Göylərin, yerin və onların arasındakıların Yaradıcısı olan Rəbbimiz sonsuz elmi ilə əhatə etdiyi bütün kainatı, heyrətləndirici sonsuz təfərrüatla birlikdə yaratmışdır. Balinanın üzgəc forması isə, bu mükəmməlliklər içindən bir nümunədir.

Balinalar Haqqında Maraqlı Məlumatlar

* Balinalar çox güclü quyruq əzələlərinə malikdir və mükəmməl bədən formalarıyla suda çətinlik çəkmədən hərəkət edə bilirlər. Digər balıqlar quyruqlarını sağa və sola hərəkət etdirərək üzdükləri halda, balinalar quyruqlarını aşağı və yuxarı doğru hərəkət etdirərək üzərlər.

* Balinaların ciyərləri 3000 litrlik həcmə malikdir; bu miqdardakı hava 750 şarı şişirdə bilər. İnsanların ciyərlərinin həcmi isə yalnız 4 litrdir.(86)

* Göy balinalar güclü axınlar olmasına baxmayaraq, saatda 28 kilometr sürətlə üzə bilər. Bunu etmək üçün dəqiqədə 20000 litr oksigenə ehtiyac duyarlar.

* 1,5 saat kimi uzun daimi suya baş vurmalarıyla məşhur kaşalotlar, 3000 metr dərinliklərə saatda 7-8 km sürətlə, şaquli olaraq dala bilərlər. 1000 metrdə təzyiq 101 atmosferə yüksələr; bu səviyyədə bir balinanın bədəninin hər cm2-sinə 101 kiloluq təzyiq düşər. Müqayisə aparmalı olsaq, bu ağırlığın altında qalmaq, ağır çəkili bir boksçunu tək bir barmaqla qaldırmağa bənzəyər. (87)

* Kaşalotlar, havayla tənəffüs etmələrinə baxmayaraq, ömürlərinin 90%-ini dəniz dibində keçirərlər.(88)

* Qatil balinalar delfinlərdən sonra ən sürətlə üzən dəniz məməliləridir. Olduqca çevik olan və yüksək manevr qabiliyyətinə sahib bu canlılar, saatda 30 kilometr sürətlə üzərlər. (89)

* Bəzi balinalar 850 kilovattan daha çox enerji istehsal edər; bir avtomobil isə ancaq bunun 1/10-ni istehsal edər.

* Bir balina, yer üzündə yaşamış ən böyük heyvan olan dinozavrların iki qatı böyüklükdədir. Yetkin bir balina, 200 ton ağırlığında, 33 metr uzunluqdadır, yalnız dili bir fil ağırlığındadır.

* Balinanın başının üstündəki hava dəlikləri, kiçik bir uşağın keçə biləcəyi qədər genişdir. Nəfəsini bu dəlikdən çölə buraxdıqda, sıxlaşmış su buxarı təzyiqlə 9 metr yüksəyə qədər qalxar. Səssiz bir gündə, göy gurultusunu xatırladan bu çiləmə üsulu səsi kilometrlərlə kənardan eşidilə bilər.(90)

* Bir qozbel balina, 1 gündə 1 ton yemək yeyə bilər.(91)

Dalğıc Ustaları İmperator Pinqvinləri

İmperator pinqvinləri, 500 metr dərinliyə 5 ilə 12 dəqiqə arasında, tənəffüslərində və qan təzyiqlərində hər hansı bir problem olmadan dala bilərlər.(92) Həmçinin, normalda ürək döyüntüləri dəqiqədə 60-70 arasında olarkən, suya baş vurmadan əvvəl dəqiqədə 180-200-ə qədər yüksəlir və bunun sayəsində bədənlərinə daha çox oksigen alarlar. Suya girər-girməz isə bu sürət dəqiqədə 100 ürək döyüntüsünə qədər düşər və suya baş vurma müddəti ərzində 20 döyüntüyə qədər azalar.(93)

Ehtiyacları olan oksigeni, ciyərlərindəki havadan deyil, əzələlərinin içindən ödəyən pinqvinlər, uzun müddət nəfəs almadan üzər və istədikləri qədər də dərinə dala bilərlər. Bu canlılar qanlarındakı oksigen ən aşağı səviyyədə belə olsa üzməyə davam edə bilərlər, insanlar isə belə bir vəziyyətlə qarşılaşdıqlarında təngnəfəs olarlar.

Bu səviyyə, pinqvinlər üçün 20 mm Hg olduğu halda, insanlarda bu 25 mm Hg-dir. Bütün bu məlumatlara baxmayaraq, alimlər pinqvinlərin hansı səbəbə görə qan təzyiqindən təsirlənmədən suyun içində olarkən, böyük bir sürətlə buzun üstünə hoppana bildiklərinə hələ də bir izah gətirə bilməmişdirlər.(94)

Pinqvinlərin burada bir neçə nümunəsinə yer verilən xüsusiyyətləri Allahın bu canlılar üzərindəki şəfqət və mərhəmətinin göstəricisidir.

Okeanların Dərinliklərində Qidalanan Xortumlu Suitilərə Allah Ruzi Verir

Xortumlu suitilər dənizdə olarkən, vaxtlarının 90%-ni suyun altında daima dənizin dibinə səyahət etməklə keçirərlər. Saatda iki üç dəfə, 500-550 metr dərinlikdə olan sulara baş vurar və suya baş vurma fasilələrində suyun səthində yalnız 2-3 dəqiqə istirahət edərlər. Suya baş vurmaları bəzən iki saat qədər uzun çəkə bilər.(95)

Xortumlu suitilərin yüksək təzyiq altında uzun müddət qala bilməsi, sahib olduğu xüsusi fizioloji xüsusiyyətlərdən qaynaqlanır. Bədənindəki bu xüsusiyyətləri yaşadığı mühitə uyğun yaradan və xortumlu suitiləri dərin dənizlərdəki çətin şərtlərə dözməyə vadar edən Uca Rəbbimiz Allahdır. Okeanlardakı canlıların sıx olduğu, qida baxımından ən zəngin sahələrə dala bilmə xüsusiyyətləri də Uca Allahın lütfüdür. Bir ayədə belə buyurulur:

Neçə-neçə canlılar vardır ki, ruzisini öz yanında daşıya bilmir. Onların da, sizin də ruzinizi Allah verir. O, Eşidəndir, Biləndir. (Ənkəbut surəsi, 60)

200 Milyon Ildir Ki, Mükəmməl Quruluşlarıyla Mövcud Olan Dəniz Tısbağaları

Dəniz tısbağalarının ən böyüyü olan dəri kürəkli tısbağa (Dermochelys coriacea) 35 km sürətlə üzə bilər və 900 metr dərinliyə dala bilər. Ən dərin sulara baş vuran tısbağa növü olan dəri kürəklilərin, digər dəniz tısbağalarından fərqli olaraq sərt qabıqları olmaz. Bunun əvəzinə düz və kauçuka bənzər qoruyucu bir dəri təbəqəsinə sahibdirlər.

Dəri kürəkli tısbağalar 1,85 sm uzunluq və 637 kiloya çata bilən bədənləriylə bədən temperaturlarını, əzələ toxumalarında saxlayarlar. "Termal durğunluq" olaraq adlandırılan bu vəziyyət, mühəndislərin enerji qənaəti və temperatur qorunması üçün istifadə edilən bir termindir. Tısbağalar bu temperaturun mühafizə formasıyla, bədən temperaturlarını ətraflarındakı suyun temperaturundan daha yuxarı bir səviyyədə saxlaya bilərlər.(96)

Darvinistlər öz aləmlərində bu canlıların, qurudakı tısbağaların suya qayıtmış formaları olduğunu iddia edirlər. Ancaq, əlbəttə ki, heç bir darvinist, quru tısbağalarının suya uyğunlaşa biləcək xüsusiyyətləri necə və niyə əldə etdiklərini və su tısbağalarının hansı səbəbə görə təzyiq altında dala biləcək, soyuq sularda üzə biləcək fövqəladə xüsusiyyətlər qazana bildiklərini izah edə bilməz. Darvinistlər, ümumiyyətlə reallaşması qeyri-mümkün olan bir iddianı ortaya atıb sonra da "hər şeyi təsadüflər etdi" deyə məntiqdən kənar izahlar gətirirlər. Çünki darvinizm, elmlə, ağılla, dəlillərlə deyil, saxtakarlıqlarla, hekayələrlə, yalanlarla ortaya çıxmış və insanlara zorla təlqin edilmiş bir nəzəriyyədir.

Təkamülçü bioloq olmasına baxmayaraq, Riçard Ellis, bəhsi keçən canlılarla əlaqədar darvinistlərin içində olduğu bu çıxılmaz vəziyyəti belə ifadə edir:

İndiki vaxtda dəniz tısbağalarının quruda yaşayan, lakin dənizə qayıdan sürünənlərdən törədiyinə inanılır, lakin hər hansı bir ara-keçid forması tapıla bilməmişdir. Daşlaşmış quru tısbağaları var, bunların sütuna bənzər qıçları və caynaqlı ayaqları mövcuddur. Daşlaşmış dəniz tısbağalarının isə üzgəcləri vardır, lakin fosil qeydlərində yarı suda yaşayan tısbağalara bənzər bir canlı tapılmır.(97)

Dəlillər çox aydın göstərir ki, quru və dəniz tısbağaları fərqli fizioloji xüsusiyyətlərlə yaradılmış, tamamilə fərqli canlılardır. İkisi arasında isə hər hansı bir keçid yoxdur. Belə ki, təkamülçü paleontoloq Robert Karol da bunu bu şəkildə qəbul edir:

"Tısbağaların qabıqları asanlıqla daşlaşmalarına və kiçik parçaların belə asanlıqla seçilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər daha əvvələ aid, daha ibtidai bir tısbağa təyin edilməmişdir." (98)

Burada, bunu xatırlatmaq lazımdır ki, təkamülçülərin ara fosil problemi yalnız dəniz tısbağaları ilə məhdudlaşmır. 150 ildən çox davam edən və 350 milyondan çox fosilin çıxarıldığı qazıntılarda, tək bir ədəd belə ara fosil tapılmamışdır, tapılması da qeyri-mümkündür. Fosil qeydləri mərhələli şəkildə təkamül prosesi keçirmiş canlılarla deyil, bugünkü mükəmməl hallarıyla ortaya çıxmış və yaşamış canlılarla doludur. Dəniz tısbağaları da 200 milyon ildir ki, tarix səhnəsində bugünkü qüsursuz quruluşlarıyla çıxış edirlər.

 

Qeydlər

62 John Downer, Supernature, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 129.

63 Üner Beköz, Ömer Baklavacı, Figen Sarıgül, Sualtı Teorisi, TurkDive, Dalış ve Deniz Araştırmaları Merkezi, 2001, 2. baskı, s. 1-1.

64 Stephen Jay Gould, "Introduction," in Björn Kurtén, Dance of the Tiger: A Novel of the Ice Age (New York: Random House, 1980), xvii-xviii.

65 Gould S.J., "The Return of the Hopeful Monster," in "The Panda's Thumb: More Reflections in Natural History," [1980], Penguin: London , 1990, reprint, sf.158

66 Werner Gitt, If Animals Could Talk, Master Books, 2006, ABD, s. 29.

67 Werner Gitt, If Animals Could Talk, Master Books, 2006, ABD, s. 30.

68 Werner Gitt, If Animals Could Talk, Master Books, 2006, ABD, s. 29.

69 http://www.seaworld.org/infobooks/KillerWhale/adapaqkw.html

70 Werner Gitt, If Animals Could Talk, Master Books, 2006, ABD, s. 27.

71 David Attenborough, The Trials of Life, William Collins Sons & Co. Ltd, London, 1990, s. 36.

72 Michael Tennesen, "Testing the Depths of Life", National Wildlife, Şubat/Mart 1999, cilt 37, no. 2;

http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?issueID=22&articleID=187

73 John Downer, Supernature, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 129.

74 Görsel Bilim ve Teknik Ans., Cilt 8, s.2660

75 Michael Tennesen, "Testing the Depths of Life", National Wildlife, Şubat/Mart 1999, cilt 37, no. 2;

http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?issueID=22&articleID=187

76 Nature, vol. 371, p. 663, 20 octobre 1994. Weddell foku

77 Sally Morgan, Pauline Lalor, Ocean Life, PRC Publishing, 2001, London, s. 53.

78 John Downer, Supernature, Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1999, s. 128.

79 Michael Tennesen, "Testing the Depths of Life", National Wildlife, Şubat/Mart 1999, cilt 37, no. 2;

http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?issueID=22&articleID=187

80 Michael Tennesen, "Testing the Depths of Life", National Wildlife, Şubat/Mart 1999, cilt 37, no. 2;

http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?issueID=22&articleID=187

81 Marianne Riedmann, Sea Otters, Monterey Bay Aquarium, Monterey, California, 1990, s. 33.

82 http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/aug05/Weiselotter.htm

83 http://physiotherapy.curtin.edu.au/resources/educational-resources/exphys/00/scuba.cfm

84 American Institute of Physics. Physics of Fluids, -- May 2004 -- Volume 16, Issue 5, pp. L39-L42

85 http://www.pratt.duke.edu/node/1883

86 Werner Gitt, If Animals Could Talk, Master Books, 2006, ABD, s. 26.

87 Werner Gitt, If Animals Could Talk, Master Books, 2006, ABD, s. 28.

88 http://www.oceanicresearch.org/education/wonders/spermwhales.htm

89 http://www.seaworld.org/infobooks/KillerWhale/adapaqkw.html

90 Narrator: David Attenbourgh, The Blue Planet-DVD, BBC Nature Documentary Series, İngiltere, 2001.

91 http://www.learner.org/jnorth/search/HumpbackWhale_notes3.html

92 http://antarcticsun.usap.gov/science/contenthandler.cfm?id=2593

93 http://www.coolantarctica.com/gallery/penguins/emperor_penguin_7.htm

94 http://dl1.yukoncollege.yk.ca/antarctica/emperors

95 Michael Tennesen, "Testing the Depths of Life", National Wildlife, Şubat/Mart 1999, cilt 37, no. 2;

http://www.nwf.org/nationalwildlife/article.cfm?issueID=22&articleID=187

96 Richard Ellis, Aquagenesis: The Origin and Evolution of Life in the Sea, Penguin Books, 2001, s. 148.

97 Richard Ellis, Aquagenesis: The Origin and Evolution of Life in the Sea, Penguin Books, 2001, s. 143.

98 Richard Ellis, Aquagenesis: The Origin and Evolution of Life in the Sea, Penguin Books, 2001, s. 144.

6 / total 11
"Harun Yəhyanın Dəniz Altındakı Möhtəşəm Dünya kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top