< <
2 / total: 12

Ön Söz

Təxminən 1,5 milyard müsəlmanı cəmləşdirən və olduqca geniş coğrafi ərazini əhatə edən İslam dünyasının əsas ehtiyaclarından biri olan İslam Birliyindən bəhs etdiyimiz bu kitabda belə birlik qurmağın lazımlı və təcili olduğundan danışacağıq.

Bu gün İslam dünyasının vəziyyətinə nəzər saldıqda ilk diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlərdən biri kimi onu görürük ki, müsəlmanlar öz aralarında bölünüb ayrılmışdır. Bəzi İslam ölkələri arasında böyük ixtilaf və dərin anlaşılmazlıq vardır. Hətta yaxın keçmişdə İranla İraqın və Pakistanla Banqladeşin arasında müharibə baş vermiş, İraq Küveyti işğal etmişdir. Müsəlman ölkələrində əksərən etnik və siyasi problemlər səbəbi ilə baş verən daxili qarşıdurmalar da (məsələn, Əfqanıstan, Yəmən, Livan, İraq və Əlcəzairdə olduğu kimi) İslam dünyasının mövcud vəziyyətini büruzə verir. Digər tərəfdən İslam dünyasının dörd tərəfinə bir-birindən tamamilə fərqli dini açıqlama və düşüncə formaları hakimdir. İslama nəyin uyğun olub-olmadığını müəyyən edən, müəyyən mövzuda dünya müsəlmanlarına istiqamət verən, onları uzlaşdıran mərkəzi nüfuz sistemi yoxdur. Katoliklərin Vatikanı, pravoslav xristianlarının patriarxiyası var, lakin İslam dünyasında hər hansı bir dini birlik və mərkəz yoxdur. Halbuki birlik İslam əxlaqının anlayışında vardır. Peyğəmbərimiz hz.Muhəmmədin (səv) vəfatından sonra İslam dünyasının daima lideri olmuş, bu məqam müsəlmanlara dini mövzuda yol göstərmişdir.

Türk İslam Birliği

Dövrümüzdə də bütün İslam dünyasına yol göstərən çağdaş nüfuz mərkəzi təşkil oluna bilər. Demokratik əsaslara və hüququn üstünlüyü prinsipinə dayanan mərkəzi nüfuz sisteminin və İslam Birliyinin qurulması müsəlman dünyasının mövcud problemlərinin həll olunmasında əhəmiyyətli addım olar.

Kitabın növbəti səhifələrində də ətraflı şəkildə bəhs edəcəyimiz kimi, həmin İslam Birliyinin vəzifələri aşağıda göstərilənlər əsasında təşkil olunmalıdır:

1) Quran əxlaqının tələb etdiyi kimi sevgi, şəfqət, qardaşlıq və mərhəmətə əsaslanan anlayışa sahib olmalı, bütün insanları qorumalı və hər kəsə ən yüksək səviyyədə keyfiyyətli və rifah dolu yaşayış standartı təqdim etməlidir.

2) Demokratik və dünyəvi quruluşa sahib olmalı, İslam aləmini mənəvi liderliyin öndərliyində bir araya gətirərkən bütün dövlətlərin unitar quruluşunu mühafizə etməlidir.

3) Bütün müsəlman dünyasına xitab etməyi bacarmalı, dolayısilə, ən əsas islami dəyərlərə dayanmalı, müəyyən məzhəbin və ya təriqətin təmsilçisi olmamalıdır.

4) İnsan haqlarına, demokratiyaya, azad sahibkarlığa dəstək verməli, İslam dünyasının iqtisadi, elmi və mədəni yöndən inkişafını təməl hədəf kimi ön plana çəkməlidir.

5) Başqa ölkələr və mədəniyyətlərlə həddən artıq sülh yönlü uzlaşdırıcı əlaqələr qurmalı, kütləvi qırğın silahlarına nəzarət, terrorizm, beynəlxalq cinayətkarlıq kimi mövzularda beynəlxalq birliklərlə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq etməlidir.

Məlum məsələdir ki, mədəniyyətlər qarşıdurmasını istəyənlər yer üzündə daha çox qan tökülməsinə və daha çox itki verilməsinə səbəb olacaqlar. İslam Birliyinin qurulması münaqişə tərəfdarlarının qarşısını alan ən əhəmiyyətli vasitədir.

6) İslam dünyasındakı azlıqların (məsələn, yəhudi və xristianların) və müsəlman ölkələrinə gələn əcnəbilərin haqlarının qorunması, təhlükəsizliklərinin təmin edilməsi və onlara hörmət göstərilməsi kimi məsələləri diqqət mərkəzində saxlamalı, hər dindən və düşüncədən olan insanlara şəfqətlə yanaşmalıdır.

7) Fələstin, Kəşmir və Moroda olduğu kimi, müsəlmanlarla qeyri-müsəlman xalqları qarşı-qarşıya gətirən problemlərə ədalətli və sülh yönlü nəticələr gətirilməsinə əhəmiyyət verməlidir. Həm müsəlmanların haqlarını müdafiə etməli, həm də həmin problemlərin İslam dünyasındakı bəzi radikal ünsürlər tərəfindən dalana salınmasına mane olmalıdır.

İslam dünyasının belə bir ağıllı və ədalətli liderliyə qovuşması həm bu gün bir çox problemlərlə üz-üzə gələn 1,5 milyard müsəlman üçün, həm də bütün dünya üçün xeyirli olacaq. Quran əxlaqı əsasında qurulan İslam Birliyi bütün bəşəriyyətin ədalət və təhlükəsizliyə nail olmasına və Quran əxlaqının səbəb olduğu davranış mükəmməlliyi sayəsində asayişin bərqərar olmasına vasitə olacaq.

Müsəlmanlar Peyğəmbərimizin (səv) dövründən bu yana elmi-mədəni sahələrdə böyük əsərlər ortaya qoymaqla dünyaya öndərlik ediblər. Avropa orta əsrlərin qaranlıq dövrlərində ikən müsəlmanlar dünyaya elm və incəsənət sahəsində bir çox şeylər gətiriblər. Quranın nurundan və hikmətindən qaynaqlanan bu islami yüksəlişi yenidən başlatmaq üçün keçmişdə olduğu kimi, bu gün də müsəlmanların Quran əxlaqını və Peyğəmbərimizin (səv) sünnəsini əsas alan rəhbərliyə ehtiyacları vardır. Bu layihə necə həyata keçə bilər? Bu sual barədə növbəti səhifələrdə danışacağıq.

 

 

An Interview With Mr. Adnan Oktar by Art TV (Usak), August 19th, 2008

Usak Art TV: It would seem from what you say, and especially from your works on the subject, which I have read, that you attach great importance to the Turkish-Islamic Union. Going into a bit more detail, you say things that emphasize Islamic Union, and that stress the Turkish-Islamic Union. Adnan Oktar: Yes. Usak Art TV: You say that the Turks, Laz people and Circassians living in Turkey are one single whole. Let us expand on that, if you will. Muslims in Turkey have begun to understand Turkey's importance in the Muslim world in particular. What are your views on this subject? Do you think the importance of the Turkish-Islamic Union will reach a truly remarkable level?

Adnan Oktar: Our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) always set the hadith regarding the End Times in Turkey. Always Istanbul and Turkey. And there are accounts saying the Turkish nation will be in the vanguard. Turkishness is always mentioned in the context of Hazrat Mahdi (pbuh). The Turkish nation is a very blessed and noble one. It always carried the banner of Islam. It is a heroic nation. It is courageous and keeps its word. You can see this in the essence of the army. Whichever country you may go to in the world, whenever Turkish troops are mentioned people will talk about them with love and say, "We wish all the others would go and that Turkish troops would come." Go to Somalia, for instance, and they will say, "let the rest go but let Turkish troops come." Or go to Afghanistan and they will embrace Turkish troops. Why? Because they are courageous and honest. They are affectionate. Usak Art TV: They have faith.

Adnan Oktar: They have faith. They fear Allah and behave rationally, logically. Allah appoints such a nation as the standard bearer for Islam. Allah has given this nation the task of spreading Islamic moral values, insha'Allah. That was also how it was in Ottoman times. Everyone who says he is Turkish is a Turk. For example, I am a sayyid. I am descended from the Prophet (may Allah bless him and grant him peace), but I am also a pure-blood Turk. A genuine Turk. It is as if Allah has bestowed a spiritual protection on this nation, on everyone who says he is a Turk, such an exemplary and virtuous nation, a nation that lives by Islam in an exemplary manner. Ask anyone in the Islamic world who best embodies Islam, and they will say Turkey. Turks embody it in the most consistent, just and rational manner. They are the most immaculate, spotless. That is why there is unanimity that Turkey should be the leader, and that is what the Turkish world and the Islamic world say. A large part of the Turkish world is Muslim, but the Christians are our brothers, too. And the Jews are our brothers. Armenians and Georgians are also our brothers. We embraced all of them in the community of Ottoman nations. They are all people who served the Ottoman Empire and Turkishness. They all served Islam and the Qur'an. For example, the finest artisans and artists emerged from among the Armenians. From the Greeks. Jewish scientists and artists gave great service. They served at court. But then this strife was manufactured. Through the corruption of racism they were tricked into thinking that this hatred and fight really existed. The masons played that treacherous trick on them. For example, they made those spotless people afraid to say that they were Greek or Armenian.

They made them reluctant to admit they were Jews. That was a masonic plot. But in fact they are our brothers, the People of the Book. They love the Prophet Abraham, the Prophet Ishmael, the Prophet Isaac and the Prophet Jacob (peace be upon them all). They believe in the one Allah. We love the same prophets. We love the same angels. They are all older forms of the true faith. They are old true faiths. Of course, Islam is the last true faith, insha'Allah. But they are the People of the Book. Allah says they are the People of the Book in the Qur'an. That is why all this hatred and conflict and enmity will disappear. What need is there for the scourge of racism, or sectarianism? If Turkey gets involved as an older brother, the climate will calm down completely. That is why the Turkish-Islamic Union is so very, very urgent. Thousands of people, elderly people, were killed in Georgia. Is that not a disgrace, a sin? There will be consequences if Turkey delays by even a single day.

We need action right away. Turkey should propose it, and not a single person will object. For example, go to Syria and suggest they unite with Turkey. Syria would not hesitate for two days. Propose it to Azerbaijan. They have already proposed it. Azerbaijan itself wants it. They have many times said, "Let us amalgamate with Turkey." "Let us unite as two states, one nation" they said. That is why the proposal needs to be made official. But in order for it to be made official, the grass roots need to put it to the government. They need to say, "This is what we want." This needs to be repeated persistently to encourage the government to take action. This is highly important. Charities, foundations, the public, all our Muslim brothers and the whole Turkish nation must concentrate on the matter. The Turkish-Islamic Union is a must. We must join the EU as leader of the Turkish-Islamic Union. It is leadership that becomes us. And let us regenerate Europe, and America and Russia. Let us enrich the whole world. Turkey's mission is to enrich and strengthen the whole world, to build peace. But we the Turkish nation have no racist pretensions.

Finally, the solutions proposed here need to be implemented immediately, because certain circles increasingly try to provoke a clash of civilizations between the Western and Islamic worlds. Setting up the Turkish Islamic Union will cause this danger to disappear.

güvercin

History proves that the coexistence of different civilizations is in fact a most pleasant wealth and blessing. A multicultural state does not experience difficulties because of existing internal differences, but because of its inability to manage those differences. Different cultures that exist side by side choose either conflict or peace and cooperation, depending upon their existing levels of compassion and whether they can or cannot control those factors leading to radicalism and hardness. At present, there may be some Westerners and Muslims who prefer hostility and conflict over compassion and harmony. Thus, misunderstandings and prejudices against Islam and the Muslims continue to present certain difficulties. On the other hand, Westerners feel unnecessarily threatened because of various misunderstandings. Therefore, a solution to these problems is needed urgently to avoid even worse conflicts and misunderstandings.

As this book will reveal, the Turkish Islamic Union will play an important role in preventing the escalating risk of conflict, for all Islamic countries will move together as one body. 

Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et
və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et.
Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də,
doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.
(Nəhl surəsi, 125)

 

2 / total 12
"Harun Yəhyanın İslam Həmrəyliyinə Çağırış kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top