< <
3 / total: 8

Allah Sevgisi Və Allah Qorxusu Birlikdə Olmalıdır

laleler

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur.
Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz,
O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.
(Hadid Suresi, 4)

Bəzi insanlar din əxlaqını yaşamaq və Allahın razı olacağı bir insan olmaq üçün yalnız Allah sevgisinin kifayət etdiyini zənn edirlər. Ancaq Allah Quranda razı olduğu təqva sahiblərinin Allahı çox sevmələri ilə bərabər, Ondan gücləri çatacaq qədər qorxub çəkindiklərini bildirir. Allahı bütün sifətləri ilə tanıyan, Onun böyüklüyünü lazımınca dəyərləndirə bilən, ağıl və vicdan sahibi olan hər insan Allahdan gücü yetdiyi qədər qorxub çəkinir. Allah Ondan qorxub çəkinən bəndələrinə doğru ilə yanlışı bir-birindən ayırd edə bilmə qabiliyyəti verir; Allahın hökmlərinə qüsursuz tabe olması, daima vicdanına görə hərəkət etməsi üçün ona güc qazandırır. Allah iman gətirənlər üzərindəki bir nemətini Quranda belə bildirir:

«Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O, sizə haqla-nahaqqı ayırd edən verər, günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Allah böyük lütf sahibidir!». («Ənfal» surəsi, 29)

Məsələn, Allahdan qorxub çəkinən bir adam heç vaxt yalan söyləməz. Mənafelərinə zidd olsa da, əks halda Allahın rizasını qazana bilməməkdən və Allahın ona verəcəyi əvəzdən qorxub çəkinir və düzgün davranır. Bir anlıq qəflət nəticəsində səhv bir şey söyləsə belə, dərhal günahına görə Allaha tövbə edər və xətasını düzəldər. Bunun kimi, bir insanın böyük ehtiyac içində olmasına baxmayaraq, haram yollarla pul qazanmağa heç vaxt düşməməsi də yenə onun Allah qorxusundandır.

Allah qorxusu olmayan hər insanın özünə görə bir həddi vardır; o həddə qədər dürüst və doğru olsa belə, müəyyən bir vaxtdan sonra nəfsinə görə hərəkət edir. Allahdan qorxub çəkinən bir insan isə nə qədər çətin vəziyyətdə olursa-olsun, heç bir zaman Allahın razı olmayacağı bir yolu seçməz. Bir çətinliklə qarşılaşarkən Allaha arxalanıb Ona güvənər, çıxış yolu göstərməsi üçün Rəbbimizə dua və təvəkkül edər.

Allah bəndələrini sevən, onlar üçün gözəllik diləyən, onları bağışlayan, mərhəmət edən, onlara yardım edən və əvəzsiz olaraq lütf edəndir. Müşriklər və inkar edənlər isə Allahın rəhmətindən uzaqdırlar. Sonsuz ədalət sahibi olan Rəbbimiz Ona səmimi bir ürəklə iman gətirən saleh bəndələrini dünyada və axirətdə rəhməti ilə mükafatlandıracaq, inkar edənləri isə cəhənnəm əzabı ilə cəzalandıracaqdır.

Rəbbimizin sonsuz gücünü və axirətdəki sonsuz əzabı lazımınca dərk edə bilən bir insan həyatının hər anında, etdiyi hər işdə Allahdan daxilən titrəyərək qorxar. Bu qorxusuna görə Rəbbimizin razı olmayacağı bir hərəkəti etməkdən qətiyyətlə çəkinər. Ancaq bir yandan da, Allaha səmimi bir sevgi və sədaqətlə bağlandığına görə, Allahın onun xətalarını bağışlayıb tövbələrini qəbul edəcəyini, Allahın rizasını qazanmaq üçün cidd-cəhd göstərdiyinə görə onu cənnətlə mükafatlandıracağını umar. Quranda iman gətirənlərin bu əxlaqı belə bildirilir:

«Rəbbindən görmədikləri halda qorxanları isə bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir!». («Mülk» surəsi, 12)

«Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün!». («Ali-İmran» surəsi, 102)

Allahı həqiqətən sevən hər mömin Allahın əzabından, Allahın razılığını və sevgisini itirməkdən çox qorxar və buna görə həyatı boyu çox ciddi və səmimiyyətlə çalışar. Allah Quranda bu əxlaqı yaşayan möminləri belə müjdələyir:

«Mömin olub axirəti istəyən və onun uğrunda çalışanların zəhməti qəbul olunar». («İsra» surəsi, 19)

şelale

Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının, dinleyin ve itaat edin… (Tegabün Suresi, 16)

Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.
İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.
(Bakara Suresi, 195)

Allah Korkusu İman Güzelliğini Getirir

Sn. Adnan Oktar
ADNAN OKTAR: Allah’tan korkmak demek, deli aşığın korkusu yani Allah’ı gücendirmekten çekinmek, Allah’ın rızasından mahrum kalmaktan korkmak. Aşık sevdiğini gücendirmekten çekinir, onun sevgisinin yok olmasından çekinir, budur Allah korkusu. Yoksa başka bir anlamı yoktur. Mesela cehenneme gider, ateşte yanar tamam, ama asıl onu rahatsız eden aşkını ifade edememesidir Allah’a. Yani aşığın ihtiyacını Allah aşığa böyle bildiriyor. Allah’tan korkarsa insan Allah’ın emirlerine çok titiz oluyor, O’nu çok seviyor, saygılı oluyor. Mesela egoist olmuyor, bencil olmuyor, şefkatli oluyor, koruyucu oluyor, nefsine düşkün olmuyor. Çıkarlarının peşinde olmaz, affedici olur, Allah’tan korkup affedici oluyor. Mesela af, sevgiyi devam ettiren bir güçtür. Merhamet, sevgiyi devam ettiren bir güçtür. Mesela koruyup kollarsın, yemesine içmesine dikkat edersin, sporuna dikkat edersin sevdiğinin Allah rızası için. İşte bu, o Allah aşkının bir tecellisi olur. Yoksa Allah’tan korkmazsa şahıs egoist, bencil olur, sırf kendini düşünür, affetmez, çıkarları çatıştığında sert davranabilir. Mesela kuşkucudur, fedakar değildir, cömert olmaz, gerektiğinde Allah için canını ortaya koyamaz. Yani birçok olumsuz negatif fiil üzerine yığılmış olur. Ama Allah korkusunda her türlü güzellik üzerine gelir, yani sevgiyi sağlayan, güzelliği sağlayan her türlü güzellik Allah korkusunun üstüne tam anlamıyla oturmuş olur. (Ekin TV, 2 Mart 2009)

ADNAN OKTAR: Allah aşkındaki bütün güzellikleri, detayları hep Allah korkusu verir. Mesela sabırlı olmak Allah korkusundan kaynaklanır, fedakarlık, cesaret, sevecenlik, bütün güzel huyların kökeninde hep Allah korkusu vardır ve aklın da kökeninde Allah korkusu vardır. Yani Allah’tan korktuğu için insanların akılları açılır yoksa akıl kapanır insanın, aklı dumura uğrar. Allah korkusu aklı açar, Allah aşkını alevlendirir, göklere çıkartır inşaAllah, sonsuza doğru açar Allah sevgisini, çok büyük bir nimettir ve cennetin de şiddetli sevilmesine, Allah’ın şiddetle sevilmesine vesile olur. Yani insan ne kadar Allah’tan korkuyorsa, o kadar şiddetle Allah’ı sever o kadar âşık ruhu ruhuna dolar. Allah’tan korkmadı mı, basireti kapanır, feraseti kapanır, yardımseverliği, affediciliği, dengeli oluşu, her şeyi bozulmaya başlar Allah esirgesin, yahut tamamen bozulur. (Kaçkar TV, 12 Mart 2009)

 

3 / total 8
"Harun Yəhyanın Allah Sevgisi kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top