< <
10 / total: 10

Yaradılış həqiqəti - 2
(Fosillər təkamülü inkar edir)

At nalı xərçəngi

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 45 milyon il
Bölgə: Rusiya

At nalı xərçəngləri buğumayaqlılar yarımtipidirlər və hörümçək və əqrəb nəslinə daha yaxındırlar. Şəkildə görünən 150 milyon il yaşındakı at nalı xərçəngi fosili yaradılışın açıq həqiqət olduğunu, təkamülün heç vaxt yaşanmadığını bir daha təsdiq edir.

Fosil muzeyi.com

Dövrümüzdə yaşayan at nalı xərçəngi və altda da 150 milyon illik Almaniyada tapılmış at nalı xərçəngi fosili.

 
MMürəkkəb balığı fosili

Dövr: Kaynozoy erası, Eosen dövrü
Yaş: 45 milyon il
Bölgə: Litva

Mürəkkəb balıqlarının tarix boyu həmişə mürəkkəb balığı olaraq var olduqlarının isbatı olan şəkildəki 95 milyon illik fosil təkamülçülərin iddialarına meydan oxuyur. Mürəkkəb balıqlarının təkamül keçirdiyinə dair ən kiçik dəlil belə önə sürə bilməyən təkamülçülər fosil qeydləri qarşısında böyük pərişanlıq keçirirlər.

Darvinizm.com

Ən üstdə Livanda tapılmış 95 milyon illik mürəkkəb balığı fosili görülür. Altında da dövrümüzdə yaşayan mürəkkəb balığı.

 
sumaq yarpağı fosili

54 - 37 milyon illik bu sumaq bitkisi ilə bu günümüzdəki sumaq bitkiləri arasında heç bir fərq yoxdur. Milyonlarla il ərzində sumaqlar dəyişikliyə uğramamış, təkamül keçirməmişdir.

Təkamül internasional.com


54 - 37 milyon illik sumaq yarpağı fosili və günümüzdəki sumaq bitkisinin yarpaqları.

 
kərgədan fosili

Şəkildə görünən fosil 33 milyon il əvvəl yaşayan kərgədanlarla, günümüzdəki kərgədanlar arasında heç bir fərq olmadığının dəlilidir. Milyonlarla ildir strukturları dəyişməyən canlılar təkamül nəzəriyyəsinin böyük yalandan ibarət olduğunu göstərir. Allah`ın üstün yaratmasının izləri olan fosillər təkamülçülərin yalanlarını hər keçən gün daha da məhv edir.

Həyatın gerçək mənşəyi.com

Üstdə 33 milyon illik kərgədan kəlləsi və milyonlarla ildir heç bir dəyişikliyə məruz qalmamış kərgədanlar.

 
Çinar ağacı yaprağı fosili

Quru bitkiləri fosil qeydlərində olduqca dəqiq qalıqlara malikdir, amma bu fosillərin heç biri bir növdən digərinə, yəni ara-keçid forması xüsusiyyəti göstərməz. Hamısı özlüyündə orijinal olaraq yaradılmış tamam ayrı növlərdir və bir-birləri arasında iddia edildiyi kimi, hər hansı təkamül əlaqəsi yoxdur.

Dərin iman.com

Günümüzdəki çinar ağacı yarpaqları və 50 milyon illik çinar yarpağı fosili.

 
cüyür

37 - 23 milyon yaşındakı cüyürlərin, dövrümüzdə yaşayan cüyürlərdən heç bir fərqinin olmaması bu canlıların milyonlarla ildir heç dəyişmədiyini, yəni təkamül keçirmədiyini göstərir.

Canlılarda yardımlaşma.com


37-23 milyon illik cüyür başı fosili və dövrümüzdə yaşayan cüyür.

 
tısbağa

"Ən qədim tısbağalara Almaniyadakı Trias dövrü fosil yataqlarında rast gəlinir. Bu gün yaşayan nümunələrinə çox bənzəyən sərt qabıqları sayəsində asanlıqla digər növlərdən ayırd edilir. Daha erkən, ya da daha ibtidai tısbağaya aid heç bir iz təyin olunmamışdır. Halbuki, tısbağalar çox asanlıqla fosilləşirlər və fosillərinin çox kiçik parçaları belə tapılanda asanlıqla tanınarlar." (Robert Carroll, Vertebrate Paleontology and Evolution, s. 207)

Quran möcüzələri.org

Üstdə 37-23 milyon illik tısbağa fosili.

 
dəniz ulduzu

Günümüzdəki dəniz ulduzları hansı xüsusiyyətlərə sahibdirsə, bundan yüz milyonlarla il əvvəl yaşayan dəniz ulduzları da eyni xüsusiyyətlərə malikdir. 360 - 325 milyon ildir dəniz ulduzlarının eyni olduğunu göstərən bu fosil təkamülçülərin iddialarını əsassız edir, canlıların sahib olduqları xüsusiyyətlərlə yaradıldıqlarını göstərir.

Gözəl mövzular.com

360-325 milyon illik dəniz ulduzu fosili və ən altda dövrümüzdə yaşayan canlı nümunəsi.

 
skat

Skatların çoxu dəniz sahilində yaşayır. Qəlsəmələri altda, gözləri üstdədir. Quyruq üzgəcləri və kürək üzgəcləri çox kiçikdir, hətta bəzi növlərdə yoxdur. Bundan 100 milyon il əvvəl yaşayan skat balıqlarının sahib olduqları bütün xüsusiyyətlərə günümüzdəki skat balıqları da malikdir. Bunun mənası isə skatların aradan keçən 100 milyon ilə baxmayaraq, heç dəyişmədikləri, yəni təkamül keçirmədikləridir.

Allah'ı anmaq.com

100 milyon illik skat fosilinin ən altda görünən dövrümüzdə yaşayan skatlardan heç bir fərqi yoxdur.
 

 
siyənək balığı

Kanadadakı fosil yataqlarında çoxdişli siyənək balığı fosilinə rast gəlinmişdir. Bu fosil nümunələrinin hamısı çoxdişli siyənək balıqlarının milyonlarla ildir eyni olduqlarını göstərir. Milyon illərlə davam edən bu sabitlik (canlıların quruluşundakı dəyişməzlik) təkamülçülərin iddia etdikləri prosesin heç vaxt yaşanmadığının əhəmiyyətli dəlilidir.

Heyvanlardakı dizayn.com

50 milyon illik hiodontidae (dişli siyənək) balığı. Dövrümüzdə dənizlərdə yaşayan dişli siyənəklər 50 milyon illik dişli siyənəklərlə eynidir.

 
siyənək balığı

Fosil qeydləri bütün milçək növlərinin bir anda ortaya çıxdıqlarını və milyonlarla ildir heç dəyişmədən varlıqlarını davam etdirdiklərini ortaya qoymuşdur. Bu da milçəklərin digər bütün canlılar kimi təkamül keçirmədiyini isbat edən vəziyyətdir. Bir çox elm adamı bu həqiqəti ifadə edir, təkamül nəzəriyyəsi ilə böcəklərin mənşəyini açıqlaya bilmədiklərini deyirlər. Aşağıdakı fosildə 50 milyon illik sekvoyya yarpağı fosili ilə birlikdə mart milçəyinin fosili görünür.

Təkamül saxtakarlıqları.com

50 milyon illik sekvoyya yarpağı fosili və dövrümüzdə yaşayan sekvoyya yarpağı.

 
ciyərli balıq

Ciyərli balıqlar suların azaldığı dövrlərdə özlərini palçığa basdıraraq həyatlarını davam etdirirlər. Bilinən ən qədim ciyərli balıq fosili Devon dövrünə (417 - 354 milyon il) aiddir. Şəkildə görünən fosil də eyni dövrə aiddir. Bundan 350 milyon il əvvəl yaşayan ciyərli balıqların dövrümüzdə yaşayanlardan heç bir fərqi yoxdur. Yüz milyonlarla ildir dəyişməyən ciyərli balıqlar canlıların təkamül keçirmədiklərinin, yaradıldıqlarının isbatlarından biridir.

Canlılarda yardımlaşma.com


350 milyon illik ciyərli balıq fosili və günümüzdəki dənizlərində yaşayan ciyərli balıq.

 

 

10 / total 10
"Harun Yəhyanın Möminlərin Cəsarəti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top