Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Kitab əhlindən, yəni xristian və ya musəvi qadınla müsəlman kişi evlənə bilər. Qurana görə bu halaldır.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Müsəlman, bütün xristianlara qarşı olmaz, tam əksinə dindar xristianlarla pisliklərə qarşı ittifaq edər. Xristian düşmənçiliyi yanlışdır. Bədiüzzaman da dindar isəvilərlə müsəlmanların ittifaq etməsinin lazım olduğunu söyləyir. Xristian-müsəlman qarşıdurmasından qəti şəkildə çəkinmək lazımdır.
Bəzi kütlələr xristianlarla müsəlmanlar arasında qarşıdurma olmasını istəyir. Bu qarşıdurmaya zəmin yarada biləcək hər cür üslubdan çəkinmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2017> Click for more

Günahsız xristian və musəviləri sevirik. Qurana görə onlar Kitab əhli və müsəlmanların qoruması altında olan gözəl insanlardır.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

Quranda Kitab əhlindən, yəni musəvi və xristianlar arasında səmimi iman gətirən insanlar olduğu bildirilmişdir. (Ali İmran surəsi, 113-115: Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhlindən bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları ayaqda dayanıb Allahın ayələrini oxuyaraq səcdəyə qapanarlar. Bunlar, Allaha və axirət gününə iman gətirər, marufu əmr edər, münkərdən çəkindirər və xeyirlərdə yarışarlar. Məhz bunlar salehlərdəndirlər. Onlar hər nə xeyirxah əməl etsələr, əlbəttə, ondan məhrum qalmazlar. Allah müttəqiləri tanıyır.)
Kitab əhli ilə müsəlmanlar arasında bənzərliklər olması, haqq dinlər silsilə olaraq gəldiyi üçün, normaldır. Mehdilik bütün haqq dinlərdə var.

Adnan Oktar deyir ki... 27 yanvar 2017> Click for more

Quranın hökmü axirətə qədər keçərlidir. Quranın sevgi, şəfqət hökmlərinin ləğv olunduğunu iddia edənlər böyük zülm etmiş olurlar. Bəzi mövhumatçılar Quranda sevgi, şəfqət hökmlərinin ləğv edildiyini söyləyərək musəvilərə və xristianlara şəfqətlə yaxınlaşmağı qadağan edirlər. Quranın heç bir ayəsi ləğv edilməmişdir. Allah Kitab əhlinə şəfqətlə, mərhəmətlə yaxınlaşmağı əmr etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2017> Click for more

Allah müsəlmanlara Kitab əhlinin yeməklərini halal etmişdir, Kitab əhlindən olan qadınlarla evlənə biləcəklərini söyləmişdir.
Amansız bir xristian və musəvi düşmənçiliyi müsəlmana yaraşmaz. Allah onların Kitab əhli olduğunu bildirmişdir. Kitab əhlinə şəfqət duyular.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

Milad gününü qeyd edənə kafir deyilməz. Allah xristianlara kafir demir, Kitab əhli deyir, Kitab əhlindən olan qadınlarla evlənə bilərsiniz deyir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Kitab əhli öz şəriətini yaşaya bilər, lakin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə öz aləmində yalançı deyən və peyğəmbərliyini qəbul etməyən küfr etmiş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Dini pozanlar xoşbəxtliyi, gözəlliyi, incəsənəti, estetikanı dinin əleyhinə olan şeylər kimi göstərirlər. O zaman müsəlmanları müəyyən mənada cəhənnəmə sürükləyirlər. İslam cənnətdir. Allah müsəlmanlar üçün dünyada da, axirətdə də cənnəti istəyir. Müsəlmanlar dünyanı cənnət kimi edəcəklər. Zülm edən, asıb kəsən, şiddət tətbiq edən “kafir”dir. Müsəlmanların da, Kitab əhlinin də arasında zülm edən çıxa bilər.
Xristianlara və musəvilərə “kafir” deyilməz. Onlar Kitab əhlidir. Allah Kitab əhlinin yeməyini və qadınlarıyla evlənməyi halal etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2016> Click for more

Allah Quranda Kitab əhlinə qarşı sevgi, şəfqət və mərhəmətlə yanaşmağın lazım olduğunu bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

Allah Quranda, Kitab əhlindən olan hər kəsi hz. İsaya iman etdirəcəyini söyləyir. Bu ayədəki hökm də açıqdır. Hz. İsa Məsih təkrar dünyaya gələcək.

Adnan Oktar deyir ki... 29 sentyabr 2016> Click for more

Kitab əhlinə gavur deyilməz, bu çox çirkin sözdür. Allah xristianlar və musəvilərin Kitab əhli olduğunu bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 aprel 2015> Click for more

Heç bir dinin qarşısını almaq doğru deyil. Yayılsın qardaşım. Xristian xristianlığı yaysın, yəhudi yəhudiliyi yaysın, müsəlman müsəlmanlığı yaysın. Yetər ki, dindar olsun cəmiyyətlər. Əvvəlcə dindarlığın qəbul edilməsi çox əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 mart 2015  > Click for more

Yəhudi düşmənçiliyi bir ruh xəstəliyidir. Bir iman narahatlığıdır. Hz. İsrail (ə.s) və hz. Yaqub (ə.s)-ın övladları Allahın bizə əmanətidir. Onlara qarşı nifrət bəsləmək, Quranın üslubuna, Qurandakı ayələrə zidd olar. Bu, müsəlmanın edəcəyi şey deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2015> Click for more

Gəncliyə, insanlarımıza, yəhudi qardaşlarımızı sevəcək, onları qoruyub himayə edəcək, onlara hörmət bəsləyəcək bir üslubu verək. Addım-addım bir bəlaya doğru gedilir, bir uğursuzluğa doğru gedilir, bunu dayandıraq.

Adnan Oktar deyir ki... 4 yanvar 2015      > Click for more

Kilsə də inşa etsinlər, sinaqoq da inşa etsinlər. Bu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövründə sərbəst idi. Allah müsəlmanların kilsələrə, sinaqoqlara sahib çıxmasını söyləyir. "Hücum edin" demir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2015      > Click for more

Quranda sinaqoq nifrəti yoxdur. Kilsə nifrəti yoxdur. Əksinə, Allah müsəlmanlara kilsələri və sinaqoqları qorumasını söyləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 dekabr 2014    > Click for more

Necə ki, Osmanlıların hakimiyyəti dövründə yəhudilərlə dost olmuşuqsa, hal-hazırda da dost olduğumuzu vurğulayan gözəl səylər göstərilməsi, işlər görülməsi yaxşı nəticə verər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2014  > Click for more

Müsəlmanlar dəccaliyyətə qarşı təcili surətdə xristianlarla ittifaq yaratmalıdır, yəhudilərlə ittifaq yaratmalıdır. Müsəlmanlar xristianlarla sıx əlaqədə olmalıdırlar.
Müsəlmanlar dindar xristianlarla ittifaq yaratsın. Yoxsa dəccal həm müsəlmanları, həm yəhudiləri, həm də xristianları əzəcəkdir. Müsəlmanları, xristianları, yəhudiləri, bir sözlə, heç kimi sağ buraxmamağı düşünürlər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 may 2014> Click for more

Kilsə də, sinaqoq da, məscid də Allahın evidir. İstəyən istədiyi yerdə ibadət edə bilər. Allah bütün dünyanı bizə məscid etdi.

Adnan Oktar deyir ki... 11 noyabr 2013  > Click for more

Xristianlarla ittifaq mehdiyyətin bir nişanəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 oktyabr 2013> Click for more

Bir yəhudi Məhəmmədi olsa, həqiqi yəhudi olmuş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2013> Click for more

Həqiqi müsəlman, eyni zamanda, həqiqi yəhudidir, həqiqi xristiandır.

Adnan Oktar deyir ki... 29 sentyabr 2013> Click for more

İnsanlar qatı dinçilərin təsiri altında olduqları üçün, yəhudilərə sevgi, şəfqət göstərənin dindən uzaq düşdüyünü düşünürlər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2013> Click for more

Yəhudilərə şəfqətlə yaxınlaşılmalıdır. Bu nifrət dəlilik halıdır.
Musəvilər müsəlmanları kafir hesab etmirlər, bəni-Nuh hesab edirlər.
Allah Quranda yəhudi xanımlarla evlənin deyir, bəziləri də yəhudiləri asıb-kəsməkdən bəhs edir. Müsəlman nifrət və vəhşilik ruhunu necə bəyənə bilər?
Musəvilərə sevgi ilə, şəfqətlə yaxınlaşan onlardan sevgi görər.

Adnan Oktar deyir ki... 24 sentyabr 2013> Click for more

Müasir xristianlarla müasir İslam anlayışını müdafiə edən müsəlmanlar birləşsin. Bütün dünya dövlətlərinin öndə gedənləri də bunu dəstəkləsin. Dünya şəfqət, sevgi dolu rəhbərliklə idarə edilsin. Hər kəs də rahat olsun.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2013> Click for more

Yəhudilər zənn etdiklərindən fərqli olaraq sülhü və sevgini müdafiə edən insanlardır.
Xristian demək, hz. İsa (ə.s)-ı sevir deməkdir. Hz. İsa (ə.s)-ı sevən Allahı da sevər. İnşaAllah Məhəmmədi də olar.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2013> Click for more

Xristian və yəhudi nifrətini dəstəkləyənlər çox səhv edirlər.
Yəhudiləri alçaq görən bir üslub, bərəkətsiz və uğursuz bir üslubdur. Quranda yüzlərlə ayədə yəhudilərdən bəhs edilir. Allah dindar bəni-İsrail xanımları ilə evlənə bilərsiniz deyir. İsrail düşmənliyi uğursuzluq gətirər, Qurana uyğun deyil və günahdır.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2013> Click for more

Müsəlman olan kəs kilsə yandırmaz, kilsəni qoruyar.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2013> Click for more

Yəhudilər və xristianlar Allaha inanırlar, biz onları, təbii ki, sevərik. Ateistlərə də şəfqət duyaq. Hətta əksikliyi müsəlman olaraq biz özümüzdə axtararıq―"deməli, kifayət qədər təsir edə bilməmişik, daha çox təbliğ etməyimiz, izah etməyimiz lazımdır"― deyə düşünürük.

Adnan Oktar deyir ki... 12 avqust 2013> Click for more

Xristianlar, yəhudilər dünyanın hər yerində əzilirlər. Onlara sahib çıxmaq, sevgi, şəfqət göstərmək savab olar, bərəkət gətirər, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2013> Click for more

Quranda yəhudiləri izah edən yüzlərlə ayə vardır. Yəhudiləri yox saymaq Qurana uyğun olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 28 iyul 2013> Click for more

Qatı dinçilik zehniyyəti içində yəhudi düşmənçiliyini guya müqəddəs hesab edənlər var. Yəhudilər Kitab əhlidir, Allah onlara zülm edilməsinə razı olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2013> Click for more

Elə bir zaman gələcək ki, Kitab əhlinin hamısı toplu şəkildə İsa Məsihə inanacaqlar, inşaAllah.
Xristian qardaşlarımıza coşğu ilə, sevgi ilə sahib çıxaq. Qardaşlarımız hər yerdə qorusunlar. Bazarda, ictimai yerlərdə, hər yerdə hörmət göstərsinlər. Qonşuluq bağlarını möhkəmlətsinlər. Allah xristianlarla, yəhudilərə şəfqətlə davranmağımızı istəyir. Əhli-Kitaba şəfqətlə davranmağımızı istəyir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 may 2013> Click for more

Xristianlara qarşı şəfqət, sevgi gözəl əxlaqın əlamətidir. Quranın əmridir. Allahın əmr etdiyi bir gözəllikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 may 2013> Click for more

Qardaşlarımız xristianlara qarşı çox şəfqətlə davransınlar. Onlara istənilən vəziyyətdə sevgi ilə cavab versinlər. Xristian qardaşlarımızı hər yerdə qorumaq çox əhəmiyyətlidir. Onlar bizim canımızdır, hz. İsa (ə.s)-ın tələbələri olacaqlar, inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 22 aprel 2013> Click for more

Xristianların, yəhudilərin sayı çox azdır. Hər yerdə onları əzirlər. "Xristianıq" deməyə qorxurlar, çəkinirlər. Heç nədən qorxub çəkinmədən desinlər : "Xristianıq, yəhudiyik". Niyə çəkinməlidirlər? Qorxunu üzərlərindən qaldıraraq, onlara sevgi, şəfqət göstərmək, məhəbbətlə yanaşmaq çox əhəmiyyətlidir.
Xristianlara və yəhudilərə şəfqət göstərin, sinaqoqlara da gedin. Nə gözəldir, Allaha, bütün peyğəmbərlərə, mələklər, axirətə inanırlar. İnşaAllah Məhəmmədi də olarlar.
Yəhudilik də, xristianlıq da, müsəlmanlıq da şəfqət, mərhəmət və sevgini izah edər. Bəzi şeytani ünsürlər məcburi olaraq dinlərin içərisindən şiddət çıxarmağa çalışarlar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2013> Click for more

Şeytani güclər yəhudi-müsəlman sevgisinə mane olmağa çalışırlar. Biz buna mane olduq. Biz yəhudiləri çox sevirik, yəhudilər də bizi sevir. Xristianlara olan sevgimizi qırmağa çalışdılar, buna da mane olduq. Son qoyduq.
Xristianlar, yəhudilər hamısı Allahı sevən insanlardır. Allah onları bizə əmanət edir. Bizlər onlara əmanət, onlar da bizə əmanətdir. Çünki hamımız Allah dostlarıyıq. Sevgi ilə, şəfqətlə baxacağıq.
Yəhudi, xristian fərqi yoxdur, canlarımıza sahib çıxın. Dünyanın hər tərəfində çox əzilirlər. Öz paltarları ilə çöldə gəzəndə lağ edirlər, küfr edirlər. Çox sayda dinsiz, ateist var. Onun üçün hər yerdə şəfqət, mərhəmət göstərin və sahib çıxın.
Xristianların heç biri üçləmə inancına inanmaz. Danışarkən hamısı "Allah birdir" deyirlər. Hamısının ürəyində də gizli bir hz. Məhəmməd (s.ə.v) sevgisi var.
Xristianlara çox şəfqət göstərək. Onlar günahsızdır, canımızdır. Çox nadir, orada-burada kiçik kilsələri var. Lağ edənlər olur, əzənlər olur. Çətin şərtlərlə Allaha olan inanclarını qorumaq, Allaha olan sevgilərini ifadə etmək üçün cəhd göstərirlər. Çox şəfqətli davranın. Mərhəmətlə, sevgi ilə davranın. Hər yerdə qardaşlarımız qorusunlar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 İyul 2012> Click for more

Anti-dəccal olan xristianlar müttəfiqimizdir. Xristianlar dəccal deyil, anti-Dəccaldır. Yəni Xristianlar dəccalın əleyhinədirlər.
Xristianlar, Yəhudilər bizim canlarımızdır. Onlarla ittifaq edib elmlə, fikri mübarizə ilə Allahsız, kitabsız dəccaliyyəti aradan qaldıracağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 21 İyul 2012> Click for more

Peyğəmbər nəslini yox eləməyə çalışsan, şeytana xidmət etmiş olarsan.

 Adnan Oktar deyir ki... 21 İyul 2012> Click for more

Yəhudi düşmənliyi müqəddəs qəbul edilir. Halbuki, o insanlara yaxınlaşıb gözəl şəkildə doğrunu, haqqı söyləsən, o sənin bacın-qardaşın olar. Doğru, güzəl olan da budur. Düşmənliklə onun hidayətini, İslama yaxınlaşmasını əngəlləyərsən.

Adnan Oktar deyir ki... 20 İyul 2012> Click for more

Xristianlarla ittifaq etdikdən sonra, xristianların səhv üçləmə inanclarının düzəlməsi ilə İslam dünyaya hakim olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 İyul 2012> Click for more

Xristian-Müsəlman birliyi Mehdiyyətin bir xüsusiyyətidir. Əks təqdirdə İslamın dünya hakimiyyəti həyata keçməz. Mütləq İsa Məsih (ə.s.) və Hz. Mehdi (ə.s) tələbələri birlikdə hərəkət edəcək və bu şəkildə dünyaya hakim olacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyun 2012> Click for more

Allah Xristianlara qarşı olan hücumlardan da bizləri məsul tutar. Onların təhlükəsizliyindən də biz məsuluq. Yəhudilərə edilən hücumun təhlükəsizliyindən də yenə biz məsuluq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 İyun 2012  > Click for more

Xristianlıqdan çıxmaqdan qorxurlar. Məsələ Məhəmmədi olmalarındadır. Biz "İncili tərk elə" demirik. İncilin haqq olan hər qismindəki yazılanları sonuna qədər ən gözəl şəkildə yaşasın, biz də yaşayırıq.

 Adnan Oktar deyir ki... 7 İyun 2012  > Click for more

Xristian olan biri sonra Müsəlman olsa elə zənn edir ki, Hz. İsa (ə.s)-ı da, Hz. Məryəm (ə.s)-ı da tərk edəcək . İncildəki gözəl olan hər şeydən ayrılacağını zənn edir. Halbuki, İncildə gözəl olan hər şeyi götürəcəkdir. Əlavə olaraq doğru olmayanları tərk edir. Gözəl olan, lakin bilmədiklərini də mənimsəyərək ən mükəmməl formaya gəlir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 İyun 2012  > Click for more

Yəhudilərin Tövratı, həmçinin, Quranı və İncili də çox yaxşı öyrənəcəkləri, ümumi mədəniyyətlərini daha çox artıracaqları dövrə gəldik. Artıq bu dövr mədəniyyətin, elmin, sənətin, estetikanın, gözəlliyin, yaxşılığın hakim olacağı illər olacaq, inşaAllah.
Mənim Yəhudilərdən xahişim Yəhudilərin məzhəb ayrılıqlarını aradan götürüb bir yerə gəlmələri, qardaş olmaları və toplu şəkildə böyük meydanlarda yığışaraq İbranicə Allaha "Ya rəbbim, bizə Məsihi göstər, bizə Davudoğlunu göndər , gəldisə artıq onu görək, onları bizə lider elə. Onun və tələbələrinin gücünü bizə göstər. Bizlərə onunla dəstək ver" deyə dua etmələrini istəyirəm ki, bu da Tövratın hökmüdür.
Həqiqi Yəhudinin Hz. Moşiyaha, yəni Hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olması şərtdir, fərzdir. Müsəlmanlar üçün də eyni şəkildə Hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmaq və Hz. Mehdi (ə.s)-ı axtarmaq şərtdir.
Hər Yəhudinin vəzifəsi Allahdan Moşiyahı tez bir zamanda göstərməsini, Moşiyaha tabe olmağı istəmələridir. Bu cür olmazsa, Allah Tövratda rahatlıq verməyəcəyini deyir.

A9 TV, 29 Aprel 2012  > Click for more

Əhli Kitab üçün şəfqət, mərhəmət çox mühüm mövzudur. Bu Rəsulullah (s.ə.v)-in əxlaqıdır, Quranın bizə əmridir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Aprel 2012  > Click for more

MEHDİYYƏT KATOLİK KİLSƏSİNƏ DAXİL OLAN MAFİYANI PARÇA-PARÇA EDƏCƏK. Mafiya rəhbərliyində ―Vatikanda Mafiya hakimiyyəti vardır. Onu ortadan qaldıracağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Mart 2012  > Click for more

Yəhudilərə qarşı şiddət tarixin ən qədim dövrlərindən bəri olmuşdur. Şeytan bu insanları ortadan qaldırmaq, bu Peyğəmbər nəsilini yox etmək istəyir. Biz buna icazə verməyəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 20 Mart 2012  > Click for more

Əhli Kitab Qurana iman etməyə mükəlləfdir. Bir qisimi Hz. İsa (ə.s)-a "Allah" deyir (Allahı tənzih edərik). Xristianların 99%-ı buna görə imansız vəziyyətdədir. Nur kimi haqq din varkən pərişanlığa sürüməyin nə mənası var?

20 İyul 2011; A9 TV və Kaçkar TV  > Click for more

BİZİM SAYƏMİZDƏ XRİSTİANLAR HAL-HAZIRDA HÜCUMA KEÇDİLƏR. Onların da, yəhudilərin də özlərinə etibarı yox idi. Biz dəccalın başını əzəndən sonra dəccalın pəncəsi bunların kürəyindən çıxdı. O zaman rahatlıq tapdılar. Amma bu rahatlamanın hardan qaynaqlandığını anlamırlar.

> Click for more

MƏN AYƏ İLƏ, HƏDİSLƏ İSBAT EDƏRƏK HƏR MÖVZUNU İZAH EDƏRƏM. Allah Kitab Əhlini şəfqətlə “LailahəillAllah”a dəvət edin deyir.
İSRAİL PEYĞƏMBƏR ADIDIR, YƏHUDİLƏR DƏ PEYĞƏMBƏR NƏSİLİDİR. Yəhudilər Osmanlı dövründə də Müsəlmanların nəzarətində idilər.
HZ. İSA (Ə.S) GƏLDİKDƏ XRİSTİANLAR MÜSƏLMAN OLACAQ. Hz. İsa (ə.s)ı gördüklərində həqiqi İsaya bağlanacaqlar. Hz. İsa (ə.s) heç kimi zorla Müsəlman etməyəcək. ALLAHın HÖKMÜ AÇIQDIR, DİNDƏ MƏCBURİYYƏT YOXDUR.
KİTAB ƏHLİ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)i QƏBUL ETMƏKLƏ ÖHDƏLİKLİDİR. Tək bir haqq kitab vardır, o da Qurandır. HƏR KƏS QURANa UYĞUN YAŞAMALIDIR. Xristianlar "Məhəmmədiyəm" deyəcək, Hz. İsa (ə.s) məmnun olacaq. Hz. İsa (ə.s) Qurana tabe olaraq gələcək inşAllah.
GİZLİ NAMAZ QILAN BİR ÇOX YƏHUDİ VAR. İslam hər insanın fitrətində vardır. Yaxın dövrlərdə bütün Yəhudilər Quranı əzbər biləcəklər.
Təkamülə inananlar kiçik bir məlumat oxuyub inanırlar. Bu mövzuda çox cahildirlər. Bu haqda qəzet yazıçılarının belə ən çox bir səhifəlik məlumatları var . Cahil xalqı bax belə belə aldadırlar. Cahil xalqa onsuz da detallı izah etməyə ehtiyac yoxdur.
YƏHUDİLƏRƏ DƏ, XRİSTİANLARA DA ŞƏFQƏTLƏ YANAŞMAQ LAZIMDIR. GÖZƏL bir üslubla. Allah "gözəl bir USLUBLA MÜZAKİRƏ EDİN " deyir.Allah nəzakətli bir üslub istəyir . "Allahın birliyinə dəvət edin" deyir. Amma bir qisimi onları asıb-kəsməklə izah etməyə çalışır. İsa Məsih gələcək və hamısına mərhəmətlə yanaşacaq. Biz indiki mərhələdə bu insanları İsa Məsih üçün hazırlayırıq .
Yəhudilərin də, Xristianların da hamısının rahat olması, gözəl olması üçün cəhd göstərəcəyik. İNŞAALLAH ÖNÜMÜZDƏKİ İLLƏRDƏ HZ. İSA (Ə.S)ın GƏLİŞİ İLƏ MƏHƏMMƏDİLİKLƏ ŞƏRƏFLƏNƏCƏKLƏR.Onları çox gözəl bir həyat gözləyir. Bu, təzyiq etmədən olacaq. Qan axıdılmayacaq, bir adamın belə burnu qanamayacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)ın açıq vədi var.
Bəzi Xristianların Hz. İsaya (ə.s) Allah demələri (Allahı tənzih edərik), onların beyinlərini qarışdırırdı. Buna görə də Avropada Amerikada bir çox adam Xristianlığı tərk edir həmin vaxt.
Həqiqi bir Yəhudinin mütləq Məhəmmədi olması, Qurana uyğun hərəkət etməsi lazımdır. O zaman Tövrata sevgisi Hz. Musa (ə.s)a sevgisi çox mükəmməl və dürüst olar. Başı və vicdanı çox rahat olar.
İslam eşq dinidir. Xristianları da Yəhudiləri də qoruyar. Müsəlmanlar arasındakı məzhəb ayrımını heç bir zaman təsdiq etmir.
Hz. Musa (ə.s) Müsəlman idi, Hz. İsa (ə.s) Müsəlman idi. Yəhudilər Hz. Məhəmməd (s.ə.v)a iman etdiklərində Hz. Musa (ə.s) dövrü Müsəlmanı olarlar. Qüsursuz dindar olarlar. İsəvilər də, Hz. Məhəmməd (s.ə.v)a iman etdiklərində, Hz. İsa (ə.s.) dövrü Müsəlmanı olarlar. Xristianlığı tam yaşayarlar. Hz. Məhəmməd (s.ə.v)a iman; Yəhudilərin əlindən Hz. Musa (a.s)ı almaz, Xristianların əlindən Hz. İsa (a.s.)ı almaz. Əksinə, onları bir-birilərinə daha çox yaxınlaşdırar.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top