Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2017> Click for more

İqtisadiyyatın kilidlənməsinin və kasıblığın əsas səbəbi mal-dövləti toplama ehtirasıdır. Allah sevgisi və qorxusu ilə birlikdə toplama ehtirası aradan qalxdıqda zənginlik meydana gələr.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

Qeybət haramdır. Allah qorxusu və Allah sevgisi olmadıqda bəzi insanlar güclü istəklə dedi-qodu edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 21 may 2017> Click for more

Səmimiyyətin tək yolu Allahı çox sevmək, Allahdan qorxmaqdır. Küfr anlayışında səmimiyyət ən böyük saflıq kimi görünür halbuki tam əksidir. Səmimi olduğu zaman əziləcəyini zənn edir, halbuki səbir etsə və səmimi olsa hər insan həm dünyada, həm də axirətdə çox gözəl yaşayar.

Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2017> Click for more

Xoşbəxtlik pulla olmaz. İnsan sarayda yaşayar, lakin xoşbəxt ola bilməz. Xoşbəxtlik imanla, Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə olar.
Sevginin və sevincin mənşəyi imandır. Allah sevgisidir, Allah qorxusudur. İmanlı insan cənnət bağçasındakı kimi olar.

Adnan Oktar deyir ki... 17 may 2017> Click for more

Əlillərə hörmət və sevgi göstərə bilməsi üçün insanın Allahı sevməyi bacarması lazımdır. Allahı sevməyən, Allahdan qorxmayan, heç kimi sevə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 14 may 2017> Click for more

Dostlarım Allahı çox sevən, Allahdan qorxan, sevgini, mərhəməti bilən, nəzakətli, keyfiyyətli insanlardır. Bir çox insan dostluğumuzu qısqanır. Bizim dostluğumuzu qısqananlar öz cəhənnəm kimi dünyalarından qəzəblə bizi izləyirlər, biz öz cənnət kimi dünyamızda yaşayırıq.
Möminlər Allahın sevgisini itirməkdən, Allahı incitməkdən qorxarlar. Beləliklə Allaha olan sevgilərini gücləndirər, daha yaxın olarlar.
Allah qorxusu, sevdiyini incitməkdən qorxmaqdır. Biz ən çox Allahı sevirik. Allah qorusun Onu incitdiyimiz zaman dəhşətli acı hissi yaşayarıq.
Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə sevgisizlik aradan qaldırılar. Allahı sevmədən insanların bir-birlərini həqiqətən sevmələri qeyri-mümkündür.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

Qadağalar, Allahdan qorxulduğu zaman, Allah səmimi sevildiyi zaman dağılar. Quran insanları sıxan bütün qorxuları, bütləri dağıdıb insanı azad edər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Sevgi üçün Allahı çox sevmək, Allahdan qorxmaq lazımdır. Bundan sonra sevginin qapısı açılar və ehtiras dərəcəsi yüksələr.

Adnan Oktar deyir ki... 17 mart 2017> Click for more

Bir-birlərinə güvənməyən, hörmət göstərməyən insanların bir-birlərini səmimi-qəlbdən sevməsi mümkün deyil. Allah qorxusu və sevgisi olmadıqca tez-tez bir-birlərinə telefonla nəzarət edir, "indi haradasan, kiminləsən" deyirlər, qarşısındakının söylədiklərinə inanmırlar. İman olmadıqca güvən və sevgi olmur. Sevgidən anladıqları dalaşmaq, bir-birini ittiham etməkdir. Gün boyu bir-birləriylə didişirlər. Sevgi və ehtiras möminlərə məxsus nemətlərdir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

İnsan Allahın yaratdığı fitrətə müqavimət göstərsə pozular. Allah sevgisi, Allah qorxusu, səmimiyyət olmadıqda vücud dərhal tarazlığını itirər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

Qadın Allahdan qorxan, təmkinli, dərrakəli, dərin düşünə bilən kişini sevər. Qadınlar dünyanın ən gözəl varlıqlarıdır, qiymətlərinin bilinməməsinə heyrət edirəm.

Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2017> Click for more

Hər kəsdən nifrət edən, Allah sevgisi və Allah qorxusu olmayan, sevgisizlik içində boğulmuş insanları səbirlə yetişdirəcəyik. Təhsil əsas şərtdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Sevmək və sevgini səmimi yaşamaq üçün Allah qorxusu lazımdır. Allah qorxusu olmadan səmimi sevgi olmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2017> Click for more

Ehtiras çox gözəl nemətdir. Ehtiras üçün qəlbdən Allah sevgisi, çox səmimi Allah qorxusu və dərin iman lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

Tövratda Mehdinin Allahdan çox qorxduğu və mənəvi təzyiq kimi çox çətin imtahanlarla üz-üzə qalacağı izah edilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 yanvar 2017> Click for more

Sevgi üçün dərin səmimiyyət, dərin Allah qorxusu lazımdır. Allah sevginin şərtlərini Quranda bildirmişdir, bunlar olmadıqda sistem çökər. Sevginin yaranması üçün səmimiyyət olmalıdır, lakin bəzilərinin hər hərəkəti nümayiş olur, əlləri, baxışları, yerimələri nümayişdən ibarət olur. Sistem səmimiyyətsizliyin üzərində qurulduğu üçün ehtiras olmur. Ehtiras xüsusi güc tələb edir, təqlid edilməsi qadını çox qəzəbləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

Televiziya verilişlərində ümumiyyətlə saatlarla uzun-uzadı hikmətsiz sözlər danışırlar. Demək olar ki, heç həll yolu göstərən sözlər danışmırlar. Məsələn, saatlarla qadınların paltarına qarışır, təhsil əsas şərtdir deyirlər. Lakin təhsilin necə olmasının lazım olduğunu söyləmirlər. Quranın kafiliyindən, Allah sevgisi və Allah qorxusundan bəhs etmək lazımdır. Mövcud darvinist təhsillə təzyiqçi, şiddəti müdafiə edən insanlar yetişir. Bu kəslərin zehniyyətini dəstəkləyənlər də var. Bunlara qarşı həll yolu Quran ruhudur.

Adnan Oktar deyir ki... 3 dekabr 2016> Click for more

Münafiq şüurlu olaraq Allahdan qorxmaz, bu da onun mənəvi cəhətdən ölü olduğu mənasını verir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 noyabr 2016> Click for more

Allah qorxusu, Allah sevgisi üçün vardır. Allahın dediyini etməyən Allahı sevə bilməz. İnsan sevdiyinin hər dediyini zövqlə edər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2016> Click for more

Allah qorxusu Allahı sevmək üçün vardır. Allahın əsil istədiyi sevilmək və Özü ilə əlaqə yaradılmasıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2016> Click for more

Üst ağlın İngiltərə dərin dövləti olduğunu söyləməkdən heç kəs çəkinməməlidir. Müsəlman yalnız Allahdan qorxar. Düzgün olan ifadə üst ağıl deyil, üst şeytandır.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

Özünü millətdən üstün görən, Allahdan qorxmayan ləyaqətsiz insanlar bəzən özlərini ziyalı kimi göstəriblər. Əbdülhəmid dövründən bəri bir insanın ziyalı olması üçün İngiltərədə oxuması, rumi, darvinist olması lazımdır, kimi bir zehniyyət yarandı. Ağlabatan ziyalı fikri formalaşmayıb. Demək olar ki, heç kim də çıxıb bu anormallıqdır deməyib. Açıq-aşkar şəkildə Allahı inkar edən darvinizmi müdafiə etmək ziyalılıq zənn edilmiş və heç kim tənqid etməmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 oktyabr 2016> Click for more

Ehtirasla sevmək üçün qarşıdakı şəxsin Allahı hər şeydən çox sevməsi, hər zaman Allahın tərəfində olması, Allahdan çox qorxması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 sentyabr 2016> Click for more

Mənim və dostlarımın şüarı dürüstlük, səmimiyyət, Allahdan qorxmaq, Allahı çox sevməkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 15 sentyabr 2016> Click for more

Müsəlman Allahın ruhu ilə, Allah sevgisi və Allah qorxusu ilə sevər və nəticəsində də gözəl əxlaq, sevgi və ehtiras ruhuna sahib olar.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2016> Click for more

Dərin iman və həqiqi sevgidə eqoistlikdən əsər-əlamət qalmaz. Sevginin ola bilməsi üçün hörmət, dəyər vermək, Allah sevgisi və qorxusu olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2016> Click for more

Estetika, incəsənət, gözəllik və ehtişam Allah qorxusu və sevgisi ilə meydana gələr. Allahı çox sevən gözəllik üçün çox diqqətli olar.

Adnan Oktar deyir ki... 25 iyul 2016> Click for more

İslamın sevgisi, mərhəməti aparıcı olacaq, müasirlik, keyfiyyət, incəsənət, demokratiya, dünyəvilik, gözəllik, Allah qorxusu, Allah sevgisi, bütün dinlərə hörmət hər yerə hakim olacaq, Türkiyə də aparıcı olacaq.

 Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2016> Click for more

Təkcə sağlam qidalanma və idman ilə insan sağlam olmaz; iman və Allah qorxusu da olmalıdır. Həm maddi, həm də mənəvi tədbir alınmalıdır. Allah qorxusu yoxdursa, Allah sevgisi yoxdursa, istədiyi qədər yesin içsin, heç nə olmaz.

 Adnan Oktar deyir ki... 6 mart 2016> Click for more

Mömin, müttəqi bir insanın Allah sevgisi, Allah qorxusu, üzündə həyəcan formasında özünü bəlli edər, görünər, hiss edilər. Lakin ruhu çökmüş, içi çökmüş, zehni çökmüş bir insanda bunu görmək qeyri-mümkündür. Çünki Allah ilə əlaqəsini kəsdiyi üçün qafildir. Qafil olduğu üçün də həyəcanı yox olmuşdur.
Mömin cihad, yəni cəhd etmə şövqü ilə həyəcan yaşayar. Əgər bir insanın qəlbində ətalət varsa, qəflət varsa yorğun və laqeyd olar. İçinə qapalıdır. Çünki, din onu maraqlandırmır. Allah qorxusu maraqlandırmır. Allah sevgisi maraqlandırmır. Onun üzünə əks olunacaq həyəcanı olmaz.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in baxışları çox kəskin idi. Niyə? Çünki, qəlbi həmişə Allah ilə birlikdə idi. Allahdan qorxurdu. Lakin müşriklər axmaq kimi baxırdılar. Çünki onlar acgöz idilər. Heyvan kimi, heyvanlardan da aşağı mövqedədirlər. Təbii ki, baxışlarında da heyvan görünüşü olur.
Allah qorxusu, Allah sevgisi mənasız baxışın yaranmasına mane olar. Allah qorxusuna sahib insanın boş-boş baxmasının heç bir izahı olmaz. Allahdan qorxursa mütləq baxışları dərrakəli, kəskin və diqqətli olar.

 Adnan Oktar deyir ki... 21 fevral 2016> Click for more

Allah qorxusu olmadıqda sevgi olmaz, gözəl əxlaq olmaz, həyat olmaz. Allah qorxusu ən böyük nemətdir, bütün gözəlliklər onun arxasına gizlənmişdir.
Gözəl olan hər şeyin təməlində Allah qorxusu var. Allah qorxusu olmadıqda tam fərqli, heç kəsin xoşbəxt olmayacağı bir sistem ortaya çıxar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 fevral 2015> Click for more

Hər əxlaqsızlıq, hər zülm, hər cinayət Allahdan qorxmayan kəslərin törətdiyi hadisələrdir. Kommunistlər, darvinistlər, materialistlər, yəni Allaha inanmayanlar Allahdan qorxmaz. Onların arasından çıxar. Məsələn, xurafatçılar da Allahdan qorxmadıqları üçün əxlaqsızlıq edirlər.
Allahdan qorxmayan hər kəs əxlaqsızlıq edəcək deyə bir şey də yoxdur. Amma əxlaqsızlar daim Allahdan qorxmayan insanların arasından çıxmışdır. Bu çox əhəmiyyətlidir. Allahdan qorxan onsuz da edə bilməz, mümkün deyil. Hər bir təcavüz hadisəsini, hər bir əxlaqsız hadisəni daim Allahdan qorxmayan insanların arasından çıxan kimsələr törətmişdir. Bunu bilməlidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 11 yanvar 2015      > Click for more

Sevginin təməli Allah qorxusudur. Allahdan qorxmayan sevgini bilmir. Ehtirasın, eşqin, sevginin mənbəyi Allah qorxusudur.

Adnan Oktar deyir ki... 1 fevral 2014 > Click for more

Allah qorxusu olmadan sevgi olmur. Allah qorxusu olmazsa eqoist olarsan, xudbin olarsan. ''Çox sevirəm'' deyir, eqoistsən, mərhəmətli deyilsən, səxavətli deyilsən. Necə sevəcəksən? Getdi sevgi, yandırdın getdi. Allah qorxusu sevginin təməli olan bütün ehtiyaclarını təmin edir.
Allah qorxusunun da məqsədi sevgidir. Allah ''Məndən qorxun'' deyir. Orada Allahın məqsədi Özünün sevilməsidir. Əsas məqsəd orada sırf qorxu deyil. Allahın istədiyi qorxunun meydana gətirəcəyi sevgidir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 oktyabr 2013> Click for more

Allahdan bəhs edərkən hörmətdə heç vaxt qüsura yol vermək olmaz, dərin hörmət lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2013> Click for more

Yalnız "mən Allahı sevirəm" demək kifayət deyil. Allah qorxusu çox əhəmiyyətlidir. Allahdan qorxmayan təkəbbürlü, qürurlu olur. Allah qorxusu oldanda isə insanda mükəmməl əxlaq meydana gəlir. O insanda eqoistlik olmur. Mehriban və dürüst olur.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2013> Click for more

İnsanlara qorxunu hiss etdirməmək lazımdır. Təkcə Allah qorxusu olmalıdır. Bütün qorxular haramdır. Təkcə Allah qorxusu halal və fərzdir. Ondan başqa bütün qorxular haramdır, halal deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 28 İyul 2012> Click for more

Sırf Allah sevgisi deyil, Allah qorxusu və sevgisi birlikdə olmalıdır. Yalnız sevdiyi zaman Allah qorusun insan hər cür hərəkəti edər, amma Allahdan qorxanda çox diqqətli davranar.

Adnan Oktar deyir ki... 27 İyul 2012> Click for more

Dərin sevgi Allah qorxusu ilə yaşanır. Həqiqi sevgidə "Mən Allahı sevirəm, amma Allahdan qorxmuram" deyilirsə, deməli Allaha qarşı heç sevgisi yoxdur. Demək ki, yalan söyləyir.
Allah deyir "Allahdan haqqı ilə qorxana dünya hakimiyyəti verərəm". Allahı sevənə deyil, Allahdan haqqı ilə qorxana deyir. Çünki Allahdan qorxmadan sevirsinizsə, deməli sevmirsiz. Allahdan qorxursa, deməli sevir. ÇÜNKİ QORXUNUN SƏBƏBİ SEVGİDİR.

Adnan Oktar deyir ki... 26 İyul 2012> Click for more

AĞILIN, GÖZƏLLİYİN, SEVGİNİN MƏNŞƏYİ ALLAH QORXUSUDUR. Allah qorxusu olmasa əxlaq, ağıl da olmaz. Allahdan mütləq qorxmaq lazımdır.
Allahdan qorxmayanda əxlaq pozulur. Belə deyirlər ki, "biz sevsək gözəllik olar." Xeyr, tək sevgi ilə ağlasığmaz zülm edə bilərsən. Mütləq Allah qorxusu lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 22 İyul 2012> Click for more

Allah qorxusunda dərinlik vardır. O, EŞQ qorxusudur. Tamamilə fərqli qorxudur. Məsələn, silahın və yaxud bombanın insanlarda yaratdığı təşvişə və qorxuya bənzəməz.
Allah, cəhənnəm qorxusu olmasa, dünyanın bütün nizamı pozular.
Bir yaşlı insana baxmaq çox çətindir. Tək Allah sevgisi ilə baxmaq istəməzlər, çətin gələr, amma Allah qorxusu ilə həm fədakarlıq edər, həm pulunu xərcləyər, həm də lazım gəlsə canını belə verər. MƏSƏLƏN, SIRF ALLAH SEVGİSİ İLƏ CANINI VERMƏYƏ BİLƏR, AMMA ALLAH QORXUSU İLƏ MÜTLƏQ VERƏR.
"Allah qorxusuna nə gərək var? Allahı mən uşaq qəlbimlə uşaq kimi sevmək istəyirəm "desən, uşaqcasına düşünmüş olarsan.
Allah qorxusu hikmətin də, ağılın da əsasıdır. Yəni Allah qorxusu olmayanda insanın ağlı yox olar. Onun üçün Allah qorxusu çox böyük nemətdir.
Sevgi, şəfqət, mərhəmət, yaxşılıq, gözəllik və ağılın təməlində Allah qorxusu vardır. Allah qorxusu olmadığı zaman, insanlar ağılasığmaz zülmlər edə bilərlər. "Mən Allahı sevirəm" deyər, amma qeyri-normal hərəkətlər edər. Allah qorxusu gözəl əxlaqın, gözəl davranışın təməlidir.
TƏKCƏ ALLAH SEVGİSİ OLSA, ALLAH SEVGİSİNİ YAŞAYA BİLƏCƏKLƏRİ MÜHİT OLMAZ. ALLAH QORXUSU OLMADIĞINA GÖRƏ DİNSİZLİK DÜNYAYA HAKİM OLAR.
Allah qorxusu aşiqi küsdürməməkdir. Mən Allah aşiqiyəm, eşqlə sevdiyim Allahı küsdürmək istəmirəm. Onun razı qalmaması mənə iztirab və acı verər.
Allah qorxusu qüvvətli sevgidən qaynaqlanan qorxudur. Yəni bir insanın bombadan və yaxud başqa nədənsə qorxması kimi deyil. AŞİQİNİ, AŞİQ OLDUĞU ALLAHI İNCİTMƏKDƏN QAYNAQLANAN QORXUDUR.

Adnan Oktar deyir ki... 20 İyul 2012> Click for more

Allah qorxusu olmasa, insanda ağıl qalmaz.
Allah qorxusunun olmaması sevgini, şəfqəti, ağlın bütün dərinliyini yox etmiş olar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 May 2012  > Click for more

ALLAHDAN QORXAN QADIN ÇOX GÖZƏL OLAR. Çox sevimli, məzlum, şəkər, dünya şirini olar. Əks halda çirkin olar, Allah əsirgəsin.

Adnan Oktar deyir ki... 24 Aprel 2012  > Click for more

Mələklərlə əlaqədar, axirətlə əlaqədar karikaturalar çəkirlər. Başının üstündə quşlar, buludlarda adamlar uçur. Cəhənnəm zəbaniləri insanları qovur. Bütün karikatura jurnallarında vardır. BUNLAR ALLAH QORXUSUNU, ALLAH SEVGİSİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN TƏBLİĞATDA İSTİFADƏ EDİLƏN GİZLİ ÜSULLARDIR.

Adnan Oktar deyir ki... 31 Mart 2012  > Click for more

Allah ayədə "Ayələrimi ancaq Allahdan içi titrəyərək qorxanlara eşitdirə bilərsən" deyir. Əvvəl Allaha içi titrəyəcək dərəcədə inanmalıdır, ondan sonra ayəsəni dərk edə bilər. Allahın diləməsi xaricində Darvinist- materialist yetişdirdikdən sonra ayəni oxusan da adam təsirlənməz,.

6 İyul 2011, A9 TV, Qaziantəp Olay, TV Kayseri və Samsun Aks TV  > Click for more

ALLAHDAN QORXMAQ SİLAHDAN VƏ YA BAŞQA BİR ŞEYDƏN QORXMAQ KİMİ DEYİL. ALLAHDAN QORXMAQ ZÖVQLÜ, GÖZƏL, FUSUNKAR BİR QORXUDUR. Allahın sevgisini və razılığını itirməkdən çəkinməkdir.

> Click for more

Allahı unudanı, Allah pərişan edər. Allahdan qorxan isə, xoşbəxt və rahatdır.
Heç bir Müsəlman ölümdən qorxmaz, yalnız Allahdan qorxar.
ALLAHDAN QORXDUQDAN VƏ ÇƏKİNDİKDƏN SONRA RAHATLIQ VARDIR. Allaha tam mənasıyla təslim olmaq lazımdır. "Mənə yedirən, içirən, məni danışdıran Allahdır. Bədənim, ruhum Allahındır" deyəcək və heç bir şeyə sahib çıxmayacaq. Bax ən böyük rahatlıq və hüzur budur.
Allahdan qorxanlar Quran oxuyarkən həyəcan hissi keçirər. Ürək yumşalıb sakitləşdiyində insana hüzur gəlir.
Müsəlmanın Allahdan qorxmaqlarına səbəb ölüm qorxusu deyil. Müsəlman, Allahı razı salmamaqdan, Allahın sevgisini itirməkdən qorxar. Allah qorxusu budur.
Allah qorxusu, Allaha ortaq qoşmaqdan qorxmaqdır, bu cəhənnəm əzabından daha böyük bir ağrıdır.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top