Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 1 avqust 2017> Click for more

Münafiq müsəlmanlara xidmət edər və sonra qotur it kimi qaçaraq gedər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 may 2017> Click for more

Bacarıqlı münafiq, axmaqca yalan danışır, qeyri-sabitlikdə, şərəfsizlikdə, xainlikdə ən yüksək həddə çatmış varlıq deməkdir.
Münafiqlər və küfr əhli dünyanın hər yerində fitnə törədərkən, İslam aləminin hər yerində qan axarkən, müsəlmanlar bir-biri ilə mübarizə aparmamalıdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2017> Click for more

Münafiqlər həmişə alçaldılaraq yaşayan şeytani məxluqlardır. Möminlər isə həmişə güclüdür.
Münafiqin münafiqi tapma qabiliyyəti güclüdür. Müsəlman da münafiqin bu qabiliyyətindən İslam üçün istifadə edər.
Müsəlman üçün münafiqin varlığı vacibdir. Müsəlmanın güclənməsinə, doğru və səhv olanları ayırd etməsinə vəsilə olar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 may 2017> Click for more

Allah əxlaqsız münafiq kişiləri və qadınları bir-birlərinə mənəvi bəla olaraq yaradır. Bir-birlərinin sanki odunu olub canlarını yandırırlar.
Allah münafiqlərə lağ etmək, söyüş söymək, murdarlıq vermişdir. Bu lağ etmək təkcə münafiqin öz canını yandırar, möminə isə şəfaya vəsilə olar. Lağ edənlər həsəd içində olduqları üçün qaranlıq dünyada yaşayarlar. Lağa qoyulan şəxs isə həmişə daha gözəlləşər. Bu Allahın gizli sənətidir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 may 2017> Click for more

Münafiqlər qorxaqdır. Mənfəət tapdıqları zaman dərhal o istiqamətə dönər, mənfəət tapdıqları yerə gedərlər.
İngiltərə dərin dövləti ədabaz, çaqqal, münafiq tiplərdən istifadə edərək özü üçün geniş tərəfdar kütləsi yaradır. Biz bunların hamısını ifşa etdik.
Bizim İngiltərə dərin dövlətini ifşa etməyimizdən sonra bunların dəstəklədiyi münafiq sistemi də xalqımız və ziyalılarımız çox yaxşı anladı.

Adnan Oktar deyir ki... 3 may 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin gizli saxladığı və ikinci planda hazır vəziyyətdə saxladığı ixtisaslı münafiqləri var. Lakin boşuna vaxt itirirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 aprel 2017> Click for more

Hz. Musa (ə.s) çox heybətli idi, çox qüvvətli idi. Buna görə də münafiqlər ondan çəkinirlər, yanında əxlaqsızlıq edə bilmirdilər. Hz. Musa (ə.s) çox yaman idi, güclü lider idi.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin təzyiqi, münafiqlər, darvinizm, bəzi müsəlmanları heç maraqlandırmır, tək dərdləri öz gələcəkləri olur. Darvinizm, materializm kimi müsəlmanların üzərindəki təzyiqin səbəbi olan mövzulardan heç bəhs etmədikləri üçün bir çox imkana sahib olurlar. Əsas həyati mövzulardan bəhs etsələr mənfəətlərinə zərər gələcəyi üçün mehdiyyət, İslam Birliyi, İngiltərə dərin dövləti kimi mövzulara heç girmirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2017> Click for more

İslam aləmini məhv edənlər münafiqlərdir. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərdən istifadə edər, yaltaq, alçaq adamları aldadar və xidmət etdirər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 mart 2017> Click for more

Münafiqlik məsələsi İslam aləmi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu məsələ üzərində həmişə dayanacağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 26 mart 2017> Click for more

Qurana görə dində təzyiq yoxdur. Heç kimi müsəlman olmaq üçün məcbur edə bilməzsən, təzyiq və zorlamaq insanları münafiq edər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2017> Click for more

Möminlərin əleyhinə fəaliyyət olması normal vəziyyətdir. Möminin qarşısında münafiqlər və dəccaliyyət yoxdursa, əsas o zaman anormallıq vardır.

Adnan Oktar deyir ki... 16 mart 2017> Click for more

Axırzaman münafiqləri çox azğın xarakterlidir. Küfr əhli də münafiqləri çox işə yararlı gördüyü üçün qidalandırar və yönləndirər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 mart 2017> Click for more

İngiltərə dərin dövləti dünya səviyyəsində casusluq şəbəkəsi ilə, münafiqləri formalaşdırıb, müsəlmanları bir-birinə qırdırmaq siyasətini reallaşdırmağa çalışır.

Adnan Oktar deyir ki... 12 mart 2017> Click for more

Hz. Əli və digər xəlifələrin şəhid edilməsinin əsas səbəblərindən biri dövrün münafiqlərinin Quranın kafi olmasını qəbul etməmələridir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 mart 2017> Click for more

Münafiq İslama, Qurana uyğun olmayan işlər görər, lakin sözləri ilə insanları aldatmağa çalışar. Dərin düşünməyənlər də buna aldanar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2017> Click for more

Münafiqləri tək tip olaraq görməmək lazımdır. Sinifləri və tərzləri fərqlidir, bunları görmək, diaqnoz qoymağa çox faydalı olur.
Müsəlmanların ən böyük səhvlərindən biri münafiqləri bulanıq bir mövzu olaraq görmələri idi. Buna görə də münafiqlər İslam aləmini qırıb keçirdi.

Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2017> Click for more

Münafiqlərin iyrənc və azğın olanları olduğu kimi, səssiz və sakit, dərindən fəaliyyət göstərənləri də vardır. Münafiqlərə qarşı diqqətli olmaq lazımdır.
Münafiq böhtana da əl atar. Özü əxlaqsız yaşayar, lakin mömin qadınların əxlaqı, həyatı barədə böhtanlar ortaya atar.
Münafiqin çirkin üsullarından biri də, özü İslamı yaşamaz, lakin müsəlmanlara həmişə ağıl verər, özünü çox üstün görər.
Küfr əhlinə qarşı səssiz və sakit olan münafiq müsəlmanlara qarşı çox təcavüzkar və kinlidir. Sözləri çox çirkindir, azğındır. Münafiq küfr əhlinə qarşı hörmətcil və qayğıkeşdir. Küfr əhlini qəzəbləndirməməyə diqqət göstərər. Müsəlmanlara qarşı isə təcavüzkar və murdardır.
Münafiq bir növ sualtı qayıq kimidir. Müsəlmanların içində suyun altından gedər, görülməz. Münafiqlər müsəlmanlara qarşı kin doludurlar.
Keyfiyyətli münafiq dərin dövlətlə əlaqəlidir və buna görə də, küfr əhlinin müsəlmanlara qarşı ən mühüm silahlarından biridir.
Münafiq çoxbilmiş, ədabaz və özündənrazıdır. Təkcə öz ağlını bəyənər, müsəlmanlara qarşı isə ədabazdır.
Münafiqi soruşsan qatı dindar olduğunu söyləyər, hətta müsəlmanlardan daha diqqətcil olduğunu iddia edər, lakin əslində müsəlmanlardan nifrət edər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 fevral 2017> Click for more

Münafiqlər məsələsini gündəmə gətirməyimizdən sonra siyasətçilər də münafiq xarakterinin əxlaqsızlığını vurğulamağa başladılar. Bu, çox gözəldir.

Adnan Oktar deyir ki... 13 fevral 2017> Click for more

Münafiqlərlə müsəlmanlara zərər verəcəklərini zənn edənlər boşuna çalışır. Bütün münafiqlər Allahın nəzarəti altındadır. Müsəlmana zərər verə bilməzlər.
İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarları həmişə pislik ardınca gedən insanlar arasına daxil edilmiş iblislərdir, münafiqlərdir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 fevral 2017> Click for more

Şeytan həmişə insanları doğru yoldan azdırmaq istəyər. Münafiq də möminlərin birliyinin pozulmasını, işlərinin müvəffəqiyyətsiz olmasını istəyər.
Münafiq xarakterini gündəmdə saxlamaq çox əhəmiyyətlidir. Münafiqlər əsil qaranlıq tərəflərini və nifrətlərini saxta hesablarında göstərərlər. Müsəlmanların arasında özünü küfr əhli ilə heç əlaqəsi yoxmuş kimi göstərən münafiq, saxta hesablarında haramları müdafiə edər, din əleyhinə yazılar yazar.
Allah münafiqlərə əvvəlcə geniş imkan verər, lakin ən sonda həlak edər. Sahib olduqları imkanlar daha da azğınlaşmalarına səbəb olar.
Allahın küfr əhlinə və münafiqlərə möhlət verməsi, son ana qədər təxirə salması müsəlmanları aldatmamalıdır. Son ana saxlamaq Allahın qanunlarındandır.
Münafiq ruhi xəstəlik formasında müsəlmanların müvəffəqiyyətsiz olmasına çalışar. Küfr əhli ilə məşğul olmaz, lakin möminlərin fəaliyyətlərinə mane olmağa çalışar.
Allah Quranda münafiqlərin əxlaqsızlığından, oyunlarından çox ətraflı bəhs etmişdir. Münafiq şeytani, marjinal, qəribə məxluqdur. Münafiqin məntiqləri ilə şeytanın məntiqləri tamamilə eynidir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 fevral 2017> Click for more

Şeytan insanları marjinal olmağa sövq edir. Məsələn, Qarun çox marjinal idi, Samiri də, münafiqlərdə də bu ortaq xüsusiyyətdir, məntiqləri anormaldır.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

Ateist dürüstdür, mən inana bilmirəm deyə açıqca söyləyər. Münafiq isə namərddir, xaindir, alçaqdır. Müsəlmanları daxilən gəmirməyə çalışar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 yanvar 2017> Click for more

Münafiq çox nankor və alçaqdır. Ən çox sevgi göstərildiyi anda, heç gözlənilməz zamanda müsəlmanlara alçaqlıq edər.
Möminin xəstəliyi günahlarına kəffarə olar, bundan ibrət alar. Münafiq isə xəstəlikdən ibrət almaz, niyə bunu yaşadığını düşünməz.
Münafiq çox nankordur, nemətin qiymətini bilməz. Özünə edilən minlərlə yaxşılıq olsa, təkcə birini əksik olanı tapıb əxlaqsızlıq edər.
Münafiq bir tərəfdən əngəllənsə, başqa tərəfdən pislik edər. İçindəki murdarlığı axıdacaq bir dəliyi mütləq tapar, lakin həmişə alçaldılar.
Münafiq dünyada da, cəhənnəmdə də arsızdır. Dünyada da həmişə tələb edər, cəhənnəmdə də tələb edər.
Möminin münafiqi alçaltması ibadətdir. Allah münafiqləri möminlər vasitəsilə zəiflədər.
Münafiq bir şey əldə etmək istədiyi zaman, bunu mütləq hiylə ilə əldə edər. Müsəlmanların malını sanki yağmalamağa çalışar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqlərin özlərini büruzə verən əlamətlərini bildirmişdir. Bunlardan biri də salamlarının, sevgilərinin süni olmasıdır.
Münafiq çox axmaqdır, lakin o axmaqlığı ilə müsəlmanları aldada bildiyini zənn edər. Bu alçaqların tələlərinə düşməmək çox əhəmiyyətlidir.
Münafiq müsəlmanın üzərinə gənə kimi yapışıb öz mənfəətləri üçün həyatını davam etdirmək istəyər. Müsəlmanın diqqəti bu məsələdə həmişə açıq olmalıdır. Münafiqi müsəlmanların elmi mübarizəsi, yaşadıqları, üzləşdikləri çətinliklər maraqlandırmaz. O təkcə alçaqca öz mənfəətlərini qorumağa çalışar.
Münafiq xəstəlikdən də öz çirkin məqsədi üçün istifadə edər. Bir şey əldə etmək istədiyi zaman sağlamlıq məsələlərini bəhanə edər, xəyali xəstəlik çıxarar.
Münafiq monoman və mübtəlaldır. Mübtəlallarından vaz keçməz. Öz aləmində bir pisliyi qanuniləşdirmək üçün sonuna qədər çalışar.
Münafiqlər nail olmaq istədikləri məqsəd üçün uzunmüddətli planlar qurar, bu hədəfə nail olmaq üçün hər cür əxlaqsızlığı edərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 yanvar 2017> Click for more

Hal-hazırda darvinistlər də daxil olmaqla, Türkiyədə heç kimin darvinizmə əslində inanmaması Allahın bizə nəsib etdiyi müvəffəqiyyətdir. İngiltərə dərin dövlətini, fəlsəfəsi olan rumiliyi ifşa etməyi də Allah bizə nəsib etdi. Müasir İslam anlayışını ilk dəfə dünyaya göstərtdik. Bizdən kənarda belə model yoxdur. Quranın kafiliyini çox əhatəli izah etdik. İlk dəfə mövhumatçılığı ağıllı, şəfqətli üslubla yerlə-yeksan etdik. PKK-ya bir çox insan az qala təslim olmuşdu. PKK-nın bütün oyunlarını göz qabağına gətirdik. PKK təhlükəsinə qarşı hökumət ağlasığmaz hücuma keçdi. Rumiliyin İslamdan uzaq fəlsəfə olduğunu açıq məlumatlarla göstərdik, ziyalılarımız vəziyyətin dəhşətli olduğunu gördülər. Mehdiyyət unudulacaqdı mehdiyyəti ən ağıllı, ən elmi, ən doğru halı ilə 1300 ildən sonra ən əhatəli izah edən bizik. Münafiqlərin dövrümüzdəki halını heç kim bilmirdi, heç kim bunları görə bilmirdi. Münafiqliyin nə demək olduğunu biz izah etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 13 yanvar 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi tələbələrinin sevgi dolu olduqlarını, münafiqlərin çirklərindən uzaq olduqlarını və nurlu olduqlarını söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 12 yanvar 2017> Click for more

Qəlbində xəstəlik olan insan zamanla, Quranla müalicə ola bilər, lakin əsil münafiqdirsə düzəlməz, ilk fürsətdə keçmiş murdarlığına qayıdar.
Münafiqin üzü həmişə maskalıdır, həyasızlıq üzünə hakim olmuşdur, utanma hissi yoxdur, həyasızca müsəlmanlara böhtan atar, çox müntəzəm yalan danışar.
Münafiq özünə zərər gəlməsin deyə fasiləsiz müsəlmanlara böhtan ataraq, öz aləmində qüsur taparaq yaşamağa çalışar, eynilə şeytan kimidir. Münafiqin vücuduna şeytan nüfuz etmişdir, müsəlmanları məşğul etmə məsələsində şeytani qabiliyyəti vardır.
Münafiq fitnə törətməkdə heyrət ediləcək dərəcədə qabiliyyətlidir, səbəbsiz olaraq pislik edər. Münafiq pislik istehsal edən maşın kimidir. Həmişə günah işlədiyi üçün günahlandırılmaqdan çəkinər, bunu gizlətmək üçün həmişə müsəlmanlara böhtan atar.
Münafiq şeytanın insan surətinə girmiş, insanlar arasında gəzən halıdır, müsəlmanların münafiqlərə qarşı çox diqqətli olması lazımdır.
Münafiq kor köstəbək kimi çox axmaqdır, özünü zəkalı zənn edər, lakin hər oyunu tutular. Münafiqin ağlı çox zəifdir, buna görə də çox açıq verər, həmişə özünü rüsvay edər. Münafiq eynilə qaçmağa çalışan kor köstəbək kimi həmişə hər oyununda tutular. Allah müsəlmanlara bu istiqamətdə güc verər.
Münafiq hər hərəkətini Allahın yaratdığını qəbul etməz. Bundan ötrü də bütün ömrü boyu çırpınar. Münafiqin Allaha qarşı gizli savaşı var.
Münafiq hər şeyi Allahın yaratdığını düşünməz. Münafiq üçün tək bir yaradıcı vardır, o da öz beynidir, sanki beyninə sitayiş edər.
Münafiq dünya hakimi olmaq istəyən dəlisov ruha malikdir, çox vəsvəsəlidir, buna görə də dəlisov təşviş içində yaşayar. Münafiqin ruhunda dəlisov boşluq var, bunu həmişə doldurmağa çalışar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2017> Click for more

Münafiq möminlərlə mübahisə etmək üçün, öz zəif ağlına görə möminlərin nöqsanını tapmaq üçün Quranı öyrənər.
Münafiq çox nankor olar, edilən yaxşılıqları görməz. Təkcə şikayət edəcəyi mövzuları gündəmə gətirər, həmişə qüsur tapmağa çalışar.
Münafiqin içi lağım qaynayar, müsəlmanları sevməz. İçindəki fəsad və pislik heç vaxt ölməz, fürsət tapdıqda yenə alçaqlıq edər.
Münafiq hər şeyin öz haqqı olduğunu zənn edər. Sahib olduqlarının Allahın lütfü olduğunu düşünməz, öz zəkası ilə əldə etdiyini düşünər.
Münafiq zəif ağlına görə özünü müsəlmanlara qarşı Quranla qorumağa çalışar. Müsəlmanlara ağlasığmaz böhtanlar atar.
Münafiq heç nədən ibrət almaz. Xəstəlik, dərd, münafiqi ağıllandırmaz, daha da azğınlaşar.
Münafiq qaranlıqda uçan yarasa kimidir. Əxlaqsızlıq etmək üçün əlverişli mühitin yaranmasını gözləyər.
Münafiq qaya porsuğu kimi hiyləgərcə gözləyər, ilk imkanda yenə pislik və əxlaqsızlıq edər. Buna görə də münafiqin üzərindən diqqət yayınmamalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2017> Click for more

Məqbul və normal yaşamaq olduğu halda, münafiqin həmişə pislik və əxlaqsızlıq içində yaşamaqda israr etməsi bir növ möcüzədir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

Münafiq asi, lovğa və çox hiyləgərdir. Hz. Adəm dövründən bəri hiyləgərlik bütün münafiqlərin xüsusiyyətidir.
Münafiq çox nankor və alçaqdır. Müsəlmanların bütün yaxşı rəftarlarına qarşı onun sistemi, həmişə müsəlmanlarda xəta və qüsur tapmağa əsaslanır.
Münafiqdə dəli cəsarəti var. Ən çirkin cəsarət münafiqdə görülər. Samiri də çox çirkin cəsarətə sahib idi, lakin özünü günahsız göstərməyə çalışdı. Münafiq cəsarəti tarixin ən pis, ən çirkin, ən axmaq cəsarətidir. Məsələn, xəlifələri şəhid etməyə cəsarət edə bilmələri çox böyük əxlaqsızlıqdır.
Münafiq yaltaqdır. Öz kefinin, mənfəətinin arxasındadır. Müsəlmanların çəkdiyi çətinlik onu heç maraqlandırmaz.
Münafiqlik məsələsi 2017-ci və 2018-ci ildə də üzərində dayanacağımız bir mövzu olacaq. Bütün İslam aləminin mövzunun əhəmiyyətini anlaması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 31 dekabr 2016> Click for more

Münafiq hər şeyi yaradanın Allah olduğunu anlaya bilməyəcək qədər axmaqdır. Özünü gizlətdiyini zənn edər, gizli hesab etdiyi hər şeyi yaradan Allahdır.
Münafiq öz aləmində cahil azadlıq anlayışına sahibdir, həmişə başını bəlaya salar, bir bəladan qaçmağa çalışarkən digərinə düçar olar.
Münafiqin içində Allaha uzaq olmaqdan, haşa Allaha qarşı mübarizə aparmaqdan irəli gələn böyük sıxıntı və anarxiya var.
Münafiqin üzü kukla səhnəsi kimidir. Üzü ilə həmişə oynayar, baxışlarına pis ifadə verər, mənfəəti tələb etdikdə özünü günahsız kimi göstərər.
Münafiqin ruhu həmişə qarışıqlıq və anarxiya içində olduğu üçün həyatının heç bir anı hüzurlu deyildir, həmişə kin və qəzəb içindədir.
Münafiq müsəlmanların tamamilə dağılmasını istəyər. Özü müsəlmanları tərk edərkən digər insanlara siz də ayrılın, dağılın mesajı verər.
Münafiqi müsəlmanların nə etdiyi də həmişə maraqlandırar, müsəlmanların başına problem gəlməsini istəyər.
Münafiq əvvəlcə müsəlmanların arasında mənfəət əldə etmək üçün özünü gizlədər, daha sonra müsəlmanlardan ayrılmağa cürət edər, lakin başqalarını da özü ilə birlikdə sürükləmək istəyər.
Quranda ən mühüm mövzu münafiqlərlə elmi mübarizədir. Çünki münafiq müsəlmanların arasında İslam əleyhinə fəaliyyət göstərir.

Adnan Oktar deyir ki... 30 dekabr 2016> Click for more

Quranda mindən çox münafiqlərlə əlaqədar ayə var, lakin İslam aləminin ən az üzərində dayandığı mövzu münafiqlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından dərhal sonra münafiqlər və dövrün dərin quruluşları ittifaq edərək müsəlmanları böyük çıxılmaz vəziyyətə saldılar.

Adnan Oktar deyir ki... 26 dekabr 2016> Click for more

Münafiqdə səbir və təvəkkül şeytanın təsiri ilə ləğv olmuşdur. Buna görə də hadisələr ona çox pis təsir edər, əsəb tutması keçirər.
Münafiqin ən nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri, içində ağlasığmaz narahatlıq olması və sinirlərinin həmişə gərgin olmasıdır.
Münafiqliyin əhəmiyyətini gündəmə gətirməyimizdən sonra xalqımız da münafiqlik təhlükəsini gördü.

Adnan Oktar deyir ki... 22 dekabr 2016> Click for more

İngilis xalqı günahsızdır. İngiltərə dərin dövləti isə münafiqlərdən və şeytani əxlaqlı insanlardan ibarət qaranlıq quruluşdur, əsil hədəf bu olmalıdır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 dekabr 2016> Click for more

Münafiq heç bir işlə maraqlanmaq istəməz, hər şeyi müsəlmanlara etdirmək, onları işlətmək, onlara yük olmaq istəyər.
Münafiqlər əşyanı dəyərindən salmağa, korlamağa və ziyan verməyə çalışarlar. Həmişə fitnə-fəsad törətməklə məşğuldurlar. (Əraf surəsi, 85: Mədyən (topluluqna da) qardaşları Şüeybi (göndərdik. Şüeyb onlara:) Dedi: "Ey qövmüm! Allaha ibadət edin, sizin Ondan başqa İlahınız yoxdur. Sizə Rəbbinizdən açıq-aydın bir sənəd (möcüzə) gəlmişdir. Ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin, insanların (haqları olan mallarını) əşyasını dəyərindən salıb əskiltməyin və islah olduqdan sonra yer üzündə fitnə-fəsad törətməyin. Bu sizin üçün daha xeyirlidir, əgər inanırsınızsa".)
Münafiq əkini, heyvanı, insanı hər şeyi pozar. Dəccaliyyətin bu əsrdə qidaların və heyvanların quruluşunu pozması da bu xüsusiyyətlərdən biridir. (Bəqərə surəsi 205: O, iş başına keçən kimi (yaxud arxasını dönüb gedən kimi) yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə-fəsadı sevməz.)
Münafiq imkan əldə etdiyi anda mütləq sistemi, vicdanı, əxlaqı pozar. Sağlam cəmiyyət olmasını istəməz, buna görə hər şeyi məhv edər.
Şeytan insanı xülyalara salaraq məhv edər, münafiq də eynilə şeytan kimi zehni, məntiqi, ətrafını, hər şeyi pozar və təxribat törədər.
Münafiqin fasiləsiz lağım kimi nəcis axıtmasının səbəbi ruhunun şeytanın nəzarəti altında olmasıdır.
Hz. Musa dövründəki münafiqlər, bir cür yemək kifayət etməz, sağlamlığımıza zərərdir deyirlər. Həmişə xiyar, soğan istəyirlər. Məqsədləri yemək və ya sağlamlıqları deyil, müsəlmanlara iş çıxartmaq, həmişə qarışıqlıq yaratmaq və müsəlmanların vaxtını almaqdır.
Münafiq mövqe qazanmaq üçün sağlamlığından istifadə edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə "bu istidə döyüşə çıxılar mı?" demələrinin altındakı məntiq budur.
Münafiqin istifadə etdiyi damarlardan biri də "azadlıq"dır. Azadlıq adı altında dini, inancı, müsəlmanları məhv etməyə çalışar.
Münafiq hüzuru da məhv etmək istəyər. Buna görə də, həmişə qarışıqlıq, anarxiya meydana gətirər. Lakin bunu edərkən mütləq məqbul görünən zəmin yaradar.
Münafiq şeytan ruhlu olduğu üçün əşyanı, sevgini, dostluğu, xidməti, möminləri hər şeyi məhv etmək istəyər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 dekabr 2016> Click for more

Münafiq narahatlıq vermə maşını kimidir, hər anı narahat olduğu üçün ya sözü, ya baxışı, ya da zarafatı ilə mütləq ətrafındakılara narahatlıq verər.
Qurana baxdığımız zaman münafiqin əsas səyinin müsəlmanların vaxtını almaq olduğunu görürük.
Münafiq küfr əhli ilə əməkdaşlıq etdiyi zaman, fitnə törətdiyi zaman çox bacarıqlı olar. İslama xidmət etməsi lazım olduqda isə özünü bacarıqsız göstərər.
Şeytan münafiqin vücudunu tamamilə nəzarət altına almaq üçün çox güclü təzyiq göstərər, buna görə də münafiq sanki dəli kimidir.
İnsan şeytanı olan münafiq çox aktivdir. 1 münafiq belə müsəlmanların başına bəla olar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə 1 münafiqin ətrafında 300 insan toplanmışdı.
Müsəlmanlar münafiqlərin fitnələrini ifşa edib fikirlə zərərsizləşdirmədikləri müddətcə dünyada rahatlıq əldə edə bilməzlər.
Qarun müsəlmanlar özünə diqqət, şəfqət göstərdikcə öyünər və azğınlaşır. Daha sonra da müsəlmanların başına bəla olur.
Qarun Musa dövrünün münafiqlərindən idi. Bütün münafiqlər kimi azğındı. Qarunun açarları ilə məşğul olmaq belə müsəlmanlara yük olurdu. Qarunun açarlarının müsəlmanlara yük olması, münafiqlərin müsəlmanlar üçün həmişə iş çıxartmasına, yük olmasına işarədir.
Münafiq müsəlmanların gözəl əxlaqından öz mənfəəti üçün istifadə etmək istəyər. Arsız və həyasızca həmişə tələb edər. Münafiq çox şəxsiyyətsizdir, öz aləmində biyar kimi gördüyü işləri müsəlmanlara gördürmək istəyər.
Münafiq çilingərdir, gizli şeyləri açmağa maraqlıdır. Müsəlmanların hər şeyi ilə maraqlanar, açıb araşdırmaq istəyər.
Münafiq küfri bir iş olduqda çox enerjili və aktiv olar, möminlərin yanında isə İslama xidmət etməkdən söhbət getdikdə çox yorğun və donuqdur.
Münafiqin məqsədi müsəlmanların sevincini, hüzurunu yox etmək, onları iflic etməkdir. Buna icazə verilmədikdə münafiqin əhvali-ruhiyyəsi korlanar.
Münafiqin şeytanın təsiri ilə beyni və ruhu donar. Müsəlmanlar şövqlə fəaliyyət göstərərkən münafiq boş və donuq yaşayar. Münafiq Allahdan uzaq olduğu üçün heyvani həssaslıq və laqeydlik içindədir. Saatlarla boş dayana bilər, boş işlərlə vaxt keçirə bilər.
İngiltərə dərin dövləti şeytanın təsiri ilə nəzarəti altına aldığı münafiqlərdən geniş şəkildə istifadə edir. Cinayətlərdə, fitnələrdə münafiqdən istifadə edir. İngiltərə dərin dövləti münafiqləri internet məsələsində professional hala gətirir. İslam əleyhinə istifadə etmək üçün haker sistemləri öyrədir.
Münafiq iqlimə görə şəkil dəyişən xarakterə malikdir. Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də "istidə döyüşə çıxmayın!" deyə fitnə çıxarıblar.

Adnan Oktar deyir ki... 18 dekabr 2016> Click for more

Münafiq qəlbini Allahın zikri ilə deyil, başqa şeylərlə rahatlaşdırmağa çalışdığı üçün etdiyi hər şey onun üçün bəla və sıxıntıya dönər.
Münafiq fasiləsiz qarışıqlıq istəyər. Kommunist sistemdə də bu var, həmişə ziddiyyət, anarxiya, qarışıqlıq olması istənilər.
Münafiqin olduğu yerdə heyrətamiz narahatlıq var, münafiqdən həmişə bəla yayılar, ətrafına həmişə narahatlıq verər.
Münafiq məqbul bir şeyi dayandırıb mane olmağa çalışar və müsəlmanların vaxtını boş işlərlə almaq istəyər. Həmişə şeytani fəaliyyət içindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 dekabr 2016> Click for more

Şeytan insanların bütün zəif, çatışmayan cəhətlərini bilər, buna görə də münafiqlərdən necə istifadə edəcəyini çox yaxşı bilər.
Münafiqdə şiddətli alçaqlıq kompleksi var. Buna görə də, insanların çatışmayan cəhətlərini önə çıxardaraq özünü ucaltmağa çalışar.
Münafiqin əsəb sistemi çox gərgindir, idarədən çıxmış avtomobil kimidir. Qəfildən gözlənilməz hərəkətlər edər.
Münafiq müsəlmanlara çox böyük qəzəb bəsləyər. Bu qəzəbin böyüklüyündən ağzından həmişə nifrət daşar. Nifrətini gizlətməyi bacara bilməz.
Münafiq çox tənbəldir, özü oturub müsəlmanları işlətmək istəyər. Beləliklə həm müsəlmanların vaxtını alar, həm də həmişə tələb edər.
Münafiqlərdə müvəqqəti düzəlmələr görülə bilər, bundan qəflətə düşməmək lazımdır. Münafiq çox kinlidir, əxlaqı çox pozuqdur, ani hücum edər. Normalda bir insanın ağlına ardı-arxası kəsilməz əxlaqsızlıq gəlməz, münafiq şeytanın təsiri ilə çox ardı-arxası kəsilməz əxlaqsızlıqlar edər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 dekabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti müsəlmanlara, müsəlman görünüşlü münafiqlərlə hücum edir. Bunların çoxu vətəni satmağa hazır tərəfdaş tiplər olur.

Adnan Oktar deyir ki... 14 dekabr 2016> Click for more

Münafiqlər məşhur insanlarla tanış olub kütlə qazanmağa çalışar, bu kütlədən müsəlmanların əleyhinə istifadə etməyə cəhd edərlər.
Münafiqlərlə əlaqəli bir mövzudan danışdığımız vaxt, həm İslam aləmindəki milyonlarla insana, həm də öz nəfsimizə deyirik.
İranda zülmə vəsilə olanlar bir qrup İngiltərə dərin dövlətinin təsiri altında olan münafiqlər və kommunistlərdir. Müsəlman hər kəsin islah olmasını istəyər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 dekabr 2016> Click for more

Münafiq şeytanın yönləndirməsi ilə bitmək bilməyən hücum içindədir. Hər istədiyi edilsə ertəsi gün yeni bir problem çıxardar.
Münafiqin üzərinə şeytan çökdükdə vücudu sanki heyvanlaşar. Baxışlarındakı mənasızlığa Quranda xüsusi olaraq diqqət çəkilmişdir.
Münafiq verdiyi heç bir sözü yerinə yetirməz, özünə verilən imkandan mütləq xainlik üçün istifadə edər, müsəlmanlara həmişə xəyanət edər.
Münafiq İslam üçün heç vaxt cəhd etməz. Lakin şeytani fəaliyyət olduqda aramsız danışar, hərəkət edər, çox çalışqan olar.
Münafiq şeytanla əlaqədə olduğu üçün ruhu həmişə gərgin və narahatdır. Heç cür sakitləşməz, tez-tez yeni fitnələr yaradar.
Münafiq yarasa kimidir, qaranlıqda gizli planlar qurar. Şeytanları ilə əlaqəyə keçər. Halbuki qurduğu hər planı Allah yaratmışdır.
Allah: "səbir etsəniz və çəkinsəniz münafiqlərin tələləri zərər verə bilməz" deyə bildirir. Möminin həmişə diqqətli olub çəkinməsi əhəmiyyətlidir.
Münafiq boş söhbətləri sevər, Allahın adının zikr edildiyi mühitdə olmaq istəməz. Müsəlmanları da boş danışmağa sövq etmək istəyər.
Münafiq acgözdür. Əsil məqsədi müsəlmanları çətin vəziyyətdə qoymaqdır. Hz. Musa ilə səhrada olarkən paxla, soğan istəyirlər sırf əxlaqsızlıq olsun deyə. Münafiq müsəlmanın yediyi yeməkdən istəməz, hz. Musa dövründə sırf tamahkarlıq olsun deyə səhrada sarımsaq yemək istəyirlər.
Münafiq hər nə pislik planlasa Allah onu möminlər üçün xeyirə döndərər.
Münafiq müəyyən şəkildə müsəlmanların malına zərər vermək istəyər. Məsələn, Samiri möminlərin qızıllarını qəsb edib buzov heykəli düzəltmişdir.
Münafiqdə heyrətamiz dərəcədə alçaqlıq kompleksindən irəli gələn təkəbbür hissi var. Buna görə insanları öz aləmində alçaltmağa çalışar.
Münafiq heyrətamiz dərəcədə arsız və üzsüzdür. Ömrü boyu alçaldılaraq, sanki sürünərək yaşayar. Sonu da həmişə faciəvi şəkildə olar.
Münafiqlərə qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır. Şiələr və sünnilər arasındakı münafiqlər düşmənçiliklərə səbəb olurlar.
İngiltərə dərin dövləti və xain münafiqləri nə etsələr ayaqlarına dolanacaq. Onlar üçün həmişə şər, mömin üçün həmişə xeyir olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 12 dekabr 2016> Click for more

Münafiq sakitliyi xoşlamaz. Qeyri-sabit, gərgin, davakar, stressli mühit istəyər. Çünki şeytan münafiqin ruhunda həmişə anarxiya meydana gətirər.
Müsəlman, münafiq əlamətlərindən bəhs edərkən əvvəlcə öz üzərində düşünər. Münafiqə isə ayələr təsir etməz, müsəlmana təsir edər.
Münafiq eqoistliklə bəslənər. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərin bu cəhətini bildiyi üçün həmişə "sən nə zəkalısan, möhtəşəmsən" deyərək təsir göstərər.
İslam aləminin başının bəlası İngiltərə dərin dövlətidir. Hərəkətləri üçün münafiqlər, fəlsəfə olaraq isə darvinizm və rumilikdən istifadə edirlər. İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi əsas vəsait münafiqlər olduğu üçün münafiqləri fikri olaraq zərərsizləşdirdiyimiz vaxt əsgərləri yox olacaq.
İnsanlar Quranda münafiq ayələrini bilirlər, lakin bu gün həyata necə keçirilir, necə tətbiq olunur bilmirdilər. Biz bunu çox ətraflı izah etdik. Münafiq xarakteri və çirkin hərəkətləri haqqında bu əsrə qədər belə əhatəli izahat olmayıb, münafiqlər də bunun çirkli üstünlüyünü yaşayıblar.

Adnan Oktar deyir ki... 10 dekabr 2016> Click for more

Münafiq çox boşboğaz, lovğa, nalayiq, lakin şeytani qabiliyyətlə hazırcavabdır, çox ardıcıl yalanlar söyləyər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də münafiqlərin boşboğaz olduqlarına diqqət çəkmişdir.
Münafiqin namərd xüsusiyyətlərindən biri də Qurandan istifadə edərək müsəlmanlara qarşı mübarizə aparmasıdır.
Münafiq İslama, Qurana xidmət etməmək üçün min bir cür bəhanə irəli sürər. Hamısı namərdcə, alçaqca bəhanələrdir.
Münafiqlərin Peyğəmbərlə özəl danışmaq istəməsinin səbəbi əxlaqsızlıqlarına müsəlmanların şahid olmasına mane olmağa çalışmaqdır.
Münafiq Peyğəmbərin mərhəməti və şəfqətindən alçaqca qurduğu tələyə vəsait kimi istifadə etmək istəyər. Mərhəmət, hörmət, nəzakət kimi bütün ülvi duyğulardan alçaqca və namərdcə müsəlmanların əleyhinə istifadə etməyə çalışar.
Sağlamlığını bəhanə edərək müsəlmanları narahat etmək, onlardan mənfəət əldə etmək münafiqin ən alçaq cəhətlərindən biridir. Münafiq haşa Peyğəmbəri, müsəlmanları düşünməyən biri kimi göstərmək üçün sağlamlığını irəli sürüb; "bu istidə döyüşə çıxmayaq" deyər.
Münafiqin ruhunda anarxiya olduğu üçün həmişə xaos istəyər, qaraya ağ, ağa qara deyərək hər mövzuya mütləq müxalifət edər.
Münafiqlərdə şeytan zəkası olduğu üçün şeytani qabiliyyət yaranır. İngiltərə dərin dövləti də münafiqlərdən şeytan ordusu kimi istifadə edir.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

Münafiq müsəlmanların yanında təkəbbürlüdür, lakin küfr əhlinin yanında acizdir. Küfr əhli münafiqlərin alçaqlığını bildiyi üçün onları çox alçaldar.
Münafiq şərəfsiz olduğu üçün yalan söyləməkdən utanmaz, insanın gözünün içinə baxa-baxa yalan söyləyər. Münafiq yalan söyləyərkən üzərində yalan söyləməkdən irəli gələn heç bir narahatlıq olmaz. Bu arsızlığın səbəbi şeytanın nəzarəti altına girməsidir. Münafiqin ağzından yalan, su kimi axar. Yalanlarının ardı-arxası kəsilməz.
Münafiq müsəlmanlara sevgi göstərirsə, bunun ardınca mütləq xainlik və pislik gələcək deməkdir.
Münafiq ən dostyana göründüyü anda ən böyük xainliyi edər. Müsəlmanın ayıq-sayıq olduğu dövrdə münafiq hücum etməz.
Münafiq müəyyən mənada ov iti kimidir. Münafiqin izini təqib edərək küfr əhlinin və münafiqlik sisteminin bütün quruluşları müəyyən edilə bilər.
Münafiq cəmiyyət mikrobudur. 2 nəfər tapsa dərhal yalan söyləməyə başlayar, Allaha, dinə zidd ruh halına keçər. Hz. Musa dövründə münafiqlər bir neçə paxla, soğan, sarımsaq üçün hz. Musanı tək qoyub Fironun yanına qayıdırlar. Münafiq bu dərəcə alçaqdır. Münafiqlərin etdiyi pisliyi peyğəmbərlər xeyirə döndərərlər. Samiri büt düzəldir, Musa bütü əzib dənizə atıb Manna ilə qövmə bərəkət gətirir.
Münafiq vicdansızlığın və əxlaqsızlığın nə olduğunu bilər. Bilə-bilə əxlaqsızlıq edər. Keyfiyyətli münafiq dediyimiz zaman kütlələri yönləndirə bilən lider xüsusiyyətindəki münafiqləri nəzərdə tuturuq. Məsələn, Samiri də keyfiyyətli münafiqdir. Samiri də kütləni yönləndirməyi hədəfləyir; "mən sizi keçmiş görkəmli günlərinizə qaytaracağam, Musa haşa öz dinini unutdu" deyə ortaya çıxır. Samiri müsəlmanları həmişə yoran, enerjilərini yox edən fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə qızılları götürüb səhrada daşıtdırır, sonra ocaq qalatdırır. Sonra qəlib düzəltdirir. Çox sayda müsəlmanı qızıldan buzovu düzəltmək üçün məşğul edir, hər gün ayrı bir iş çıxardır. Samiri təkcə pis mənfəətini düşünür. "Siz Musanın yanında dəyişməz həyat tərzi yaşayırsınız, mən həyatınıza yenilik gətirəcəyəm, hər növ yemək olacaq" deyir
Qabiliyyətli münafiqlər küfr əhlinin ən qabaqcıllarının yerinə keçməyə və dünyanı idarə etməyə çalışarlar. Hər biri özünü haşa İlah hesab edər.
Münafiq görməmişdir. Hz. Musa dövründəki münafiqlər iyrənc mədələri üçün Fironun yanındakı köləliyə qayıtmağı istəyirdilər. (Bəqərə surəsi, 61: Siz (isə belə) demişdiniz: "Ey Musa, biz bir növ yeməyə dözməyəcəyik, Rəbbinə yalvar ki, bizim üçün yerin yetişdirdiklərindən paxla, sarımsaq, mərcimək və soğan bitirsin". (O zaman Musa :) "Xeyirli olanı, bu dəyərsiz şeylə mi dəyişdirmək istəyirsiniz? (Elə isə) Misirə enin, çünki (orada) özünüz üçün istədiyiniz vardır" demişdi. Onların üzərinə xorluq və yoxsulluq (möhürü) vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu, şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar etdikləri və peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. (Həmçinin) bu asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi.)
Münafiq çox axmaqdır, lakin özünü çox ağıllı zənn edər. Münafiq öz axmaqlığını görə bilməyəcək qədər ağılsızdır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 dekabr 2016> Click for more

Münafiq ağılsızca o qədər özündən əmindir ki, bütün alçaqlığına, murdarlığına və axirətə inanmamasına baxmayaraq, cənnətə gedəcəyini iddia edər. (Fussilət surəsi, 50: Halbuki ona toxunan zərərdən sonra mərhəmət bəxş etsək, mütləq: "Bu mənim (haqqım) dır. Həmçinin mən qiyamət saatının gələcəyini də zənn etmirəm; əgər Rəbbimə qaytarılsam belə, mütləq Onun yanında mənim üçün daha gözəl olanı vardır" deyər. Lakin and olsun, Biz, o kafirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcəyik və and olsun onlara, ən qatı əzabdan daddıracağıq.)
İngiltərə dərin dövlətinə yaltaqlıq edən münafiqlər də hər biri dünyanı yönləndirəcək qədər ağıllı olduğu qənaətindədir. Lakin çox ağılsızdırlar.
Hər münafiq özünü dünyanı idarə edən “üstün beyin” zənn edər. Hər biri inanılmaz ağıllı olduğu qənaətindədir, halbuki hamısı axmaqdır.
Dünyanın bağlanılacaq heç bir tərəfi yoxdur. Lakin münafiqlər dünyaya dəlicəsinə bağlıdır. Münafiqin dünyaya bağlılığı küfr əhlindən daha çoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 6 dekabr 2016> Click for more

Ayədə münafiqin Quranı dinləməyə dözə bilmədiyi bildirilir. Münafiq əlamət büruzə verməmək üçün buna diqqət yetirə bilər, lakin bacara bilməz, mütləq qaçar.
Münafiqlik məsələsi üzərində bu qədər dayanmağımızın səbəbi münafiqlərin Osmanlı dövründən indiyədək bir çox yeri gənə kimi bürümələri və fitnə törətmələridir.
Münafiq Peyğəmbərin məclisində iştirak etməyə, münafiq əlamətlərini dinləməyə dözə bilməz. İmani mövzuları dinləmək istəməz.
Münafiqin əxlaqsızlığı, anormallığı, pisliyi xüsusi yaradılmışdır. Münafiqlik də bir növ ruhi xəstəlikdir. Münafiqin müstəqil gücü olduğunu zənn etmək çox böyük səhv olar. Münafiq axmaq və dəyişkən varlıqdır, problemli, xəstə tipdir.
Münafiqlər özlərini çox oxuyan, çox araşdıran, xalqın bilmədiklərini bilən üstün insan kimi görürlər. Özlərini haşa Allahdan üstün görürlər.
Müsəlmanlar, münafiqlərin internet yolu ilə törədə biləcəkləri fitnələrə qarşı hazırlıq görməyiblər. Buna görə də, bu üsulların ifşa edilməsi əhəmiyyətlidir.
Bu əsrdə münafiqlərin internet və smartfonlarla çox böyük fitnə törətmə imkanları olur. 15 iyul da bu fitnələrdən biridir. Gizli yazışma proqramları və saxta hesablar münafiqlərin çirkli güc qazanmasına səbəb olur. 15 iyulda bu gücün təhlükəsi görüldü.
Münafiq olmasa müsəlmanlarda ətalət olar. Münafiq möminlərə həyəcan və fəallıq qazandırar. Hər münafiq həmləsi müsəlmanların birlikdə olma gücünü, imani həyəcanını və şövqünü gücləndirər.
Münafiq qəlbindəki pisliyə baxmayaraq, Allahı şahid gətirər. Münafiqlərin danışığı öz aləmlərində həmişə aldatmağa, zəif insanlara təsir etməyə əsaslanır.
Münafiq Qurandan, İslamdan bəhs edirmiş kimi görünərək Allahın adından istifadə edərək müsəlmanları aldadar.
Münafiqlər Quranı müsəlmanlara qarşı mübarizə aparmaq üçün öyrənərlər. (MÜNAFİQLƏR İSƏ QURANI ÖYRƏNƏR VƏ QURANLA ELM ƏHLİ İLƏ MÜBARİZƏ APARARLAR. Ramuzel Hadis, səh.12)
Münafiqlər danışdıqlarını Qurana uyğunmuş kimi göstərməyə çalışarlar. Bunun üçün dillərini əyib bükərlər. (Ali İmran surəsi, 78: Onlardan elələri vardır ki, dillərini kitaba doğru əyib bükərlər, siz bunu (oxuyurlarmış kimi görünənləri) Kitabdan hesab edəsiniz deyə. Halbuki bu, Kitabdan deyildir. "Bu, Allah Qatındandır!" deyərlər. Halbuki o, Allah Qatından deyil. Özləri də bildikləri halda Allaha qarşı (belə) yalan danışarlar.)
Münafiq lovğadır, yaxşı olan hər şeyin özündən irəli gəldiyini iddia edər, bir bəla baş verdikdə isə əxlaqsızca müsəlmanları günahlandırar.
Münafiqin çirkin tərəflərindən biri də Quran ilə müsəlmanlığa hücum etmələridir. Homoseksuallığı Quranla müdafiə etməyə çalışırlar, halbuki homoseksuallıq haramdır.
Münafiqlər çox görməmişdir. Həmişə müsəlmanların malını və mülkünü məhv etməyə çalışar.
Münafiqlər axirətə və Allahın köməyinə inanmadıqları üçün İngiltərə dərin dövlətini haşa Allah kimi görər, ona inanar və yaltaqlıq edərlər.
Münafiqlər möminləri deyil, küfr əhlini güclü hesab edərlər. Qərarlı, əzmli, səmimi insanları deyil, əntəl, ədabaz, yaltaq xarakterli insanları əhəmiyyətli hesab edərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 4 dekabr 2016> Click for more

Möminlər həmişə müvəffəqiyyət qazanar. Münafiqin kini və nifrəti isə təkcə özünü yandırar. Dili ilə zərər vermək istəyər, lakin o dil özünü yandırar.
Küfr əhlinin və ya münafiqlərin sayca çox olması əhəmiyyətli deyil. Allah həmişə az sayda möminə zəfər və müvəffəqiyyət vermişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 dekabr 2016> Click for more

Münafiqlik məsələsi İslam əxlaqı hakim olana qədər gündəmdə saxlayacağımız məsələdir, çünki münafiqlik İslam aləminin üzərindəki ən böyük bəladır.
Münafiqlik çox böyük dəlilik formasıdır. Münafiqin ruhu sanki qatran olmuşdur. Bu ruh halını normal müsəlmanın anlaması qeyri-mümkündür.
İnsanları dürüstlüyə dəvət etmək lazımdır. Çünki münafiq İslam aləmi üçün böyük təhlükədir. Hal-hazırda İslam aləmində tökülən qandan münafiqlər məsuldur.
Ateist olana təzyiq göstərmək çox yanlışdır. Açıqca, dürüst şəkildə inana bilmədiyini söyləyir. Təzyiq olduqda insanlar münafiqliyə üz tutar Allah qorusun.
Münafiq ən yüksək xüsusiyyətdə mənfi qüvvə olduğu üçün münafiqlə elmi mübarizə aparmaq möminin savabını ən yüksək nöqtəyə çıxarar.
Küfr əhli açıqdır, rəftarını dürüst şəkildə göstərər, namaz qılmırsa açıqca söyləyər. Münafiq isə inanmadığı halda ömrü boyu saxtakar halda yaşayar.
Münafiq çox yalançıdır. Müsəlmanlarla təmiz yaşamaq istəməz, dinə, imana haşa təhqir yönəldənlərlə əlaqədə yaşayar.
Münafiqlərin taledə sayı bəllidir. Quranda şeytanın səmimi qullara təsir edə bilməyəcəyi, sayı müəyyən edilmiş kəsləri azdıracağı bildirilir.
Dürüst olmaq vicdanın rahat olmasını təmin edər. Münafiq isə həmişə saxtakarlıq, yalançılıq edər, buna görə də həmişə gərginlik içindədir.
Hüzurlu, rahat yaşamaq olduğu halda, münafiq həmişə gərginlik içində əxlaqsızlıq edərək yaşayar.
Münafiqin şeytana təslim olması və şeytanın təsiri altına girməsi möcüzəvi hadisədir. Əslində şeytanın təsiri zəifdir, lakin münafiq şeytana təslim olar.
Mömin orqanizmini gücləndirmək istəyər, lakin məqsədi Allah rizasıdır, Allah üçün xidmətdir. Münafiq isə dünya hərisliyi ilə orqanizmini gücləndirməyə çalışar.
Münafiq şüurlu olaraq Allahdan qorxmaz, bu da onun mənəvi cəhətdən ölü olduğu mənasını verir.
İncildə münafiqlər ağardılmış məzara bənzədilir. Bu bənzətmənin səbəbi; münafiq ölü varlıqdır. Ruhu şeytan tərəfindən əsir alınmışdır.
Münafiq incə çalışdığı üçün müsəlmanların başlarını çox yaxşı işlətməsi lazımdır. Küfr əhli ilə orta səviyyəli ağılla mübarizə aparılar, münafiq üçünsə incə ağıl lazımdır.
Münafiq üçün hər şey əzab vəsiləsidir. Gəzib dolanar bu onu çökdürər. Yeyər, içər, bu onun üçün bəlaya dönər.
Münafiq özünü müsəlmanmış kimi göstərərək müsəlmanlara sanki zəli kimi yapışar. Alçaqcasına təkcə öz mənfəəti ardınca qaçar.
Münafiq müsəlmanların arasında sanki turist kimi yaşayar. İslam üçün fikri mübarizə aparmaq onu maraqlandırmaz, təkcə öz rahatlığını düşünər.
Münafiq fitnəyə dəvət edilsə dərhal gedər, lakin məsələ İslama xidmət olduqda müsəlmanları ittiham altında saxlayacaq ifadələr verərək qaçmağa çalışar.
Möminlər üçün hər zaman həyat gözəldir. Həyat münafiq, kafir üçün çətindir. Mömin üçün həmişə gözəldir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 dekabr 2016> Click for more

Heyrətverici hadisələrdən biri də müsəlmanların çoxunun əsrlərdən bəri münafiqlər məsələsində laqeyd davranmış olmalarıdır. Quranda münafiqlər haqqında mindən çox ayə var, buna baxmayaraq, müsəlmanların çoxu münafiqləri Peyğəmbər dövründə yaşayıb keçmiş kəslər deyə düşünüblər.
Münafiq nankordur. Allahın nemətlərinə şükür etməz, həmişə nankorluq edər və həmişə daha artığını istəyər. (Bəqərə surəsi, 61: Siz (isə belə) demişdiniz: "Ey Musa, biz bir növ yeməyə dözməyəcəyik, Rəbbinə yalvar ki, bizim üçün yerin yetişdirdiklərindən lobya, sarımsaq, mərcimək və soğan bitirsin". (O zaman Musa:) "Xeyirli olanı, bu dəyərsiz şeylə dəyişdirmək istəyirsiniz? (Elə isə) Misirə enin, çünki (orada) özünüz üçün istədiyiniz vardır" demişdi. Onlara xorluq və yoxsulluq (möhürü) vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu, şübhəsiz, Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. (Həmçinin) bu asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi.)
Münafiq şeytanın təhriki ilə həmişə fitnə törədər. Heç cür sakitləşməz. Tam sakitləşdi deyilər, bir dəlilik daha edər.
Münafiq bütün müsəlmanların yaxasına yapışmaq istəyən bəladır. Ədabaz və alçaqca müsəlmanların yaxasına yapışar.
Münafiq müəyyən mənada yaşayan ölüdür. Vücudundan şeytan istifadə edər. Ayədə "ölüm ayağında olan insan kimi baxarlar" ifadəsi də buna işarə edir.
Münafiqin ən bariz əlamətlərindən biri Allahın zikr edildiyi mühitdən mütləq qaçmasıdır. Münafiqə hər yerdə Allahın hökmünü çatdırmaq əhəmiyyətlidir.
Münafiqin hədəfi möminləri ibadətdən uzaqlaşdırmaqdır. Dəli enerjisi ilə möminin yaxasından elə yapışar ki, Allahı zikr edə bilməyəcək hala gətirmək istəyər.
Münafiqdə ağlasığmaz dəli enerjisi vardır. Münafiqlər həmişə gözlənilməz, dəli tələblərlə ortaya çıxar və qarışıqlıq yaratmaq istəyərlər.
Münafiqlər heyrətverici şəkildə bir-birlərini tapar, tanıyar və qoruyarlar. Fərqli ölkələrdə belə olsalar bir-birlərinə müəyyən yolla əlaqə saxlayarlar.
Münafiqlərin tərəfdarları keyfiyyətli münafiqlərə həyasız şəkildə heyranlıq duyarlar, onları gözlərində böyüdərlər.
Mömin üçün evi məscid kimidir, münafiq isə evləri sanki zindan kimi görər. Buna görə də həmişə yer dəyişdirmək istəyər.
Müsəlmanlar münafiqlər mövzusu üzərində dayandıqları və münafiq zehniyyətini ifşa etdikləri təqdirdə İslam əxlaqı çox sürətlə hakim olar.
Münafiqlər insan şeytanıdır və bu insan şeytanlarının zəif şəxsiyyətli, ağılsız bir çox tərəfdarı vardır. İngiltərə dərin dövləti hamısından istifadə edər.
Şeytanın heyrətamiz aldatma gücü var. Münafiqdə də bu aldatma gücü görülər. Münafiq ruhu və ağlı zəif olanları təsir altına alar.
Şeytan çox ədabaz və çaqqaldır. Münafiqin ədabaz və çaqqal olmasının səbəbi də şeytanın ruhunu əsir almış olmasıdır.
Müsəlman mülayim, ağıllı, sevimli olar. Münafiq isə heyrət ediləcək şəkildə şeytani varlıqdır. Münafiqdə şeytani hərəkətlilik, oyanıqlıq, ədabazlıq və dəli cəsarəti vardır. Şeytan münafiqin ruhunu əsir alıb vücudundan maşın kimi istifadə edər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 noyabr 2016> Click for more

Kommunist fəlsəfədə həmişə ziddiyyət və qarşıdurma düşüncəsi vardır. Eynisi münafiqlərdə də var, səbəbsiz yerə qarşıdurma yaradarlar.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2016> Click for more

Münafiq cinayətə meyillidir. İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi casuslarda da cinayətə meyllilik var, bu paylaşdıqlarından da görünər.
Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və İslam əleyhinə qurduqları Drar məscidində hər cür fitnəni, cinayəti, əxlaqsızlığı planlaşdırmışdılar.
Münafiq, ruhu alınmış, vücudu şeytanın əlinə keçmiş maşın kimidir. Şeytani zəkası ilə yaxşı müsəlman təqlidi edərək diqqəti yayındırmaq istəyər.
Münafiq şübhəci olduğu və şeytanın yönləndirməsi altında olduğu üçün həmişə qarışıqlıq və anarxiya ruhu içində yaşayar, yarım saat sakit dayanmaz.
Münafiq, şeytanın idarə etdiyi ətdən, sümükdən robot kimidir. Hər etdiyi bir pislik, bir fitnə üçündür. Münafiqin vücudu şeytanın idarə etdiyi bir maşın kimi olduğu üçün robot kimi həmişə dəlilik, sayğısızlıq və düşüncəsizlik edər.
Münafiqlər görünüş etibarilə təsiredici görünüşdə ola bilərlər, lakin içi boş kötük kimidirlər, yəni şeytanın ruhlarını ələ keçirdiyi varlıqlardır. (Münafiqun surəsi, 4: Sən onları gördüyün zaman cüssəli vücudları rəğbətini qazanır. Danışdıqları zaman da onlara qulaq asarsan. (Halbuki) Sanki onlar (sütun kimi) söykədilmiş kötük kimidirlər. (Bu dayanıqsızlıqlarından ötrü də) Hər dəvəti özlərinin əleyhinə hesab edərlər. Onlar düşməndirlər, buna görə də onlardan qaçıb çəkinin. Allah onları məhv etsin, necə də döndərilirlər.)
İngiltərə dərin dövləti ilə münafiqlər arasındakı əlaqə tamamilə mənfəətə əsaslanır, münafiqlər özlərini zəngin göstərdikləri üçün İngiltərə dərin dövləti bunlardan faydalanmağa başlayır. Zəngin olmadıqlarını anladıqları zaman isə fahişəlik üçün istifadə edirlər.
Münafiqlər bir iş gördüyü zaman bu müsəlmanlar üçün şər olmaz, tam əksinə xeyir olar. Müsəlmanlar çox böyük savab qazanarlar.
Quranda münafiqliklə əlaqədar mindən çox ayə olmasına baxmayaraq, bu günə qədər İslam aləmində ən az üzərində dayanılan mövzu olmuşdur.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in həyat yoldaşlarına yaxınlaşaraq məlumat almağa, fitnə törətməyə və xainlik etməyə çalışırdılar.

Adnan Oktar deyir ki... 28 noyabr 2016> Click for more

Hələbdə sel kimi qan axması dəccaliyyətin, münafiqliyin dünyaya yaşatdığı əzablardan biridir.
Münafiq çox bədxərcdir, israfla müsəlmanları əzmək istəyər. Müsəlmanların malını, mülkünü xərcləmək istəyər.
Münafiq qarnına çox düşkündür. Heyvani instinktlə yemək yeyər. Normal insan kimi yaşamaz.
Münafiqdə həmişə anarxiya qaynaması vardır, rahat dayana bilməz, sakit, normal yaşaya bilməz. Bomboş otaqda belə olsa fitnə üçün bir mövzu tapar.
Münafiq çox kəmhövsələ, qeyri-sabit, təcavüzkardır. Həmişə sıxıntı içindədir. Özünü rahatlatmaq üçün gəzmək istəyər, lakin heç cür rahatlaya bilməz. Münafiq sıxıntını üstünə yüklənib gəzdirər. Münafiq sıxıntı və əzab hambalıdır. Hara getsə sıxıntısı da onunla birlikdə gedər.
Münafiqlər özlərinin inkarda olduqları kimi müsəlmanların da azmasını, darvinist, rumi olmalarını istəyərlər.
Bir mikro münafiq var, bir də makro münafiq var. Mikro münafiq xalq içindədir, keyfiyyətsizdir, kiçik-kiçik alçaqlıqları vardır. Makro münafiqlər isə dərin dövlətlərlə əməkdaşlıq içində çox böyük işlər görər, kütləvi qırğınlara səbəb olarlar. Mikro münafiqlərin vurduğu zərər kiçik-kiçikdir, işləri kiçik miqyaslıdır. Makro münafiqlər çox geniş miqyaslı təxribata və zərərə səbəb olarlar. Alçaqlığa alışdıqları üçün mikro dəccallar həmişə makro dəccallara xidmət edərlər. Dərin dövlətlər bu mikroblardan hərtərəfli şəkildə istifadə etmək istəyər.
Münafiqlərlə əlaqədar demək olar ki, bütün ayələrdə lovğalanmağa diqqət çəkilir. Münafiq doğrunu anladığı halda alçaqlıqda şərəfsiz şəkildə müqavimət göstərər.
Münafiq çox təcavüzkardır. Müsəlmanlara qarşı çox qəzəblidir. Müsəlmanların dindarlığına dözə bilməz. (Həcc surəsi, 72: Onlara qarşı açıq-aydın olan ayələrimiz oxunduğu zaman, sən o inkar edənlərin üzlərindəki “rədd və inkarı” tanıya bilərsən. Az qala, onlara ayələrimizi oxuyanın üstünə cumacaqlar. De: "Sizə bundan daha pisini xəbər verim? Od... Allah, onu inkar edənlərə vəd edib; nə pis dayanacaqdır".)
Münafiqlər hər dəfə doğruya dəvət edildikləri zaman bu dəvəti eşitmək istəməzlər, müəyyən yolla Quran ayələrini dinləməkdən qaçarlar. (Nuh surəsi, 7: "Həqiqətən, mən, onları bağışlamağın üçün hər dəfə dəvət etdiyim vaxt, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar, örtüklərini başlarına çəkdilər və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənib inadkarlıq etdilər".)
Münafiq Allahın adının zikr edildiyi mühitlərdən, münafiq ayələrindən bəhs edildiyi mühitlərdən qaçmağa çalışar. Münafiq Quran oxunarkən ya səs-küy salaraq, ya da başqa hadisə törədərək Quranı dinləmək və münafiq ayələrini eşitmək istəməz.
Münafiq müsəlmanları aldatmağa çalışdığı üçün həmişə səhv məlumat verər. Münafiq bir şeyə qaradır deyirsə, o ağdır.
Münafiq həmişə qarışıqlıq və hüzursuzluq olmasını istəyər, müəyyən yolla müsəlmanları narahat etməyə çalışar. Şeytanın ilhamı ilə müsəlmanları həmişə məşğul etmək münafiqlərin ən mühüm xüsusiyyətidir. Bütün İslam aləmini fitnələri ilə məşğul edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 noyabr 2016> Click for more

Münafiq sayca, pul, imkan cəhətdən daha güclü olmasına baxmayaraq, hər zaman məğlub olmağa məhkumdur. Firon, Nəmrud hamısı məğlub olmuşdur.
Münafiq Allaha güvənib təvəkkül etmədiyi üçün heyvani instinktlə malı həmişə toplayıb yığar. Həmçinin çox israf edər.
Münafiqlik məsələsi həll olmadan müsəlmanların nicat tapması qeyri-mümkündür. İngiltərə dərin dövlətinə nökərlik edən yüz minlərlə münafiq var.
Münafiq cəhənnəmin ən dərin təbəqəsindən dünyaya gəlmiş bir varlıqdır. Bir növ cəsəddir. Quran ayələri ona əsla təsir etməz.
Münafiq zəkası ilə ağlı məğlub edə bilməz. Münafiqlə müsəlmanların mübarizəsi ağıl ilə zəkanın mübarizəsidir. Bu mübarizədə müsəlmanlar qalib gələr.
Münafiq şeytanla əlaqədə olduğu üçün vücudu və ruhu həmişə sıxıntı içindədir. Bu çətinlikdən boğulacaq hala gələr.
Münafiq Allahın sərhədlərini qəbul etməz, dəli kimi azadlıq anlayışı var. Hər şeyə üsyan edər, hər şeyə qarşı çıxar, çox əxlaqsızdır.
Münafiq özünü çox böyük hesab edər, lakin Allah hər dəfə münafiqi heyrətamiz dərəcədə alçaldar. Bu Allahın möcüzəsidir.
Münafiq sıxıntını gəzdirən yük maşını kimidir. Sıxıntıdan xilas olmaq üçün həmişə gəzmək istəyər, lakin sıxıntısı da onunla birlikdə gəzər.
Münafiq həmişə tələb edər. İstəkləri heç cür bitməz. Doymaz mal hərisliyi vardır.
Münafiq əslində insan deyil. Şeytanın insan formasına girmiş halıdır. İnsanlar onun insan surətində şeytan olduğunu elə də anlamazlar.
Münafiq dəli kimi fasiləsiz yalan danışar. Yalanları çox dəlisovdur. Həyasız və utanmaz olduğu üçün yalan danışmaqdan utanmaz.
İngiltərə dərin dövləti istifadə etdiyi münafiq agentləri işi bitdikdən sonra mütləq öldürər, ortadan qaldırar.
Münafiq salam deyər, lakin qəlbi kin və nifrətlə doludur. Müsəlmanların malını heyvani düşüncə ilə yağmalamaq istəyər. (Münafiqlərin özlərini ələ verən əlamətləri vardır: Salamları lənətdir. YEMƏKLƏRİ QƏSB VƏ YAĞMADIR. Qənimətləri hiylə ilə qazancdır. Məscidlərə fasilələrlə yaxınlaşarlar. Məsciddə qılınan namazın sonuna ancaq yetişə bilərlər. Təkəbbürlüdürlər. Nə sevilər, nə də sevərlər. GECƏ ODUN KİMİ SƏSSİZ, GÜNDÜZ GURULTU SALANDIRLAR. (İmam Ahmed ve Bezzar, Cemul Fevaid, №8110)
Münafiq görünməyən yerdə dəstəmaz almaz, namaz qılmaz. Allahın zikr edildiyi mühitlərdə olmaq istəməz. Dini yalnız göstəriş üçün yaşayar.
Münafiqlər müsəlmanlara zərər verəcəklərini düşündükləri strukturlarla ittifaq edərək axmaq düşüncələrinə görə müsəlmanları qorxutmağa çalışarlar. (Ali İmran surəsi, 173: Onlar, özlərinə insanların: "Sizə qarşı insanlar topla(n)dılar, onlardan qorxun" dedikləri halda, imanları artanlar və: "Allah bizə kifayət edər, O necə gözəl vəkildir" deyənlərdir).
Münafiq İslama faydalı olmağı əsla istəməz. O pis ruhu həmişə əzab içində qıvrılar, lakin pislikdən heç cür imtina etməz.
Münafiqdə kilid xarakter var. Peyğəmbərin hər söylədiyinin əleyhinə şərh verərək müsəlmanları kilidləməyə çalışar.
Hal-hazırda müsəlmanların başındakı ən böyük bəla münafiqlərdir. Misirdə, Pakistanda, İraqda münafiqlər ucbatından müsəlmanlar əzilirlər.
Münafiqlə ağıllı mübarizə aparmaq, müsəlmanın ən mühüm xüsusiyyətlərindəndir. Münafiqlərə qarşı müvəffəqiyyət qazanan küfr əhlinə qarşı da müvəffəqiyyət qazanar.
Hz. Musa dövründə münafiqlər Fironun zülmündən xilas olduqlarına şükür etmək əvəzinə Misir sistemindəki həyatı tələb ediblər. (Bəqərə surəsi, 61: Siz (isə belə) demişdiniz: "Ey Musa, biz bir növ yeməyə dözməyəcəyik, Rəbbinə yalvar da, bizim üçün yerin bitirdiklərindən paxla, yemiş, sarımsaq, mərcimək və soğan bitirsin". (O zaman Musa:) "Xeyirli olanı, bu dəyərsiz şeylə dəyişdirmək istəyirsiniz? (Elə isə) Misirə enin, çünki (orada) özünüz üçün istədiyiniz vardır" demişdi. Onların üzərinə zillət və yoxsulluq (damğası) vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu, şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar etmələri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə görə idi. (Həmçinin) bu asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına görə idi.)
Münafiq küfr əhlinə heyrandır, lakin küfr əhlinin yanına getməz. Müsəlmanların içində vərəm mikrobu kimi baş bəlası olmağa çalışar.
Münafiq mütləq alçaqlıq etmək istədiyi üçün bütün ömrü gərginlik, pislik, yaltaqlıq içində keçər. Münafiqlərin aqibətləri də həmişə faciəvi olmuşdur.
Münafiq hər şeyin gizlisindən zövq alar. Qanuni, rahat, hüzurlu yaşamaqdansa alçaqlıq, xainlik istəyər. Münafiqdə körpü altındakı çaqqal xarakteri var.
Allah müsəlmanlara münafiqlərin ani basqınlarına və hücumlarına qarşı həmişə ayıq-sayıq və diqqətli olmalarının lazım olduğunu bildirmişdir. Çünki münafiqlər ən kiçik imkandan belə müsəlmanların əleyhinə istifadə etməyə cəhd edər və bu məqsədlə həmişə müsəlmanları müşahidə edərlər.
Allah münafiqləri ağılları qapanmış şəkildə yaradıb. Sınaq heyvan balası kimi bir qutunun içində dönüb fırlanar, həmişə rəzil-rüsvay olarlar.
Münafiq hər dövrdə dərin dövlətlə birlikdə plan qurar, gecə müsəlmanlar əleyhinə tələlər qurar və xainliklərini həyata keçirər. (Nəml surəsi, 49: Öz aralarında Allaha and içərək, dedilər: "Gecə mütləq ona və ailəsinə basqın edib, sonra da onun vəlisinə: “Ailəsinin yox oluşuna şahid olmadıq və həqiqətən doğru danışanlardanıq” deyək.)
Münafiqlər hz. Musanın, hz. Lutun başına bəla olmuş, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən sonra Əlini, Həsəni, Öməri şəhid etmişlər. Münafiqlər çox xain və alçaqdırlar.
Münafiqlər müsəlmanların rahat olduğu anlardan faydalanmaq istəyər, buna görə də, ani basqın üsullarından istifadə edərlər. Münafiq öz aləmində müsəlmanları qəfildən ovlamaq istəyər, bundan ötrü ani təşəbbüslər edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər evlərə arxa tərəfdən daxil olurdular. Münafiq gizlincə və ani girişlərlə müsəlmanların əleyhinə əldə edəcəyi və özünə mənfəət təmin edəcəyi bir şeyin olub-olmadığını görmək istəyər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 noyabr 2016> Click for more

Münafiqlər uşaqlardan belə nifrət edərlər. Suda boğulan qaçqın uşaqlara belə saxta hesablarında kin qusacaq qədər əxlaqsızdırlar.
Münafiq Quran ayələrinə inanmaz, dolayısilə münafiqlik mövzusundan münafiqlər heç təsirlənməz, çünki heysiyyətsiz, şərəfsizdir, alçaqdırlar.
Münafiqlər saxta hesablarında həmişə özlərini tərifləyərlər.
Nəhəng İslam aləmi bir dəstə münafiqin əlində əsir düşmüş vəziyyətdədir, buna görə də münafiqlərlə elmi mübarizə aparılması çox əhəmiyyətlidir.
Münafiqin internetdə bir öz həqiqi hesabı var, bir də dinsizliyini, alçaqlığını, kinini ortaya qoyduğu çox sayda saxta hesabı var. Münafiq öz hesabında istəməyərək İslamiyyəti dəstəkləyər, çox hiyləgər və namərdcəsinə bir üsul tətbiq edər, lakin əsil, münafiqin saxta hesabları çox əhəmiyyətlidir. Münafiq azğınlığını, namərdliyini, İslama və müsəlmanlara olan kinini saxta hesablarında qusar və axmaqcasına bunun görülmədiyini zənn edər.
"Münafiq internetdən hansı taktikalarla istifadə edər?" bunun çox yaxşı öyrədilməsi lazımdır. Münafiqin internetdəki üslubu nədir, bu da yaxşı araşdırılmalıdır. Münafiqlər gizli hesab sistemləri yaradarlar, internetdə və telefonda tutulmamaq üçün çox sayda üsul yaradarlar.
Münafiqlərin Axırzamandakı mühüm silahı televiziya, radio, internetdir. Xüsusən film sektorundakı bəzi kəslər dəccaliyyətin nəzarəti altındadırlar. Hal-hazırda filmlərdə sıx şəkildə homoseksuallıq təbliğatı aparılır ki, bu dəccaliyyətin təşviqi ilə oldu.
Münafiqlər qəribə şəkillərdən sosial mediada təbliğat üçün istifadə edərək mesajlaşırlar, münafiqlərin şəkillərlə mesajlaşdıqları bilinmirdi. Münafiqlər həmçinin rumilik sözləriylə, rəqəmlərlə də öz aralarında gizlincə razılaşarlar.
Münafiqlər öz aralarında dəstə kimidirlər, biri tapılsa digərlərini müəyyənləşdirmək də mümkün olur.
Münafiq dəstəsi gecə-gündüz müsəlmanlara düşmənçilik etmək üçün çalışar.
Münafiq haqqında yaxşı təhsil verilməsi lazımdır, çünki münafiq insanların heç gözləmədikləri yerdə müsəlmanların qarşısına çıxar və güclərini yox edər.
Münafiqlər, Roma dövlətinə də Rəsulullah (s.ə.v) haqqında məlumat ötürürdülər, indiki vaxtda da İngiltərə dərin dövlətinə xəbər ötürürlər.
Dünya tarixi boyunca darvinizm kimi bütün dünyanı əhatə edən elmi görünüşlü dinsizlik ilk dəfə Axırzamanda oldu. Darvinizm dəccaliyyətin dinidir. Əsrimizdəki dəccaliyyətin miqyasını və münafiqlərin dəccaliyyətin əmrinə tabe olduğunu yaxşı izah etmək lazımdır.
Axırzamanın münafiqləri ən alçaq olanlarıdır və dövrümüzdəki münafiqlər dünya dərin dövlətləri ilə əməkdaşlıq edirlər.
Müsəlmanların böyük hissəsi zikr edirlər, söhbət edirlər, lakin münafiq təhlükəsinə heç diqqət çəkmirlər.
Necə ki, oğru açıq-aşkar tutular, lakin arsızlıq edər və qəbul etməz, münafiqlər da eynilə ağlasığmaz dərəcədə həyasız və hiyləgər olurlar.
Münafiq çox günahsız, təmiz, keyfiyyətli insan görünüşü verib, buqələmun kimi hər formaya girə bilər, istəsə çox hörmətkar, nəzakətli insanmış kimi davrana bilər. Halbuki münafiq olduqca şərəfsiz, arsız və şəxsiyyətsizdir.
Münafiqin ən mühüm silahı qulağının kəsik olması, şərəfsiz olmasıdır. Tam cəmiyyət mikrobudur, çox şəxsiyyətsizdir, hiyləgərdir.
Möminlərin xoşbəxtliyi üçün münafiqlərin müəyyənləşdirilməsi və onlara aman verilməməsi çox mühüm məsələdir.
Necə ki, bakteriya özünü vücuda dost kimi göstərər, hüceyrələr də onu tanıya bilməz və ona toxunmazlar, beləliklə bakteriya inkişaf edər, məhz münafiq də belədir.
Münafiq mükəmməl insan kimi maska taxar. Özünü alicənab biri kimi göstərər və müsəlmanların arasında beləliklə rahat yaşayar.
Möminlər öz hüzurlu dünyalarında yaşayacaqlar, lakin münafiqlərin namərd olduqlarını unutmayacaqlar.
Müsəlmanlar yaxşı niyyətlə, gözəlliklə, şövqlə Allah üçün çalışarkən münafiqlər da namərdliklərini və pisliklərini davam etdirərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 25 noyabr 2016> Click for more

Münafiq tərs və mübahisəçidir. Müsəlmanlar nə etsə, nə desə əksini edər, əksini söyləyər.
Münafiq deyilənlərdən öyüd almaz. Öyüd verildikdə qaçar. "Buna baxmayaraq, bunlara nə olur ki, öyüddən üz döndərirlər? Sanki onlar, ürkmüş vəhşi eşşəklərdir; arslandan qorxub qaçmışlar". (Müddəssir surəsi, 49-51)
Münafiq öz millətinə xainlik etməyi, öz millətini çətin vəziyyətdə qoymağı, casusluq etməyi öz aləmində üstünlük zənn edər.
Münafiqin əsas xüsusiyyətlərindən biri Allahın hökmünü dinləmək istəməməsidir. Allah zikr edildikdə müsəlmanların yanından qaçar.
Münafiq xəstəlik dərəcəsində özünü ifrat bəyənər. İrqi, şəhəri, biliyi, hər şeyi ilə göstəriş etməyə çalışar. Halbuki hamısının sahibi Allahdır.
Münafiqləri izah etməyə İslam əxlaqı hakim olana qədər davam edəcəyik. Münafiqlər İslamın hakimiyyətinə maneə törədən şeytan ordusudur.
Münafiqin həm üslubu bərbaddır, həm də baxışları mənasız, boş, küt, ruhsuzdur.
Münafiq kitab yüklü eşşək kimidir. Boş, heç bir mənası olmayan məlumatlarla özünü təchiz edib ətrafa göstəriş etmək istəyər.
Allahın zikr edilməsi və münafiq əlamətlərindən bəhs edilməsi münafiqləri heyrətamiz dərəcədə sıxır. Münafiq Allahın zikr edildiyi mühitdə olmaq istəməz.
Münafiq əxlaqsız olduğu üçün ruhu həmişə sıxıntı içindədir. Bu sıxıntını aradan qaldırmaq üçün də möminlərdən həmişə mənfəət tələb edər.
Münafiqlər fiziki cəhətdən də, ruh etibarilə də, murdardırlar. İnsanların görmədiyi yerlərdə iyrənclik dərəcəsində murdardırlar.
Münafiq özünü dindar göstərər, əsil dünyası isə kin, nifrət dolu və murdarlıq içindədir. Saxta hesablarında bu iyrənclikləri görünər.
Münafiq küfr əhlini güclü hesab etdiyi üçün onlara qarşı çox əzikdir. Müsəlmanlara qarşı isə qəzəb doludur. Münafiq qəlbində küfr əhlinin hakimiyyətinə inanar.

Adnan Oktar deyir ki... 24 noyabr 2016> Click for more

Münafiqlərin sosial media səhifələri şəxsiyyətsizliklərini izləmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. İmani yazılar olduqda dərhal bunları silərlər.
Münafiqlər hər cür taktika və texnologiyadan təkcə pislik və fitnə üçün istifadə edərlər. Lakin nəticədə bu imkanlar həmişə müsəlmanların lehinə dönər.
Münafiqlər həmişə tutulma qorxusu içindədirlər. Müsəlmanların əleyhinə gizli fəaliyyət göstərdikləri üçün həmişə köstəbək kimi gizlənərək yaşayarlar.
Münafiqin həqiqi üzü saxta hesablarında görünər. Həqiqi hesablarında dini şeylər paylaşarkən saxta hesabında hər cür əxlaqsızlığı edər. Münafiqin ən böyük axmaqlığı etdiyinin gizli qalacağını zənn etməsidir. Halbuki Allah hər anına şahiddir.
Münafiqlər İngiltərə dərin dövlətinin mənsublarını müsəlmanlara tanıdarkən bu cür insanları dindar kimi göstərərlər. Halbuki hamısı İslam əleyhinə olan insanlardır.
İngiltərə dərin dövlətinin mənsubları olan münafiqlərə internetdə istifadə edə biləcəkləri bir çox taktika göstərib öyrədər. Münafiqlər Axırzaman texnologiyası, smartfonlar və internetdən İslamın lehinə deyil, təkcə fitnə törətmək və pislik etmək üçün istifadə edərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 noyabr 2016> Click for more

Münafiq ayə söyləyərkən öz aləmində müsəlmanlar əleyhinə danışdığını zənn edər. Axmaq olduğu üçün öz əleyhinə olduğunu anlaya bilməz.
İman ləzzətli, asan, ağıllı, fitrətə uyğundur. Münafiqlik çox çətin və bəlalıdır, həmişə alçaldılma və pislik var. Buna baxmayaraq, münafiq olurlar.
Münafiq mal tapdıqda bu daha çox azğınlaşmasına, şəxsiyyətisləşməsinə səbəb olar. Malı olmadıqda isə yalan danışaraq özünü zəngin göstərməyə çalışar.
Münafiq göstərişə və zənginliyə çox maraqlıdır. Çox yalançı olduğu üçün zəngin olmadığı halda özünü çox zəngin göstərməyə çalışar. Münafiq xüsusən bir insanı aldatmağı planlaşdırırsa, bu insan özünü xüsusən zəngin göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 noyabr 2016> Click for more

Təcəssüs etmək, yəni casusluq etmək və müsəlmanların arxasınca mənfi sözlər danışmaq münafiqlərin xüsusiyyətidir.
Münafiq çox ağılsız olduğu üçün Allaha, haşa oyun oynayacağını zənn edər. Halbuki Allahın oyunu daha güclüdür.
Münafiqin evlilik anlayışının talan etmək məntiqində olması nə qədər alçaq olduğunu göstərər.
Münafiq olmaq dünyanın ən iztirablı, ən alçaq, ən pis peşəsidir. Lakin münafiq bilərək və istəyərək o alçaqca dünyada it kimi yaşayar.
Sosial media hesabları münafiqlərin küfr əhlinə necə şəxsiyyətsizcə tərəfdaşlıq etdiklərini və müsəlmanlara da necə qəzəb bəslədiklərini göstərər. Münafiqlər bir çox saxta hesablardan istifadə edərlər, bu saxta hesablarında alçaqlıqları, şəxsiyyətsizlikləri daha da təfərrüatlı görünər.
Münafiqlər xalqın anlaya bilmədiyi şifrələrlə danışmağa çox maraqlıdırlar. Bunu öz aləmlərində müvəffəqiyyət və üstünlük hesab edərlər.
Münafiq mehdiyyəti qəbul etməz, lakin Mehdilikdən öz mənfəətinə uyğun şəkildə istifadə etmək istəyər.
Münafiq özünün ən təmiz, ən dürüst, ən çalışqan, ən mükəmməl müsəlman olduğunu iddia edər, lakin ən azğın din düşmənindən daha azğındır.
Münafiq incəsənətlə əxlaqsızlıq etməyə çalışar. Homoseksual portretləri bəyənər, ateist kitabları tərifləyər, önə çıxardar.
Münafiq həmişə müxalifət ruhundadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) nə desə öz zəif ağlı ilə haşa Rəsulullaha müxalifət edər.
Münafiq nadir hallarda yuyunar və heç kimin görə bilməyəcəyini düşündüyü zaman dəstəmaz almaz, namaz qılmaz.
Münafiq şeytanın təlqini ilə boş danışar. Boş danışıqlarla müsəlmanların gözəl xidmətlərini dayandırmaq istəyər.
Münafiq müsəlman olduğu üçün öz aləmində bunun əvəzini müsəlmanlardan çıxmaq istəyər. Münafiqlər müsəlman olmalarına görə minnət edərlər. “Müsəlman olduqlarına görə sənə minnət edirlər. De: “Müsəlman olduğunuza görə mənə etməyin. Tam əksinə, sizi imana yönəltdiyi üçün Allah sizə minnət edir. Əgər doğru deyirsinizsə (bunu belə qəbul etməlisiniz)”. (Hucurat surəsi, 17)
Münafiq gözlərindən müsəlmanlara əziyyət vermək üçün istifadə edər. İstədiyi vaxt ağlayar, istədiyi vaxt axmaq görünüşü verər, istədiyi vaxt da nifrət baxışı olar.
Münafiqlər çox murdardır. Sanki heyvani murdarlıqla məscidlərə gələrlər. Buna görə də, Allah ayə endirib məscidin təmiz saxlanılmasına diqqət çəkmişdir. Münafiq murdar olub müsəlmanların yaşadığı yerləri də çirklətməkdən şeytani zövq alar. Münafiqin bu şeytani zövqü axirətdə əzaba dönəcək.
Münafiqlərdə ağlamaq çox mühüm silahdır. Həzrəti Yusifin qardaşları Yusifi şəhid etməyə çalışıb ağlayaraq bunu ört-basdır etmək istəyiblər.
Münafiq öz zəif ağlına görə Peyğəmbərin zəifliyini tapıb istifadə etməyə çalışar. Samiri də xaincə hz. Musanın dinini unutduğunu iddia etmişdir.
Münafiq bilavasitə Peyğəmbərdən soruşsa dərhal cavabı veriləcək mövzulardan Peyğəmbərin arxasınca danışar ki, ətrafındakı insanlara şübhə verə bilsin.
Münafiqin tələskən olmasının səbəbi yaşadığı sıxıntının şiddətindəndir. Mömin tələskənliyə qarşı səbirlidir. Münafiq səbirsizdir, həmişə əzab çəkər.
Münafiqdə daimi sıxıntı var, həmişə gəzib dolanmasının səbəbi də yaşadığı sıxıntıdır. Od kimi sıxıntı əzabı var. Münafiq sıxıntıdan xilas olmaq üçün həmişə gəzər, dolanar, lakin sıxıntı onu buraxmaz. Hara getsə Allah onu sıxıntıya boğar.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiq qadınlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə əziyyət vermək və ayrılarkən yüksək miqdarda mehr almaq üçün onunla evlənmək istəyirdilər. Münafiq maddi imkan təmin etmək üçün evlənmək istəyər. Zəngin birini tapar, onunla evlənər, sonra aliment adı altında o insanı soymaq istəyər. Münafiqlərin evliliklərində məqsəd qarşıdakı insanın malını qəsb edə bilməkdir. Bu qəsbin hər təfərrüatını incəliklə hesablayarlar.
Münafiq israrlı olaraq heyrət ediləcək şəkildə asi, idarə edilə bilməz və psixopatdır. Ailəsinin başına da bəla olar, həmişə problem çıxardar.
Münafiqlər aralarındakı danışıqlarında sonsuz sədaqətdən bəhs edərlər, lakin sonsuzluğa inanmazlar. Buna görə də, 10, 20, 30 il deyə tarix də verərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 21 noyabr 2016> Click for more

Münafiq haşa Allaha din öyrətməyə cəhd edər. Allahın Quranda bildirdiyi dini deyil, öz düşüncəsindəki dini tətbiq edər. Bu dövrdə içində homoseksuallıq, darvinizm, küfr olan rumiliyi din kimi təqdim etmələri də münafiqlərin əxlaqsızlıqlarından biridir.
Münafiq həmişə üz-gözünü turşudar, çünki müsəlman olmaqdan narahatdır. Həmişə əyləndirilmək, gəzdirilmək istəyər, beləliklə də müsəlmanların vaxtını alar.
Mömin çox incə düşünər, Allahdan qorxar və diqqətcildir. Münafiq Allahdan qorxmadığı üçün müəyyən mənada çaqqal kimi arsızdır. Müsəlman Allahdan qorxduğu üçün çox diqqətlidir. Münafiq isə sanki heyvan kimi kobuddur. Müsəlman bu düşüncəsizliyi heç anlaya bilməz.
Münafiqlik İslam aləminin ən az üzərində dayandığı, Quranda isə ən çox üzərində dayanılan mövzudur.
Münafiqlik mövzusunda ətalətə qapılmaq çox böyük səhv olar. Ömrümüzün sonuna qədər ən mühüm mövzu olaraq üzərində dayanmalıyıq.
Münafiqlər fiziki cəhətdən murdardırlar. Müsəlmanların olduğu mühiti də çirklətməyə çalışarlar, küçənin çirkini, murdarlığını içəri daşıyarlar. Münafiqlərin murdarlığı çox təhlükəlidir, ruhi xəstəlik dərəcəsində murdardırlar. Münafiqlər xarici görünüş etibarilə ziyalı, müasir kimi görünə bilərlər, lakin əslində çox əxlaqsızdırlar, çirkli və iyrənclik dərəcəsində murdardırlar. Allah təmiz paltarla məscidlərdə olmağı əmr etmişdir. Küçənin çirki məscidlərin içinə daşınmaz.
Münafiqlərin Peyğəmbər (s.ə.v)-ə əziyyət vermək üçün tətbiq etdikləri üsullardan biri də Peyğəmbər (s.ə.v) ilə yalnız danışıb ona sıxıntı verməyə çalışmaqdır.
Münafiqlər öz aləmlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i müsəlmanların gözündə alçaltmaq, müsəlmanlar əleyhinə mühit yaratmaq üçün gizli danışıqlar edərlər.
Münafiq həmişə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in arxasınca danışıb. Əxlaqsızdır, Peyğəmbər əleyhində həmişə oyun oynayar.
Münafiqlik Quranda çox ətraflı izah edilib. Lakin İslam aləmində münafiqlik mövzusu üzərində kifayət qədər dayanılmayıb.
Münafiq həmişə tərəddüd içindədir, küfrmü, müsəlmanmı qərar verə bilməz. Müsəlmanlardan, Qurandan yana olmaz.
Münafiqlər Quranın hökmünü dəyişdirmək istəyər, insanları Allahın yolundan uzaqlaşdırmağa çalışarlar. Dünya həyatını axirətdən üstün tutarlar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 noyabr 2016> Click for more

Fikir oğurluğu münafiqlərin xüsusiyyətidir. Samiri də Musanın biliyini öz fikri kimi təqdim etmiş və xalqa belə təsir etmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 noyabr 2016> Click for more

Münafiq alçaq və şəxsiyyətsiz şəkildə həmişə bəhanə uydurar və İslama xidmət etməkdən, xeyirli, gözəl iş görməkdən namərdcə həmişə qaçar.
Münafiq fitnə törətmək, xainlik etmək məsələsində çox qabiliyyətlidir. “İslama xidmət et” deyildikdə isə "necə edəcəyimi bilmirəm" deyə yalan danışar.
Münafiq bir yaxşılıq edirmiş kimi göründükdə mütləq arxasında pislik vardır. İngiltərə dərin dövləti də həmişə yaxşılıq adı altında yanaşıb fitnə törədər.
Münafiq heyvani formada marağa sahibdir. Dərin dövlətin sirlərini öyrənməyə də maraqlıdır. Münafiqlər dərin dövlətə həmişə məlumat ötürülməsini təmin edərlər.
Münafiqlər əsasən yoxsul tiplərdir, lakin özlərini zəngin göstərərək İngiltərə dərin dövlətinə şirin görünməyə çalışarlar.
Münafiq xarakterli insanların dolanışıq yollarından biri İslam və müsəlmanlar əleyhinə yazılar yazmaq, kitablar nəşr etdirmək və müəyyən mövqeyə gəlməyə çalışmaqdır.
İngiltərə dərin dövlətinin münafiqləri razılığa gətirərkən istifadə etdiyi ən əsas cümlələrdən biri “sən bizim ailədənsən” ifadəsidir.
Münafiq xarakterli insanların yazılarını araşdırın, hamısının yazılarının oğurlanmış olduğunu görərsiniz. Münafiq bir-biri ardınca yalanlar danışar, çox saxtakardır.
Münafiq çox hiyləgərdir və eyni zamanda bilik və fikir oğrusudur. Özünün əsla ağlına gələ bilməyəcəyi fikirlərdən öz fikriymiş kimi bəhs edər.

Adnan Oktar deyir ki... 18 noyabr 2016> Click for more

Münafiqləri təbliğ, İslam və çətin vəziyyətdəki müsəlmanlar heç vaxt maraqlandırmaz. Heç bir çətinliyin altına girməzlər. Müsəlmanlar isə hər şəraitdə mübarizə apararlar.
Mömin hər mövzuda hüzurludur, mömin qardaşlarına hüzur verər. Münafiq isə təqvalı müsəlmanlardan uzaq gəzər və həmişə zərər vermək istəyər.
Münafiq nə sevər, nə də sevilər, üzündə odun kimi mənasız, küt ifadə var. Həmişə qışqır-bağır salaraq Allahın zikr edilməsinə mane olmağa çalışar.
Münafiq soyğunçu xarakterlidir. Müsəlmanların mallarını oğurlamaq, yağmalamaq, onlara zərər vermək istəyər.
Münafiq gözlərindən və ağlamaqdan müsəlmanlara qarşı bir cür silah kimi istifadə edər. İstədiyi zaman ağlayar, istədiyi zaman da ağlamağı dayandırar.
Münafiq boş danışıqlarla həmişə müsəlmanların vaxtını alar. Danışıqları həmişə nalayiq və ağılsızcadır.
Möminin xüsusiyyətlərinə baxaraq bu xüsusiyyətlərin tərsindən münafiqlərin əxlaqsızlığını anlayarıq. Mömin cəsur, səbirli, diqqətli, ağıllı və alimdir. Münafiq isə qorxaq, Allahdan qorxmayan, tələskən, həmişə sıxıntılı və diqqəti qapalıdır. Münafiqin sahib olduğu bilik boş bilikdir.
Münafiq müsəlmanların içinə daxil olub orqanizmə yerləşib həm müsəlmanların imkanlarından faydalanar, həm də xainlik edər.
Münafiq haşa Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, incə düşünə bilməyən, müsəlmanları istidə mübarizəyə çıxardan insan kimi göstərmək, özünü də ağıllı göstərmək istəyər.
Münafiqin qəlbi imanın gözəlliyi ilə rahatlıq tapmaz, əksinə canı yanar. Fitnə törədə bilmədiyi zaman, içi çox sıxılar, bu zaman dayanmadan tələb edər.
Münafiq dayanmadan xainlik və əxlaqsızlıq edər. Küfr əhli açıqca inkar etdiyini söyləyər, münafiq isə alçaq və şəxsiyyətsizdir.
Ən mühüm məsələ münafiq xarakterini ifşa etməkdir. Müsəlmanların qarşısındakı ən böyük maneə münafiq xarakteridir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 noyabr 2016> Click for more

Münafiqlərin ən ucaltdıqları şeylərdən biri İngiltərə dərin dövlətinin casusu olmaqdır. Bu, namərdlik, alçaqlıq, murdarlıqdır.
Münafiqin zəkası şeytani olduğu üçün çox ağılsızdır və axmaqdır. Allah şeytanın ağılsız hiylələrinin çox zəif olduğunu bildirib. Münafiqin çirkin cəsarəti və arsızlığı vardır, lakin çox ağılsızdır. Hiylələrini pozmaq mömin üçün asandır.
Mömin sahib olduğu bütün mal və mülkdən Allah yolunda istifadə edər. Münafiq isə dünyaya hərisdir və malını yığıb toplayar, əsla xərcləməz.
Münafiq xarakterində dünyəvi acgözlük var. Həmişə hər şeyin daha artığını istəyər, heyrətamiz dünya hərisliyi var.
Münafiqlərin öz aralarındakı yazışmalarında çoxlu sevgi sözləri var, lakin hamısı saxtadır, sonunda anlaşmazlığa düşərlər.
Münafiq Allahın adını zikr etmək istəməz, çox sıxılar, lakin boş danışıq olduqda saatlarla danışar, yazar, sanki bunlarla canlanar.
Fitnə, əxlaqsızlıq və xainlikdən söhbət getdikdə həddən ziyadə istedadlı olan münafiqlər, İslama xidmətdən söhbət getdikdə bacarıqsız və biliksiz olduqlarını söyləyərlər.
Münafiq müsəlmanların gücünü yox etmək və mübarizədən qaçmaq üçün səhhətindən bəhanə kimi istifadə edər.
Münafiq, mən müsəlmanam, dindaram deyə ortaya çıxar, lakin müsəlmanlarla dostluq qurmaz. Təqvalı müsəlmanları dost kimi görməz.
Mömin, Allah, Rəsulu və möminləri sirdaş və dost tutar. Münafiq isə dəccaliyyəti və dəstəsini sirdaş tutar.
Münafiqlər müsəlmanlar əleyhinə fəaliyyət göstərə bilmədikləri zaman sanki dəli olarlar. Həmişə casusluq axtarışı içindədirlər, buna görə də dövlət adamlarına, mühüm kəslərə yaxın olmağa çalışarlar. Dost kimi görünərlər, lakin İngiltərə dərin dövləti üçün çalışarlar. 15 iyulda da bunu gördük.
Münafiqlər dərin dövlətləri sirdaş tutarlar. Müsəlmanlar haqqında əhəmiyyətsiz də olsa hər məlumatı mütləq İngiltərə dərin dövlətinə ötürərlər.
Münafiqlər və dərin dövlət mənsubları əbədiyyən bir-birlərinə sadiq olacaqlarını vəd edirlər, halbuki münafiq səbirsiz və sədaqətsizdir.
Münafiq yalan danışarkən heç utanmaz. Yalanları biabırçılıq dərəcəsində ağılsızdır və yalanının ortaya çıxmayacağını zənn edər.
Münafiqlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də özlərini çox zəngin göstərməyə çalışmalarıdır. Ağlasığmaz dərəcədə əzik, ağılsız və komplekslidirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 noyabr 2016> Click for more

Münafiq İslama necə xidmət edəcəyini bilmədiyini söyləyər. Bu, əxlaqsız yalandır. Münafiqlik və fitnə baş verəndə hər şeyi çox yaxşı bilər.
Münafiq xainlik və əxlaqsızlıq edə bilmədiyi zaman sanki depressiyaya düşər. Namərdlik və murdarlıq edə bilmədiyindən içi yanar, heyrətamiz dərəcədə sıxılar.
Münafiqlər ardıcıl şəkildə yalan danışar, özlərini çox zəngin kimi göstərərlər. İngiltərə dərin dövləti bu tiplərin xəstə ruhunu bildiyi üçün bu cəhətdən yaxınlaşar və qarşılıqlı aldatma başlayar. İngiltərə dərin dövləti münafiqdən casus kimi istifadə edəcəyi üçün münafiqlərin yalanına inanırmış kimi görünər. Halbuki münafiqlər çox tez müəyyənləşdirilən çox axmaqca yalanlar danışarlar.
İngiltərə dərin dövləti ən çox Pakistan, İordaniya, Hindistan kimi ölkələrdə münafiq xarakterli insanları xüsusi olaraq axtarıb tapar və bunlardan istifadə edər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə də münafiqlər mübarizə aparmağı bacarmadıqlarını söyləyərək Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə döyüşə çıxmamış, onu tək qoymuşlar. ("Münafiqlik edənləri də ortaya çıxartması üçündü. Onlara: "Gəlin, Allah yolunda döyüşün və ya müdafiə edin" deyildikdə, "biz döyüşməyi bacarsaydıq, əlbəttə, sizin ardınızca gedərdik" dedilər. O gün imandan çox küfrə yaxın idilər. Qəlblərində olmayan şeyi dilləri ilə deyirdilər. Allah onların gizlətdiklərini çox yaxşı bilər", (Ali İmran surəsi, 167).
Axırzamanda İngiltərə dərin dövləti münafiq xarakterli insanlarla xəbərləşmək üçün xüsusi sistemlər öyrədər, bunların hamısı sonra başlarına bəlaya dönər.
Müsəlman “açardan” və bütün imkanlarından xeyir və İslama xidmət üçün istifadə edər, münafiq isə mütləq şər, fitnə və pislik üçün istifadə edər.
Fitnə və küfr mövzularında böyük qabiliyyəti olan münafiq, mövzu İslama xidmət etmək olduqda biliksiz olduğunu eyham edər, bu vicdansızlığındandır.
Samiri də özünü bütün müsəlmanlardan üstün görür, "Mən onların görmədiklərini gördüm" deyirdi. Bu tam münafiq təkəbbürü və ağılsızlığıdır.
Qarun hekayəsində işlənən “açar” ifadəsi eyni zamanda münafiqlərin müsəlmanlar əleyhindəki fəaliyyətini işarə edər. Açarlardan, hərisliklə topladığı malları İslam xeyrinə istifadə etməmək, müsəlmanlara fayda gəlməsinə mane olmaq üçün istifadə edirdi, münafiqlər də belədir.
Münafiqin fitnə törətmək üçün bütün yolları bağlandıqda tamamilə tək qalar. Onsuz da özü də küfrü və fitnəkarlığı ilə tək qalmaq istəyər.
Münafiq şeytanın insan formasına girmiş halıdır. Fitnə, müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərməkdə şeytani istedadı var.

Adnan Oktar deyir ki... 15 noyabr 2016> Click for more

Münafiqlər və tərəfdarları bir-birlərinə sonsuza qədər birlikdə olacağıq deyirlər, lakin Allaha iman gətirməyənin sonsuzluq inancı olmaz.
Münafiqlər hiss etdirmədən təbliğat apardıqlarını, insanların şüur altına təsir göstərdiklərini düşündükləri üçün özlərini çox ağıllı zənn edirlər. Portretlərdən, kitablardan, şeirlərdən istifadə edərək insanları pessimist və qaranlıq bir dünyanın içinə çəkir, iyrənc bir həyatı təlqin edirlər. Münafiqlər bütün ağılsızlıqlarına baxmayaraq, özlərini çox ağıllı zənn edirlər, lakin iblislərlə iç-içə alçaq bir dünyada yaşayırlar.
Münafiqin gizli xüsusiyyətlərindən biri də iyrənclik dərəcəsində natəmiz olmasıdır.
İslama xidmət etmək lazım olduqda münafiq özünü çox bacarıqsız və biliksiz göstərər, lakin şeytani bir iş və fitnə olduqda həddən ziyadə bacarıqlıdır.
Münafiqlər Rəsulullah (s.ə.v)-in yanından heç ayrılmırdılar. Bunun səbəbi sevgiləri deyil, xainlik edə bilmək, küfr əhlinə məlumat ötürə bilmək idi.
Münafiq həmişə alçaldılar, gizlilik içərisində, hiyləgərlik içərisində həmişə bəla ilə iç-içə yaşayar. Belə yaşamağı qəbul etməsi ibrətdir.
Münafiqlər it kimi həmişə qaçaraq yaşayarlar. İslamdan, Allahın ayələrindən, müsəlmanlardan qaçaraq zillət içində yaşayarlar. Münafiq bir qədər mənfəət, bir qab yemək üçün Allaha, Qurana, müsəlmanlara xəyanət edər və hər kəs tərəfindən alçaldılar. Münafiqlər İngiltərə dərin dövlətinə yaltaqlanmaq üçün hər cür çətinliyə dözər, özlərini İslam üçün əziyyətə salmazlar. Sonra da alçaldılıb bir kənara atılarlar.
Münafiqlər İngiltərə dərin dövlətinin meydana gətirdiyi dəccaliyyətə şirin görünüb mənfəət təmin edəcəklərini zənn edərlər, lakin həmişə bəlalarını taparlar.
Münafiqlərin üsullarından biri namərdcəsinə işarələr verib din əleyhdarlarına özlərini müəyyən mənada satmaqdır. Məsələn, zehniyyətlərini göstərmək üçün İslam düşməni bir kitabla şəkil çəkdirər, bunu yayımlayar, müsəlmanlara qarşı olanları tərifləyən paylaşımlar edər, diqqət çəkməmək üçün bir qədər dindən, İslamdan da bəhs edər, lakin İslamın faydasına olan mühüm mövzulardan əsla bəhs etməzlər.
Münafiqlər Allahı inkar edər, lakin bir-birlərinə əbədiyyən sadiq qalacaqlarına söz verərlər. Yalançıdırlar.
İngiltərə dərin dövləti münafiq düşüncəli olan həm qadın, həm də kişi homoseksuallardan əxlaqsızca istifadə edir, işi bitdikdə də bir kənara atır. Əvvəlcə gənclərə yaxınlaşıb homoseksuallığa yönləndirirlər. Qadınları sanki kişi edirlər. Sonra bu kəslərdən qaranlıq işlərdə istifadə edirlər.
Münafiqlərin sosial media hesabları güzgü kimidir. Mənfəətlərinə uyğun mövzulardan bəhs edər, İslamın xeyrinə olan heç bir mövzudan bəhs etməzlər.
Münafiq bir tərəfdən əxlaqsızlıq edər, digər tərəfdən də bütün əməllərinə baxmayaraq, cənnətə gedəcəyini zənn edər, əfv ediləcəyindən əmin olar.
Münafiqlərdə əbədi yaşama hərisliyi var. Münafiq axirətə inanmaz. Axirətə getsə belə əfv ediləcəyi və cənnətdə olacağı qənaəti var.
Münafiq sosial media hesablarında yalnız öz mənfəətinə xidmət edən paylaşımlar edər, müsəlmanlar üçün mühüm olan mövzulara heç toxunmaz. Soruşsalar; "Müsəlmanam, müsəlmanlar əleyhinə olanlara qarşıyam, darvinizmə qarşıyam" deyər, lakin sosial mediada bu yöndə heç bir şərh verməz.
Dərin dövlət münafiqləri diqqətlə tapır və bir yerə gətirir. İslam aləminin başına bəla etmək üçün istifadə edir.
Münafiq asi olmağı, fitnə törətməyi, öz aləmində müsəlmanlardan fərqli olmağı üstünlük zənn edər. Halbuki həm dünyada, həm də axirətdə alçaldılar.

Adnan Oktar deyir ki... 14 noyabr 2016> Click for more

Əxlaqsızlıq və oyun oynayamamaq münafiqi daxildən məhv edər. Etdiyi hər əxlaqsızlığın ortaya çıxması və ifşa edilməsi onu sanki mənəvi cəhətdən məhv edər.
Münafiqi ən çox dəli edən məsələlərdən biri əxlaqsızlıqlarının bir-bir ortaya çıxarılmasıdır. Ağılsız olduğu üçün görülmədiyini düşünər.
Münafiq öz kefinin qeydinə qalar. Müsəlmanların dünya səviyyəsində əzab çəkməsi, İslamın təbliğ edilməsi onları əsla maraqlandırmaz.
Münafiqin düsturu xainlik olduğu üçün, münafiq sevgidən xainlik etməsi üçün istifadə edər. Sevirəm deyərkən, əsil məqsədi xainlik etməkdir.
Münafiqin zəkasına qarşı möminin ağlı var. Möminin ağlı qarşısında münafiqin bütün ömrü alçaldılaraq keçər.
Münafiq üçün xainlik etmək sanki nəfəs almaq kimidir. 10 dəqiqə belə əxlaqsızlıq etmədən dayana bilməz.
Münafiq gözü dönmüş şəkildə nifrət doludur. Tək məqsədi müsəlmanları narahat etmək, öz aləmində İslama zərər verməkdir.
İslam aləminin və müsəlmanların ən mühüm məsələsi münafiqlərlə elmi mübarizədir. Küfr əhli açıq və dəqiqdir, lakin münafiq namərd və alçaqdır.
Münafiq çox arsız olar. Yalançı və saxtakar olduğunu hər kəs bilər, özü də özünün alçaq olduğunu bilər. Buna baxmayaraq, dürüstlük iddia edər.
Münafiqlərə fitnə törətməyin deyildikdə biz islah etməyə çalışırıq deyərlər.
Münafiqlər həmişə özlərinin dürüst olduğu iddiası ilə ortaya çıxarlar, sanki özlərinə heyrandırlar. Lakin çox əxlaqsız və ağılsızdırlar.
Münafiq Allahın zikr edilməsini istəməz. İslama xidmət edilməsini istəməz. İslama xidmət edildikdə bunu dayandırmağa çalışar.
Münafiqlər üçün münafiqlərdən ibarət olan yaxın ətrafı çox əhəmiyyətli olar, onların özlərini xilas edəcəyini zənn edərlər.
Münafiqlər İngiltərə dərin dövlətini, dəccaliyyəti özlərinə vəli tuturlar. Münafiq sonsuzluğa inanmaz, lakin dərin dövlətinin sonsuzluq verəcəyinə inanar. ("Bir qismini doğru yola yönəltdi, digərlərinə isə haqq yoldan azmaq layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə vəli tutmuşdular. Həmçinin elə güman edirlər ki, doğru yoldadırlar", Əraf surəsi, 30)
Şeytanlar münafiqlərə gizli təlqinlər verərək onları müsəlmanlar əleyhində yönləndirmək istəyərlər. ("...Həqiqətən şeytanlar, sizinlə mübarizə aparmaları üçün öz dostlarına gizli təlqinlər verərlər. Əgər onlara itaət etsəniz, şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsınız", Ənam surəsi, 121)
Münafiqlər bir növ insan şeytanıdırlar. Münafiq şeytani zəka ilə hərəkət edib dərin dövlətin gücünə söykəndiyi üçün özünü çox güclü zənn edər. Halbuki münafiqlər müsəlmanlar qarşısında bəri başdan məğlubiyyətə düçar olmuş, alçaq və fikri olaraq əzilmiş, məğlub olmuş tiplərdir.
İngiltərə dərin dövləti internet, smartfon kimi bu əsrin texnologiyalarından münafiqlərin gizli yazışmaları üçün çox effektiv istifadə edir. Münafiqlərin bir-birləri ilə xəbərləşmələri üçün xüsusi hazırlanmış gizli yazışma proqramları olur, bunlardan istifadə edərək məlumat ötürürlər.
İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarları bir-birlərindən nifrət etdikləri, alçaq hesab etdikləri halda bir-birlərinə həmişə sevgi mesajları göndərirlər. Bunlarda ağılsızca irq üstünlüyü iddiası olur. Öz aləmlərində ən çox ingilis olanı ən üstün hesab edirlər. İngilis görünmək üçün yarışırlar. İngiltərə dərin dövləti də münafiqləri tam müəyyənləşdirir, alçaq və şəxsiyyətsiz olduqlarını bildiyi üçün onlardan istifadə etməkdə çox qətiyyətli olur.
Allahın icazəsi ilə 2023-cü illərdə İslam əxlaqının hakim olacağını, müsəlmanların güclü olacağını hədislərdən bilirik. Dəccaliyyətin də 2023-cü il planı var, onlar da öz tərəfdarlarına 2023-cü ildə hakim olacaqlarını vəd edir. Tərəfdarları ağılsızca buna inanır. Dəccaliyyət tərəfdarlarını vədlər və boş təriflərlə öz yanında saxlayır. Münafiqlər də axmaqcasına bu vədlərə aldanıb tərəfdarlıq edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 noyabr 2016> Click for more

Münafiq Allahdan qorxmaz, üzərində heyrətamiz böyüklük qüruru vardır. Bu böyüklük qüruru onu günaha sürükləyər.
Münafiq Qurandan bəhs edilməsə, Quranı dinlətməsə üstün gələcəyinə inanar. Münafiqdə xəstəlik dərəcəsində üstünlük iddiası var.
Münafiq Allahın zikr edildiyi mühitdən qaçar, Allahın zikr edilməsindən sanki boğular. ("Onu anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən Quranda təkcə Rəbbini "bir və tək" (İlah olaraq) zikr etdiyin zaman, nifrətlə qaçan vəziyyətdə geriyə gedərlər", İsra surəsi, 46)
Münafiqlərin olması müsəlmanların diqqətinin açılması və elmi mübarizə şövqünün artması baxımından çox faydalıdır.
Münafiq həmişə boş işlər arxasınca qaçar. Fitnə törətsin, inkarçıları dəstəkləsin, müsəlmanlara mane olmağa çalışsın, həmişə belə işlərlə məşğul olar.
Münafiqlər Allahın zikr edilməsinə dayana bilməzlər. Allahın zikr edilməsi möminin qəlbi üçün rahatlıq, münafiqin qəlbi üçünsə əzabdır.
İngiltərə dərin dövləti bir dəstə münafiqdən istifadə edərək İslam aləmini sanki əsir etmiş vəziyyətdədir.
Münafiqlər asan müəyyən edilmədikləri üçün İslam aləminin başındakı ən böyük bəladır. Buna görə də həmişə danışırıq.
Münafiqlərdə dəlicəsinə mal-dövlət yığma və toplama ehtirası var. Allaha güvənmədikləri, təvəkkül etmədikləri üçün mal ehtirasları var.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

Münafiq elmi mübarizədən qaçdığı üçün özünü çox ağıllı zənn edər. Müsəlmanı əziyyətə talib olduğu üçün öz aləmində ağılsız hesab edər. Zəif ağlına görə özünü qoruduğunu zənn edən münafiq, əslində həmin anda cəhənnəmə sürüklənir, lakin anlamır.
İslam aləmində bu günə qədər münafiqliyə elə də əhəmiyyət verilməyib. Halbuki müsəlmanlara ən çox zərəri münafiqlər vermişdir. Münafiqlər özlərinin ağıllı və dürüst olduqlarını təlqin edərlər, müsəlmanların isə ağıllı və ədalətli olmadığı iddiasındadırlar. Alçaqdırlar. Münafiq heç vaxt özündə xəta və səhvlik axtarmaz. Həmişə səhvlərini inkar edər. Alçaqca, xaincə yalnız müsəlmanları ittiham edər.
Münafiq qiyamətin qopmamasını istəyər, çünki mal-dövlətinin və nəslinin sonsuz olması ehtirası içindədir.

Adnan Oktar deyir ki... 11 noyabr 2016> Click for more

Səmimi olmayan müsəlmanlar İslam aləminə böyük bəla açdılar. Şeytan münafiqlər və İngiltərə dərin dövlətindən ordusu kimi istifadə etdi. Münafiqlik hərəkatı elmlə, mədəniyyətlə ifşa edildiyi vaxt, İslam aləminin üzərindəki bəla da yox olacaq inşaAllah.
İngiltərə dərin dövlətinin ümumi taktikası özlərindən bəhs edilərkən diqqətin yayınmasını təmin etməkdir. Buna görə də, hədəfdən yayınmamaq əhəmiyyətlidir. İngiltərə dərin dövlətinin tərəfdarları ikiüzlü, ikili xarakterli olmağı tərifləyir, gəncləri dinsizliyə və vətənlərinə xəyanət etməyə təşviq edirlər. İngiltərə dərin dövləti hər cür əxlaqsızlıqda münafiqlərdən istifadə edir. Münafiqlər gücü dərin dövlətin yanında axtarırlar, lakin hamısı birlikdə çökəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 9 noyabr 2016> Click for more

Münafiqin şeytani xüsusiyyətlərindən biri də müsəlmanların başını qatmaq və məşğul etməkdir. Münafiq Allahdan uzaq olduğu üçün həmişə içində gərginlik olar. Bu gərginlikdən xilas olmaq üçün gəzmək, dolanmaq və ya boş işlərlə məşğul olmaq və müsəlmanları məşğul etmək istəyər.
Münafiqlər İslam yolunda xidmət etmək əvəzinə gəzib dolanaraq İslamdan və içlərindəki sıxıntıdan uzaqlaşa biləcəklərini zənn edərlər. Halbuki gəzib dolanmaları münafiqlərin ürək ağrısını azaltmaz, tam əksinə dünyada və cəhənnəmdə əzablarının artmasına vəsilə olar.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2016> Click for more

Münafiqlər bir-birlərindən nifrət etdikləri halda riyakar və şərəfsiz şəkildə bir-birləri üçün sevgi təqlidi edərlər.
Münafiqlər məsələsinə əhəmiyyət verməmək şeytana fürsət vermək olar. Münafiq şeytanın əsgəridir və ən qorxduğu şey ifşa olmaqdır. Münafiqlər məsələsi ətalətə gəlməz, bu gün izah etməyək desən, vərəm mikrobu kimi dərhal inkişaf etməyə başlayar.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2016> Click for more

Münafiqlərdə ailə dağıtmaq çox geniş yayılıb. Mala, mülkə sahib ola bilmək üçün çoxlu tələləri vardır.
Allahın xəbər verdiyi hadisələrin hamısı həqiqətdir. Münafiq bu əzabı yaşayacağını heç hesaba qatmır. Allah üçünsə hamısını yaratmaq çox asandır.
Münafiqlərin ailələrinə və yaxınlarına göstərdiyi diqqət, təkcə öz alçaq mənfəətləri üçündür. Əslində heç birini sevməz, hörmət bəsləməz və axirətdə hamısını verərlər.
Heç bir münafiq hüzurlu yaşamaz. Yer dəyişdirməsinin səbəbi sıxıntısıdır. Həmişə gəzər, lakin sıxıntısını heç cür yox edə bilməz.
Münafiq Allahın əzabını heç düşünməz, əzabın özünə tuş gələcəyinə ehtimal verməz. Allah həm mal-dövlətini, həm də övladını bəlaya döndərər.
Münafiqlə həyat yoldaşı arasındakı əlaqə tamamilə maddiyyata əsaslanır. Həyat yoldaşını, mal-dövləti öz adına keçirdə bilsə yanında dayanar, keçirdə bilməsə dayanmaz.
Münafiq Allaha güvənməz. Həyat yoldaşına, övladlarına güvənər. Halbuki həyat yoldaşının və övladlarının da qəlbi Allahın əlindədir. Onlar da münafiqi tək qoyar.
Münafiq dünyaya bağlanmasını, mal-dövlət və övlad ehtirasını müxtəlif açıqlamalarla ört-basdır etməyə çalışar. Halbuki ayələrdə təsvir edilən formaya tam tabe olmaqdır.
Münafiq axirətdəki həyatını heç düşünməz. Hər şeydən üstün tutduğu dünyadakı həyatıdır. Münafiq üçün mal-dövlət, həyat yoldaşı və övlad günah vəsiləsi olar.
Münafiqin Allaha imanı zəif olduğu üçün gələcək qorxusu böyükdür. Ailə və övladla xilas olacağını zənn edər, onlar da o insana bəlaya dönər.
Münafiq övladla nəslinin davam edib əbədiyyət qazanacağını düşünər. Müsəlman isə övladı nəsil sahibi olmaq üçün deyil, İslama xidmət etmək üçün istəyər.
Münafiqlərdə həmişə gələcək qorxusu var. Münafiqin evlilik və övlad istəməsinin səbəbi də eqoistcəsinə öz mənfəəti, özünə baxılması tələbidir. Münafiq üçün övlad təkcə özünə baxması, öz gələcəyini qoruması məqsədi güdər. Övladın imanını, gələcəyini heç düşünməz.

Adnan Oktar deyir ki... 31 oktyabr 2016> Click for more

Misir, Mərakeş, Tunis, Pakistan, Əfqanistan kimi bir çox ölkədə münafiqlər müsəlmanların başına çox böyük bəla olurlar.
Münafiq hər məsələdə oğrudur, fikir oğurluğu da edər. Özünü öz aləmində ağıllı, zəkalı göstərmək üçün həmişə fikir oğurluğu edər. Münafiq özünü olduğundan fərqli göstərmək üçün səy göstərər. Bomboş insandır, lakin dolu göstərməyə çalışar, buna görə də fikir oğurluğu edər. Münafiq özünə aid olmayan bir əşyanı özününmüş kimi göstərər, özünə aid olmayan bir fikri də özünə aid imiş kimi göstərər.
Münafiq ələ keçdikcə əzab çəkər. Ağılsızlığının ortaya çıxarılması münafiqi sanki iflic edər.
Münafiqlərin üsulları çox hiyləgərdir. Bir insanı, bir əsəri, bir kitabı tərifləyirsə mütləq orada böyük pislik var, həmişə çox diqqətli olmaq lazımdır.
Münafiqlərin verdiyi şüur altı mesajlardan biri də dinə qarşı olan birinin kitabıyla fotoşəkil çəkdirməkdir. Bu şəkildə gizli təbliğ edirlər. İlk baxışda öz fotoşəkilini nümayiş etdirirmiş kimi görünür, halbuki əslində din əleyhinə olan kitabı, əsəri təbliğ etmiş olur.
Münafiq müsəlmanların şeytanı müəyyən etməkdə istifadə etdiyi bir ov iti kimidir. Onun vasitəsilə bütün münafiqləri və zəifliklərini öyrənmək mümkündür.
İnternet müsəlmanların İslama xidmət etmək üçün münafiqlərin isə alçaqlıq etmək üçün istifadə etdikləri vasitə olur. Saxta hesablarla namərdlik edirlər. Öz hesablarında millətçi, mühafizəkar insan kimi göründükləri halda, saxta hesablarında hər cür alçaqlıq, şəxsiyyətsizlik, iyrənclik hakim olur. Öz hesablarında dindar, alicənab üslubdan istifadə etdikləri halda, saxta hesablarında İslam, din düşməni, vətən xaini xarakter göstərirlər. Münafiq ağılsız olduğundan saxta hesablarının bəlli olmayacağını zənn edir, halbuki saxta hesablardakı ortaq xarakterdən dərhal bəlli olur.
Müsəlmanların əksəriyyəti bir-biriylə mübarizə aparmaqdan münafiqlərin oyunlarını və qaranlıq xarakterini görə bilmirlər.
Müsəlmanların bir hissəsinin münafiqlərə qarşı yetəri qədər təcrübəsi yoxdur. Münafiqlər həddən ziyadə hiyləgərdir, buna görə də bəzi müsəlmanlar hadisəni görə bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 30 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq Quran oxunduqda, Allah zikr edildikdə heyrətamiz dərəcədə qəzəblənər. Boş məsələlər olduqda isə heyvani sevincə qapılar.
Münafiqin çirkin peşəsindən dünyanın hər yerində həmişə bəhs etmək münafiqlərin səbəb olduğu fitnəni yox edər.
Münafiqlər Quran oxunduğu mühitdə ya Quranı dinləməz, ya da səs-küy salaraq Quranın dinlənilməsinə mane olmağa çalışarlar.
İnternet müsəlmanlara Dabbətül-ərz kimi xidmət edir, lakin münafiqlər üçün də qaranlıq ruhlarını yaşaya bildikləri bir sahə olur. Münafiqlərin çirkli ruhları çox yaxşı ifşa edilsə internet və sosial medianı fitnə üçün istifadə etmələrinin də qapısı bağlanmış olar.
Münafiq xarakterli kəslərin gizli hesabları əhəmiyyətlidir. Bu gizli hesablarla bütün dünyanı bir-birinə qatıb fitnə törədirlər, buna diqqət yetirilməlidir.
Münafiq cəmiyyət mikrobudur. Harada murdarlıq, əxlaqsızlıq, fitnə varsa, onu müdafiə edər. Bunun üçün də internet və sosial mediadan istifadə edər.
Axırzaman münafiqləri internet, ağıllı telefon kimi sistemlərdən çox istifadə edirlər. Saxta hesablarla hər cür azğınlığı, fitnəni müdafiə edirlər. Münafiqlər açıq hesablarından ümumiyyətlə təbliğ etməzlər. Fitnə üçün gizli hesablarından istifadə edərlər. Buna çox diqqət yetirmək lazımdır.
Münafiq alçaqdır, özünü türk millətini müdafiə edirmiş kimi göstərər, lakin bunu irqçi üslubla millətə təsir etmək üçün edər. Firon da öz dövrünün azğın irqçilərindən biri idi. İsrail övladlarını öz irqindən aşağı hesab edirdi. Münafiq irqçiliyi çox azğındır.
İrqçi milliyyətçilik dəccaliyyətin xüsusiyyətidir. Münafiqlər irqçidir. Müsəlman bütün insanları Adəmin övladları olduğunu bilərək sevgi bəsləyər.

Adnan Oktar deyir ki... 29 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlər eqoistdir, müsəlmanlardan nifrət edərlər, birlikdə yaşamaq istəməzlər. Müsəlman qadınları və kişiləri də yalqız etmək istəyərlər.
Hz. Nuh (ə.s) dürüst, alicənab, təmiz insan idi, lakin həyat yoldaşı azğın münafiq idi və çox əziyyət vermişdi.
İman gətirən bir insan Allah rizası üçün evlənər, münafiq isə yox olmaq instinktini aradan qaldırmaq üçün evlənər.
Tənha qalmaq qorxusu, sonsuzluq qazanmaq arzusu ilə münafiqlər evliliyi iztiraba döndərərlər.
Ailə münafiqlər üçün sanki cəhənnəm nüvəsi kimidir, lakin yenə də ailənin özlərini qoruyacağını düşünərlər.
Mömin Allaha güvənər, "Ailəm məni xilas edər" deməz, "Allah məni xilas edər" deyər, Allah üçün bütün müsəlmanlara güvənər. Münafiq təkcə ailəsinə güvənər, buna görə də evlilik onlar üçün dəlisov instinkt kimidir.
Münafiq Allaha güvənə bilməz, ölümdən, gələcəkdən qorxar. Bunun üçün də ailəsinə güvənər, ərinin, ailəsinin özünü xilas edəcəyini düşünər.
Münafiq bir kişi üçün arvadı mal kimidir, onu əbədi yaşamasını təmin edəcəyini düşündüyü nəslini meydana gətirəcək vasitə kimi görər. Münafiq qadın da ərini əbədi həyatı üçün vasitə kimi görər, əri onun üçün yemək və pul gətirən vasitədir, heç dəyər verməz.
Münafiqlərdə ailədən istifadə edərək əbədi həyat yaşamaq arzusu vardır, "ölərəm, lakin uşaqlarıma mal-dövlətim qalar" deyər və əbədiyyətə nail olduğunu düşünər. Münafiqlər üçün yalnız öz ailəsi əhəmiyyətlidir. Rəsulullah (s.ə.v) "bütün müsəlmanlara qarşı hücum var" deyərkən, onlar "mənim ailəm nə olacaq" deyər.
Faşizmdə milli eqoistlik var və öz irqini əsas qəbul edər, münafiqlər də öz uşaqlarını, mal-dövlətlərini, ailəsini əsas görərlər.
Qurana görə bütün müsəlmanlar ailədir, münafiqlərdə isə yalnız öz ailəsi vardır, münafiqlik eqoist strukturdur.
Münafiq İslam birliyini əsas qəbul etməz, onun üçün öz ailəsi əsasdır, İslamda isə bütün müsəlmanlar ailədir və hər kəsi qorumaq əsasdır.
Münafiq evliliyi mühüm silah kimi görər, evlilik müsəlman üçün xoşbəxtlik mənbəyidir, münafiq üçünsə qala kimidir.

Adnan Oktar deyir ki... 27 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq əlamətlərindən hər möminin alacağı ibrət var. Hər kəs bu əlamətlər barəsində düşünəcək və özünü düzəldəcək.
Münafiq gözlə gördüyü gücə tabe olar. Öz aləmində İngiltərə dərin dövlətini çox güclü görər. Münafiq haqqın deyil, gücün tərəfində olar.
Münafiq Allahın hər şeyi bildiyini anlaya bilməz. Buna görə də ruhunda idarəolunmaz vəhşilik, dəyişkənlik və təcavüzkarlıq vardır. Dərin dövlət, Firon dövründən bəri təcavüzkar, azğın, idarəolunmaz münafiqlərdən istifadə edib. Vəzifə başına gətirdikləri kəslər də bu xüsusiyyətdə olur. İngiltərə dərin dövlətinin istifadə etdiyi qadınların bir çoxu tündxasiyyət, sərt təbiətli, kişiyəbənzər görünüşlü, təcavüzkar, mərhəmətsiz insanlardan seçilirlər. Bunun məqsədi qadınlara öz aləmlərində belə sevgisiz fəlsəfəni nümunə göstərməkdir. Bu batil anlayış hazırda çökür, bunların dövrü artıq bitdi.

Adnan Oktar deyir ki... 24 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq Quranın açıq möhkəm hökmlərinə görə deyil, mütəşabih ayələri nəfsinə görə şərh edərək hərəkət edər.
Axırzaman texnologiyası münafiqlər üçün geniş imkanlar təqdim edir, buna görə tarixin ən azğın münafiqləri də bu dövrdə ortaya çıxır.
Münafiq söz dolandırandır. Həmişə sözləri yerindən oynadar və sözləriylə saxtakarlıq edər. Yalan uydurandır.
15 iyul hərbi çevriliş cəhdi də bir münafiq hücumudur. Münafiq azğınlığı və təcavüzkarlığı çox psixopatdır.
Münafiqlər Quran ayəsi ilə Qurana qarşı mübarizə apararlar. Həmişə böyüklük arzusundadırlar. Hətta haşa Allah olmaq istəyərlər.
Münafiqin ən həssas nöqtəsi özünün zəkalı, gözəl, böyük olduğu istiqamətində təriflənməsidir. İngiltərə dərin dövləti bunları tərifləyərək asanlıqla yararlanıb istifadə edər.
Münafiqlər uşaqlar üçün də böyük fəlakətə çevrilir. Yetimlərə bəla olurlar və bu uşaqlara çox böyük zülm edirlər. Münafiq hücumunda uşaqların qorunması çox mühüm məsələdir, çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki münafiqlərin uşaqlara zülmü böyük olar.
Diqqət yetirilsə müsəlmanların qarşısındakı əsil qüvvə münafiqlərdir. Buna görə də, münafiqlərə qarşı elmi mübarizə aparmaq çox əhəmiyyətlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlər üçün əntəl görünmək çox əhəmiyyətli olur. Qurandan, İslamdan, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən heç bəhs etməzlər, lakin azğın kitabları təklif edərlər.
Münafiqin danışdığı hər sözü, yazdığı hər cümləni Allah yaradar. Ağılsız olduğu üçün bu həqiqətdən xəbərsizdir.
Münafiq müsəlmanların arasında yaşayar və öyrəndiyi hər məlumatı ən kiçik təfərrüatına qədər İngiltərə dərin dövlətinə çatdırar. İngiltərə dərin dövləti münafiqləri bəsləmək üçün çox böyük miqdarda pul xərcləməz, çox az bir yemlə bu tipləri heyvan kimi bəsləyər.
Münafiqin ədəbiyyatında uzunmüddətli sədaqət sözləri vardır. Şeytani fəaliyyətini yürütmək üçün 10, 20, 30 il belə gözləyər.
Münafiqlərin dərin quruluşlara şeytani sədaqəti olur. Bir gün gələcək, İngiltərə dərin dövlətinə tam xidmət edəcəklər deyə gözləyərlər.
Münafiqləri bəsləyənlər; "çox zəkalısan, çox biliklisən, çox əhəmiyyətlisən" kimi süni təriflərlə heyvan bəsləyərmiş kimi münafiqləri illər boyu bəsləyərlər.
Münafiq üçün təriflənmək çox əhəmiyyətlidir. Buna görə münafiqləri bəsləyənlər tövlədə heyvan bəsləyərmiş kimi həmişə təriflə bunları bəsləyərlər.
İngiltərə dərin dövləti münafiqlərdən çox istifadə edir. Çox vaxt həlledici mövqelərdə də olduqları üçün dərin dövlət üçün üstünlük təşkil edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlərdə təcavüzkar və sərt xarakter var, bu təcavüzkar ruh homoseksualların böyük əksəriyyətində də geniş yayılıb.
Münafiq bir tərəfdən darvinizm, rumilik, homoseksuallıqdan bəhs edərkən, digər tərəfdən də müasir İslam olduğunu iddia edər. Müasir İslam bu deyil. Müasir İslam Quranın tam yaşandığı, darvinizmin, rumiliyin, homoseksuallığın olmadığı keyfiyyətli, aydın, dürüst müsəlmanlıqdır.
Münafiq öz aləmində müsəlmana Quranla təsir etməyə çalışar. Bir əxlaqsızlığı açılanda böhtan ayəsini söyləyərək öz aləmində oyun oynayar. Buna görə də müsəlmanların çox diqqətli və ayıq olması lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 21 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlər çirkin göstəriş ardınca qaçarkən çox qısa müddət sonra ölüb məzara girəcəklərini unudarlar.
Münafiqin ən gözəçarpan xüsusiyyətlərindən biri, Quran oxunarkən dözə bilməyib o mühitdən sürətlə uzaqlaşması və Quranı dinləməyə dözə bilməməyidir. Münafiq Quran oxunduqda ağlasığmaz dərəcədə qəzəblənər, az qala ayələri oxuyan insana hücum edəcəkmiş kimi olar.
Münafiq, Qurandan münafiqlərlə əlaqədar ayələr oxunduqda, üzərinə götürüb vəziyyətini düzəltmək əvəzinə lovğalanar. Qurandan ayə oxunduqda münafiqlər özlərinə laqeyd görünüş verərək təkəbbürlə qaçarlar.
Münafiqlər hiyləgər, xain və namərd anlayışa sahibdirlər. Quran ayələrindən öz aləmlərində müsəlmanları məğlub etmək üçün istifadə edərlər. Münafiq, Qurandan münafiqlərlə əlaqədar ayələri oxuyan müsəlmanlara, böhtan atmaqla əlaqədar ayələrlə cavab verər.
Mehdiyyətdən, İngiltərə dərin dövləti, münafiqlər və küfr əhli çox narahat olmuşdur.

Adnan Oktar deyir ki... 20 oktyabr 2016> Click for more

Şeytanı tanımaq üçün hər mömin cəmiyyətin münafiqə ehtiyacı vardır. Münafiqin etdiyi iyrənc əməlləri təqib edərək şeytanın çirkin peşəsi görülər.
Münafiqlərdə mütləq homoseksuallığa meyl olur. Qadınlar kişi kimi olur. Xarakterləri də azğın, təcavüzkar, tündxasiyyət və arsız olur.
Münafiqlər və dərin dövlət internet texnologiyasından öz aləmlərində yaxşı istifadə edib gizli simvollarla xəbərləşirlər və bir-birlərini tapırlar. Münafiqlərin və dərin dövlətin istifadə etdiyi gizli simvollardan biri də incəsənətdir. Nemət olan incəsənətdən haşa dinlə lağ etmə şəklində istifadə edərlər. Cinayətin, homoseksuallığın, təcavüzkarlığın tərifləndiyi portretlər, heykəllər, şeirlər, romanlar bu strukturun istifadə etdiyi şüur altı manipulyasiya sistemidir.

Adnan Oktar deyir ki... 19 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqdə sevgi olmaz. Sevirəm dediyi vaxt, mütləq bir oyun və ya tələ vardır.
Münafiq İslama xidmət etməkdən çox sıxılar. Buna görə də, vaxtını həmişə boş işlərlə keçirtməyə çalışar.
Dərin dövlət dünyanı həmişə narahat edər. Münafiq də həmişə narahatlıq verməyə çalışar. Dərin dövlət ruhuyla münafiqin şeytani ruhu iç-içədir.
Hikkəlilik və təcavüzkarlıq dərin dövlətlərin xüsusiyyətidir. Münafiqlər də hikkəlidir. Münafiq dərin dövlət əxlaqsızlığının kiçik nümunəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq öz millətindən nifrət edər, lakin özünü millətini sevirmiş kimi göstərməyə çalışar. Münafiq özünü alçaq və zavallı görər, dərin dövlətin təlqin etdiyi irqçiliyi tərifləyər.
Allah Axırzamanda sosial medianı münafiqlərin qaranlıq dünyasını tanımağımız üçün xüsusi yaradıb, səhifələrinə baxan əxlaqsız hərəkətlərini anlayar.
Allah Quranda münafiqlərdən çox geniş bəhs etmişdir, biz də çox ətraflı bəhs edəcəyik. Münafiq hər cür fitnəni dəstəkləyən zehniyyətə malikdir.
Münafiq zehniyyətlilər dəccaliyyətin dinini rəsmlərlə, romanlarla, heykəllərlə bir növ yazıya alarlar. Şüur altına həmişə mesaj verərlər.
Münafiqlər çox şərəfsizdir, məsələn, hz. Əlini şəhid etmiş, lakin bunu İslamı və Peyğəmbər (s.ə.v)-i sevdikləri üçün etdiklərini iddia edərlər. Çox alçaqdırlar.
Münafiq təkcə özünü sevər. Allahı sevdirmək, İslamı sevdirmək, Peyğəmbər (s.ə.v)-i sevdirmək, möminləri sevdirmək üçün heç nə etməz.
Münafiq şüur altı fəaliyyət göstərər. Şərab haramdır deyər, lakin şərab zavodunun binasını bəyənər, homoseksuallığa qarşıyam deyər belə əsərləri bəyənər.
Dəccaliyyət əsil məhvedici zərbəni və fəaliyyətini münafiqlə həyata keçirər. Buna görə də münafiqlərin fəlsəfəsini yaxşı ifşa etmək çox əhəmiyyətlidir.
İngiltərə dərin dövləti və münafiqlər, aralarında simvollarla danışarlar. Məsələn, Pakistan millətçisi kimi görünər, lakin öz millətindən nifrət edər.
Münafiq demək şeytanın və dərin dövlətinin mənəvi əsgəri deməkdir. Dünyada şeytanın güclərini hazırda İngiltərə dərin dövləti idarə edir.
Münafiqlik, İngiltərə dərin dövlətinin təməl əxlaq quruluşunun pozuqluğunu göstərən çirkin fəlsəfəsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 oktyabr 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə münafiqlər özlərinə həddindən artıq diqqət göstərilməsini istəyir, lakin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə eyni diqqəti, hörməti göstərmirdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq robot kimidir, şərəfsizdir, lakin üzündə ən kiçik utanma hissi formalaşmaz. Ruhu yox olmuş, şeytanlaşmışdır.
Münafiq, özündən soruşduqda Allahı sevdiyini söyləyər, lakin Allahın zikr edilməsini heç istəməz. Allahın zikr edildiyi bütün mühitlərdən qaçar.
Lut qövmünə homoseksuallığı öyrədən şeytandır. Homoseksuallığın fəlsəfəsi şeytanın fəlsəfəsidir. Münafiq də eyni fəlsəfəyə malikdir.
Münafiq vətəni, milləti sevər kimi görünər, lakin vətənindən və millətindən sanki nifrət edər, çox alçaqdır.
Münafiq insana bulaşmaq istəyən çirk kimidir. Bir yaxşılıq istəyər, o yaxşılıq edildikdə mütləq başqa problem çıxardar.
Münafiq şeytani zəkaya sahib olduğu üçün hiyləgər və lağlağıdır. Cəhənnəmdə küfr əhlindən çox aşağı mövqedədir.
Münafiq çox lağlağıdır, göstəriş etməyə maraqlıdır, dəli kimi yalan söyləyər. Çox alçaq və şəxsiyyətsizdir.
Münafiqlərə qarşı çox ağıllı olmaq və münafiqlərin şeytani zəkalarını görüb çox ağıllı əks fikri mübarizə aparmaq lazımdır.
Münafiqlərin sosial media hesabları harada əxlaqsız, İslam əleyhinə mövzu və insan vardırsa, onlarla iç-içədir. Bu cəhəti ilə müsəlmana yol göstərər. Münafiqlərin sosial media hesabları müsəlmanlara hansı hücumların ediləcəyini, hansı qrupların müsəlmanlara qarşı olacağını göstərir.
Münafiqlərin müsəlmanları çəkmək istədiyi şeytani məcra müsəlmana nəyin təhlükə olduğunu göstərməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Münafiq hər müsəlman qrupa gizlicə daxil ola bilər. Müsəlmanların çox diqqətli olması lazımdır. Münafiq müsəlmanı əyləndirmək, şeytani məcraya çəkmək istəyər.
Münafiqlər çox şərəfsiz, murdar, cəmiyyət mikrobu, müsəlmana yapışan gənə kimi məxluqlardır. Çox xaindirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 14 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlərin murdar peşələrindən çox əhatəli danışmağımız üçün bütün oyunlarını elmlə, irfanla başdan puç etdik.

Adnan Oktar deyir ki... 13 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqin hərəkətləri gözlənilən normal insani davranışlar deyil. Heç gözlənilməyən küt və kobud rəftarlarla hərəkət edər.
Münafiqlər İslam aləminin başındakı ən böyük bəlalardan biridir. Bir çox camaat və ictimaiyyət üçün ciddi bəla olurlar.

Adnan Oktar deyir ki... 11 oktyabr 2016> Click for more

Münafiqlərin ən gözəçarpan xüsusiyyətlərindən biri də çoxbilmiş üslub işlətmələridir. Öz aləmlərində xalqın bilmədiyi mövzulardan bəhs edərək və ya yad sözlər işlədərək özlərini digərlərindən üstün göstərməyə çalışarlar. Halbuki zəif ağıllı, sadə, sıravi insandırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 9 oktyabr 2016> Click for more

Dərin dövlətlər münafiqlərdən həmişə istifadə edər. Lakin istifadə etdikdən sonra ən alçaq şəkildə bir kənara atar.
Münafiqlərin fərqli dövrləri var. Əvvəlcə möminlər arasında qəzəblə yaşayar, sonra qopar, sonra təcavüzkarlığı artar, sonra da öz içində çökər.
Münafiq müsəlmanların yanına əvvəlcə imkan tapmaq üçün gələr, lakin müsəlmanların imanını və İslamı tanıdıqca möminlərə kini, nifrəti artar.
Müsəlman münafiqlə elmi yolla aslanın sərçə ilə oynaması kimi oynayar. Münafiqin həyatı dünyada da, axirətdə də rüsvayçılıq içindədir.
Müsəlmanın cənnətdəki məqamı münafiqlərlə, şeytanla, nəfslə fikri mübarizə ilə yüksəlir.
Münafiq imansızdır. İmansız olmasına baxmayaraq, İslama xidmət etməsi ona çox böyük əzab verər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

Şeyx Nazim həzrətlərinin oğlu şeyx Mehmed əfəndi çox qiymətli, mömin, müttəqi insandır, çox etibarlıdır. Şeyx Əhməd Yasin həzrətləri də çox nurlu, etibarlı və qiymətli insandır. Ətrafını sarmış bəzi münafiqlərə qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 7 oktyabr 2016> Click for more

Münafiq Allahı unutduğu üçün həmişə başı bəladadır. Allahı unutduqları üçün Allah da onları unudar və başları heç bəladan xilas olmaz.
Münafiqlərin saxtakarlıqlarını ortaya çıxartdığımız hər iş onların oyunlarının puç olması üçün əhəmiyyətlidir. Münafiqlərin iyrəncliklərindən həmişə bəhs etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Münafiq həmişə müsəlmanların əleyhinə hökm axtarar, mömin də həmişə müsəlmanların lehinə hökm axtarar.
Münafiqlər guya dürüstlük naminə həmişə Peyğəmbəri günahlandırarlar. Özlərini təmizə çıxartmaq üçün Peyğəmbərə böhtan atarlar.
Münafiqlər çox ağılsız olduqları halda sırf əxlaqsızlıq olsun deyə o zəif ağılları ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) əleyhinə bir şey tapmağa çalışırdılar.
Quranın enməsi hər cəhətdən insanlar üçün böyük nemətdir. Lakin münafiqlər Quranda nemət və gözəllik axtarmaz öz zəif ağılları ilə həmişə səhv axtarar, Qurana xeyir gözü ilə deyil, şər gözü ilə baxarlar.
Münafiqdə şeytan zəkası hakim olar. Müsəlman münafiqlə elmi yolla mübarizə apararkən şeytanın zəkası ilə fikrən mübarizə aparmış olar.
Münafiq əlamətini görən dəhşətə qapılmasın, hər insanda bu xarakter pozuntuları ola bilər. Müsəlman Allaha sığınıb bunları düzəldər. Bir insanın anormal tərəfləri bir çox cəhətdən münafiq rəftarına bənzəyə bilər, bu vəziyyətdə təvəkkül edib Allaha sığınıb, bu xəstəlikdən xilas ola bilər.

Adnan Oktar deyir ki... 8 sentyabr 2016> Click for more

Münafiqlərin əhatəli şəkildə başa düşülməsi İslam aləmi üçün çox əhəmiyyətlidir. Cəmiyyəti hörümçək toru kimi bürüdükləri üçün təxribatları böyük olar.
Münafiq həmişə haqsızlığa uğradığı qənaətindədir və çox şübhəçidir. Şübhə münafiqdə sanki bir xəstəlik kimidir.
Münafiq nəfsinin əleyhində bir vəziyyət yarandıqda dərhal iyrənc olar. İçindəki bütün iyrəncliyi ortaya çıxarar.
Münafiq Quran oxumaz və öz yanında Quran oxunmasından narahat olar. Münafiq əlamətlərini heç eşitmək istəməz.
Münafiq mənfəəti bitdiyi an müsəlmanların yanından uzaqlaşar. Bəzi münafiqlərin mövqe, bəzilərinin evlilik, bəzilərinin də maddi imkan umacağı var.
Münafiq əgər təkdirsə dəstəmaz almaz, namaz qılmaz. Bundan şeytani formada zövq alar. Lakin özündən şübhə edilsə dəstəmaz alıb namaz qılar.
Münafiq mənfəət hesabına görə müsəlmanların yanında qalar. Küfr əhlinin arasında rahat ola bilməyəcəksə müsəlmanların yanında mömin təqlidinə davam edər.
Müsəlmanlar necə imanla şən və xoşbəxt həyat yaşayırsa, münafiqlərində cəhənnəm əyləncəsi var. Üzü ilə mənfi enerji vermək münafiqin əyləncəsidir.
Münafiqin pis enerjisi vardır. Girdiyi hər mühitə mənfi enerji verər. Bədbəxt, alçaq, xain ruhunu həmişə üzündə əks etdirər.
Münafiq Allahdan yana olmadığı üçün xəstəliyi xroniki zəmində irəliləyər. Üzərində həmişə şeytanın pis ağırlığı vardır.
Münafiq zamanla düzəlmə əlamətləri göstərə bilər. Bu düzəlmə əlamətləri müsəlmanlar üçün aldadıcı olmamalıdır. Münafiqlik ağır xəstəlikdir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 sentyabr 2016> Click for more

Münafiq sözü ərəbcədə iki tərəfi açıq tunel mənasını verən en-nefeku və ya köstəbək dəliyi mənasındakı "ən-nafikatu" sözündən gəlir. Münafiq də eynilə köstəbəklər kimi qaranlıq bir dəhliz içində yaşayar və mənəvi gözü kordur.
Münafiq sosial media səhifələrində küfr əhlinə olan heyranlığını əks etdirərkən müsəlmanlardan mümkün qədər uzaq dayanmağa çalışar.
Əsrimizdə münafiqləri müəyyən etmək daha asandır. Sosial media səhifələrinə baxıldığı zaman hədəfləri, üslubu və şəxsiyyəti çox aydın şəkildə görünər.
Münafiq həyatın bir hissəsidir. Münafiqlərlə elmi mübarizə İslamın mövcudluğu içində bir şərtdir. Münafiqlərin mövcudluğunda heyrət ediləcək bir şey yoxdur.

Adnan Oktar deyir ki... 31 avqust 2016> Click for more

Küfr əhli münafiqi dərhal müəyyən edər, çünki münafiq özünü müsəlmanlardan gizlədər, lakin küfr əhlinə qarşı açıq davranar.
Küfr əhli münafiqi çox yaxşı seçər, çünki kimin öz işinə yarayacağını dərhal anlayar.

Adnan Oktar deyir ki... 30 avqust 2016> Click for more

Münafiqlik təkcə bir növ deyil, çox müxtəliflik göstərər. Xəstəlikləri təkcə bir istiqamətdə olmur, bütün növlərindən yaxşı şəkildə bəhs edəcəyik.

Adnan Oktar deyir ki... 28 avqust 2016> Click for more

Münafiqlər həyasızdır. Etdiyi səhv özünə deyilsə də dərin dövlətlərə göstərdiyi sədaqətdən əl çəkməz, Allaha deyil dərin dövlətlərə sadiqdir.
Münafiqlərdə özünü, soyunu, irqini üstün görmək iddiası vardır. Zehniyyəti irqçidir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 avqust 2016> Click for more

Ümumiyyətlə Münafiqlər mövzusu başdansovdu edilir, halbuki bir çox müsəlman ictimaiyyəti çətin vəziyyətə salan münafiqlərdir. İslam aləmini də məhv edən münafiq zehniyyətdir. Buna görə də, münafiqləri və zehniyyətini çox yaxşı izah etmək lazımdır.
Münafiq nemətlərə qarşı şükür edən deyildir. Zəif ağlı ilə o nemətə onsuz da layiq olduğu qənaətindədir və nemətin Allahdan gəldiyinə inanmaz.
Münafiqin ən yaxşı müəyyən ediləcəyi anlardan birisi, müsəlmanların nemətə nail olduqda üzlərində yaranan iztirabdır.
Münafiq həmişə müsəlmanların əleyhinə danışaraq müsəlmanların bir-birlərinə olan sevgilərini yox etmək istəyər, həmişə qüsurları irəli sürər.
Allah münafiqlərin murdar olduqlarını bildirmişdir. Şəxsi həyatlarında iyrənclik dərəcəsində murdardırlar. İnsanların yanında təmiz kimi görünərlər.
Münafiq özünü keyfiyyətli, mədəni, bilikli kimi göstərər, cahil insanlar da buna aldanarlar. Halbuki çox murdar, xain və namərddirlər.
Münafiqlərin əsil hədəfi müsəlmanlar olduğu üçün son ana qədər müsəlmanlar arasında qalıb onlar arasında şeytani fəaliyyət göstərərlər. Şeytan münafiqi sanki maqnit sahəsi kimi əhatə edər. Münafiqin etdiyi bütün pislikləri şeytan ona təlqin edər.
Müsəlman aləminin ən böyük bəlası münafiqlərdir. Münafiqlər bilavasitə şeytanla əlaqədədirlər, çox diqqətli olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 20 avqust 2016> Click for more

Müsəlmanların bir-birinə sevgisi münafiqlərə böyük əzab verər. Sanki həsəddən məhv olarlar.
Münafiq eynilə köstəbək kimidir. Necə ki, köstəbək gözü olmadan da yaşaya bilirsə, münafiq də mənəvi cəhətdən kor yaşayar.
Küfr əhlini izah edən ayələr eyni zamanda münafiqlərin şəxsiyyətsizliyini də izah edər. Münafiqdə küfr əhlinin çoxsaylı əlamətləri var.

Adnan Oktar deyir ki... 19 avqust 2016> Click for more

Münafiqin beyni murdardır, bu murdar şey həm gözlərindən, həm də sözlərindən sanki lağım axar. Axırzaman münafiqləri ən pis münafiqlərdir.
Bütün münafiqlər ağılsızca özlərini üstün, xalqı səthi, adi və rəzil hesab edərlər. Halbuki tam əksinə alçaq, rəzil və çirkin olan münafiqdir.
Münafiqin İslamdan və İslama yeni daxil olan insanlardan xoşu gəlməz. İslama yeni daxil olanları soyutmaq üçün alçaqca fitnə törədərlər.
Münafiq şərəfsiz və şəxsiyyətsizdir, mənfəət əldə etmək ümidi ilə homoseksuallara və əxlaqsız insanlara da tərəfdar olar.
Münafiqlər özlərini İngiltərə dərin dövlətinə qəbul etdirə bilmək üçün mənasız heyranlıqla İngiltərə tarixini və mədəniyyətini öyrənirlər. Çünki münafiqlər üçün İngiltərə vətəndaşı olmaq, İngiltərə dərin dövlətinə tərəfdaş olmaq çox böyük mövzu olur. Əlbəttə ki, hər kəs bu niyyətlə etmir, lakin münafiq xarakterli insanlar üçün bu etdiklərinin xüsusi fəlsəfəsi, mənası var.
İngiltərə dərin dövləti münafiq xarakterini yaxşı bildiyi üçün geniş münafiq kütləsini nəzarəti altına aldı və onlardan istifadə edir.
Küfr əhli münafiqin hiyləgərliyinə, tənbəlliyinə, şəxsiyyətsizliyinə dözməz, dərhal alçaldar. Münafiq, müsəlmanların nəzakətindən istifadə etmək istəyər. Mömin səbirli olduğu üçün həlim və şəfqətli davranar. Buna görə də, münafiq çirkin əxlaqını yaşamaqda müsəlmanların tərəfini daha uyğun görər.

Adnan Oktar deyir ki... 15 avqust 2016> Click for more

Münafiqin meyarı Quran deyil, öz pis məntiqinə görə meyarları və dəyərləri vardır. Allah bu meyarın iyrənc olduğunu bildirir.
Münafiqin qəzəbi tutmalar şəklindədir, sanki bir heyvanın tövlədə etdiyi hərəkətlər kimi reaksiyalar verər.
Münafiq dinlədiyi və danışdığı zaman əxlaqsızlıq üçün bunu edər. Şeytani yaddaşı vardır, hər şeydən müsəlmanın əleyhinə istifadə etmək istəyər.
Münafiqin gözü beynindəki murdarlığın axdığı bir çuxur kimidir. İçindəki bütün murdarlıq dilindən və gözündən həmişə axar.
Axırzamanın münafiqləri ən şiddətli münafiqlərdir. Möminləri də ən təqvalı möminlərdir. Bir-birlərinə tam ziddirlər.
Münafiq özü üçün hər cür imkan təmin edilməsini, rahatlığının qorunmasını istəyər. Öz mənfəəti ilə zidd düşən vəziyyət olsa, xainliyini ortaya çıxardar. Çox qısa dünya həyatına aldanan, sanki heyvan kimi yalnız mənfəətini güdən münafiqlər xaraktersiz şəkildə yaşayar və ölərlər.
Münafiqlər İslamın özlərinə faydalı olan hissələrindən istifadə edib, mənfəətlərinə uyğun olmayan hissələrini isə qəbul etməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 avqust 2016> Click for more

Münafiq hərdən şeytanla əlaqə yaradan məxluqdur. Belə anlarda baxışları xeyli mənasız olar, insanlıq görünüşündən çıxar. Quranda münafiqlərin xain baxışlarına diqqət çəkilməsinin mənası da budur. Münafiq iblis kimi baxarkən özünün fərq edildiyini anlamaz.
Türkiyəni məhv edən əsil təhlükə münafiqlikdir. Münafiq xarakterinə çox diqqət etmək lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 8 avqust 2016> Click for more

Münafiqlərin əxlaqsızlığı ilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in əxlaqının gözəlliyi arasındakı ziddiyyət zibilliyin içində almazın parıldaması kimidir.
Münafiqlər öz aləmlərində Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə zərər vermək üçün nifrət dolu baxır, narahat etməyə çalışırdılar. Münafiqlərin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanında olmalarının səbəbi əleyhinə istifadə edə biləcəkləri məlumat əldə edə bilmək, fitnə törədə bilmək idi. Hiyləgərcəsinə Peyğəmbər (s.ə.v)-i izləyir, Peyğəmbər (s.ə.v)-dən müsəlmanların əleyhinə məlumat ala bilmək istəyirdilər. Həmişə baxışlarında pislik var idi.
Münafiqlər və kafirlər, Allahın, möminlərin mənəvi məqamını ucaltmaqda istifadə etdiyi iki dəstədən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 avqust 2016> Click for more

Münafiq dərin dövlətlərə qarşı çox hörmətkar və tərəfdaş üslubdan istifadə edər, çünki onların güc sahibi olduğuna inanar. Müsəlmana qarşı isə namərddir.
Münafiqin içində həmişə fırtınalar qopar, ağzından kin daşar. Qəlbindəki qəzəb və kin isə daha böyükdür.
Münafiq zehniyyət tələ qurdu, lakin tələləri tərsinə döndü. Bir gecədə bütün millət qurğuşunla qaynadılmış binalar kimi birləşdi, qardaş oldu
Münafiqləri də, qurduqları tələləri də yaradan Allahdır, bu tələləri başlarına keçirən də Allahdır.
Münafiqin mövcudluğu möminin diqqətinin, ağlının artmasına vəsilə olar, tənbəllikdən xilas olar. Münafiq mömin üçün fəallıq vəsiləsidir.
Münafiq bir çox mövzuda boynuna vəzifə götürmək istəyər, lakin məqsədi İslama xidmət etmək deyil, qarışıqlıq və narahatçılıq törətməkdir.
Münafiq öz içində çökərkən, müsəlmana adrenalin təsiri göstərər. Müsəlmana canlılıq, fəallıq və güc verər.
Dövlət çevrilişi cəhdinin arxasında münafiq bir sistem var. Buna görə də, münafiq xarakterini çox yaxşı tanımaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 6 avqust 2016> Click for more

Münafiq hər mühitdə lağım kimi müsəlmanlara nifrətini və kinini qusar. Həmişə möminlərin əleyhinə danışar. Lakin münafiqin əsil nifrəti haşa Allaha və Peyğəmbərə qarşıdır. Lakin bunu heç vaxt açıq şəkildə ifadə etməz.
Münafiq mənəvi cəhətdən bir xəstə olduğuna görə müalicəsi də Quranla aparılmalıdır. Tam nifaqa qərq olmayıbsa Quranın dərmanı ilə müalicə oluna bilər. Mömin diqqətcil həkim kimi Quran ayələriylə münafiqin hansı mövzuda xəstəliyi vardırsa, bu mövzularda onu müalicə etmək üçün səy göstərər.
Çoxbilmişlik, hər şeyə etiraz etmək, tərslik münafiqlərin təməl xüsusiyyətidir. Müsəlmanlarda da həlimlik, Allaha itaətkarlıq, daxili rahatlıq hakimdir.
Münafiq şərt qoyan və qapayandır. Məqsədi mübahisə, münaqişə və qarışıqlıq çıxartmaqdır. Mütləq əngəl törədən olar və qarışıqlıq çıxarar.
Mömin münafiqin zəhəridir. Möminin gücünü, keyfiyyətini, sevincini, hakimiyyətini görmək münafiqin çox canını yandırar, həyat ona zəhər olar.
Hər münafiq hücumu müsəlmanları gücləndirər. Türkiyədəki münafiq hücumu da Türkiyənin qat-qat güclənməsinə, birlik qazanmasına vəsilə oldu.
Münafiq buqələmun kimidir, bir anda baxışı iyrənc hala gələ bilər. Dəqiqələrlə iblis ruhu ilə çirkin baxar, sonra bir anda humanist görünə bilər.
Münafiq hiyləgər və qaranlıq olduğu üçün onun oyunlarını tutmaq müsəlman üçün bir növ ağıl oyunudur. Şahmat kimidir.
Münafiq şeytana heyrandır, itaətkardır, nəzakətli və hörmətcildir. Alçaqlığını isə müsəlmanlara göstərir.
Münafiq möminlərə qarşı namərddir, anarxist və təcavüzkardır. Hər hərəkətində müsəlmanlara pislik etmək var. Küfr əhlinə qarşı isə hörmətcildir.
Münafiqlər hiyləgər, ədabaz və asidirlər. Əxlaqsızlıq etmək üçün fürsət axtararlar. Münafiqin ruhu hörməti qəbul etməz, ruhu zibil kimi qaynayar.
Münafiq köstəbək kimi qaranlıq yuvasının içində gah o nöqtəyə, gah da bu nöqtəyə qaçar. Mömin tək-tək hər nöqtəsini elmlə bağlayar.
Mömin üçün münafiqin oyunlarını tutmaq ağıl gimnastikası kimidir. Münafiqin hər oyununun üstünü açmaq və zərərsizləşdirmək mömin üçün şərəfdir.
Münafiq ağılsız olduğu üçün görünmədiyini zənn edər. Allahın hər şeyi bilən olduğunu düşünə bilməyəcək qədər ağılsızdır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 avqust 2016> Click for more

Münafiqlər tarix boyu müsəlmanları zəhərləyərək şəhid ediblər. Cinayətə meyillidirlər, müsəlmanların yaxınlığında olub zərər verə bilərlər.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2016> Click for more

Münafiqlər əsasən çox murdar və səs-küylüdürlər, bağırıb, qışqırıb, ağlayan, yerlərə yatan, rəzalət çıxardan, böhtan atan, çox yalan danışan tam cəmiyyət mikrobudurlar, mikrob belə onlardan üstün olar. Çünki mikrob elə murdarlıq etməz.

Adnan Oktar deyir ki... 1 avqust 2016> Click for more

Münafiqin min cür rəzilliyi, əxlaqsızlığı, təkcə onların ifşa edilməsiylə aradan qalxar.
Münafiqlər gücdən yanadırlar, haqdan yana olmazlar. Namərd və xaindirlər, fürsət gözləyəndirlər, hiyləgərdirlər, casusluq edərlər, müsəlmanların dağılmasını istəyərlər. İslama və Qurana qarşı qısqancdırlar. Quranın yox olmasını istəyərlər, İslamın yox olmasını, özlərinin ucalmasını istəyərlər.
Münafiqlər hiyləgər olarlar, gizli olarlar, müsəlmanlardan nifrət edərlər, öldürmə arzusundadırlar, homoseksuallığa meyillidirlər, hansı dövrdə olsa da, həmin dövrün dərin dövlətinə bağlı olarlar. Məsələn, Firondursa Firona, Nəmruddursa Nəmruda, hazırda İngiltərə dərin dövlətinə bağlıdırlar.
Bütün millətimiz münafiqliyə qarşı çıxmalıdır. Münafiqlər böyük fəlakətdir.

Adnan Oktar deyir ki... 31 iyul 2016> Click for more

Dünyapərəst münafiqlər əbəs yerə ədabazlıq edib əbəs yerə insanlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Əbəs yerə də çırpınırlar. Zəfər müsəlmanların olacaq. Şeytanın dəstəsi məğlub olacaq.
İslam sürətlə hakim olur. Münafiqlər münafiqlik etdiklərinə min dəfə peşman olacaqlar. Çox böyük ağılsızlıq edirlər. İslam addım-addım hər yerə yayılıb hakim olur. Heç bir qüvvə dayandıra bilməz.
Rəsulullah (s.ə.v)-i şəhid etməyə cəhd etdilər. Hz. Yusif (ə.s)-ı şəhid etməyə cəhd etdilər. Münafiqin azğın bir niyyəti son hədəfi budur. Allahı zikr edərək gələr. Hz. Əli (r.ə)-i şəhid edən münafiq də Allahı zikr edərək hz. Əli (r.ə)-i şəhid etdi. Bu münafiqlər də belədir, Allahı zikr edərək günahsız qardaşlarımızı şəhid etdilər.
Münafiq Allahı zikr edərək ortaya çıxar, lakin müsəlmanların şəhid edilməsini istəyər.
2016 münafiqlərlə mübarizə ilidir, ən başda söyləmişdim. 1916-dan 2016-ya qədər bir keçid oldu. 2016-da sonlanacaq. Yəni münafiqlərin artıq yaşama sahəsi qalmayacaq inşaAllah.
2016-nın münafiqliklə elmi mübarizə ili olacağını söyləmişdim. Bütün Türkiyə bu elmi mübarizənin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu gördü.

Adnan Oktar deyir ki... 29 iyul 2016> Click for more

Münafiqlər müsəlmanları həmişə saxta və yanlış məlumatlarla yanıltmağa çalışar. Müsəlmanları başqa istiqamətlərə doğru çəkməyə çalışar. Diqqətini yayındırmağa çalışar. Bu münafiqin bir üsuludur.
Münafiqin xarakteri su kimi əzbər bilinməlidir. Münafiq ümumiyyətlə xəstəlik dərəcəsində yalançıdır. Həmişə yalan danışar. Buna çox diqqət yetirilməlidir. Yəni bu çox tanıdıcı bir xüsusiyyətidir.
Münafiq səs-küylü və murdardır. Utanmaz, yəni həyasızdır. Cəmiyyət mikrobudur, alçaqdır. Müsəlmanın nəzakətindən müsəlmanın əleyhinə istifadə edər. Müsəlmanın yaxşı niyyətini də əleyhinə istifadə edər. Yəni namərdlikdə hədd-hüdud bilməz münafiq.
Müsəlman nəzakətli olur, hörmətcil olur. Məsələn, bir şey təklif etsən rədd etməz. Bir şey deyilsə, yerinə yetirmək istəyər. Bir şey deyilsə bağışlayar. Sakitləşdirəndir, qarışıqlıq olmasını istəməz. Lakin münafiq çox murdardır. Kiçik bir şeyi dəhşətli dərəcədə böyüdər və bununla fitnə törədər.
Münafiq böhtana çox meyllidir. Böhtan onun silahıdır. Ağlayıb zırlayar. Ayədə bu açıqca bildirilir, Yusif surəsində də bildirilmişdir; "ağlayaraq gəldilər" deyir. Halbuki ağlaması saxtadır, oyun oynayır. Münafiqlər həmişə müsəlmanların vicdanından istifadə edərək müsəlmanlar əleyhinə hərəkət edərlər.
Türkiyədə də, Misirdə də, Suriyada da, İraqda da, hər yerdə münafiqlərin alçaqlığından ötrü müsəlmanlar çətin vəziyyətə düşüblər. Bunun üçün bir nömrəli məsələ olaraq, ən mühüm məsələ olaraq münafiqliyi ön plana alıb münafiqliyi dünya səviyyəsində yerlə-yeksan edəcəyik inşaAllah, elmlə, irfanla.
Münafiqlər indiyə qədər həmişə tanınmadıqları üçün çox rahat hərəkət ediblər. Şeytani zəkalarıyla, şeytandan aldıqları vəhylə müsəlmanlara iztirab veriblər.
Münafiqin azmasının, lovğalanmasının səbəbi, alçaqlığının; şəxsiyyətsizliyinin bilinmədiyini düşünməsidir. Halbuki münafiq, bütün incəliklərinədək analiz edildiyini görsə, sanki iflic olar. Bunun üçün də, hər kəs münafiqliyi öyrənsə münafiqlər qaçmağa dəlik axtararlar. Çünki tanınar, müəyyənləşdirilmiş olar.
Münafiqin ən qorxduğu şey; alçaqlığının, şəxsiyyətsizliyinin, əxlaqsızlığının bütün incəliklərinədək bilindiyini bilməkdir. Bu münafiqi iflic edər. Çünki münafiq bilinmədiyini zənn edərək alçaqlıq edər.
Münafiq ruh xəstəsi kimi gözü dönmüş, yalançı, fırıldaqçı, saxtakar və namərd məxluqdur. Lakin zəkasından çox məharətlə istifadə edər. Bunun üçün də, müsəlmanın yaxşı niyyətindən ötrü, ədəbli olduğundan ötrü özünün də murdarlığından ötrü bəzən üstün mövqedə olmuş olur. Onun üstünlüyü elmlə, Quranla yox edilər.

Adnan Oktar deyir ki... 23 iyun 2016> Click for more

Münafiqlər irqçi olmağa həvəskardırlar. Firon da irqçi idi, digər insanları aşağı irqdən hesab edirdi. İrqlə qürrələnmək, bütün münafiqlərdə var.

Adnan Oktar deyir ki... 22 iyun 2016> Click for more

Münafiq dərin dövlətə qarşı ağlasığmaz dərəcədə hörmətli və çalışqandır. Məsələn, səhərə qədər yuxusuz qalar, çox qızmar istidə çalışar, hər şeyi edər. Lakin müsəlmanlara qarşı da hər cür oyunu, hər cür pisliyi, iyrəncliyi edər.
Münafiqlər dərin dövlətə qarşı ağlasığmaz hörmət göstərərlər. Hz. Musa dövründə də Fironun üstünlüyünə inandıqları üçün onun yanında kölə olmağı qəbul edirdilər.
Münafiq, dərin dövlətə itaət edər və tam təslim olar. Münafiqin dərin dövlətin gücünə hörmətdə, nəzakətdə əsla nöqsanı olmaz. Onlar da onu alçaldaraq öz nəzarətləri altına alarlar.
Münafiqlər dərin dövlətə qarşı çox hörmətlidir; dəyərsizləşərək, alçaldılaraq ona bağlanarlar. Lakin möminlərə qarşı lovğadırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 21 iyun 2016> Click for more

Münafiq ağlı zəif olan insan ovuna çıxmış bir iblisdir. Yarasa kimi gəzər, ağlı zəif insan axtarar. Axmaqlar münafiqin toruna düşərlər. Lakin ağıllı möminin üstəsindən gələ bilməz münafiq.
Münafiq qəribə çoxbilmişdir. Həmişə ağıl öyrədər. Öz ağlına çox güvənər. Haşa Allahı bəyənməz, müsəlmanları da bəyənməz. İrqləri də bəyənməz. Bütün insanlara qarşı qəzəblidir. Öz ağlından başqa heç kimi bəyənməz. Özünü, ən ağıllı, ən ziyalı insan hesab edər.
Müsəlmanı ən çox tərbiyə edən, ən çox düzəldən münafiq ayələridir. Bunun üçün də, Quranda çoxlu münafiq ayəsi var.
Münafiqin ruhu ağıllanmaz, anarxiya içindədir. Hər mövzudan fitnə törətmək münafiqin xüsusiyyətidir.
Münafiq, müsəlmanların arasına gəldikdə əxlaqsızlığını artırmır. Mövcud əxlaqsızlığını müsəlmanlar arasında tətbiq edir. Yəni o başlanğıcdan əxlaqsız olur, şərəfsiz olur.
Münafiqin həyatı çox hüzursuzdur. Həmişə ətrafındakı insanları intizamsız etmək istəyər. Bunu edərkən də hüzursuzluq yaradar.
Münafiqlər və dəccaliyyət çox təfsilatcıdır. Allah onları təfsilatın içində həlak edir, təfsilatın içində boğur. Müsəlman çox sadədir. Çünki hər şeyi Allaha buraxmışdır. Çox ağıllı yanaşar, təvəkküllə yanaşar. İşləri də həmişə rahat gedər, həmişə xeyirə nail olar.

Adnan Oktar deyir ki... 20 iyun 2016> Click for more

Münafiq danışmağa başlayan kimi, mömin bütün diqqətini cəmləşdirməlidir. Mütləq pislik və əxlaqsızlıq edər, şərəfsizlik edər. Münafiq sussa bir pislikdir, danışsa ayrı pislik.

Adnan Oktar deyir ki... 19 iyun 2016> Click for more

Münafiq, müsəlmanlarla həmişə əlaqə və dialoq içində olmaq istəyər. Demaqoqluq üçün, mübahisə üçün, qarışıqlıq üçün, müsəlmanlara şübhə vermək və böyüklüyünü sübut etmək üçün belə zamana ehtiyacı var.
Münafiqdən düzəlmə görünüşləri böhran şəklində görünər. Müvəqqəti olaraq, düzəldiyini göstərər, lakin sonra yenidən azğınlaşar. Yenə düzəldiyini söyləyər. Mömin də inanar ona; baxıb düzgün, tərbiyəli, hörmətli insan zənn edər. Yenidən böhranı seçər, yenidən azar münafiq. Bu fasiləsiz olaraq davam edər, ta ki, həlak olana qədər.
Münafiq öz aləmində peyğəmbəri nəzarəti altında saxlamaq istəyər, öz rəhbərliyi altına almaq istəyər. Peyğəmbərin özü kimi düşünməsini, özüylə danışmasını, öz yanında olmasını, onun fikirlərinə görə məsələləri qiymətləndirməsini istəyər.
Münafiqlər həmişə əxlaqsız və alçaqdırlar. Mömin xoş niyyətlə gözəl bir şey söylədiyi zaman, ona namərdcə və alçaqca cavab verər, şərəfsiz formada cavab verər. Normal danışmaq qeyri-mümkündür.
İslamın hakimiyyətinin sirri münafiq zehniyyətin yox olmasındadır.

Adnan Oktar deyir ki... 18 iyun 2016> Click for more

Münafiq danışarkən sərxoş kimidir. Nə etdiyini bilməz, nə dediyini bilməz manyak kimidir. Münafiqlə danışarkən sanki bir dəli ilə danışırsan. Şüuru qapalıdır, onsuz da gözlərindən bəlli olar. Gözləri axar münafiqin, donuqlaşar, dəli görünüşü alar.
Şeytan elektron yığını kimi münafiqin içini və çölünü, hər yerini bürüyər. Şeytan bədəninə nüfuz edər. Yəni bədən sahibi olmuş şeytana dönər. Münafiqin öz ruhu ölər, sadəcə şeytanın ruhu qalar orada.
Münafiqdə özünün üstünlüyünü sübut etmə səyi ömür boyu bitməz. Azğın manyakdır. Şeytani ruhla, həmişə özünü üstün göstərməyə çalışır.
Münafiqlər Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə döyüşə çıxmamaq üçün; “hava istidir” və ya “evlərimiz açıq qaldı” deyərək haşa Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bunları düşünə bilmədiyini eyham edirdilər. Münafiqlər bu sözləriylə, şeytanın, haşa Allahdan daha yaxşı bildiyini iddia etməsi kimi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən üstün olduqlarını iddia edirdilər.
Münafiqlər əvvəlcə peyğəmbəri məğlub etməyi məqsəd qoyurlar. Sonra peyğəmbərin sevdiklərini məğlub etməyə çalışırlar. Peyğəmbərləri şəhid etmələrinin səbəbi də budur, məğlub etmə istəyindən qaynaqlanmışdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in əleyhinə o qədər söhbətlərin səbəbi də yenə eyni məğlub etmə arzusu idi.
Münafiqlər eqoist olduqları üçün haşa Allahı məğlub edən olmaq istəyərlər. Şeytanın xüsusiyyəti nədir Quranda baxdığımız zaman? Haşa Allahı məğlub edən olmaq. Münafiqlər də həmişə haşa öz aləmlərində Allahı məğlub etmək əzmindədirlər.
Münafiqlər dəhşətli dərəcədə təkəbbür hissi içindədir. Haşa özlərini Allahdan böyük hesab edərlər.
Münafiqdə manyaklık tərzində həm azğın ruh var, həm də oğurluq ruhu var. Bütün münafiqlərdə bu var, ortaq xüsusiyyətləridir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 iyun 2016> Click for more

Münafiq eqoist olduğu üçün sırf öz mənfəəti üçün yaşayar. Öz böyüklüyü, öz eqoistliyi, öz əzəməti üçün yaşayar. Başqaları üçün yaşamaq istəməz.
Münafiq, müsəlmanı, həmişə bir şey almaq, zərər vermək lazım olan varlıq kimi görər. Buna görə də, oğurluq bütün münafiqlərdə kök salmış bir sistemdir.
Münafiq eqoist və xəsisdir. Müsəlmana nəsə qazandırmaq deyil, həmişə müsəlmandan nəsə almaq, qopartmaq istəyər.

Adnan Oktar deyir ki... 16 iyun 2016> Click for more

Münafiq əlamətlərindən danışarkən möminlərə, xüsusilə təqva sahibi möminlərə danışırıq ki, ruhlarında kir, pas varsa, bu cür anormallıqlar varsa, dərhal düzəltsinlər, bu xəstəlikdən xilas olsunlar.
Münafiq ani dəyişkəndir. Normal danışarkən birdən-birə itə dönər. İtə dönərkən birdən-birə insana dönər, insana dönərkən birdən-birə əqrəbə dönər, əqrəbə bənzəyərkən birdən-birə buqələmun kimi forma alar, hər rəngə daxil olar. Tam tipik şeytan obrazıdır. Bunun üçün Allah, "Necə də döndərilirlər?" deyir. Yəni haldan-hala düşürlər.
Münafiqlər peyğəmbərə və peyğəmbərin sevdiklərinə ağlasığmaz dərəcədə kin və nifrət bəsləyərlər. Bu kin və qəzəbləri münafiqləri çökdürər, məhv edər.
Müsəlmandan nifrət etmək, münafiqin birinci əlamətidir. Münafiq ruhi xəstədir.
Münafiq inzivaya çəkilərək tək qalıb qaranlıqda o fitnəsini, əxlaqsızlığını edər. Xəbər hara gedəcəksə xəbəri çatdırar. Yaxud necə bir tələ quracaqsa bu şeytani dərinliyi əldə etməyə çalışar.
Başqa birinin təriflənməsi, başqa birinə dəyər verilməsi, başqa birinin sevilməsi münafiqi pərişan edər. Ağlasığmaz dərəcədə əzab çəkər. Həmişə özü öndə olmaq istəyər. Bu Quranda Yusif hekayəsində bildirilən, hədislərdə və tarixdə də gördüyümüz münafiq obrazıdır.
Münafiq, bir möminin müvəffəqiyyətini gördüyü zaman böyük əzab çəkər, lakin bu hər hansı insanın dayanacağı əzab deyil. Lakin münafiqin heyvani bədən müqaviməti var. Allah əzab çəkməsi üçün onu yaradar, yəni əzaba dözümlüdür. Çox şiddətli əzab çəkər, lakin müqavimət göstərər, buna dözümü güclüdür münafiqin.
Münafiq, digər möminlərin və imamın müvəffəqiyyətinə dözə bilməz. Onun ən çox canını yandıran hadisə budur. Bir; peyğəmbərin, imamın müvəffəqiyyəti, iki; peyğəmbərə yaxın olan insanların müvəffəqiyyəti münafiqə çox iztirab çəkdirər.
Münafiqdə peyğəmbərə və müvəffəqiyyətli möminlərə qarşı dəhşətli dərəcədə həsəd var. Hz. Əli (r.ə)-i şəhid etmələrinin də səbəbi, hz. Əli (r.ə)-in müvəffəqiyyətini qısqanmalarıdır. Çünki özləri ön plana keçmək istəyiblər.
Münafiq həmişə bir gün müsəlmanların dağılacağına, məğlubiyyətə uğrayacağına görə planını qurar. Lakin əksinə müvəffəqiyyət xəbərləri gəldikcə münafiq qıvrılmağa başlayar, canı çox yanar. Müsəlmanın gücü, müvəffəqiyyəti, sağlamlığı, səhhəti, aktivliyi, şöhrəti münafiqə çox iztirab verər, onu yandırıb-yaxar.
Müsəlman əqrəbə diqqət yetirdiyi kimi münafiqə çox diqqət yetirməlidir. Münafiqin haradan necə sancacağı, necə zəhərləyəcəyi bəlli olmaz. Buna görə də, çox diqqətli olunmalıdır. Buna baxmayaraq, çox diqqətli olunmasına baxmayaraq, münafiq hücum edər, lakin boşdur hücumları.
Cəhənnəm əhli necə vurnuxur, qaçmağa çalışır, oyun oynamağa çalışır, lakin hər dəfə rəzil-rüsvay olursa; münafiq də cəhənnəm əhli kimi dəhşətli dərəcədə vurnuxur.
Allah, münafiqi taleyində həmişə məğlub olmağa görə yaratmışdır. Diqqətlə baxılsa hər işinin sonu həmişə məğlubiyyət və pərişanlıqdır. Münafiq bu məğlubiyyətin qanununu bilmədiyi üçün vurnuxar.
Münafiq əqrəb kimi ani hücum edər və zəhərini axıda bilər. Həmçinin xəstə olduğu üçün, şeytana döndüyü üçün var gücüylə əxlaqsızlıq və alçaqlığı, pisliyi tətbiq edərək səbirsizliklə gözləyər. Buna görə də, münafiqə qarşı bütün müsəlmanlar çox diqqətli olmalıdır.
Şeytan əqrəb kimidir. Münafiq də əqrəb kimidir. Münafiq şeytandan daha üstündür. Çünki şeytan təkcə beyinə təsir edə bilər, lakin münafiqin fiziki müdaxilə imkanı da var.
Münafiqlə mübarizə aparmaq, şeytanla şahmat oynamaq kimidir. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Şeytanın zəkası məlum, aktyorluğu da məlumdur.
Münafiq İslamdan utanar, Allahdan utanar haşa, peyğəmbərdən utanar, özünü uca hesab edər. Hər əsrin dərin dövlətini ilah hesab edər.

Adnan Oktar deyir ki... 13 iyun 2016> Click for more

Münafiq çox kinlidir. Münafiqi dik saxlamaq, külü götürüb dik saxlamaq kimi çətindir. Hər an aşar münafiq, tarazlıqda saxlamaq çox çətindir. Çünki qəlbi şeytanla ittifaq halında olduğu üçün əxlaqsızlıq, pislik etməmək üçün özünü çətin saxlayar və ən kiçik fürsətdə də pisliyini etməyə cəhd edər.
Münafiq İslamdan, Qurandan bəhs edildiyi zaman, çox sıxılar. Facebookda baxar; birisi həmişə Allahdan, Qurandan bəhs edirsə, münafiq orada sıxılar, lakin orada boş şeylər, onu əyləndirəcək şeylər varsa bu münafiqin xoşuna gələr.

Adnan Oktar deyir ki... 8 iyun 2016> Click for more

Allahın varlığı münafiqin beynində narahatlıq yaradar. Din və iman narahatlıq yaradar. Bunun üçün də, imanı beynində, ağlında saxlamaz, boş şeyləri saxlayar.
Münafiqin bütün məqsədi həyatını boş keçirməkdir, beyni boşdur. Allahı beynində inanc kimi saxlamaq istəməz.
İslam, Quran, münafiqi çox sıxar. Allahdan, dindən bəhs etmək, İslama, Qurana xidmət etmək münafiq üçün iztirabdır, ələmdir, çox böyük əzab çəkər.
Münafiq həmişə başçı olmaq istəyər. Yəni ən mühüm insan olmaq istəyər. Ən çox diqqəti çəkən insan olmaq istəyər. Həmçinin bütün ömrünü, bütün planını da bunun əsasında qurar. Müsəlmanlara yanaşma səbəbi də budur.
Münafiq heç vaxt həqiqi sevgini bilməz. Sevgini yalnız təkəbbür üçün istəyər, yalnız etibar üçün istəyər, bu qədər.
Münafiqin oğru olmasının səbəbi, haqqı olmadığı halda onu almış olmasıdır. Çünki normalda möminin malı möminə məxsusdur. Lakin o küfr içində bir məxluq olduğu üçün, şeytan olduğu üçün mömin onsuz da şeytanı bəsləmək istəməz. Buna görə də, onun bütün yeyib-içdiyi oğurluq malı olmuş olur.
Münafiq müftəxordur. Əl əməyi ilə qazanmaq istəməz; oğurluqla, fırıldaqçılıqla, hiyləgərliklə dolanmaq istəyər. Müsəlmanların malını oğurlayıb yeyən bir məxluqdur.
Münafiq ayələrini oxuyarkən, qarşıdakı hər hansı qüvvə deyil də, özümüzün də münafiq ola biləcəyimizi düşünərək, ayələri özümüzə aid edərək, Allahdan qorxaraq özümüzü tərbiyə etməliyik. Münafiq onsuz da bu ayələrlə heç maraqlanmaz. O yeni oyunlar axtarar.
Nəfs və şeytan Allaha düşmən yaradılmışdır. Lakin hər ikisi də möminin cənnətinə vəsilə olarlar. Münafiq də belədir. Möminin cənnətinə vəsilə olar. Bu həqiqəti bilərək, münafiqə baxılmalıdır.
Münafiqlər şeytan kimidir. Şeytan özünü həlak edər, lakin möminlərin cənnətinə vəsilə olar.
Münafiqdə dəhşətli dərəcədə kin və nifrət vardır. Sevgidən qürur, əzəmət və təkəbbür üçün istifadə edər.
Münafiqin üzü bir cəhənnəm insanının üzü kimidir, dili də şeytan dili kimi çox acıdır. Onunla öz aləmində müsəlmanlara zərər vermək istəyər. Lakin tam əksinə bu müsəlmanda, dəhşətli dərəcədə oyanıqlıq, canlılıq, fəallıq və çevikliyə səbəb olar. Heç bir zərər verə bilməz.
Necə ki, biz cəhənnəmi gördükdə cənnətin qiymətini daha yaxşı anlayırıqsa, cəhənnəm əhli kimi olan münafiqi gördükdə də müsəlmanların və imanın qiymətini daha yaxşı anlamış olarıq. Müqayisə aparmağa imkan yaradar.
Müsəlmanların sevinci münafiqdə zəhər təsiri yaradar.
Münafiq müsəlmanların arasında etdiyi pisliyi, əxlaqsızlığı, küfr əhlinin arasında da çox rahat edəcəyini zənn edir. Hər yerdə edərəm deyir. Halbuki müsəlman Allahdan qorxduğu üçün şəfqətlidir. Lakin Allah küfr əhlinin arasında həlak edir.
Rəsulullah (s.ə.v) dövründə də münafiqlər həmişə oğru idi. Həmişə qəsbkar, əxlaqsızdılar. Müsəlmanların malını, mülkünü oğurlamağa meyilli idilər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 iyun 2016> Click for more

Bu günə qədər münafiq tam təsvir edilmədiyi üçün (Quranda var, lakin insanlar həyata keçməyini bilmir) münafiqlər İslam aləmində əllərini qollarını yelləyərək fəaliyyət göstərirlər. Lakin münafiqi çox açıq təsvir etsən, hər kəs də su kimi əzbərləsə münafiq zehniyyətin dünyada həyat sahəsi qalmamış olar.
Münafiqin rəzil-rüsvay edilməsi, çox yaxşı tanıdılması, dünyada sanki yaşaya bilməyəcək hala gətirilməsi, hz. Mehdi (ə.s) dövründə olacaq. Buna görə də, hər münafiq o münafiq əlamətlərindən, nifaqdan məcburən imtina etmiş olacaq. Mehdi (ə.s) dövründə heç bir nifaq əlaməti görülməyəcəkdir.
Mehdiyyət dövründə münafiqlər imanın nuru içində mənəvi cəhətdən boğulacaqlar. Münafiqlərin fitnəsi və nifaqı mehdiyyət dövründə heç yaranmayacaq.
Münafiq tərifləndiyi vaxt, daha fəal, daha aktiv hala gələr. Tənqid edildiyi zaman da iflic olar. Azğınlaşar, tərsləşər, bütün etdiklərindən də əl çəkər. Psixopat xarakteri olduğu üçün, tam əksinə hərəkət etməyə başlayar.
Müsəlmana heç nə olmaz. Münafiq çox ağılsız, imansız olduğu üçün, müsəlmanların əleyhinə çox böyük şey olacaq zənn edər. Çox dara düşdüyü vaxt kimi görünən dövr müsəlmanın ən yüksəldiyi dövrdür, ən yaxşı olduğu dövrdür.
Münafiq hərəkət etmək istəməz. İslama xidmət etmək istəməz. Halbuki oturmaq ona fəlakət gətirər. Mömin də hərəkət etdiyi üçün, İslama xidmət etdiyi üçün, o hərəkətlilik ona bərəkət gətirər.
Möminə gələn müsibət onun cənnətini genişləndirər, vəlilik məqamı qazandırar, ona sağlamlıq, səhhət, gözəllik bəxş edər və ya şəhadətlə birbaşa cənnətə getməsini təmin edər. Lakin münafiqin cəhənnəmini genişləndirər. Dünyada da, axirətdə də sonsuz bəlaya səbəb olar.
Münafiq müsəlmanı gümrahlaşdırar, cavanlaşdırar, sağlamlıq və səhhət qazandırar. Özünü çökdürər, xəstələndirər. Möminin cənnəti genişlənərkən, onun cəhənnəmi genişlənər. Allah belə gizli, bərəkətli sistem yaratmışdır.
Münafiqin bütün ömrü sürünməklə keçər. Həmişə şeytan əməli düşünmək, əxlaqsızlıq düşünmək, müsəlmanlara azacıq da olsa zərər verə biləcəyini düşünmək, bütün məsələsi budur.
Münafiq, bir xəstəlik olaraq, yaxınlaşdığı müsəlmanlardan bacara bildiyi qədər istifadə etməyə çalışar. Ən kiçik bir işi belə olsa onlara etdirmək istəyər. Onu qazanc kimi görər. İslamın, müsəlmanın işini görməyi də böyük zərər kimi görər, çox iztirab çəkər.
Münafiqin dünyada da, axirətdə də sonu həmişə fəlakətdir.
Münafiq ağlasığmaz dərəcədə axmaqdır, şizofren manyakdır. Ağlı yox olmuşdur, ölüdür. Macəradan, psixopatlıqdan, manyaklıqdan çəkinməz, istənilən dəliliyi edər.
Münafiq, bir gün müsəlmanlara hücumetmə həyəcanıyla yanıb kül olar. Halbuki onu da Allah yaradır. Nə edəcəyi həmişə bəllidir, qaçacağı gün də bəllidir, hamısı, yəni bütün edəcəkləri bəllidir. O, axmaq olduğu üçün özünü müstəqil zənn edər.
Qaçmaq münafiqin bir xüsusiyyətidir. Qaçan kimi dərhal müsəlmanlara cəbhə alar, İslama cəbhə alar. Yəni küfrün adamı olar. Onsuz da həmişə ağlında, şüur altında olan alçaqlıq budur.
Münafiqlərin bir xüsusiyyətləri də oğru olmalarıdır. Yəni müsəlmanın malında onların gözü olar. Hər hansı şəkildə oğurlamaq və ya qəsb etmək üçün fürsət gözləyər. Buna görə də, möminlər çox diqqətli olmalıdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 iyun 2016> Click for more

Münafiqin xüsusiyyəti həqiqəti dəyişdirməsidir. Mömin, müttəqi tərtəmiz insanları öz aləmində çox pis göstərməyə çalışar; lakin alçaqları, homoseksuallıq edən dərin dövlət mənsublarını, qatilləri, murdar insanları da guya çox yaxşı insanlarmış kimi göstərər.
Münafiq, mömində çox kəskin diqqətin yaranmasına vəsilə olar. Onun tədbirli olmasına, şüurunu açmasına, savabının çox artmasına vəsilə olar.
Münafiq demaqoqluğa çox meyllidir, sözü o yana-bu yana döndərər. Dilini əyib bükər. Cümlələri pozmaqda, məntiqi pozmaqda şeytani məharətə sahibdir.
Münafiq ölüdür onsuz da, yəni ağıl xəstəsidir. Gözlərini süzərək və ölünü xatırladan tərzdə pis, axmaq və boş baxışla baxar. Möminin baxışlarında nur var, işıq var, gözəllik var, sevgi var.
Münafiqin gözündə xain, kirli bir qayda vardır. İstədiyi zaman ağlayar, istədiyi zaman axmaqcasına baxar, istədiyi zaman narahat olduğunu ifadə etmək üçün ölüm huşsuzluğu keçirirmiş kimi heyvanda belə olmayan iyrənc, mənasız baxışla ətrafına baxar.
Münafiqin ruhunda qəsbkarlıq, oğruluq və bunu qanuni göstərmə meyli var. Hara getsə ruhunda bu var. Küfr əhlinin arasında da oğurluğa meyillidir, müsəlmanların arasında da oğurluğa meyillidir. İmtina edilməz xüsusiyyətlərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 4 iyun 2016> Click for more

Münafiqin üzündə kin və nifrət ifadəsi var. Şeytan ona deyəndə bunu dərhal tətbiq edər. Məsələn, şeytan; "üzünü turşut" deyir, "üzünə o donuq ifadəni ver", "bərbad üz ifadəsi yarat". Münafiq bunları dərhal edər. Müsəlman utanar, üzündə çirkin ifadə olmasından çəkinər. Allaha sığınar. Münafiq bunu sevə-sevə edər, dərhal edər.
Münafiqin dəlilik dərəcəsində yalan danışma xüsusiyyəti vardır. Həmişə uydurar. Diqqətlə dinlənsə bilmədiyi bir mövzu yoxdur münafiqin, dərhal uydurar, yəni həmişə yalançıdır.
Münafiq şeytana qarşı hörmətkeşdir, ona təslim olmuşdur. Yəni dediyi bir şeyi iki dəfə dedirtməz, dərhal yerinə yetirər. Lakin Quranın hökmlərinə, Peyğəmbər (s.ə.v)-in hökmünə şiddətlə qarşıdır.
Münafiq heyrət ediləcək refleksə malikdir. Şeytanın söylədiyini həmin dəqiqə, həmin saniyə yerinə yetirər. Lakin Allahın dediyini etməz, Quranın dediyini etməz. Peyğəmbər (s.ə.v)-in dediyini etməz. Çünki üsyankardır. Münafiq şeytana qarşı itaətkardır.
Münafiq, müsəlmanın Quranla söylədiklərinə tabe olmaz, lakin şeytan söylədikdə dərhal edər. Şeytan şəxsiyyətsizlik, əxlaqsızlıq pıçıldayan kimi, dərhal edər. Heç tərəddüd etməz münafiq.
Münafiqlik əsrlərdən bəri, hətta minlərlə ildən bəri möminləri gəmirən, məhv edən sistemdir. Bu məsələ həll olduqda möminlərdə bütün dünya səviyyəsində böyük fərahlıq yaşanacaq.
Münafiq əhəmiyyətli hesab etmədiyi kəsləri hədəf almaz. Onun seçdiyi bir siyahı var. Ən başda peyğəmbər, sonra səhabələrin qabaqcılları. Bir vəlidirsə, məsələn, o vəli olan insan və vəli olan insana ən yaxın kəslər, ən güvəndiyi kəslər, birbaşa onları hədəf alar münafiq.
Özünü tanıtmaq, özünü məşhur etmək, güc sahibi etmək münafiqin ən böyük hədəflərindəndir. Bundan ötrü münafiq müsəlmanları həmişə təcrid etmək istəyər, önə keçmək istəyər. Ona görə də, həmişə peyğəmbəri hədəf alar.
Münafiq şeytani hiyləgərdir. Şeytanla iç-içə olan, şeytanın bədənini bürüdüyü bir məxluqdur. Həmçinin ruhu həmişə anarxiya içindədir.
Münafiqin möminin savabına vəsilə olma gücü çox yüksəkdir. Məsələn, küfrün birdirsə, münafiqin milyondur.
Müsəlmanı ən çox münafiq həyəcanlandırar, şövqləndirər. Kitablar hazırlanmasına vəsilə olar, daha zənginliyə vəsilə olar, daha möhtəşəm fəaliyyətlərə vəsilə olar, təşəbbüsün sürətlənməsinə vəsilə olar. Müsəlmanların daha texniki və ağıllı düşünmələrinə səbəb olar. Münafiq, miskinlik və ətaləti tamamilə yox edər.
Münafiq möminə fövqəladə dərəcədə həyəcan verər, şövq verər, əzmini artırar, gücünü artırar. Gücə olan tələbi daha da çoxalar.

Adnan Oktar deyir ki... 3 iyun 2016> Click for more

Münafiq, müsəlmanların əleyhinə olmağı, onlara kin və qəzəb bəsləməyi faydalı şey zənn edər. Halbuki bu kin və qəzəb onu yaşlandırıb, çökdürüb, xəstələndirib, həlak edən sistemdir.
Münafiq xidmətini göstəriş üçün edər, başqaları desin deyə. Müvəffəqiyyətli olmaq istəyər, yəni adının eşidilməsini istəyər. Allah üçün etməz, göstəriş üçün edər.
Münafiqlər özlərinin o pis fəlsəfələri üçün, o əxlaqsız düşüncələri, o qəddar ruhlarının meydana gətirdiyi pis siyasət üçün, öz aləmlərində peyğəmbərləri, imamları da yönləndirmək istəyiblər.
Münafiqlər, hər şeyin həmişə öz lehinə olmasını istəyər. O zaman pislik, əxlaqsızlıq etməzlər. Allah, Nur surəsi, 49-da; "əgər haqq lehində isə, ona boyun əyərək gələrlər" deyir. Xoşbəxt olaraq gələr, sevinər o zaman. Lakin öz mənfəətinə ziddirsə iyrəncləşər, yırtıcı olar, əxlaqsızlaşar münafiq.
Münafiq olmasa möminlərdə yorğunluq və miskinlik olar. Münafiq həyəcan yaradar. Güclü müdafiə mexanizmi yaradar.
Möminlərin müvəffəqiyyətli fəaliyyətləri münafiqi narahat edər. Möminlərin münasibətlərinin korlanmasını istəyər, bunun üçün çalışar. Lakin bu işdə müsəlmanlara dirilik verər.
Samiri ömrünün sonuna qədər tək yaşamışdır. Bu münafiqlərdə bir həyat tərzidir. Möminləri sevməzlər, bəyənməzlər. Özlərini çox böyük hesab edərlər. Buna görə də, möminlərlə danışmaq, onlarla bir yerdə olmaq da istəməzlər. Yalnız yaşamaq istəyərlər.
Möminlərin bir-birini sevməsi münafiqi çox narahat edər. Münafiq təkbaşına varlıqdır. Möminlərdən ümumiyyətlə uzaq olmaq istəyər. Çünki böyük olduğunu düşündüyü üçün, özünü möminlərə layiq görməz. O özünü çox böyük hesab edər.
Münafiq dara düşdükdə elçiyə sığınar, yoxsa elçidən nifrət edər. Çünki o böyüklük hissinə sahib olduğu üçün çox kinlidir. Lakin çətin vəziyyətdə ondan mənfəət əldə edəcəyini düşündüyü üçün, müvəqqəti olaraq onu sevirmiş təqlidi edər. Yoxsa ən çox kin bəslədiyi imamdır onsuz da, birinci hədəfi odur.
Münafiqlər elçiyə, imama təkcə öz mənfəətləri tələb etdikdə dəyər verərlər. Dəyər verir təqlidi edərlər. Hörmət göstərirmiş kimi görünərlər, sevirmiş kimi görünərlər.
Münafiq insanlara nifrət edər, lakin gizlicə özünü bəyənər. O qaranlıq dünyasında təkbaşına yaşamaq istəyər.
Möminlərin həmişə; "necə də gözəl, Allaha şükür, əlhəmdulillah" var, "maşaAllah" var, "inşaAllah" var. Münafiqdə həmişə rədd etmə var, həmişə mənfurluq var. Heç nəyi bəyənməz.
Ayədə şeytan; "onları şükür edən görməyəcəksən" deyir. Münafiqin xüsusiyyətidir. Münafiq şükür etməyi bilməz. Qənaətkar deyil. Allah nə gözəl yaradıb deməz. Hər şeydə o pis ruh, şeytani ruh fəaliyyətə keçər.
Müsəlman həmişə yaxşılıq etməyə çalışar, həmişə könül alandır, yaxşıdır. Münafiq isə heç nəyi bəyənməz. Hər şeydə qüsur tapar. Yəni şükür edən deyil.
Üsyankarlıq, anarxistlik, azğınlıq münafiq ruhunun imtina edilməz xüsusiyyətləridir. Şeytana tam bənzərdir. Şeytan münafiqin mürşididir.
Şeytan möminlərin rahatlığına, müvəffəqiyyətinə çox həsəd aparar. Möminlərin gözəlliyi, sağlamlığı, səhhəti, müvəffəqiyyəti, qabiliyyəti, çevikliyi, münafiqin, eynilə şeytanda olduğu kimi heç xoşuna gəlməz. Buna görə də, həmişə bir yerdən bacara bildiyi qədər zərər vermək istəyər.
Münafiq çox davakar və iyrəncdir. Ədabazlığa çox meyillidir. Asilik, hiyləgərlik, üsyankarlıq; şeytanda olan bu pis xarakter münafiqin ruhunda da var.
Münafiqin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri acı dilindən çox çirkin istifadə etməsidir. Çirkabın, fitnənin axını oradandır, dilindəndir.
Münafiqin şeytani enerjisi vardır. Fasilə vermədən iyrənclik edər, eyni şeytan kimidir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 iyun 2016> Click for more

Amerika və Avropa silah ehtiyatlarını müsəlmanları öldürərək yox edir. Münafiqlərin ucbatından bu çıxılmaz vəziyyət davam edir.
Dünya zavodlarında istehsal edilən bütün silahlar müsəlmanları öldürmək üçün istifadə edilir. Münafiqlər də axmaq və alçaqcasına bu oyuna alət olurlar.
Küfr əhlinin İslam aləmində münafiqlə etdirməyəcəyi heç nə yoxdur. Münafiq alçaq və tərəfdaş olduğu üçün, mövqe, mənfəət, pul ardınca qaçdığı üçün, böyüklük və üstünlük ehtirasına sahib olduğu və Allahdan qorxmadığı üçün, insanlar belə məxluqları dərhal tapırlar, İslam aləmində müsəlmanların başına bəla edirlər.
İngiltərə dərin dövləti münafiqlərdən istifadə edərək İslam aləmini nəzarət altında saxlamaq istəyir. Münafiqlər də mənfəətpərəst və böyüklük ardınca qaçdıqları üçün asanlıqla dəccaliyyətə xidmət edirlər.
Tarix boyunca bir çox müsəlman görünən lider əslində münafiq idi və İslam aləminin parçalanmasına səbəb oldular. Əzilmələrinə, dağılmalarına səbəb oldular.
Münafiqlik iman və səmimiyyətin qarşısında dayana bilməz. Darmadağın olar. Bu Allahın möcüzəsidir.
Dəccaliyyət münafiqliyin təşkil olmuş, dünya səviyyəsində gizli dövlət olmuş halıdır. Dünyadakı ən böyük dərin dövlətlə şeytan həmişə iç-içə olar. Həmçinin şeytan ən təpədən ən alta qədər təsir edərək bu nəhəng quruluşu idarə edər.
Şeytan, cin şeytanlar insanın zehninə təsir edər, lakin təsiri zəifdir, münafiqinki şiddətlidir. Əgər mömin çox ağıllı deyilsə, münafiq daha çox müsəllət olar. Lakin ağlın qarşısında duzun suda əridiyi kimi əriyər münafiq.
Möminlərin bir-birini qırmasının səbəbi münafiqlərdir. Buna görə də, əsas əks qüvvə, şeytandan daha şiddətli olan münafiqlərdir.
İslamın qarşısındakı əsas qüvvə münafiqlərdir. Küfr əhli deyil. Küfr əhli ikinci dərəcəlidir. İslam aləminin məhv olmasının səbəbi münafiqlərdir. Münafiqlərdən ötrü İslam aləmi hazırda birləşə bilmir. Yoxsa dərhal birləşər.

Adnan Oktar deyir ki... 30 may 2016> Click for more

Münafiqin son məqsədi müsəlmanların dağılmasıdır, lakin çox məqsədli hücum edər. Peyğəmbər (s.ə.v)-in buna etdiyi müdaxilə ilə həm cihadı çox mübarək olar, bərəkətli olar, həm də müsəlmanların gücü qat-qat artar.
Münafiq mömin üçün rəhmətdir, özü üçün də fəlakətdir. Münafiq möminin cənnətini genişləndirər, vəlilik dərəcəsini yüksəldər, mövqeyini yüksəldər. Ən çox mövqe yüksəltmə təsiri münafiqdədir, sonra kafirdədir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 may 2016> Click for more

Münafiqdə, münafiqliyə xidmət etməkdə dəlisov enerji var. Lakin İslama xidmət etməkdə çox tənbəldir. Ən kiçik töhfə verərkən qəribə iztirab çəkər. Göz boyamaq üçün belə etdiyində çox canı yanar. Bir qram İslama və müsəlmanlara fayda vermək istəməz.
Münafiq münafiqi çox asanlıqla tapa bilər. Lakin; "öz aralarındakı vuruşmaları şiddətlidir" deyir Allah. Münafiqlər öz aralarında it kimi boğuşarlar.
Münafiqlər müsəlmanlardan ayrıldıqları zaman, dərhal bir yerə toplanar, qəbilə halında yaşayarlar. Münafiq küfr əhli ilə yaşaya bilmir, adi insanlarla yaşaya bilmir və yaxud ənənəvi müsəlmanlarla da yaşaya bilmir; təkcə öz aralarında yaşaya bilirlər.
Münafiqlərin zəncirvari bir-birlərini tapma gücləri var. Bu böyük möcüzədir. Yəni münafiqlər qəbilə halında yaşayarlar, bir-birlərindən ayrılmazlar.
Dərin dövlətlər şeytan kimi insanları tapmaqda mütəxəssisdirlər. Münafiq tapmaqda mütəxəssisdirlər.
Münafiqləri dünya səviyyəsində təşkil edən İngiltərə dərin dövlətidir. Çünki münafiqin heyrətamiz şeytani zəkası olur. Bunlar da münafiqləri əlləri ilə qoymuş kimi seçib tapırlar və onlardan hər cür kəşfiyyatda, hər cür fitnədə müsəlmanların əleyhinə istifadə edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 may 2016> Click for more

Münafiqin xüsusiyyətidir, ətrafındakıları pisləyər, özünü ucaldar. Hər kəsi pisləmə xüsusiyyəti var.
Münafiq yarım dəli kimidir, yəni ağlı yox olmuş məxluqdur. Nəfsinə təslim olmuş heyvan kimidir. Düşüncəsiz, mərifətsiz, qanacaqsızdır. Lakin özünü çox zəkalı, ağıllı zənn edər.
Münafiq həmişə vicdan adından, dürüstlük adından çıxış edər. Soruşanda; "mən ikiüzlü deyiləm, içimdən keçəni söyləyirəm" deyər. Halbuki əxlaqsızlıq edir. Nəzakət deyilən bir şey var, münafiq odun kimidir.
Münafiq çox düşüncəsiz olar. Nəzakət nədir bilməz, ədəb nədir bilməz, kütdür. Quran ayələrinə diqqət yetirsəniz ağıllarına gələn ilk şeyi söyləyirlər. Şeytanın ilk fısıltısını söyləyər münafiq.
Münafiq çox ağıllı və məlumat sahibi olduğunu iddia edər, halbuki çox düşüncəsiz, ağılsız və kobuddur.
Mömini gücləndirən münafiqlərdir. Yoxsa möminin cənnətdəki mövqeyi yüksəlmir. Münafiqin ədəbsizlikləri, oyunları, hiyləgərlikləri, namərdlikləri, xainlikləri olmasa möminin mövqeyi müəyyən qədər arta bilər. Lakin münafiqlə çox yüksələr. Kafirlə bir yüksəlirsə münafiqlə milyon dəfə yüksələr. Çünki münafiq daha çox şiddətlidir.
Münafiqlərin ən böyük əxlaqsızlıqlarından biri, peyğəmbəri haşa ədalətsiz göstərməkdir. Münafiqdə həmişə üsyan ruhu vardır, şeytani düşüncə vardır.
Münafiqlərin fitnələrinin Quran ayələriylə ifşa edilməsi onların zərərsizləşməsini təmin edər. Möminlər bunu mütləq etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 26 may 2016> Click for more

Özünü böyük hesab etmək, lovğalanmaq, özünü tərifləyərkən də qarşısındakını vicdan yaxud mərhəmət tərəfini az göstərmək münafiqin xüsusiyyətidir. Özünü həmişə zərər çəkmiş kimi göstərər, mömini də insanları incidən kimi göstərər. Belə əxlaqsızlığı vardır.
Münafiqlərə, küfr əhlinə aid olan ayələr əslində möminlərə aiddir. Bu ayələr küfr əhlinə və münafiqlərə təsir göstərməz. Möminə təsir edər. Möminin qəlbində dərin təsir meydana gətirər, imanını artırar. Münafiqin də kinini və qəzəbini daha da artırar. Mömin özünü düzəldər, kafir və münafiq daha betər hala gələr; daha hiyləgər, daha azğın olar, daha qəlbi qaralar.
Münafiqlərə aid ayələr, iman gətirənlərin qəlbində dərin təsir meydana gətirər, qəlbləri yumşalar. Münafiqlərin isə daxilən kinini və nifrətini artırar.
Münafiqlər həmişə ölüm qorxusu, yaşlanma qorxusu və xəstələnmə qorxusu içərisindədirlər. Ölümdən nifrət edər, həmişə bu dəhşəti yaşayarlar.
Cəhənnəm vəhşi, dəli heyvan kimidir. Həmişə əzmək, yandırmaq, dağıtmaq, əzab vermək istəyər. Küfr əhlinə qarşı, münafiqlərə qarşı təcavüzkardır.
Münafiqin üzünə pis, iyrənc ifadə verilər. Sifətində lənət bir ifadə olar. Ayədə; "Qaşlarını çatdı" deyir Allah; donuq, qaraqabaq sifəti var. Bu Allahın ona olan möhürüdür.
Münafiqlərin üzü çox bərbaddır. Bitkin, donuqdur. Şeytanla əlaqədə olduqları üçün sanki kükürd qoxar onlar. Görünüşləri şizofrenikdir.
Münafiq axmaq məxluqdur. Allah ağlını almışdır. Allah onu həmişə alçaldar. Lakin o ağılsız başıyla hələ də Peyğəmbərə, möminlərə zərər vermək üçün, bir fürsət çıxacaqmı deyə gözləyər. Hər dəfə rəzil olar, yenə gözləyər, yenə rəzil olar, yenə gözləyər.
Münafiqlərin hər söhbəti fitnə qoxar, həmişə pislikdir. Həmişə lovğadırlar. Peyğəmbərin ağlına, qabiliyyətinə, gücünə, imkanlarına, müvəffəqiyyətinə həmişə həsəd gözüylə yaxınlaşıblar. Bu həsədlə öz aləmlərində həmişə badalaq qurmağa çalışıblar, hər dəfə də özləri rəzil-rüsvay olublar.
Münafiqlər Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı həmişə zəka ilə yaxınlaşmağa çalışdılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ağlıyla üstün gələrək onları hər dəfə rəzil-rüsvay etdi.

Adnan Oktar deyir ki... 25 may 2016> Click for more

Münafiqlər hər dövrdə müsəlmanların başını bəlaya salmışdır. Liviyada, Suriyada və İraqda da küfrlə əməkdaşlıq edərək müsəlmanları məhv etdilər. Hələ də davam edirlər. Misirdə çevrilişin baş tutmasını təmin edənlər də münafiqlərdir. Müsəlmanları bir-birinə qırdıranlar yenə münafiqlərdir. Liviyadakı hadisələrin təməlində də yenə münafiqlər var.
İslam aləminin əzilməsinin səbəbi münafiqlərdir. Məzlum müsəlmanları küfrlə ittifaq yaradaraq əzirlər. Münafiqlər müsəlmanların yerlərini söyləyirlər, müsəlmanların bombalanmasını təmin edirlər. Müsəlmanların əleyhinə küfrü, zalımları təşviq edirlər.
İngiltərə dərin dövlətinin bütün gücü münafiqlərə əsaslanır. Münafiqlər olmadıqda addım ata bilməzlər.
Münafiq ayələrini həmişə möminlərə danışırıq. Mömin öz üstünə götürməsə bu münafiq əlaməti olar. Əgər götürsə bu da mömin əlamətidir. Çünki müsəlman nəfsini təmizə çıxartmaz. Nəfs həmişə pisliyi əmr edəndir.
Münafiq, müsəlmanların çətin vəziyyətə düşməsini, hər cəhətdən müsəlmanların çökməsini gözləyər. Güclü olarkən hücum etməz. Necə ki, belə vəhşi heyvanlar hücum üçün zəif anı gözləyər, münafiq də zəif anı gözləyər ki, hücum edə bilsin. Bunun üçün dəstəsini də hazırlayar.
Münafiqlər, müsəlmanların bəlaya uğramasını xainliklə gözləyirlər. Münafiqlər üçün, çətin zamanda vurmaq əsasdır.
Münafiq möminə güc verər, çeviklik verər, üfüq genişliyi verər. Başqa cür olduqda, mömində miskinlik olar, zəiflik olar.
Münafiq möminin çox gözüaçıq, diqqətli və çox etinalı olmasını təmin edər. Üfqünü açar. Mömin necə mübarizə aparacağını daha yaxşı görər, riski daha yaxşı qavrayar. İslamın, Quranın qiymətini daha yaxşı anlayar. Müsəlmanlara olan sevgisi daha artar.
Mömin vəlayət məqamını münafiqlər sayəsində alar. Peyğəmbərlərin dərəcələri münafiqlərə səbir və onlarla mübarizə sayəsində yüksələr. Zehni açar münafiq, mübarizə əzmini artırar, şövqü artırar, müsəlmanın çox diqqətli və gözüaçıq olmasını təmin edər.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) həmişə gözəl danışırdı, həmişə təvazökar davranırdı. Münafiqlər də həmişə lovğalıqla cavab verirdi, təkəbbür ardınca qaçırdılar.
Həya mömində olar, münafiqdə həya olmaz. Olduqca arsız və utanmazdır. Mömində xəcalət hissi var, həya var. Münafiqdə insani heç bir incəlik və ifadə olmaz. Sifətində, davranışında heyvani ifadə olar.
Münafiqin hədəfi həmişə boşdur. Boş düşüncələrlə, boş məlumatlarla məşğul olar, boş şeyləri oxuyar, təqib edər, sonunda da cəhənnəmin dibinə düşər. Mömin həmişə hikməti, əsas olanı, həqiqi məlumatı axtarar. Quranla uyğun olan məlumatı axtarar.
Münafiq həyasız, əxlaqsız, şərəfsiz olduğu üçün möminlərin özünə bənzəməməsi onu qəzəbləndirər. Həmçinin müsəlmanlardan buna görə nifrət edər. Onları həmişə ağılsız görər, özünü çox ağıllı görər. Bu, şeytandan aldığı ilhamdan qaynaqlanar.
Münafiq özünü yüksək gördüyü üçün, möminləri ağılsız və zəif imanlı zənn edir. Möminlərin asi olmaması, həyasız olmaması, təcavüzkar olmaması, oyunbaz və ya yalançı olmaması münafiqə qəribə gələr.

 Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2016> Click for more

Münafiq əlamətlərindən bəhs edildiyi halda, əgər münafiq özünü düzəltməsə cəhənnəmin dibinə doğru irəliləməyə davam edər. Cəhənnəmi mümkün qədər genişlənər.
Münafiqlərin möminlərə etdikləri əxlaqsızlıq, şərəfsizlik, kobudluq, pislik, nadanlıq, eqoistlik onların cəhənnəmini genişləndirər. Mömin bundan qazanclı çıxar; kafir, münafiq itirər. Amma çox böyük itkiyə uğrayar.
Allah istəsə küfr əhlini yaratmazdı. Möminin cənnətinin genişlənməsi üçün, münafiq və kafir lazımdır. Bunlar olmadan möminin cənnəti genişlənmir. Mənəvi mövqe ala bilmir. Mütləq münafiq və kafir lazımdır. Kafir və münafiqin də cəhənnəminin genişlənməsi üçün müsəlman lazımdır. Yoxsa o da genişlənməz.
Münafiqə "əl çək" desən də əl çəkməz. "Əl çəkdim" deyər amma yenə davam edər. Bir cür hiyləgər bir şeytandır. Həmçinin həmişə təqib edilməlidir.
Münafiq, saylarının və maddi güclərinin çox olmasından ötrü, kafirləri ilahlaşdırar. Çünki o insani gücə inanar, Allaha inanmaz. Buna görə də, dərin dövlətlərin tərəfdarı olar.
Qəlbində xəstəlik olan da münafiqə bənzəyər. "Aman" deyər, "mən bu xəstəliyi dərhal sağaldaram". Münafiq əlaməti meydana çıxar, "aman, dərhal xilas olum" deyər mömin. Buna görə də, bu ayələr biz möminləri maraqlandırar. Kafir, münafiq gülüb keçər, vecinə belə almaz.
Münafiqlər mikrobdan aşağı xüsusi yaradılmış məxluqdurlar. Möminlərin yanında özlərini zəmanət altında görməzlər, həmişə şübhə içindədirlər. "Dərin dövlətin adamı olsun, ya müsəlmanların yanında sığınıb qalsın?" Bütün ömrü bu şübhə içində keçər. Allah ayədə bildirir; "nə onlardan, nə də sizdəndirlər".
Münafiqlər dərin dövlətlərə xidmət edən şeytanlar mövqeyindədir.
Münafiq dünyaya dəlicəsinə bağlandığı üçün, yaşlanmaqdan və ölümdən çox qorxar. Axirətə inanmadığı üçün onun ilahı dünyadır, nəfsidir. Halbuki müsəlman Allaha qovuşmaqla fəxr edər. Gənclik də bir nemətdir, yaşlılıq da bir nemətdir.
Münafiqin ilahı öz nəfsidir. Nəfsini böyütmək və ucaltmaq, başqa şeyin arxasında deyil. Eyni zamanda bir cür dəlidir, yəni psixopatdır, homoseksual ruhlu bir manyakdır münafiq.
Münafiqə nə cür yaxşılıq edilsə də, hansı imkan verilsə də, bundan əxlaqsızlıq və pislik məqsədiylə istifadə edər. Mömin də həmişə xeyir və gözəllik məqsədiylə istifadə edər. Kiçicik bir şey versən belə mömin xeyirə istifadə edər.
Mömin əlindəki imkanlardan İslamın xeyri üçün istifadə edər. Münafiq isə fitnə törətmək üçün, küfrlə əlaqə qurmaq üçün istifadə edər.
Münafiqlərlə əlaqədar ayələr möminə təsir edər. Bu insana təsir edirsə, o, münafiq ola bilməz. Lakin münafiq bu ayələrə gülər, bu ona heç təsir etməz. Vecinə də almaz, azğınlığı, şeytanlığı daha da artar. Təcavüzkarlığı, kini daha da artar.
Mömin həmişə dürüstlüklə, səmimiyyətlə, yaxşı niyyətlə, təvazökarlıq, məzlumluq və həlim xasiyyətlə, yəni həlimlik və itaətkarlıqla yaşayar. Münafiq tam əksidir. Üsyankar, asi və anarxist ruhludur.
Münafiqdə ən böyük qorxu gələcək qorxusudur. Hər cür pisliyi bunun üçün edər. Müsəlmanların yanından qaçmasının səbəbi də odur.
Münafiq müsəlmanların yanında müvəqqəti qalar. Özünü təhlükəsizlikdə hiss etməz. Çünki müsəlmanlara düşmən olduğu üçün, kinli olduğu üçün, nifrət etdiyi üçün müsəlmanlardan özünü təhlükəsizlikdə hiss etməz. Küfrdə özünə yer axtarar.
Quranda, münafiqlər möminləri ağılsızlıqla ittiham edirlər. Münafiq özü anarxist ruhlu olduğundan, onu üstün görür. Möminin itaətkar olmasına da heyrətlənir; "o ağılsızlar kimi mi iman gətirəcəyəm?" deyir. Halbuki itaətkar olmaq, həlim xasiyyətli olmaq, həlim olmaq gözəldir.
Münafiqlər özləri üsyankar olduqları üçün, möminlərin itaətkar olmasının gözəlliyini anlaya bilməzlər.
Münafiq dünyadakı narahatlığın minlərlə mislini cəhənnəmdə yaşayar. Mömin də rahatlığın minlərlə mislini cənnətdə yaşayar, tam əksidir.
Münafiq cəhənnəmdə belə fitnə axtarır, həmişə narahatdır və heç vaxt Allaha sığınmaz. Allah o anarxist ruhunu, o dəli ruhunu, həmişə narahat olan ruhunu ən narahat halda tutar cəhənnəmdə. Mömin də dünyada rahat olduğu üçün, cənnətdə ən rahat halda yaşayır, heç narahatlıq yaşamaz.
Cənnət şərtləri möminə görədir. Münafiq də tam cəhənnəm əhlidir. Cəhənnəmdə həmişə narahatdır. Orada da yenə öz aləmində pislik edəcək mövzu tapır, onu oraya atmağa səbəb olan digər münafiqləri axtarır.
Allah yolunda mübarizədə fədakar olmalısan. Məsələn, əsgər ac, susuz olur, cınqırını çıxarmır, fitnə çıxartmır, lakin münafiq çıxardar. Münafiqin ən kiçik bir şeyə dözümü yoxdur. Hər şey onun dediyi kimi olsun istəyər. Mömin belə deyil, necə ortalıq sakitləşəcəksə, necə mühit hüzurlu olacaqsa ona görə hərəkət edər.
Münafiq üçün hər şey problemdir. Yola çıxması bir problemdir, yemək yeməsi bir problemdir, geyinməsi problemdir, həyatı özünə zəhər edər. Möminlərə də bu pisliyi bulaşdırmağa çalışar.
Möminin itaətkarlığı, həlimliyi cənnətdə də davam edir. Çünki müttəqidir. Allahdan nə xeyir gəlsə ona razıdır, qənaətkardır. Münafiq qənaətkar deyil.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2016> Click for more

Münafiqdən narahat olmaq yersizdir. Münafiq Allahın aciz bir quludur, Allah yaradar onu. Kafirdən də narahat olmağa ehtiyac yoxdur, kafirin heç bir gücü yoxdur. Güc sahibi olan Allahdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2016> Click for more

Əgər insan münafiq, şirk, xəstəlik əlamətlərini özündə axtarıb düşünmürsə cənnətlik olduğunu iddia etmiş olar. Hər birini öz üstündə düşünməlidir.
Müsəlman əgər; "münafiqlərlə əlaqəli ayələr mənə xitab etmir" desə, harama girər. Oradakı ayələr bütün müsəlmanlara xitab edər. Münafiq onsuz da buna inanmır ki, ona təsir etsin. Mömin bundan təsirlənməlidir. Buna görə də, çoxsaylı münafiq ayələrini oxuyarkən müsəlman öz üstünə götürərək oxumalıdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) uşaq kimi gənc idi. Allah onu həmişə gənc saxladı, bununla münafiqləri, kafirləri qəzəbləndirdi. Həmişə zənginlik, bərəkət verdi. Çox gözəl xanımlar verdi. Münafiqlər də həsədlərindən daxilən yandı.
Münafiqlərə həmişə xəstəliklər, dərdlər gələr. Allah onları çürüdər, içlərini də yandırar. Möminlərə də bu şəfa kimi gələr. Münafiq mömini kədərləndirməyə çalışdıqca, mömin daha yaxşı hala gələr, daha sağlam, daha bərəkətli, daha zəngin olar.
Möminlərin sevincini, hüzurunu, şən olmasını aradan qaldırmaq münafiqin əsas məqsədidir. Bunu şeytanın təhriki ilə edər. Gecə-gündüz müsəlmanları gərgin, çətin bir mühitdə qoymaq istəyər ki, müsəlmanlar zəifləsin. Lakin məqsədinə nail ola bilməz, Allah bəlanı ona verər.
Münafiq möminləri kədərləndirməyə çalışarkən möminlər daha sağlam, daha bərəkətli, daha zəngin olarlar. Münafiqlər çökər, möminlər həmişə güclənər.
Mömin digər möminin xoşbəxtliyindən xoşbəxt olar. Münafiq möminin sevincindən iztirab çəkər və həmişə ədalətsizlik olduğunu iddia edər.
Münafiqin məqsədi müsəlmanların tezliklə dağılmasıdır. Çünki özü gedə bilmədiyi üçün, müsəlmanlar dağıldığı zaman gedə biləcəyinə inanır.
Münafiq Allaha qarşı qəzəblidir. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı qəzəblidir. Peyğəmbər (s.ə.v)-i qısqanar, həsəd aparar. Allahın ona verdiyi nemətləri, imkanları onun əlindən almağa çalışar öz aləmində. Hüzurunu pozmağa çalışar, onu narahat etməyə çalışar. Öz aləmində qorxutmağa çalışar. Xəbər kanallarını bağlamağa çalışar. Tənqid etməsinə mane olmağa çalışar. Sevdikləriylə əlaqə yaratmasına mane olmağa çalışar. Hüzurlu yaşamasına mane olmağa çalışar.
Hər münafiq çox ağıllı, çox dürüst, çox yaxşı insan olduğu qənaətindədir, bu çox mənalıdır. Eləcə də, özünü yaxşılığın simvolu kimi görər. Halbuki həmişə alçaqlıq, əxlaqsızlıq edər.
Peyğəmbər (s.ə.v) İslamın mənfəətini, qurtuluşunu, xeyrini düşündüyü halda; münafiqlər, Peyğəmbər (s.ə.v)-i həmişə onlara haqsızlıq edən mövqeyində göstərən alçaqlardır.
Münafiq şirk düşüncəsində olduğu üçün, müstəqil varlıq olduğunu düşünərək, Allahın onun etdiyi şeytani əməlləri görmədiyini düşünər.
Münafiqlər etdikləri o qədər əxlaqsızlığa baxmayaraq, özlərini dürüst, təmiz qəlbli, yaxşılığın simvolu kimi görərlər.
Münafiqdə dava eşqi deyə bir məsələ yoxdur. O gələcəyini, dünyasını, rahatlığını düşünər. Peyğəmbər (s.ə.v) İslamın yayılmasını, İslamın hakim olmasını, müsəlmanların rahat olmasını, təhlükəsizlik içində olmasını, zəngin olmasını düşündüyü halda, münafiq öz pis, eqoist, iyrənc mənfəətlərini düşünər.
Münafiq çox şeytanidir. Özünü ucaltmağı və üstün göstərməyi qarşısına məqsəd qoyarkən, Peyğəmbər (s.ə.v)-i də xəcalətli etməyi qarşısına məqsəd qoyar.
Münafiqin öz dar dünyasında mənfəətpərəst qaranlıq bir fəlsəfəsi var.
Münafiqlər ən başda Rəsulullah (s.ə.v)-dən şüphələnirdilər. Hər an əleyhlərində bir şey edəcək deyə Ondan qorxurdular. Heç bir hökmünə etibar edə bilmirdilər. Peyğəmbər (s.ə.v)-in hər hökmünə şübhə ilə baxırlar. Şübhəci olar münafiq.
Münafiqlərin bütün həyatları cəhənnəmdir. Hər şeydən qorxar, hər şeydən şübhələnərlər. Cüzi tərpəniş münafiq üçün çox təhlükəli şeydir.
Münafiqlər qəbilə halında kollektiv yaşayarlar. Hamısı bir-birini bütləşdirib. O qəbilələrini də bütləşdirər. O bütün heyrətamiz gücə sahib olduğuna inanarlar. O bütdən də ayrıla bilməzlər münafiqlər. Yəni normal bir ictimai həyata girə bilməz münafiq.
Münafiq, insanların əksəriyyətinə tabe olar. İnsanların əksəriyyətini ilah kimi görər. Dövlət onun üçün bütdür, öz dövləti deyil, ən böyük olan dövlət. Ən güclü olan kimsə, ən böyük büt kimi onu görər və ona bağlanar. Məsələn, hazırda İngiltərə dərin dövləti; ona bağlıdır.
Münafiq müşrikin ən inkişaf etmiş, ən şiddətli olanıdır. Kafirin ən azğın olanıdır münafiq. Klassik müşrikdən, bilinən müşrikdən qat-qat irəlidir münafiqin müşrikliyi. Çünki münafiq hər şeyi özünün etdiyini və hər şeyi başqalarının etdiyini düşünər. Əşyanın gücünə inanar, insanların gücünə inanar, hadisələrin gücünə inanar, cəmiyyətin gücünə inanar. Cəmiyyət onun üçün ilah kimidir.

 Adnan Oktar deyir ki... 18 may 2016> Click for more

Münafiq qəzəbləndiyi, həyəcanlandığı zaman küfrə daha yaxın olar. Ağzından küfr əlamətləri çıxmağa başlayar. Daha da üstünə gedilsə bilavasitə Allahı inkar edər.
Küfrün çirkinliklərini öyrəndikdən sonra təkrar küfrə qayıtdıqları üçün, münafiqlərin vəziyyəti iman gətirməyənlərdən daha pisdir.
Allah Peyğəmbər (s.ə.v)-ə nə deyir? "Bu zaman boş qaldığın vaxt, dayanmadan (dua və ibadətlə) yorulmağa davam et". (İnşirah surəsi, 7). Necə yorulmaq? Allah üçün yorulmaq. Məsələn, ayə yaz, Qurandan danış, İslamı təbliğ et. "Boş dayanma" deyir. Lakin münafiqin xüsusiyyəti boş dayanmasıdır.
Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə həmişə İslamı təbliğ etməyi, ayələri oxumağı, faydalı olmağı əmr etmişdir. Münafiqlərin xüsusiyyəti isə boş dayanmalarıdır.
Münafiq dəhşətli dərəcədə ədabazdır. Firon da ədabaz idi, Nəmrud da ədabaz idi. Tarixin ən başından bəri bütün fironlar, nəmrudlar, dəccallar, münafiqlər həmişə ədabaz olurlar. Hamısı həyasız olur. Hamısı qürurlu və təkəbbürlü olur. Heç bir sözün altında qalmaq istəməzlər.
Mömin münafiqlər mövzusunda olduqca rahat olmalıdır. Əks təqdirdə haram olar, çünki şirk olar. Yəni, ciddiyə aldığı zaman, onlardan həqiqətən qorxub narahat olduğu zaman bu şirk olar. Çünki bütün güc Allaha məxsusdur.
Münafiq özünü çox sərbəst zənn edər. Halbuki sərbəst güc deyil, etdiyi bütün əməllər, danışdığı, gecə qurduğu tələlər, üzünü turşutması, etdiyi əxlaqsızlıq, sifətinə verdiyi pis ifadə, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə yaxınlaşmaq istəməməsi, etdiyi hər alçaqlıq Allah tərəfindən onsuz da əzəldən bilinir, ən incə nöqtəsinə qədər.
Bir an içərisində, yəni sonsuz qısa zaman olan an içərisində münafiqin etdiyi əməl bitmişdir. Dolayısilə Allah yaratdığına görə sən zəmanət altındasan. Allah sənin nədən zərər çəkəcəyini bilməzmi? Nəyin sənə faydalı olacağını bilməzmi? Bilir Allah. Buna görə yaradar.
Müsəlmanların səhvi bu olur, şeytanın müstəqil güc olduğuna inanırlar. Bu onsuz da şirk olur. Münafiqin müstəqil güc olduğuna inanır, bu da şirk olmuş olur. Çünki münafiqin etdiyi hər əməl taleyində bəllidir. Allah tərəfindən yaradılar.
Münafiqləri müstəqil, qarşı çıxılmaz güc kimi göstərmək haramdır, bu şirk olar. Münafiqdən narahat olmaq, onun gücünün fövqəladə olduğuna inanmaq. Çünki gücü yoxdur. Bir insan şeytanı, insi şeytandır bu qədər. Hər yer şeytan doludur. Müsəlmanın ondan narahat olması, qorxması, etidalını itirməsi olmaz. Allah; "onların bütün əməllərini Mən əhatə edirəm" deyir.
Münafiqlər fitnə və qarışıqlıq olduğu zaman, İslama zərər gələcəyini bildiyi üçün şeytani ruhla bunu istəyər. Müsəlmanlar bölünsün, vuruşsun, qarışıqlıq yaşasın, beləliklə də, müsəlmanların xidmət etməsinə maneə törədilsin. O əxlaqsız münafiqin dünyasındakı qaranlıq yolun qapısı açılsın. Allah; "buna icazə vermərəm" deyir.
Allah möminlərə; "çox əziyyət verici sözlər eşidəcəksiniz" deyir. Kimlərdən? Münafiqlərdən, kafirun və kafiratdan (kafir kişilər və kafir qadınlardan). Çünki onların ruhları cəhənnəm kimidir. Qəzəbli, azğın, paxıl, qısqanc, kinli, kinayəçi, söz ilişdirən, davakar, gərginlik axtaran, fitnə axtaran, qarışıqlıq axtaran əxlaqsız xarakterdədir.
Münafiq pis sözlərlə, narahatedici sözlərlə, özünün o xəstə ruhunun üslubuyla müsəlmanları narahat etməyə çalışar.
Müddəssir surəsinin 23-cü ayəsində Allah münafiq üçün deyir; "sonra bir baxdı" pis bir baxış, "sonra üz-gözünü turşutdu", məsələn, qəzəbli, hirsli və ya üzünü qırışdırır, yəni pis üz göstərir. Bunu Peyğəmbər (s.ə.v)-i narahat etmək üçün edir. Bir münafiq əxlaqsızlığıdır bu.
Münafiqlik bir nöqtədə deyil, hər nöqtədə xülasə şəkildə, qısa-qısa təsvir edilsə qəlbində xəstəlik olan, münafiqliyə meylli olan düzələr. Həmçinin əsil münafiqin də müəyyənləşdirilməsini təmin edər.

 Adnan Oktar deyir ki... 12 may 2016> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) münafiqlərə heç vaxt toxunmamışdı. Üç yüzə yaxın münafiq vardı; toxunmurdu. Onların yollarını kəsirdi, yollarını bağlayaraq zərərsizləşdirirdi. Əks halda müsəlmanların başına çox böyük bəla olardılar. Lakin çox məharətlə onları idarə etdi, İslama faydalı hala gətirdi.
Münafiqə nəsə söyləmək mümkün deyil. Yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək də mümkün deyil. Məsələn; "bu pis əməli etmə" deyə bilməzsən münafiqə. Lovğalıq edər, hiyləgərlik edər, o anarxist azğın ruhunu ortaya çıxardar. Lakin çox məharətlə izah edilə bilər, dolayı yol ilə izah edilə bilər.
Münafiq eyni zamanda ov iti kimidir. Yəni küfrün ən murdar adamlarını o tapacağı üçün, onun tapdığını müsəlman tutub elmlə, irfanla təsirsiz hala gətirər. Müsəlman onları haradan tapsın ki? O, şeytani güclə, o qoxunu hiss edər.
Müsəlmanlar homoseksuallığa qarşıdır, darvinizmə qarşıdır, lakin münafiq onları vəli və dost tutar. Harada dərin dövlət mənsubu vardırsa və ya harada bir hiyləbaz vardırsa, harada həyasız bir ədabaz vardırsa, harada İslama pislik etmək istəyən murdar insanlar vardırsa gedib onları tapar münafiq.
Mömin mutmain olar, səbirli olar, qənaətcil olur. Fitnədən qaçar, xaosdan qaçar. Gərginlik olmasın, ortalıq dinc olsun məntiqində olar. Münafiq belə deyil, həyasızdır, dəli xasiyyətlidir, nə olacağı onu maraqlandırmaz, dəlisov mənfəəti üçün təcavüzkarlaşar, həyasızlaşar, azğınlaşar. Şeytan kimi anarxistdir ruhu.
Münafiq yaxşılıqdan anlamaz. Müsəlmanlara olan qəzəbi heç vaxt dinməz. Kini həmişə içindədir, gizlədə bilməz. Balaca səbəb gördüyü zaman dərhal psixopatlığını, o anarxist ruhunu, azğın və dəli ruhunu dərhal göstərər. Lakin müsəlman belə deyil. Müsəlman məmnundur, əmin-amanlığa nail olmuşdur.
Münafiq İslama xidmət etməyi heç xoşlamaz. Hər söz onun ciyərinə sıxılmış güllə kimi iztirab verər. Lakin sırf müsəlmanlara şirin görünmək üçün, öz aləmində diqqət çəkməmək üçün, hiddətlə özünü yenə bir az xidmət edirmiş kimi göstərər.
Münafiq boş işlərlə vaxt keçirər, öz səfasına aid işlərlə vaxt keçirər. İstəsə İslama xidmət edər. İnternetdən də xidmət edər, şifahi şəkildə də xidmət edər, hər cür xidmət edər. Lakin pul versən bunu edər, mənfəəti olsa. Lakin mənfəəti olmadıqda etməz.
Münafiqlərin üslubları çox lovğadır. Sayğısız və özünü bəyənən olmaq, onlar üçün mühüm məsələdir. Natiqlik etmələri də həmişə lovğa formadadır.
Münafiqlər zalım, anarxist ruhlu, psixopat, davakar, sevgisiz, kinli, manyak ruhlu kimsələrdir. Buna görə də münafiq heç vaxt sakitləşməz.
Münafiq öz mənfəətinə zidd düşən bir vəziyyət olmadıqda sakit olar. Lakin öz nəfsi və mənfəətləriylə zidd düşülən vəziyyətlərdə, o anarxist, dəli ruhu, o şeytani ruhu dərhal ortaya çıxar.
Münafiq həmişə davakardır. Dalaşmaq və etiraz etmək mövzu axtarar. Bir münafiqin xüsusiyyətini buradan anlaya bilərsiniz. Dərhal bir şeyə etiraz etmək istəyər, dərhal dalaşmaq, anarxiya ruhu içərisindədir.
Rəsulullah (s.ə.v) dövründə də insanlar deyirdi; "evim açıqdır, gələ bilmərəm". "Həyat yoldaşım var, ərim var". Halbuki vicdanən bilirlər. Ərin, o da müsəlman olsun, o da gəlsin. Övladın, o da müsəlman olsun, o da gəlsin. Övladını da İslama qazandır, həyat yoldaşını da İslama qazandır, özün də İslama xidmət et.
Münafiqlər küfrü hər şeyə hakim gördükləri üçün, onlara hörmətlə baxarlar. Möminləri də bu ağılsız düşüncələriylə öz aləmlərində zəif görərlər, lakin həmişə də qalib gələnlər möminlər olar. Güvəndikləri küfr, həmişə əzilər və alçaldılar.
Münafiq həmişə alçaq və mənfəətpərəstdir. Həmişə xeyir güdən, hiyləbazdır. Öz mənfəəti üçün yaşayar. Mənfəətinə zidd düşən bir vəziyyətdə vəhşiləşər, təcavüzkarlaşar.
Münafiq narahatlıq yaradacaq bir mövzunu çox asanlıqla tapar. Ən sakit mühitdə belə birdən-birə fitnə, əxlaqsızlıq çıxardar. Dəhşətli dərəcədə murdardır münafiq.
Münafiq fitnə kimi görünər, lakin möminlərə faydaları savab və inkişafı cəhətdən saymaqla bitməz. Möminlərin həmişə oyanıq olmalarını, Quranı çox yaxşı anlamalarını və həyata keçirmələrini təmin edər.
Müsəlman, münafiqə qarşı həmişə oyanıq olduğu üçün, həm ağlı inkişaf edər, həm mübarizə əzmi inkişaf edər, həm də savabı çox olar.
Münafiqin çox faydası var; möminlərdə ağlı açar, mübarizə əzmini artırar, diqqətli olunmasını təmin edər, küfrə qarşı güclü olmağı təmin edər. Yoxsa mömin arxayınçılıq içində olar, tənbəlləşər. Lakin münafiq sayəsində həmişə çox diqqətli, sayıq və oyanıq olar.
Münafiqin qəlbindəki nifrət qətiyyən bitməz. Çox əxlaqsız və alçaqdır. “Sakitləşdi” deyilən dövrdə yenə bir alçaqlıq edər. Müsəlmanların göz açdırmamaları və çox diqqətli olmaları lazımdır, ibadət olaraq.
Münafiqlər çox zəkalı və şeytani olarlar. Narahatlıq yaratmaq onların ən mühüm xüsusiyyətidir. Heç rahat dayanmazlar. Münafiq həmişə narahatdır, ətrafına da narahatlıq saçar.
Dərin dövlətlər çox hiyləgər olar. Münafiqi də dərhal gözündən tanıyar onlar. Allahın hikmətidir, bir-birlərini tez taparlar.
Dərin dövlətlər həmişə münafiq xarakterli insanlardan istifadə edərlər. İmanı zəif, ağlı zəif lakin şeytani zəkaya sahib tiplərdən istifadə edərlər.

 Adnan Oktar deyir ki... 23 aprel 2016> Click for more

Münafiqi, kafiri nəzarət etməliyik, analiz etməliyik. Niyə bu vəziyyətə düşüblər, çarə nədir, nə edilə bilər, necə razı sala bilərik, necə danışa bilərik? Səhvləri nələrdir? Müsəlmanlar üçün hansı mövzuda pis düşünürlər? Necə zərər verə bilərlər? Necə bir oyun oynaya bilərlər, necə tələ qura bilərlər? Bunların araşdırılmasının fərz olduğunu Nisa surəsinin 104-cü ayəsi mühüm ibadət kimi bizə bildirir.
Şeytanı tanımalıyıq, münafiqi, küfrü anlamağa çalışmalıyıq. Müsəlmanlara nə cür zərər verə bilərlər, bunları bilməyə çalışmalıyıq. Nisa surəsinin 104-cü ayəsində bu bir ibadət olaraq Allah tərəfindən müsəlmanlara əmr edilib.

 Adnan Oktar deyir ki... 14 aprel 2016> Click for more

Vəziyyətini, niyyətini düzəldən bir insana “sən münafiqsən”, “sən daha əvvəl belə idin”, demək olmaz. Düzəldisə əgər son halı əsasdır. Nə gözəl, sevin. Daha əvvəl sən necə idin? Sənin də dindən, imandan heç xəbərin yox idi, Allah hidayət nəsib etdi. İnsan düzəldiyində qəbul olar. Allah qəbul edir, sən onsuz da qəbul etməlisən.
Bəzən münafiq xarakterli insan islah olar. İslah olan nə xoşbəxtdir. Lakin islah olmayan həlak olar.
Münafiq səfil olmağı xoşlayar, modabazlığı xoşlayar. Söz atmalıdır, iyrənclik etməlidir, hadisə çıxarmalıdır, dedi-qodu etməlidir, söz aparıb gətirməlidir. Ruhu bu şeytanlıqdan zövq alar.
Münafiq çirkin azadlıq anlayışına sahibdir. Din olmamalıdır, ibadət olmamalıdır, küfr əhli ilə rahat əlaqədə olmalıdır, modabazlıq etməlidir. İmam bilməz, itaət bilməz, hörmət bilməz. Münafiq bunlardan narahat olar.

 Adnan Oktar deyir ki... 28 mart 2016> Click for more

Münafiqlər boş işlərlə məşğul olar. İslama, Qurana xidmət etmək istəməzlər. Bunu ağılsız başlarında “səfehlik” kimi görərlər. Həm müsəlmanam deyər, həm də İslama xidmət etmək istəməzlər.

 Adnan Oktar deyir ki... 7 mart 2016> Click for more

Ləyaqətsiz münafiqlər Allah üçün aparılan mübarizəni ağılsızlıq kimi görərlər. Mənfəətləri olsa, məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) onlara beş kisə, on kisə qızıl versə, heç vaxt: "bu istidə döyüşə çıxmayın!" deməzlər. "Döyüşməyi bacara bilsəydik sizinlə gələrdik" sözünü heç vaxt söyləməzlər. Yaxud: "burada əbəs yerə canımızı veririk" deyə heç vaxt deyinməzlər. On kisə qızıl alsa, havalanar, çox şövqlənər.

 Adnan Oktar deyir ki... 29 fevral 2016> Click for more

Ateist dürüst insan deməkdir. Mərdcə, açıqca söyləyir, "mən Allaha inana bilmirəm, dinə inana bilmirəm, məni razı salacaq insan varsa danışaq, dürüst iman gətirmək istəyirəm" deyir. Saxtakarlıq, münafiqlik çox qorxuncdur.
"Hər halda o münafiqdir" deyir. Yaxşı, belə olduğunu fərz edək; öyrət, təbliğ et, ayə söylə, səbir et, danış, elə deyil? O zaman heç kim heç kimlə görüşə bilməz ki, heç bir müsəlman başqa müsəlmanla görüşə bilməz. Ona münafiq de, buna kafir de, o birisinə xəstə de, axırda insan qalmaz.
Məsələn, bəzən yazanlar olur: "Qrupumuzda biri var münafiqdir, nə edək?" Haradan bilirsən? Bəlkə o münafiq dediyin insan cənnətə gedəcək, sən cəhənnəmə gedəcəksən. Qəlbini mi yardın? Peyğəmbər heç belə qərar vermir, belə şey yoxdur. Vəhy gəldiyi vaxt qərar verir. İnsanlar münafiqəm deyə uca səslə bağırır, qaynaşır, yenə toxunmur Peyğəmbər (s.ə.v), düzəltməyə çalışır.
Birisi: "Lə ilahə illəllah, Muhammədən Rəsulullah" dediyi müddətcə sən onu münafiqliklə ittiham edib, müsəlmanların himayəçilik sistemindən kənara çıxarda bilməzsən. Məsələn, "çıx get, küfr əhlinin yanına get" deyə bilməzsən, haramdır. Sən küfr əhlini qazanmağa çalışırsan, onu da göndərməyə çalışırsan. O zaman küfr əhlini niyə qazanmağa çalışırsan?

 Adnan Oktar deyir ki... 28 fevral 2016> Click for more

Münafiq bəzən çox yaxşı rəftar göstərər. Bu yeni hücumun başlanğıcı olar. Məsələn, hər kəsə yaxşı davranar, yaxşı danışar, lakin bu əsaslı hücum üçün, yeni zəmindir. Yəni şeytanın ona verdiyi, öyrətdiyi hücum başlanğıcıdır. Münafiqin düzəlməsi ümumiyyətlə şübhə altındadır, nəsə edəcək ki, yeni hücum başladacaq.
Münafiqlər müsəlmanlardan ümumiyyətlə uzaq durmaq istəyərlər. Uzaq qalmağın səbəbi də, müsəlmanlara biri hücum edərsə, bir şey olsa, həbs edilə bilər, ləkələnə bilər, döyülə bilər, söyülə bilər, adına xələl gəlməsin, məqsəd budur.
Münafiqin hədəfi həmişə imamın yanıdır, peyğəmbərin yanıdır. Münafiqin ən çox istədiyi yer burasıdır, çünki ən çox vuruşu, hücumu edəcəyi yer burasıdır. Onun fəaliyyətini dayandıra bilmək üçün, məlumat toplayıb şeytanlarına çatdıra bilmək üçün, mərkəz olan yer bura olduğu üçün bunu çox mühüm görər.
Münafiq heç vaxt düzəlməyən, heç vaxt azğınlıqdan əl çəkməyən manyakdır. Qətiyyən kini və nifrəti bitməz münafiqin, sakitləşməz. Yəni tam olaraq ruh xəstəsidir. Vərəm xəstəliyi kimi güclü antibiotik alsa azalar xəstəliyi, lakin dərmanın dozası bir qədər azaldıldığı zaman, dərhal həmləyə keçər. Bəzən də dərmana qarşı immunitet qazanar, heç fərq etməz, bədənini bürüməyə çalışar.
Münafiq sevgini bilməz. Sevgidən alət kimi istifadə edər, vasitə kimi istifadə edər. Müsəlmanlara hücum etməkdə, əxlaqsızlıq etməkdə, alçaqlıq etməkdə bir vəsilədir. Yəni müsəlmanı narahat etmək üçün, pislik etmək üçün sevgidən istifadə edər. "Sevdiyim üçün gəldim" deyər, "sevdiyim üçün danışdım" deyər, "sevdiyim üçün bunu edirəm" deyər.
Münafiq aqressivləşəndə çox alçaq və şeytani üsuldan istifadə edər. Müsəlmanları haqsızlıq edən, zülm edən, ağılsız hərəkət edən insanlar kimi göstərər. Özünü də tədbirli, ağıllı, vicdanlı, doğru yolda göstərər.
Münafiq yalnız peyğəmbər və yaxud imam, o dövrdə müsəlmanların mühüm mərkəzi gücü kimdirsə diqqətini onun üzərində cəmləşdirər. Şeytan diqqətini yayındırmaz. Bütün diqqətiylə həmin insana qarşı təcavüzkarlaşar.
Qurana görə münafiqlərin hədəfi bütün müsəlmanlar olmur. Bu çox mühümdür. Peyğəmbər, imam, müsəlmanların lideri kimdirsə o; ən təsirli olduğunu gördüyü insan kimdirsə ona ilişər münafiq. Yəni ən böyük düşməni, ən böyük hədəfi odur. Sonra da peyğəmbərlərin, imamların (artıq o dövrün lider insanı kimdirsə) ən güvəndiyi insanlara ilişər münafiq.

 Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2016> Click for more

Münafiqdə həmişə gəzmək instinkti var. O daxili sıxıntısını bəhanə edər. Məsələn, ticarəti bəhanə edər, ailəsini bəhanə edər. Münafiqin qəlbi heç cür rahat olmaz. Lakin sıxıntısı da üstündədir, çiynindədir. O sıxıntıdan qaçar, sıxıntı da onu qovalayar.
Münafiq müsəlmanlardan uzaq olmağı öz aləmində ayıqlıq zənn edər və axmaqcasına bu oyunu da müsəlmanların görmədiyini zənn edər. Bunu müsəlmanların qəbul edəcəyini, Allahın da qəbul edəcəyini düşünər. Müsəlmanları da, haşa Allahı da aldatdığını zənn edər.
Hər dövrdə, peyğəmbərlərin dövrlərində də həmişə bu cür "ərköyün uşaqlar" vardı. Küçədən qorxduğu üçün, ailəsindən qorxduğu üçün, atasından, anasından, mənfəətlərindən, işini itirməkdən, oxuduğu təhsil müəssisəsini itirməkdən qorxduğu üçün peyğəmbərlərin yanına yanaşmadılar. Mümkün qədər qaçaraq, uzaq yaşayaraq, arada bir gələrək əlaqə qururdular. Bu arada bir gəlmənin səbəbi də axirətdə, haşa Allahı aldada biləcəklərini düşünürdülər.
Münafiq çox məqsədəuyğun, gözəl, faydalı danışdığına inanar. Yəni hər şeyi, sözü yerli-yerində danışdığını zənn edər. Halbuki kənardan baxan heyrət içində qalar. Yəni qeyri-sabitliyinə heyrətlənər. Lakin bunu görə bilməz münafiq. Məsələn, ağılsızlığını görə bilməz. Yəni əqli sağlamlığının yerində olmadığını görə bilməz.
Münafiqin sözləri sərxoş kimidir, çox tutarsızdır. Lakin onun dəli dünyasında bunu görməsi qeyri-mümkündür. Şizofreniya məntiqi var. Şizoid şəxsiyyətlidir, manyak kimi danışar, lakin qeyri-sabitdir, görə bilməz.
Münafiqin əsil istəyi Allah olmaq və Allahdan daha böyük olmaqdır. Münafiqin əsil ehtirası budur. Buna görə də, bütün müsəlmanları çox ağılsız görər, özünü çox ağıllı görər və çox gözəl danışdığını zənn edər.
Münafiq müsəlmanları narahat edirsə, özündən şübhələndiklərini anlasa, buna bir müddət son qoyar. Lakin müsəlmanların diqqətinin yayındığını görsə yenidən iyrəncliyinə başlayar. Yenidən fəaliyyətlərinə başlayar. Yenə müsəlmanları narahat edər. Yenə pislik edər. Yenə onları narahat edəcək hər şeyi etməyə başlayar.
Münafiq fitnəçidirsə, fitnə törətdiyi aşkara çıxdıqda bir müddət dayanar. Lakin müsəlmanların diqqətinin yayındığı anın gəlməsini gözləyər. Bundan sonra yenidən həmləyə keçər. Yəni münafiq şəraitin sakitləşməsini, mühitin sakitləşməsini gözləyər.
Küfr əhli münafiqə çox sahib çıxar. O da sahib çıxılacağını bildiyi üçün oradan özünə zəmanət payı ayırar. Lakin küfr əhli də, təbii ki, öz mənfəəti üçün istifadə etdikdən sonra münafiqi əzər. Münafiq bundan da xəbərdardır, yəni bir gün oradan da qovulacağını, it kimi alçaldılacağını bilir.
Münafiq vərəm mikrobu kimidir. Münafiqə mütəmadi antibiotik verilməlidir. Yoxsa bədənini bürümək üçün, mütəmadi olaraq hücum edər. Heç cür sağalmayan vərəm mikrobu kimidir. Yüksək dozada antibiotiklə mütəmadi olaraq nəzarət altında saxlanılmalıdır.
Münafiq tutulacağını anladığı zaman, qismən düzələr. Lakin diqqət üzərindən yayındıqda yenidən azmağa başlayar. Müsəlmanlara zərər vermək və narahat etmək fəaliyyətlərinə yenidən başlayar.
Münafiqin zəkası çox itidir, lakin axmaqlığı dəlilik dərəcəsindədir. Çox ağılsızdır. Məsələn, bir şeyi açıq-aşkar edər, görülmədiyini zənn edər. Yalan danışar, kimsənin bilməyəcəyini zənn edər. Dəlisov dəvəquşu siyasəti vardır münafiqdə. Başını quma basdıraraq görülmədiyini zənn edər.
Münafiqlər Allahın qurduğu tələnin puç ediləcəyini düşünərlər. Müsəlmanları zəif görərlər. Mömin İslamın qalib gələcəyinə inanır, münafiq də küfr əhlinin qalib gələcəyinə inanar. Şeytan tərəfinin qalib gələcəyinə inanar. Buna görə də, heç vaxt müsəlmanlara, İslama güvənməzlər.
Müsəlmana yaraşan, dürüst həyat tərzi münafiqə çox darıxdırıcı və anormal gələr. Bəlalı, təhlükəli həyat münafiqin xoşuna gələr. Buna görə də, küfr əhlin arasından özünə həmişə həmdəm, dost ətrafı əldə etmək istəyər münafiq. Onlara həmişə yaltaqlıq edər. Bir gün gedəcəyi üçün, onlara şirin görünərək əl altında onları hazır tutmağa çalışar.
Münafiq macəradan, pislikdən, təhlükədən, riskli işlərdən çox xoşlanar, macərapərəstdir. Macəra onun üçün imtina edilməzdir. Məsələn, ölkələri gəzər, bir yerdən qaçar, bir yerdə tutular. Münafiqin bütün ömrü murdarlıq içində keçər.
Münafiq təmiz deyil, murdar yaşamaq istəyər. Məsələn, hər gün yuyunmayacaq. Marixuana çəkəcək, pislik edəcək, əxlaqsızlıq edəcək. Zibillik yerlərdə gəzəcək. Küfr əhli ilə iç-içə olacaq. O iyrəncliyi yaşayacaq. Həmişə düşüncəsində bu var. Həmçinin böyük olmaq istəyər. Eqoistlik edəcək, təkəbbürlük edəcək. Dünyanı oturduğu yerdən idarə edəcək. Sərsərilərlə görüşüb danışacaq. Təhlükəli işlər görəcək.
Münafiqin "azad" olma düşüncəsi vardır, İslamda olan intizam onun xoşuna gəlməz. Hər gün namaz qılmaq, oruc tutmaq, zəkat vermək münafiqi bezdirər. O bunlardan xilas olacağı günün həsrətindədir.
Münafiqlər elçidən yana olduqlarını söyləyərlər. Lakin əslində həmişə küfr əhlinin yanındakı həyatlarına hazırlıq görərlər. Ağılları həmişə küfr əhlinin yanındadır. Bir gün küfr əhlinin arasında necə yaşayacaqlarını düşünərlər.
Münafiq həmişə müsəlmanların əleyhinə gizli planlar qurar. Bunu etmədən rahat ola bilməz. Bir plan qursa, o zaman həyatı onun üçün məna qazanar.

 Adnan Oktar deyir ki... 26 fevral 2016> Click for more

Münafiqin gözünə, ruhuna, bədəninə heyrətamiz hakimiyyəti var. Müsəlman belə deyil. Məsələn, müsəlmanın səhv etdiyi ortaya çıxdıqda xəcalət çəkər, qıpqırmızı olar. Münafiq ağlasığmaz dərəcədə soyuqqanlıdır, bədən idarəsi, sinir idarəsi, psixoloji idarə münafiqdə heyrətamiz dərəcədədir, heç vaxt anlaya bilməzsən.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 fevral 2016> Click for more

Mömin İslamla tanış olduqda küfr əhlindən öyrəndiyi hər şeydən imtina edər. Münafiq isə küfr əhlində öyrəndiklərini mühafizə edər, imtina etməz.
Münafiqin xüsusiyyəti küfrdəki şəxsiyyətindən imtina etməməsidir. Uşaqlığında, gəncliyində nədirsə eyni şəxsiyyəti davam etdirər. Əvvəlki kimi yenə təcavüzkar, yenə tərs, yenə hörmətsiz, yenə düşüncəsizdir. Şəxsiyyətini Qurana əsasən formalaşdırmaz.
Münafiq hiyləgərliyindən, gizliliyindən mühüm silah kimi istifadə edər. Gizli vurar, gizli hücum edər, lakin onun öhdəsindən gələn ağıl, çox heyrətamiz ağıldır, inkişaf etmiş ağıldır. Orta zəka səviyyəsi ilə münafiqin öhdəsindən gəlmək olmaz. Böyük ağıl və böyük iman lazımdır.
Münafiq möminin ağlını çox inkişaf etdirər, yoxsa bacarıqsız olar. Mömin bu dəfə lazımsız şeylərə baş yormağa başlayar. Kəskin diqqət və şüur açıqlığı, münafiqlərin vəsiləsi ilə yaranır.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 fevral 2016> Click for more

Küfr əhli böyük təhlükədir. Lakin Münafiqliyin təhlükəsi yanında küfr əhlinin təhlükəsi əhəmiyyətsiz qalar.

 Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2016> Click for more

Münafiqlər şeytani sözlərdən çox xoşlanarlar. Anlaşılmaz və şifrəli söhbətlər edərlər. Yazılarında da yenə belə sirli, anlaşılmaz sözlər seçərlər. Münafiqlərin özlərinə məxsus morze əlifbası kimi gizli bir dili var.
Münafiq yarım danışar. Çox mütənasib danışar. Yəni cümlələrdən, sözlərdən öz lehinə istifadə edəcək kimi seçər. Çox alçaqdır. Məsələn, ayədə var, döyüşə çıxmaq istəməyən münafiq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə: "Döyüşməyi bacarsaydım gələrdim" deyir. İndi Peyğəmbər yanında döyüşə aparsa, məsələn, bir yerinə ox dəysə və ya qılınc zərbəsi alsa: "Mən onsuz da sizə döyüşməyi bacarmadığımı söyləmişdim. Baxın, qolum şikəst oldu" deyəcək və Peyğəmbər (s.ə.v)-i günahlandıracaq. Münafiq belə alçaqdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 19 fevral 2016> Click for more

Müsəlman fitnədən, xaosdan, müsəlmanları narahat etməkdən çox çəkinər. Lakin münafiq belə deyil, çox həyasızdır, hər an rüsvayçılıq çıxartmağa hazırdır. Çox həyasız bir məxluqdur.
Quran, münafiqi sanki yandırar. Münafiq, Qurandan şiddətlə çəkinər. Çünki oxunan ayə onun sistemini ortadan qaldıran bir açıqlama olduğu üçün, haşa, ayədən nifrət edər.
Münafiq pusquda gözləyən bir mikrobdur. Vərəm mikrobu kimi əlverişli mühitini tapdığı zaman, yenidən inkişaf edər və azğınlaşar. Şeytan ona gizlən deyər gizlənər, çıx deyər çıxar. Münafiqlikdən vaz keçməz.

 Adnan Oktar deyir ki... 15 fevral 2016> Click for more

Münafiqi ən çox yandıran, ömrünün müsəlmanların arasında keçməsidir. Küfr həyatını rahatlıqla yaşaya bilmədiyi və müsəlmanlar arasında müsəlman təqlidi etdiyi üçün, içi çox yanar, çox iztirab çəkər.
Münafiq hiyləgərcəsinə, gizli olaraq həmişə müsəlmanları hirsləndirməyə çalışar. Lakin bu ən çox münafiqin özünü əldən salar. Möminə də fayda verər. Allah belə tərsinə işləyən bir sistem yaratmışdır.
Münafiq əsla İslama xidmət etmək istəməz. Tüfeyli bir parazit kimi, gənə kimi müsəlmanların üstünə yapışar, bu yolla yaşayar. Həyatını qan sormaqla davam etdirər. Münafiq təkcə göstəriş olacaq qədər, müsəlmanları aldatmaq üçün, formal olaraq, çox kiçik hücumlar edər. Lakin ümumi baxdıqda boş dayanar, heç nə etməz.
Münafiq müsəlmanların təqdim etdiyi rahatlıqdan sonuna qədər istifadə edər, lakin özü müsəlmanlara heç bir töhfə verməz. Bir ucundan belə tutmaq istəməz. Müsəlmanlara heç bir dəstək təmin etmək istəməz. Ən kiçik bir iş görməkdən, fayda təmin etməkdən etinayla qaçar.
Münafiqin xüsusiyyəti, möminlərin dosdoğru yolunun üstündə oturması, pusqu qurmasıdır. Gecə yarılarına qədər, müsəlmanlara nə pislik edə biləcəyini, nə əxlaqsızlıq edə biləcəyini düşünər. Başı yerə qoyub yatmaq olduğu halda, Allaha dua edib rahat yaşamaq olduğu halda, bu pisliklə məşğul olar münafiq.
Bəzən möminlərdə də münafiq əlaməti olar, o vaz keçər, lakin münafiq əsla vaz keçməz. Yəni gecə-gündüz oyun oynamaqdan əsla vaz keçməz.

 Adnan Oktar deyir ki... 14 fevral 2016> Click for more

Münafiq möminlərin yanında, münafiq əlamətlərini eşitdikdə komaya girər, lakin ölməz. Koma vəziyyətində yaşayar. Məsələn, ürəyi iyirmi saniyədən bir döyünər. Dəqiqədə bir dəfə nəfəs alar, lakin ölməz. O həyatını bu cür davam etdirər. Lakin əlverişli fürsət tapanda tənəffüsü tezləşər, ürək döyüntüləri də sürətlənər, yenidən ayağa qalxar.
Münafiq, Allahı sevmədiyi üçün, Allahdan başqa hər şey onu maraqlandırar. Təkcə Allahla əlaqə yaratmaq istəməz. Allahı unutmaq üçün, hər şeyi edər. Saatlarla boş danışmasının səbəbi də budur. Bu, Allahı unutmaq üçün gördüyü bir işdir. Özünü keyitmək üçün gördüyü bir işdir.
Müsəlmanda da, az və ya çox miqdarda münafiq əlaməti ola bilər. Məsələn, qorxu belə münafiq əlamətidir. Çünki münafiq çox qorxaqdır. Mömin iradəsindən istifadə edərək bunu yox etməlidir.
Münafiq tam mənasıyla münafiqlikdən imtina etməz. Çünki münafiq ruhi xəstədir. Qeyri-sabit bir varlıqdır. Normal insan şəxsiyyəti göstərə bilməz. Lakin çox passivləşə bilər.
1400 il əvvəldən danışdıqda, bunun münafiqə toxunan tərəfi olmaz. Münafiqin əsrimizə görə şərh olunması çox əhəmiyyətlidir. Ayələrlə izah edilməsi mühümdür. Bu zaman münafiq qaça bilməz və olduqca çətin vəziyyətdə qalar.

 Adnan Oktar deyir ki... 12 fevral 2016> Click for more

Əsil münafiq ruh xəstəsi olar. Əsla imtina etməz. Nə edirsən et, imtina etməz. Əyilər, bükülər, şəkil alar, məxluqatdan olduğu üçün, şeytan olduğu üçün imtina etməz. Lakin bəzi hallarda mömində münafiq əlamətləri çox olar. Hamısından imtina edib normal müsəlman halına gələ bilər.

 Adnan Oktar deyir ki... 11 fevral 2016> Click for more

Münafiq ömür boyu təqib edilməlidir. Münafiq ruh xəstəsidir. Şizofreniya xəstəsidir. Yəni müalicə ilə düzələn varlıq deyil. Mütləq pislik etmək meylindədir. İlan kimi sürünər, ilan kimi həmişə hiyləgərlik edər.
Münafiq, müsəlmanı bəyənərsə, küfr əhli onu bəyənməz. Küfr əhlinin bəyənməsi üçün, özünü həmişə küfr əhlini bəyənən kimi göstərər. Onun kitabını bəyəndiyini göstərər, yaxud məqaləsini bəyəndiyini göstərər. Münafiqlərin bir müsəlmanın məqaləsini təriflədiyini görmək, elə də mümkün deyil. Həmişə küfr əhli, həmişə küfr əhli. Lakin şərəfsiz olduğu üçün, bundan utanmaz, açıq-aşkar edər.
Münafiq üçün, bir pisliyi gecə etmək çox əhəmiyyətlidir. Bu pislik, bu şeytanlıq gecə üstünə yaxşı şəkildə çökər, əxlaqsızlıq etdiyi üçün, onun üzündəki münafiq damğası daha kəskinləşər, daha pisləşər.
İngiltərə dərin dövləti çox təkəbbürlüdür, eqoistdir. Münafiq alçaqlıq duyğusuna malik olduğu üçün, bu təkəbbürlük, eqoistlik və lovğalığa heyranlıq duyar. Onun eqoistliyini bir filin eqoistliyi kimi görər, özünün eqoistliyini də bir böcəyin eqoistliyi kimi görər, lakin heyran olar. Bunun üçün də, onlara qarşı çox hörmət saxlayar. Küfr əhlinə qarşı, dəlalət əhlinə qarşı, zalımlara qarşı çox hörmət saxlayar.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top