Adnan Oktar deyir ki...

 

Adnan Oktar deyir ki... 23 may 2017> Click for more

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) İsa Məsihin aralarında qadınlar da olan 1400-ə yaxın tələbəsi olacağını xəbər vermişdir.
İsa Məsih gəldikdə Qurana tabe olacaq. Tövrat və İncilin təhrif olunmamış, Qurana uyğun tərəflərinə də tabe olmağı davam edəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 22 may 2017> Click for more

İsa Məsih çox təvazökar, çox keyfiyyətli, çox alicənab insandır. İti zəkaya malikdir. Allahı çox dərin düşünən dəliqanlıdır.
Nə Mehdi məsələsində, nə də İsa Məsih məsələsində ağılın ixtiyarı alınmaz. Onların vəfatından sonra ağlasığmaz çöküş və degenerasiya başlayacaq.
Allahın icazəsi ilə İsa Məsihi görəcəyik. O dövrdəki paltarı və yanındakı əşyalarını da görəcəyik. Yaşı çox olmasına baxmayaraq gənc görünəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 19 may 2017> Click for more

Heç bir möcüzə ağılın ixtiyarını yox edəcək şəkildə olmaz. Hz. İsa dövründə göydən süfrə endirilməsi də oradakıların məqbul görəcəyi şəkildə olub.

Adnan Oktar deyir ki... 11 may 2017> Click for more

Mehdi və İsa Məsihdən dərhal sonra çox sürətli pozulma başlayacaq. Hal-hazırda dünyaya gələn uşaqlar həm Mehdini, həm də pozulma dövrünü görəcəklər.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Məsih" deyirik. İmam Mehdi və hz. İsa zühur etmədən bölgədəki qan bitməz. Mehdinin zühuru qiyamətin əlamətidir, qiyamət çox yaxındır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 may 2017> Click for more

İnsanlar Mehdini gördükləri zaman yəqin ki, normal qarşılayacaqlar. Hz. İsa isə çox heyrətvericidir, ata-anası olmayacaq, göyə qaldırıldığı paltarıyla gələcək. O paltarı sonra görəcəyik. Özünü, şən, çox təvazökar, mehriban, müasir, gümrah dəliqanlı olaraq görəcəyik. İsa Məsih yaşıla çalan boz gözlüdür, baxışları çox kəskin və dərindir. Bir dəfə oxuduğu kitabı əzbər bilər. İncil, Tövrat və Quranı biləcək.

Adnan Oktar deyir ki... 30 aprel 2017> Click for more

Bədiüzzaman da Quran ayələrinə əsaslanaraq İsa Məsihin vücudu və ruhu ilə bir şəxs olaraq gələcəyini izah etmişdir. Hədislərin və böyük İslam alimlərinin izahlarına görə hal-hazırda Mehdi və İsa Məsihin gəlməsi üçün son əsrdir. Bu əsrdə hamısını görəcəyik.
İsa Məsihin ən mühüm xüsusiyyəti çox dərin imanlı olmasıdır. Ağlı ilə düşünərək təhqiqi imanı qazanmışdır.
Allah Quranda İsa Məsihin ölmədiyini və öldürülmədiyini açıqca bildirmişdir. İsa Məsihi Axırzamanda yenidən görəcəyik inşaAllah.
Quranda heç bir peyğəmbər üçün “O qiyamət əlamətidir” deyilmir. Təkcə İsa Məsih üçün bu ifadədən istifadə edilir. Hz. İsa yenidən dünyaya gələcək.

Adnan Oktar deyir ki... 20 aprel 2017> Click for more

Quranda hz. İsanın yenidən dünyaya gələcəyi çox açıq şəkildə izah edilir.

Adnan Oktar deyir ki... 7 aprel 2017> Click for more

Dəccal zülm və qan gətirər. Hz. Mehdi və hz. İsa (ə.s) zahir olduqda zülm də bitəcək, aydın, sevinc dolu yeni həyat başlayacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 4 aprel 2017> Click for more

Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsi mənəvisinin deyil, bilavasitə şəxsinin gələcəyini söyləyir.
Yeni bahar İslam Birliyi olacaq. Hz. Mehdinin zühuru, İsa Məsihin nüzulu müsəlmanlar üçün həqiqi bahardır.

Adnan Oktar deyir ki... 3 aprel 2017> Click for more

İsa Məsihin və Mehdi (ə.s)-ın tezliklə zahir olmasını Allahdan istəyirik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 2 aprel 2017> Click for more

Allah məni də, bacı-qardaşlarımızı da hz. Mehdiyə və İsa Məsihə tələbə etsin, İslam əxlaqının hakimiyyətini bizə göstərsin.

Adnan Oktar deyir ki... 25 mart 2017> Click for more

Yəcuc və Məcuc İsa Məsih və Mehdidən sonra ortaya çıxacaq iki böyük terrorist, anarxist qüvvədir.

Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2017> Click for more

Bədiüzzaman İsa Məsihin şəxsinin yenidən yer üzünə gəlişinin qəti olduğunu söyləmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 21 mart 2017> Click for more

Xristian-müsəlman qardaşlığını meydana gətirəcək olan İsa Məsih və hz. Mehdi (ə.s)-dır. Hər ikisinin də hal-hazırda dünyada olduqlarına inanırıq.
Hər şey zamanla daha gözəl olacaq, biz İsa Məsihin dünyada olduğuna və çox yaxında onu görəcəyimizə inanırıq.

Adnan Oktar deyir ki... 20 mart 2017> Click for more

İslam aləmi, musəvilər və xristianlar hz. Mehdinin və İsa Məsihin bu əsrdə gələcəyini fikir birliyi ilə qəbul edirlər.

Adnan Oktar deyir ki... 19 mart 2017> Click for more

Allah İsa Məsihdən başqa heç bir Peyğəmbər üçün qiyamət əlaməti demir. Bu İsa Məsihin gəlişinin dəlillərindən biridir.

Adnan Oktar deyir ki... 18 mart 2017> Click for more

Hz. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah. Bütün dünya, bütün cəmiyyətlər bu iki mübarək şəxsi gözləyir.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2017> Click for more

Mehdiyyət hz. Adəmə, hz. İbrahimə, hz. İdrisə verilən səhifələrdə hz. Musaya, hz. Davuda, hz. İsaya endirilən kitablarda var. Bu mehdiyyətin haqq olduğunun sübutudur.

Adnan Oktar deyir ki... 8 mart 2017> Click for more

Quranda hz. İsanın yenidən yer üzünə gələcəyi çox açıq bildirilmişdir. İsa Məsih üçün “O bir qiyamət əlamətidir” deyə bildirilmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 1 mart 2017> Click for more

Anası, atası olan bir insan hz. İsa ola bilməz. İsa Məsihin dünyada heç bir qohumu olmayacaq, arami dilini biləcək, o dövrdən əşyaları olacaq. İsa Məsih Quran, Tövrat və İncili əzbər biləcək. Bir dəfə oxuduğu bir şeyi unutmaz. Üzündə çox kəskin və ağıllı ifadə vardır. İsa Məsihin qızıl rənginə çalan şabalıdı saçları, yaşıla çalan boz rəngli gözləri, atletik bədən quruluşu olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 27 fevral 2017> Click for more

İsa Məsih tələbələrinə; çəkəcəkləri çətinliklər qarşısında təvəkküllü olmalarını "nə edəcəyik" deyə narahat olmamalarını öyrətmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 20 fevral 2017> Click for more

Allah zalımlar tərəfindən əzilən məzlumları Mehdisi və İsa Məsihlə xilas etsin. İsa Məsih və Mehdini tezliklə zahir etsin.
İsa Məsihi, Hz. Mehdini, Tabut-u Səkinəni və içində gizlədilən bütün müqəddəs əmanətləri görəcəyik inşaAllah. Hamısı möcüzədir.
Qarışıq günlər, qarışıq hadisələr yaşanacaq. Gözəl imtahanla imtahan olunub yetişdiriləcəyik. Sonunda İsa Məsih və Mehdini görəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 18 fevral 2017> Click for more

İncildə hz. İsanın haşa Allahın oğlu olmadığını ifadə edən, yatdığını, yemək yediyini, insan olduğunu vurğulayan bir çox açıqlama var.

Adnan Oktar deyir ki... 17 fevral 2017> Click for more

İslam dünyaya son dəfə hakim olacağı, İsa Məsih və Mehdi zahir olacağı üçün dünya çox böyük hadisələrlə bu görüşə hazırlanır.

Adnan Oktar deyir ki... 10 fevral 2017> Click for more

Hz. İsa palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldir, üfürdükdə canlı uçan bir quş olur. Təkamüllə yaradılış olmadığının açıq dəlilidir bu.

Adnan Oktar deyir ki... 8 fevral 2017> Click for more

İsa Məsihin də vəfatından sonra sürətli geriləmə olur və küfr əhlinin ən azğınlaşdığı dəhşət verici günlər yaşanır və qiyamətlə bitir.
Mehdinin vəfatından sonra müsəlmanların lideri İsa Məsih olacaq. Mehdi həyatda olarkən İsa Məsih Onun vəziri olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 fevral 2017> Click for more

İsa Məsihə və mehdiyyətə qarşı olmaq həmişə bərəkətsizlik gətirər.

Adnan Oktar deyir ki... 26 yanvar 2017> Click for more

İsa Məsih uzuna yaxın ortaboyludur, idmançı quruluşu vardır. Üzü duru və tərtəmizdir. Ağzı, burnu mükəmməl gözəllikdədir.
Hədislərə görə İsa Məsih kəskin baxışlıdır, gözləri yaşıla yaxın ala rənglidir, qızıl rənginə çalan şabalıdı saçlıdır.
Dəccaliyyətə qarşı heç bir dövlət təkbaşına müvəffəqiyyət qazana bilməz. Dəccaliyyətin qəti məğlubiyyəti mehdiyyət və İsa Məsih vasitəsilə olar. Dəccaliyyətin gücü mehdiyyət və İsa Məsihə qətiyyən çata bilməz. Bu metafizik vəziyyətdir. Mehdiyyət qarşısında mütləq məğlub olacaq.
İsa Məsihi inşaAllah hamımız birlikdə görəcəyik. Bu nəsil Peyğəmbər görməklə şərəflənəcək. Əsil elmi mübarizəni Mehdi aparacaq. Xristianların İslama tam qayıdışı isə İsa Məsih vasitəsilə olacaq. İsa Məsihi görən kimi üzündəki heybətindən insanlar dərhal bir Peyğəmbər gördüklərini anlayarlar. Peyğəmbər heybəti çox həyəcan vericidir. Peyğəmbərlərin heybəti insanlarda çox təsiredici hal yaratdığı üçün peyğəmbərlər çox zarafat edər, insanlardakı həyəcanı yox edərdilər.

Adnan Oktar deyir ki... 22 yanvar 2017> Click for more

Dəccaldan, İsa Məsih və Mehdinin zühurundan bəhs edilməməsi də Mehdinin çıxış əlamətlərindən biridir. Peyğəmbərimiz bunu bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2017> Click for more

Mehdinin və İsa Məsihin zühurundan əvvəl çox böyük hadisələr olacaq, heç bir qardaşımız ümidsizliyə düşməsin, sarsılmasın, sonu xeyir olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 3 yanvar 2017> Click for more

Hz. İsa ilə hz. Mehdi fiziki cəhətdən bir-birlərinə bənzəyəcəklər. Mehdi bir çox peyğəmbərə bənzəyən xüsusiyyətlər daşıyacaq. Mehdi eyni zamanda Xızır (ə.s)-ın xarakterinə malikdir. Nuh kimi uzun ömürlü olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 2 yanvar 2017> Click for more

İslam aləmi birləşmədən, İslam Birliyi olmadan, Mehdi və İsa Məsih zahir olmadan dəccaliyyətin fikri olaraq ölməsi deyə bir şey olmaz. Heç bir ölkə təkbaşına dəccaliyyətə müqavimət göstərə bilməz. Mütləq ittifaq etmək, birlik olmaq lazımdır.

Adnan Oktar deyir ki... 1 yanvar 2017> Click for more

İslam aləmindəki qarışıqlığın tək həlli mehdiyyətdir. Seyyidina İsa Məsih və mehdiyyətdən başqa heç bir həll yolu yoxdur.
Müsəlmanlar hər hansı şəkildə yeni ilin və ya hz. İsanın doğumunun qeyd edilməsinin əleyhinə çıxa bilməz. Hz. İsanın doğumu müsəlmanlar üçün də sevinc vəsiləsidir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 dekabr 2016> Click for more

Hz. İsa (ə.s) çillidir, gözləri bozdur, çox kəskin baxışlı, çox sevgi doludur. Sakit təbiətli insandır, hər kəsə qarşı çox şəfqətlidir, çox pakdır. Hz. İsa (ə.s) düşünmə gücü çox yüksək olan peyğəmbərdir.

Adnan Oktar deyir ki... 28 dekabr 2016> Click for more

Xristianlar hz. İsanın doğumuna sevinib qeyd edirlər, müsəlmanların bundan narahat olacağı bir şey ola bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 26 dekabr 2016> Click for more

Dəccal Mehdi və İsa Məsihə qarşı hücuma keçər, lakin hər dəfə müvəffəqiyyətsizliyə düçar olar.
İngiltərə dərin dövlətinin gücünün çatmadığı sistem Xızır, Mehdi və İsa Məsihdir. Bu şəxslər metafizik olaraq qalib yaradılmışdır.

Adnan Oktar deyir ki... 25 dekabr 2016> Click for more

Mehdiyyətin dayandırılması qeyri-mümkündür. Taledə Mehdi, İsa Məsih gəldi, vəzifələrini icra etdi və getdilər. Heç kim taleyə mane ola bilməz.

Adnan Oktar deyir ki... 14 dekabr 2016> Click for more

Müsəlmanlar İslam Birliyi üçün, Mehdi və İsa Məsihə tezliklə qovuşmaq üçün dua etməlidir. Digər müsəlmanlarla vuruşmaq deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 9 dekabr 2016> Click for more

İsa Məsihin palçıqdan düzəltdiyi quşun o anda canlı olub uçması təkamüllə yaradılış var deyənlərə qəti cavabdır.
Müsəlmanların əziyyət görməməyini istəyən İslam Birliyini istəməlidir, Mehdi və İsa Məsihin gəlişi üçün dua etməlidir.

Adnan Oktar deyir ki... 3 dekabr 2016> Click for more

Allahın Hayy adı hz. İsada çox təcəlli edər. Palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldir Allahın istəyi ilə canlı quşa çevrilir.

Adnan Oktar deyir ki... 29 noyabr 2016> Click for more

İsa Məsihi sevənlərlə mehdiyyəti sevənlər ittifaq edərək qanunla, elmlə, irfanla İngiltərə dərin dövlətini tam mənası ilə çökdürəcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 24 noyabr 2016> Click for more

Tramp özü və ailəsi əleyhindəki rəftarlara heç fikir verməsin. Allah təkdir deyərək, İncilə və İsa Məsihə qəlbən bağlansın.

Adnan Oktar deyir ki... 12 noyabr 2016> Click for more

İsa Məsihi inşaAllah yaxın gələcəkdə görəcəyik. İsa Məsihin heyrətamiz əzbər qabiliyyəti var, bir dəfə oxuduğunu unutmaz. İsa Məsihin diqqəti də çox güclüdür. İman həqiqətlərini çox əhatəli şəkildə ağlında saxlaya bilir. İsa Məsih ehtimal ki, dindar bir cəmiyyət içinə gələcək. İlk dəfə gördükləri zaman, çəkinə bilərlər, lakin qısa müddətdə İsa Məsih olduğunu anlayarlar.
Amerikalılar Allahı sevsə, İsa Məsihi sevsələr Allah yollarını həmişə açar. Dəccaliyyət onlara heç bir zərər yetirə bilməz.
Hz. İsanın yenidən yer üzünə enəcəyini və İsa Məsih gəldikdə İslamın dünyaya hakim olacağını Allah Quranda bildirmişdir.

Adnan Oktar deyir ki... 8 noyabr 2016> Click for more

Rəsulullah (s.ə.v)-in vəfatı ilə ümmət bir anda ruhunu itirmiş kimi oldu. İsa Məsih və Mehdinin vəfatından sonra da pozulma sürətli olacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 7 noyabr 2016> Click for more

Hz. İsa palçıqdan quş düzəldir, quş canlanıb uçur, hz. Musanın əsası bir anda ilana dönür. Quranda təkamül vardır deyənlər, bu hadisələri izah edə bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 6 noyabr 2016> Click for more

Dünya yaradıldığından bəri bu qədər güclü dəccaliyyət olmamışdır. Belə əhatəli, mütəşəkkil dəccaliyyət hərəkatı ilk dəfə olur. Buna görə də, Allah Axırzamanda elmi yolla dəccaliyyəti darmadağın etmələri üçün, həm İmam Mehdini, həm də İsa Məsihi göndərir.

Adnan Oktar deyir ki... 5 noyabr 2016> Click for more

Buxari və Müslimdə İsa Məsihin yer üzünə enəcəyi və müsəlmanların mənəvi liderinin arxasında namaz qılacağı bildirilir. Məhz bu lider Mehdidir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 oktyabr 2016> Click for more

Dəccaliyyət böyük təşvişlə mehdiyyətə mane olmağa çalışır. Boşuna səy göstərirlər. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 21 oktyabr 2016> Click for more

İsa Məsih üçün Allah Quranda; "o qiyamət üçün bir əlamətdir" deyə buyurmuşdur. Bəziləri xalqı yanlış məlumatlandıraraq bu məlumatı gizlətməyə çalışırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 15 oktyabr 2016> Click for more

Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik. Əlamətlərin hamısı eyni ilə gerçəkləşdi. Bu, geri dönüşü olan məsələ deyil.

Adnan Oktar deyir ki... 8 oktyabr 2016> Click for more

İsa Məsihin dünyaya təkrar enişi, hz. Mehdinin zühuru, Yəcuc və Məcucun varlığı Qiyamət əlamətlərindəndir.
Allah Quranda, Kitab əhlindən olan hər kəsi hz. İsaya iman etdirəcəyini söyləyir. Bu ayədəki hökm də açıqdır. Hz. İsa Məsih təkrar dünyaya gələcək.
Allah İsa Məsih üçün; "Qiyamət üçün bir əlamətdir" deyir, yalnız onun üçün bunu söyləyir. Bu ayədəki hökm açıqdır. İsa Məsih təkrar dünyaya gələcək.
Allah Nur surəsinin 55-ci ayəsində müsəlmanları dünyaya hakim edəcəyini vəd edir. Bu ayə gerçəkləşəcək. Nur surəsinin 55-ci ayəsində Allahın vəd etdiyi İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti hz. Mehdi və İsa Məsih (ə.s) vəsiləsi ilə gerçəkləşəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2016> Click for more

Hz. İsa Tövrat, İncil və Quranı əzbər biləcək. Allah hz. İsaya heyrətamiz yaddaş gücü vermişdir.
Allah hz. İsanı hamımıza çox sevdirir. Gözəl əxlaqını, təmizliyini, yaraşıqlılığını, ağlını, fədakarlığını çox sevirik.

Adnan Oktar deyir ki... 30 sentyabr 2016> Click for more

Allah hər müsbət qüvvənin qarşısında mənfi qüvvə yaradar. Dərin dövlətlər peyğəmbərlərin çıxdığı dövrlərin mənfi qüvvəsidir. İndi də Mehdi və Məsih dövründə olduğumuz üçün İngiltərə dərin dövlətinin əks qüvvə olaraq çıxdığını görürük.

Adnan Oktar deyir ki... 28 sentyabr 2016> Click for more

Quranda xristianların yanlış olan inancları düzəldilib. Məsələn, təslisin (üçləmə inancının) səhv olduğu bildirilmişdir. İsa Məsihin qayıtması isə Quran ayələri ilə təsdiqlənmişdir. Hz. İsa asılmamış, öldürülməmiş, diri olaraq Allah dərgahına alınmışdır və yenidən gələcəkdir.

Adnan Oktar deyir ki... 25 sentyabr 2016> Click for more

Hz. İsa gəldiyi vaxt, onun seçilmiş tələbələri imanın nuru ilə onu tanıyacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 sentyabr 2016> Click for more

Allah bizə Seyyidina İsa Məsihi, Mehdini görməyi nəsib etsin. Allah bizi bu gözəl insanlara tələbə etsin.

Adnan Oktar deyir ki... 22 sentyabr 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövlətinin ən qarşı olduğu məsələ, məsihiyyət və mehdiyyətdir. İraqın, Suriyanın parça-parça edilməsinin səbəbi də budur.

Adnan Oktar deyir ki... 17 sentyabr 2016> Click for more

Mehdi gəlməyəcək deyənlər boşuna cəhd edirlər. Mehdini də, İsa Məsihi də görəcəyik, dəccaliyyət elmi yolla yerlə-yeksan olacaq inşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 13 sentyabr 2016> Click for more

Mehdi İsa Məsihi imanın nuru ilə tanıyar. Gördüyü zaman; "sən İsasan mı?" deməz, dərhal gedib boynuna sarılar.

Adnan Oktar deyir ki... 5 sentyabr 2016> Click for more

Axırzaman əlamətləri, Mehdi, İsa Məsih, Allahın vədidir. Allah vədinə xilaf çıxmaz Mehdi və İsa Məsih, Dabbədən, yəni televiziya və internetdən istifadə edərək təbliğ edəcəklər.

Adnan Oktar deyir ki... 27 avqust 2016> Click for more

Türkiyə sonunda mütləq qalib olacaq. Mehdiyyətin olduğu yerdə məğlubiyyət olmaz. İsa Məsihin nəfəsi hazırda hər yerdədir.

Adnan Oktar deyir ki... 23 avqust 2016> Click for more

Problemi söyləyir, lakin həll yolunu söyləmirlər. Dünyadakı bu sevgisizliyi aradan qaldıracaq, ölmüş ruhları canlandıracaq olan Mehdi və İsa Məsihdir.

Adnan Oktar deyir ki... 2 avqust 2016> Click for more

İslam aləmi birləşərək dəccaliyyəti yox edə biləcək gücə sahibdir. Önümüzdəki günlərdə bu olacaq və dəccaliyyət yerindən tərpənəcək. Mehdiyyət ön plana çıxacaq. İsa Məsihlə Mehdi (ə.s)-ın birləşməsi ilə böyük mədəniyyət dövrü yaşanacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 31 iyul 2016> Click for more

İngiltərə dərin dövləti tərpənməz, devrilməz milyonlarla işçisi və casusu olan bir sistem kimi görünürdü. Heç nə edə bilmirlər və edə bilməyəcəklər. Mehdi (ə.s)-ın dayandırılması qeyri-mümkündür. İsa Məsihin zahir olmasının da dayandırılması qeyri-mümkündür.

Adnan Oktar deyir ki... 26 may 2016> Click for more

İslamı yaxşı tanıyan biri həlim olmağın gözəlliyini bilər. Hz. İsa Məsih həlimdi. Hz. İbrahim (ə.s) həlimdi, Allah həlimliyini tərifləmişdir. Yəhya (ə.s) həlim övlad idi. Peyğəmbərimiz Rəsulullah (s.ə.v) həlim insan idi. Mömin həlim olmalıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 26 aprel 2016> Click for more

Bütün peyğəmbərlər dövründə edilən alçaq hərəkətlərin, hər dövrdə peyğəmbərlərin mübarizə apardığı alçaq hərəkətlərin min qatı var hazırda. Həmçinin Allah bu bəlanı aradan qaldırmaq üçün Xatəmə vəli olan İmam Mehdi (ə.s)-ı və bütün xristian və müsəlman aləminin sevgilisi olan həzrəti İsa Məsihi göndərir.

 Adnan Oktar deyir ki... 25 aprel 2016> Click for more

Dəccal Allahsız, dinsiz, homoseksual bir dünyanı hədəfləyir. Bunun edilməsinə imkan verməyəcəyik. Dəccal bunu edə bilməyəcək və məğlub olacaq. Görəcəksiniz, şam kimi əriyəcək. İsa Məsih və Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə Allahın icazəsi ilə yerlə-yeksan olacaq. Elmlə, irfanla, sevgiylə, doğru bilgi ilə, qanunla, hüquqla bu fitnəni yox edəcəyik.

 Adnan Oktar deyir ki... 14 aprel 2016> Click for more

Hədisə görə, Mehdi (ə.s) bütün peyğəmbərlərin xülasəsi kimidir. Xatəmə vəlidir, gəlib-keçmiş ən böyük övliya və ehkamda günahsızdır. Allah, İsa Məsih kimi ulul-əzim bir peyğəmbəri, Mehdi (ə.s)-a vəzir olaraq təyin edir. Bu da onun dəyərini göstərir.

 Adnan Oktar deyir ki... 1 aprel 2016> Click for more

Türkiyənin sonu gözəl olacaq. Hər kəs rahat olsun. Düzdür bəzi hadisələr olacaqdır. Olduqca böyük hadisələr olacaq. Lakin nəticədə hz. Mehdi (ə.s) və İsa Məsih ilə tanış olacağıq. Cənnət kimi mühit olacaq. Gözləyin, söylədiyimin doğru olduğunu görəcəksiniz, inşaAllah.

 Adnan Oktar deyir ki... 23 mart 2016> Click for more

Xristian pravoslavlar və protestantların birləşmə qərarı almalarının səbəbi, hz. İsa (ə.s)-ın gəlmiş olduğuna inanmalarıdır.

 Adnan Oktar deyir ki... 22 mart 2016> Click for more

Önümüzdəki aylar, illər ərzində çox böyük hadisələr olmağa davam edəcək. Sonunda hz. Mehdi (ə.s)-ı görəcəyik. Hz. İsa Məsih (ə.s)-ı görəcəyik. İslam Birliyini görəcəyik.

 Adnan Oktar deyir ki... 5 fevral 2016> Click for more

Dünyanın sonu gəldi, Allah gözəl bitməsini istəyir. Xristianlıq, yəhudilik və müsəlmanlığın bu cür şirk və pərişanlıq içində olarkən bitməsini istəmir. Hər üçünün də tövhid inancı ilə ehtişamlı şəkildə bitməsini istəyir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişi və İslamın hakimiyyəti. Onsuz da ardınca sürətli pozulma baş verəcək.

 Adnan Oktar deyir ki... 29 yanvar 2016> Click for more

İsa Məsih (ə.s)-ın ən nəzərə çarpan xüsusiyyəti çox kəskin baxışlı olmasıdır. Baxışları bıçaq kimidir, çox ağıllı baxar. Boz gözlüdür, yaşıl deyil, gözləri bozdur. Göz rəngi hz. Yusif (ə.s)-dan gəlir.
İsa Məsih gizli fəaliyyət göstərəcəkdir. Hz. Mehdi (ə.s) daha açıq fəaliyyət göstərər, lakin Allah Mehdini 70 pərdə ilə gizlətdiyi üçün son ana qədər anlaya bilməzlər.

Adnan Oktar deyir ki... 21 aprel 2015> Click for more

Hz. İsa (ə.s) çox yaraşıqlı, avropalılara bənzər bir dəliqanlı kimi ortaya çıxacaq. Gözəl, düzgün, ağıllı, keçmişini xatırlamayan bir dəliqanlı olaraq. Təxmin edildiyi kimi, çox təəccüb yaradan təsiri olmaz. Çünki şübhə yaradan vəziyyətdə olacaq, qəti qənaət gətirə bilməzlər. Özü də; "Mən mütləq İsayam" deyil, "bənzəyirəm" deyəcək, "ola bilərəm" deyəcək.

Adnan Oktar deyir ki... 14 mart 2015> Click for more

İmam Mehdi (ə.s), İsa Məsihə də şərait yaradan adamdır. İsa Məsih qonaq olaraq gəlir, elə də aktiv vəzifəsi olmaz. Dünyanın xarici siyasətinə təsir göstərər, məsələn, Putin kimi, İngiltərə Kralı Çarlz kimi şəxslərə təsir göstərər, tələbələriylə. Amma çox ciddi təsiri olmaz. Çünki İsa Məsih özünü bəlli edə bilməz. Amma Mehdi (ə.s) belə deyildir.

Adnan Oktar deyir ki... 10 yanvar 2015      > Click for more

İsa Məsih çox ağıllı və çox vicdanlı olmasıyla diqqət çəkəcək, həmçinin çox imanlı, heyrətli dərəcədə imanlıdır. Heç bir şeylə imanı sarsılmaz.

Adnan Oktar deyir ki... 1 noyabr 2013> Click for more

İsa Məsih musiqi də dinləyəcək, müasir, əyləncəni xoşlayan bir insan olacaq. Görəcəksiniz. Olduqca təvazökar, zarafatcıl, gözəl xasiyyətli, yaraşıqlı, incə belli, enli kürək, heyranedici bir cavandır, maşaAllah.

Adnan Oktar deyir ki... 6 oktyabr 2013> Click for more

Axırzamanda Əshabı-Kəhf kimi insanlar olacaq. İsa Məsih (ə.s) da onların içində olacaq. Bəlkə də ailəsi olmayan, keçmişini bilməyən 10, 15, bəlkə də 20 nəfər insan olacaq. Onların içərisindən birinin İsa Məsih (ə.s), bir qisminin də Əshabi-Kəhf olduğunu anlayacağıq.

Adnan Oktar deyir ki... 5 oktyabr 2013> Click for more

Aradan 2000 il keçib, İsa Məsih ikinci dəfə dünyaya qaytarıldığında, romalı əsgərlərin qapıda durduğunu zənn edəcəklər. İsa Məsih bir an keçdiyini, yatdığını zənn edəcək. Bir saniyə qədər yatdığını zənn edəcək. Min ildə Allah qatına çıxmış və min ilə də enmişdir.
Allah Quranda min ilin nisbi olduğuna diqqət çəkir. İsa Məsih min ildə Allah qatına yüksəldi, min ildə də Allah qatından endi. Amma bu göz açıb bağlayana qədər oldu, yəni bir an içində. İsa Məsih (ə.s) gözünü bağladı, Allah qatına yüksəldi, gözünü açdı, dünyaya endi.

Adnan Oktar deyir ki... 3 oktyabr 2013> Click for more

Hz. İsa (ə.s) gizli olacaq, Mehdi (ə.s) isə zahir olacaq.
Hz. İsa (ə.s)-ın fəaliyyəti gizli olar. Hz. İsa (ə.s) ictimai təbliğ etməz. Hz. Mehdi (ə.s) isə zahir olar, açıq-aşkar ictimai fəaliyyət göstərər. İsa Məsih gizli qalibanədir (qalib gəlmiş bir tərzdə, üstün gələrək). Yəni açıq-aşkar fəaliyyət göstərməz. Yalnız siyasi fəaliyyət göstərər.

Adnan Oktar deyir ki... 5 avqust 2013> Click for more

Bədiüzzamanın şərhlərinə görə İsa Məsih (ə.s) təbliğ fəaliyyətlərini hz. Mehdi (ə.s)-ın öhdəsinə buraxar. Özü isə dünya siyasətinə istiqamət verər.

Adnan Oktar deyir ki... 20 may 2013> Click for more

İsa Məsih (ə.s) Quranı, İncili, Tövratı su kimi bilir. Gözlərindən, baxışından anlamaq olar.
İsa Məsih (ə.s) ingiliscə, fransızca, almanca, türkcə, bir çox dili ana dili kimi biləcək. Yəni ən azı 14 dil bilər. Buna görə də xarici dil problemi olmaz. Ərəbcəni nəfis, gözəl bilər.
İsa Məsih (ə.s) da (bütün peyğəmbərlərdə olar) böyük bir zəkaya malikdir. Yəni mükəmməl əzbərləmə qabiliyyəti vardır. Səhifəyə baxdıqda fotoşəkil kimi, oranı bir dəfə oxuduqda su kimi əzbərləyər.
Xristian qardaşlarımız elə bir hala düşəcəklər ki, İsa Məsihə artıq susamış olacaqlar, necə səhrada qalmış bir insan necə su axtararsa, eləcə də İsa Məsihi istəyəcəklər. İsa Məsihin enişi üçün danışıqlar çoxalacaq.

Adnan Oktar deyir ki... 16 İyul 2012> Click for more

İsa Məsih 9313 mələklə göyə qaldırılır. 9313 mələklə yer üzünə enir. Eyni zamanda, bu 9313 mələk Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri olacaqlar.

Adnan Oktar deyir ki... 4 İyul 2012> Click for more

Hz. İsa (ə.s) bütün Xristianları müsəlmanlığa çəkən ulul- əzm bir peyğəmbərdir. Allah tərəfindən göyə― başqa boyuta alınmışdır. Bizim qənaətimizə görə İsa Məsih 2002-ci ildə dünyaya yenidən endirilmişdir . Hal-hazırda vəzifəsini icra edir. Tez bir zamanda İsa Məsihi də görəcəyik, inşaAllah.

A9 TV, 10 May 2012  > Click for more

Hz. İsa Məsih (ə.s)-da mükəmməl iman vardır. Dərin imanla Allaha biat etmişdir, bunu da qətiyyən tərk etmir.

Adnan Oktar deyir ki... 17 Aprel 2012  > Click for more

Hal-hazırda İsa Məsih (ə.s) və Hz. Mehdi (ə.s) dünyada təşəbbüsü ələ alıb. Onlardan və Hz.Xızır (ə.s)-dan xəbərsiz heç bir hərəkət olmaz. Buna görə insanlar narahat olmamalıdırlar.

Adnan Oktar deyir ki... 23 Mart 2012  > Click for more

Kral Məsihin vaxtı gəlmişdir. Tövratdakı işarələr budur. Yəhudi təqviminə görə də belədir. 2012-ci ildən sonra artıq bu çağın bütün gözəlliklərini görməyə başlayacağıq, inşAllah.
Tövratda 3000 ildən bəri gözlənilən, İslamda 1400 ildən bəri gözlənilən Kral Məsihin, yəni Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışı ilə dünya hüzura və rahatlığa qovuşacaq.

13 iyun 2011, A9 TV  > Click for more

Hz. İsa Məsih (ə.s), Allahualəm, aramızdadır. Yəni bəzən Avropada, bəzən Amerikada, lakin aramızdadır, inşAllah.
Hz. İsa Məsih (ə.s)ın vəzifəsi bütün dünyanı Müsəlman etməkdir, inşAllah. Amma HZ. MEHDİ (Ə.S) ELƏ BİR MÜHİT HAZIRLAYACAQ Kİ, HZ. İSA (Ə.S) SANKİ HAZIR EVƏ GİRƏCƏK. Mebeli döşənilmiş, mətbəxi hazır, hər şeyi hazır olan bir evə girəcək. Hz. İsa Məsih (ə.s) yalnız evin qapılarını açacaq. Mehdiyyətə , müsəlmanlara bu işdə çox böyük vəzifə düşür.

> Click for more

Hz. İsa (ə.s)a içində sevgi olmayan kəslər dindən çıxmış sayılar.
HZ. İSA (Ə.S) ÇIXARKƏN İNSANLAR BU ƏSRDƏ İLK DƏFƏ PEYĞƏMBƏR GÖRƏCƏKLƏR. Hz. İsa (ə.s)ın üzü çox nəzakətli və gözəldir. Böyük mübarizəni Hz. Mehdi (ə.s) edəcək, Hz. İsa (ə.s) son zərbəni endirəcək.
HZ. İSA (Ə.S) İNDİ DÜNYA SİYASƏTİNİ ƏLƏ KEÇİRMƏK ÜZRƏDİR. Hz. Mehdi (ə.s) vəzifəsini bitirmədən Hz. İsa (ə.s) ilə qarşılaşmaz. Hz. Mehdi (ə.s) Hz. İsa (a.s)ı görən kimi tanıyacaq.
Hz. İsa (a.s)ın Hz. Mehdi (a.s)a tabe olması xurafatçıları tam susduracaq. BİRLİKDƏ QILDIQLARI NAMAZ EYNİ VAXTDA BÜTÜN DÜNYADA CANLI YAYIMLANACAQ. HZ. MEHDİ (Ə.S)ın TƏKBİRİ İLƏ BÜTÜN KÜFR QALALARI YIXILACAQ. Dünya tarixi boyunca ŞEYTAN İLK DƏFƏ BELƏ MƏĞLUB OLACAQ.
"HZ. İSA (Ə.S) İSLAM PEYĞƏMBƏRİ DEYİL" DEYƏN DİNDƏN ÇIXAR. Hz. İsa (a.s)a düşmən olanlar dəccal ordusudur.
CIA belə çaxnaşmaya düşdü, Hz. İsa (ə.s) zühur edəcək deyə Amerika İraqı işğal etdi. Hz. İsa (ə.s) Hz. Mehdi (ə.s) ilə birlikdə hərəkət edəcək, sən nəyi əngəlləməyə çalışırsan? Bu, atom bombanla qarşısını alacağın bir şey deyil.
Hz. İsa (ə.s) bundan əvvəl onsuz da Yəhudi idi, Yəhudi olduğu halda Xristian oldu. İndi Xristian olduğu halda Müsəlman olacaq. Xristianlar əvvəllər Hz. İsanı (ə.s) sevirlərsə, Xristianlıqdan sonra Müsəlman olduğunda onu daha çox sevərlər . Allaha bir yaxın ikən min yaxın olarlar. İslamiyyət onların imanını milyon dəfə artırar.
"Məsih və yüksək məqam sahibi mələklər, Allaha qul olmaqdan qəti bitərəf qalmazlar." İsa Məsih ölmədiyi, canlı olduğu üçün Allahın Qatında mələklərlə birlikdə ibadət edir. Bu ayə, Hz. İsa (ə.s)ın sağ olduğuna dəlildir.
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com